Aktualitātes / 2017. gads

2017. gads

 • 07.02.2018
  Informācija par stipendijām

  1. Pirmā Stipendiju piešķiršanas komisijas sēde 2017./ 2018. ak. g. 2. semestrī notiks 21.02.2018.

  2. Studentam, kurš vēlas pretendēt uz MINIMĀLO stipendiju (par labām sekmēm) un saņemt to laika posmā no 2018. gada februāra līdz 2018. gada jūnijam (ieskaitot) – 99,60 EUR apmērā, nepieciešams OBLIGĀTI izpildīt iesniegumu stipendijas saņemšanai un to iesniegt LU PSK Dienesta viesnīcas 108. kabinetā Diānai Bakānei.
  Iesniegumu par MINIMĀLO stipendiju (par labām sekmēm) var iesniegt no 06.02.2018. līdz 14.02.2018. plkst. 15.00!

  3. Studenti, kuri vēlas pretendēt uz VIENREIZĒJO stipendiju (par kādu no zemāk minētajiem kritērijiem), var sākt iesniegt iesniegumus ar klāt pievienotiem derīgiem dokumentiem (izziņas, derīgu apliecību kopijas). Neskatoties uz to, ka iesniegumi ir rakstīti jau iepriekšējā semestrī, iesniegums ir jāraksta atkārtoti un visi dokumenti klāt jāpievieno vēlreiz!

  Kritēriji, lai varētu pieteikties un pretendēt uz VIENREIZĒJO stipendiju ir sekojoši:
  1. Students ir invalīds.
  2. Bārenis, vai bez vecāku gādības palicis bērns līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai.
  3. Studējošajam, kura ģimenei, ar kuru viņam ir nedalīta saimniecība, piešķirts trūcīgas ģimenes statuss.
  4. Studējošajam no daudzbērnu ģimenes (arī gadījumos, ja attiecīgās ģimenes bērni jau pilngadīgi, bet vismaz trīs no tiem nav vecāki par 24 gadiem un mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē vai studē augstskolā vai koledžā pilna laika klātienē).
  5. Studējošajam, kuram ir viens vai vairāki bērni.

  Uz VIENREIZĒJO stipendiju iesniegumus var iesniegt vienu reizi semestrī!

  4. Atgādinājums, ka grūtniecības atvaļinājuma laikā piešķir stipendiju, pamatojoties uz uzrakstītu iesniegumu un klāt pievienotu darbnespējas lapu vai izrakstu no ārsta, un to izmaksā uzreiz par diviem grūtniecības atvaļinājuma mēnešiem.

  5. Visas Iesniegumu veidlapas var:
  - saņemt Dienesta viesnīcas 108. kabinetā;
  - izprintēt no koledžas mājaslapas: www.psk.lu.lv

  6. Par rezultātiem, kuriem studentiem tiek piešķirta MINIMĀLĀ stipendija, katrs studējošais tiks informēts personīgi, zvanot uz iesniegumā norādīto tālruņa numuru, sākot ar 27.02.2018.

  Studenti, kuriem tiks piešķirta VIENREIZĒJĀ stipendija, tiks informēts individuāli pa norādīto telefona numuru!

  Lūdzu ņemt vērā, ka:
  ja diviem vai vairākiem studējošajiem, kuri pretendē uz MINIMĀLO stipendiju (par labām sekmēm), ir līdzvērtīgi sekmju rādītāji, stipendiju vispirms piešķir vadoties pēc zemāk minētajiem punktiem, tāpēc iesniedzot pieteikumu uz MINIMĀLO stipendiju, OBLIGĀTI ir jāpievieno šo faktu apliecinoši dokumenti!

  12.1. invalīdam;
  12.2. bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
  12.3. studējošajam, kura ģimenei, ar kuru viņam ir nedalīta saimniecība, uz stipendiju konkursa norises dienu piešķirts trūcīgas ģimenes statuss;
  12.4. studējošajam no daudzbērnu ģimenes (arī gadījumos, ja attiecīgās ģimenes bērni jau pilngadīgi, bet vismaz trīs no tiem nav vecāki par 24 gadiem un mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē vai studē augstskolā vai koledžā pilna laika klātienē);
  12.5. studējošajam, kuram ir viens vai vairāki bērni.

  Ja Jums rodas kādi jautājumi, rakstiet e-pastu vai zvaniet!

  Diāna Bakāne,
  LU SPK Stipendiju piešķiršanas komisijas vadītāja
  LU PSK Dienesta viesnīcas 108. kabinets
  Mob. 26855451, e-pasts: dianabakane@gmail.com

  Lasīt vairāk
 • ​Priecīgus svētkus!
  22.12.2017
  ​Priecīgus svētkus!

  Priecīgus svētkus!

  Kad laika vārtos atkal Jaunais gads, cilvēks cilvēkam vēl laimi.
  Bet laime – tā ir ieceru drosme, raženi paveikti darbi, acīs gaišums un prieks, rokās čaklums un darba spars, sirdī – mīlestība.


  Lai ģimenes un draugu lokā pavadīts silts Ziemassvētku vakars un Jaunais gads atnāk ar gaišām domām un labiem darbiem! Lai veiksmīgs 2018. – Latvijas simtgades gads!

  Priecīgus svētkus!

  Lasīt vairāk
 • Kvalifikācijas darbu priekšaizstāvēšanas grafiks
  19.12.2017
  Kvalifikācijas darbu priekšaizstāvēšanas grafiks

  2017./2018. studiju gada kvalifikācijas darbu priekšaizstāvēšanas grafiks

  UZMANĪBU!!!
  Informācija 2. un 3. kursu studentiem.


  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas
  2017./ 2018. studiju gada
  KVALIFIKĀCIJAS DARBU PRIEKŠAIZSTĀVĒŠANAS GRAFIKS

  SKATĪT .PDF

  Lasīt vairāk
 • Studējošo pašpārvalde aicina uz Ziemassvētku pasākumu!
  12.12.2017
  Studējošo pašpārvalde aicina uz Ziemassvētku pasākumu!

  LU PSK Studējošo pašpārvalde aicina uz 2017. gada noslēguma pasākumu “Ziemassvētku zvaigzne”!

  Kad:
  2017. gada 20. decembrī
  plkst. 15.00 – svinīgā pasākuma daļa.
  No plkst. 18.00 – balle ar karaoki un dažādām aktivitātēm.

  Kur:
  LU PSK 1. korpusa zālē, Vidus prospektā 38, Bulduros, Jūrmalā.

  Dresscode:
  creative black tie.

  Uz pasākuma 2. daļu kursiem tiek piedāvāta iespēja rezervēt galdiņu.
  Pie galdiņiem vietu skaits ierobežots.
  Pieteikšana līdz 2017. gada 18. decembrim e-pastā: lupsk.studenti@gmail.com.

  ***

  Aicinām pasākuma svinīgo daļu veidot kopā!
  Arī šogad tradīcija netiek lauzta, studentu Ziemassvētku pasākumā aicinām piedalīties visus kursus – sagatavojot kursa kopīgo priekšnesumu. “Ziemassvētku zvaigzne” būs atraktīvs, košs un skanīgs pasākums, jo katram kursam izlozes kārtība tiks noteikta dziesma, kuru būs jāiekļauj priekšnesumā.

  Līdz 18. decembrim uz Studējošo pašpārvaldes e-pastu (lupsk.studenti@gmail.com) jānosūta priekšnesuma pieteikums, kurā jānorāda: kurss, kontaktpersonas mob. nr., izlozētās dziesmas nosaukums).

  ***

  Ieskandināsim svētkus kopā!
  Uz tikšanos pasākumā –
  LU PSK Studējošo pašpārvalde

  Lasīt vairāk
 • Ziemas uzņemšana studiju programmā “Podoloģija”, 08.-24.01.2018.
  12.12.2017
  Ziemas uzņemšana studiju programmā “Podoloģija”, 08.-24.01.2018.

  Kļūsti par ārstniecības personu!
  Izmanto iespēju – apvieno darbu ar studijām!

  Ziemas uzņemšana studiju programmā “PODOLOĢIJA” 
  pilna laika klātienes vakara grupā

  no 08.01. līdz 24.01.2018. –
  koledžas bibliotēkā, 2. korpusā (2. stāvā),
  Vidus prospektā 38, Bulduros Jūrmalā,
  d. d. no plkst. 9.00 līdz 15.00.

  Iegūstamā kvalifikācija: podologs
  Studiju ilgums: 2 gadi
  Studiju maksa: 1200.00 EUR/ par 1 studiju gadu (120.00 EUR/ par 1 mēnesi)

  Plašāka informācija par studijām un uzņemšanu:
  - zvanot pa mob. 28690166 (Aiga Tonne, Medicīnas tehnoloģiju katedras lietvede);
  - rakstot uz e-pastu aiga.tonne@inbox.lv;
  - zvanot pa mob. 26530342 (Vita Bērtulsone, Uzņemšanas komisijas priekšsēdētāja).

  IZMANTO IESPĒJU!
  Divu gadu laikā iegūsti diplomu par 1. līmeņa augstāko izglītību specialitātē Podologs”.
  Kļūsti par ārstniecības personu*, kura praktizē ārstniecībā, profilaksē, rehabilitācijā!

  *Ārstniecības likuma 1. pants nosaka, ka:
  1) ārstniecība — profesionāla un individuāla slimību profilakse, diagnostika un ārstēšana, medicīniskā rehabilitācija un pacientu aprūpe;
  2) ārstniecības personas — personas, kam ir medicīniskā izglītība un kas nodarbojas ar ārstniecību.

  Vairāk par studiju programmu “Podoloģija”

  Nākot pieteikties studijām, pārliecinies, vai Tev ir līdzi visi nepieciešamie dokumenti (dokumenti tiks pieņemti tikai pilnā komplektā):
  1. Atestāts vai diploms par vidējo izglītību un sekmju izraksts.
  2. Centralizēto eksāmenu sertifikāti (CE sertifikāts: latviešu valoda un svešvaloda). (Reflektantiem, kas ieguvuši vidējo izglītību līdz 2004. gadam – dokuments par vidējās izglītības iegūšanu.)
  3. Personapliecinošs dokuments (pase vai identifikācijas karte).
  4. 1 foto (3x4 cm).
  5. Valsts valodas prasmes apliecība. (Reflektantiem, kuri ir beiguši mazākumtautības skolu un nav kārtojuši latviešu valodas centralizēto eksāmenu.)
  6. Bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem – apliecība sociālo garantiju nodrošināšanai.
  7. Personas datu maiņas apliecinošs dokuments.
  8. Reģistrācijas maksas apliecinošs dokuments, ja maksa par reģistrāciju ir ieskaitīta LU PSK bankas kontā.
  9. Pēdējās iegūtās izglītības apliecinoša dokumenta kopija (diploms), uzrādot oriģinālu.

  UZMANĪBU!

  Nākot uz uzņemšanu, pārliecinies, ka Tava deklarētā dzīvesvietas adrese sakrīt ar http://www.pasts.lv/lv/kategorija/pasta_indeksa_meklesana/ pieejamajiem datiem.
  Ja tie nesakrīt, pirms dodies uz uzņemšanu, izdrukā apliecinājumu par deklarēto dzīves vietas adresi, kura pieejama ielogojoties https://www.latvija.lv/Epakalpojumi/EP01/Apraksts.

  Reģistrācijas maksa: 5.00 EUR
  Maksājumu var veikt:
  1) skaidrā naudā – LU PSK kasē Dienesta viesnīcā (Vidus prospekts 36, Bulduri, Jūrmala) vai
  2) ar pārskaitījumu LU PSK bankas kontā.

  Veicot reģistrācijas maksājumu bankā, maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda sekojoša informācija:
  Reģistrācija studijām – vārds, uzvārds, personas kods, ieņēmuma kods: 21379.

  Rekvizīti maksājumam:
  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža
  Saīsinājums: LU PSK
  Reģ. Nr.: 90000031813
  Adrese: Vidus prospekts 38, Jūrmala, LV-2010
  Valsts kase, kods: TRELLV22
  Maksas pakalpojumu konta Nr.: LV27TREL9150234010000

  Lasīt vairāk
 • 08.12.2017
  Ziedo saldākiem Ziemassvētkiem!

  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) Studējošo pašpārvalde sadarbībā ar biedrību “Latvijas Samariešu apvienība” arī šogad aicina piedalīties labdarības akcijā, kuras laikā koledžas studējošie un darbinieki tiek aicināti ziedot saldumu paciņas, kuras ar biedrības starpniecību Ziemassvētkos tiks nodotas trūkumā nonākušajām ģimenēm ar bērniem.


  LU PSK studenti un darbinieki,
  aicinām jūs līdz 20.12.2017. sarūpētos saldumus nest uz ziedojumu punktu koledžas bibliotēkā
  – 2. korpusā (2. stāvā), Vidus prospektā 38, Bulduros, Jūrmalā.

  Ziedojumu punkts koledžas Rēzeknes filiāles kancelejā, Raiņa ielā 5a, Rēzeknē, darbosies līdz 14.12.2017. plkst. 15.00.

  Akcijas noslēgums – 20.12.2017.,
  koledžas studējošo Ziemassvētku pasākumā “Ziemassvētku Zvaigzne”, kur ieeja pasākumā būs: kārums (lielkonfekte, šokolādes batoniņš, hematogēns, šokolādes tāfelīte vai kāds cits saldums).

  Ziedot var individuāli vai kopīgi no kursa.

  Labdarības pasākums tiek rīkots biedrības “Latvijas Samariešu apvienība” vadītā projekta – pārtikas banka „Paēdušai Latvijai!” – ietvaros. Vairāk par projektu mājaslapā – www.paedusailatvijai.lv

  Iepriecināsim mazās sirsniņās un paveiksim labos darbus kopā!
  LU PSK Studējošā pašpārvalde

  Lasīt vairāk
 • LU PSK pateicība no Jūrmalas domes
  07.12.2017
  LU PSK pateicība no Jūrmalas domes

  Trešdien, 6. decembrī, Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvalde rīkoja pasākumu, lai atskatītos uz paveiktajiem darbiem Jūrmalas veselības mēneša ietvaros. Uz tikšanos bija aicināti dalībnieki, kuri bija piedāvājuši savas aktivitātes šī gada rudens notikumā. Latvijas Universitātei P. Stradiņa medicīnas koledžu (LU PSK) pasākumā pārstāvēja Sociālās aprūpes katedras lektore Ina Vīksniņa un koledžas sabiedrisko attiecību speciālista asistente darbā ar studējošajiem Kristiāna Krista Plone.

  LU PSK Jūrmalas pilsētas veselības mēneša aktivitātēs piedalījās jau trešo gadu un piedāvāja jūrmalniekiem un pilsētas viesiem vairākas aktivitātes.

  Par dalību šī gada Veselības mēnesī koledžas pārstāvēm pasākuma laikā tika pasniegta Jūrmalas domes pateicība.

  Paldies par ieguldīto darbu un laiku, rīkojot un vadot Veselības mēneša aktivitātes, LU PSK docētājām un studiju programmu “Podoloģija” un “Estētiskā kosmetoloģija” studējošajiem!

  Lasīt vairāk
 • Koledžā viesojas darba devēji
  06.12.2017
  Koledžā viesojas darba devēji

  Otrdien, 5. decembrī, Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžā (LU PSK) norisinājās karjeras pasākums “Darba birža. Karjeras diena LU PSK studējošajiem”, kura laikā iestāžu un organizāciju pārstāvjiem tika organizētas tikšanās ar LU PSK studējošajiem.


  Karjeras pasākums tika rīkots ar mērķi – informēt studējošos par dažādiem karjeras attīstības virzieniem un veicināt jauno speciālistu iepazīšanos ar darba devējiem, potenciālo prakšu vietu un augstskolu pārstāvjiem.

  FOTOATSKATS

  PALDIES, par dalību karjeras pasākumā viesiem no:
  Jūrmalas domes, VSIA „Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari””, NMPD, GMT Beauty, VISA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”, biedrības “Latvijas Samariešu apvienība”, PSIA "Veselības un sociālās aprūpes centrs-Sloka", VSIA Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca, JVVSPC “Jaundubulti”, SIA “Rēzeknes slimnīca” un Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes!

  Lasīt vairāk
 • ​Medicīnas tehnoloģiju katedras studentu konference
  29.11.2017
  ​Medicīnas tehnoloģiju katedras studentu konference

  2017. gada 28. novembrī Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžā (LU PSK) norisinājās ikgadējā Medicīnas tehnoloģiju katedras studentu konference, kuras tēma šogad bija “Asinsvadu saslimšanu diagnostika un ārstēšana”.

  PROGRAMMA (.PDF)

  Ar priekšlasījumiem konferencē piedalījās studiju programmu “Radiologa asistents”, “Podoloģija” un “Biomedicīnas laborants” studējošie, kurā prezentēja konferences tēmas interpretāciju no sava studiju programmas viedokļa.

  Studiju programmas “Podoloģija” studenti apskatīja tēmas par "Perifērās asinsrites traucējumiem apakšējās ekstremitātēs" un “Asinsvadu saslimšanu izraisītu pēdu čūlu aprūpi podologa praksē”. Tupinājumā sekoja studiju programmas “Biomedicīnas laborants” studentu prezentācijas, kurās uzmanība tika pievērsta tēmai “Materiāla paņemšana mikrobioloģiskiem uzsējumiem no trofiskajām čūlām”, kam sekoja prezentācija par laboratorisko atradi “Akūta koronārā sindroma" gadījumā.

  Konferenci noslēdza studiju programmas “Radiologa asistenta” studenti, prezentējot tēmas "Asinsvadiem un asinsvadu radioloģisko izmeklējumu metodēm. Radiācijas drošības pasākumiem", “Aterosklerozes un dziļo vēnu trombozes radioloģiskā izmeklēšanu. Doplerogrāfija kā izvēlētā metode” un “Invazīvās radioloģijas terapeitiskās iespējas pie vaskulārajām patoloģijām”.

  Paldies, LU PSK Medicīnas tehnoloģiju katedras studentiem par līdzdalību konferences organizēšanā un piedalīšanos tajā!

  FOTOATSKATS

  Rūta Melārde-Vāvere
  LU PSK studiju programmas “Biomedicīnas laborants”
  izglītības metodiķe

  Lasīt vairāk
 • Studentu konference “Pētniecība studiju procesā", 30.11.2017.
  28.11.2017
  Studentu konference “Pētniecība studiju procesā", 30.11.2017.

  2017. gada 30. novembrī plkst. 13.00 LU PSK zālē, Vidus prospektā 38, Bulduros, Jūrmalā, norisināsies ikgadējā studentu konference “Pētniecība studiju procesā".

  PROGRAMMA (PDF)

  Konferencē:
  - LU PSK absolventi dalīsies kvalifikācijas darba izstrādāšanas pieredzē;
  - tiks sniegti metodiskie ieteikumi un norādījumi kvalifikācijas darba izstrādei un pētījuma organizēšanai.

  Laipni aicināti visi interesenti!

  Lasīt vairāk
 • "Koledžā viesojas pedagogi karjeras konsultanti"
  27.11.2017
  Koledžā viesojas pedagogi karjeras konsultanti

  Ceturtdien, 23. novembrī, Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžā (LU PSK) ar mērķi – veicināt kvalitatīva satura karjeras pasākumu organizēšanu vispārizglītojošajās skolās Latvijā un dalībnieku savstarpēju pieredzes apmaiņu, tika organizēts pasākums “LU PSK Atvērto durvju diena pedagogiem karjeras konsultantiem”. Šāda veida pasākums koledžā tika rīkots pirmo reizi. 

  Pasākuma dalībnieki bija ieradušies no Rīgas un Latvijas reģioniem. Koledžā viesojās gan vispārizglītojošo skolu pedagogi karjeras konsultanti, gan mācībspēki, kuru darba pienākumos ir karjeras pasākumu un aktivitāšu organizēšana skolās, gan skolu administrācijas pārstāvji, gan pašvaldību pārstāvji.

  Programmas pirmā daļa tika veltīta pieredzes apmaiņai, kurā ar labās prakses piemēriem, metodēm un pakalpojumu veidiem karjeras atbalstam dalījās vieslektori:
  - Ināra PUNKSTIŅA, VIAA Informācijas un karjeras atbalsta departamenta Karjeras atbalsta nodaļas eksperte, Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas skolotāja “Pieredzes stāsts. Karjeras dienu “Veru durvis uz augstskolu” organizēšana Valmieras Pārgaujas ģimnāzijā”;
  - Agnese JANKUNA, Ikšķiles novada pašvaldības Izglītības, sporta un jaunatnes lietu pārvaldes vadītāja “Pieredzes stāsts. Karjeras nedēļas organizēšana Ikšķiles novada skolām”;
  - Aija VANAGA, uzņēmēja, starptautisku izglītības projektu vadītāja, jauniešu neformālās izglītības trenere un Eiropas Jaunatnes nedēļas pārmaiņu rosinātājs (Change maker) Latvijā 2017. gadā Erasmus+ programmā “Prasmes kā pamatvalis darba tirgū no uzņēmēja viedokļa. Atvērtās domāšanas principu izmantošana prasmju apgūšanai”;
  - Daiga UDRASE, VIAA Informācijas un karjeras atbalsta departamenta Karjeras atbalsta nodaļas eksperte “Dažādas metodes pedagoga karjeras konsultanta ikdienai”;
  - Mārīte SAULĪTE, LU PSK docente “Karjeras izglītība kā studiju procesā integrēts plānoto pasākumu kopums”;
  - Marta VALDMANE, Akadēmiskās informācijas centrs, projektu eksperte “Europass dokumenti un pakalpojumi karjeras atbalstam.

  Pasākuma otrajā daļā viesi tika aicināti iepazīties ar koledžu, kuras laikā bija iespēja satikt koledžas docētājus un studējošos, apskatīt praktisko nodarbību kabinetus, laboratorijas un simulācijas klases, kā arī bija iespēja vērot praktisko uzdevumu demonstrācijas un nodarbību norisi.

  Noslēdzot “LU PSK Atvērto durvju diena pedagogiem karjeras konsultantiem”, dalībnieki atzinīgi novērtēja piedāvātā pasākuma aktualitāti un saturu, apstiprināja, ka gūtā informācija būs praktiski pielietojama, veicot pedagoga karjeras konsultanta pienākumus.

  FOTOATSKATS

  PALDIES,
  “LU PSK Atvērto durvju diena pedagogiem karjeras konsultantiem” dalībniekiem – pedagogiem, un pašvaldību pārstāvjiem par izrādīto interesi un viesošanos koledžā, lektoriem – par pieredzes stāstiem, padomiem un aktuālo informāciju!

  PALDIES,
  koledžas kolektīvam, studējošajiem un Studējošo pašpārvaldei par līdzdalību pasākuma organizēšanā!

  Agnese Grase,
  LU PSK sabiedrisko attiecību speciāliste

  Lasīt vairāk
 • Aizvadīts “Erudīts 2017”
  21.11.2017
  Aizvadīts “Erudīts 2017”

  Latvijas patriotu nedēļā, 15. novembrī, Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas Studējošo pašpārvalde organizēja ikgadējo valsts svētku mēneša pasākumu – “Erudīts”. Kā ierasts pasākums tika veidots sadarbībā ar koledžas administrāciju un docētājiem. Turpinot iepriekšējo gadu tradīciju, konkursa tēma netika mainīta, tā bija – “Latvija un Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža kā daļa no tās”.


  Par godu Latvijas 99. proklamēšanas gada dienai pirms pasākuma komandas tikai aicinātas pulcēties koledžas pagalmā, kur dalībnieki kopā izveidoja simbolisku valsts karogu no sveču gaismām.

  Šogad pasākumā “Erudīts 2017” piedalījās 11 studentu komandas, kuras atbalstīt bija ieradušies līdzjutēji – kursabiedri, kuratori, docētāji un administrācijas pārstāvēja.

  Īpašas uzslavas komandas nopelnīja par sagatavoto mājasdarbu – komandas vizītkarti. Dalībnieki apliecināja, ka medicīnas koledžas studenti ir radoši un spēj pārsteigt klātesošos.

  Konkurss tika atklāts ar tradicionālo pārbaudījumu – testu, kurā komandām bija jāatbild uz jautājumiem gan par koledžas, gan Latvijas vēsturi, kā arī bija iekļauti jautājumi par valsts kultūras, sporta un politikas notikumiem. To, cik dalībnieki ir vērīgi un labi pārzina koledžas teritoriju, apliecināja konkursa uzdevums, kurā pēc dotajiem attēliem bija jāatpazīst objekti un to atrašanās vieta. Ar dažādu jautājumu palīdzību tika noskaidrots, cik zinoši studenti ir par pirmās palīdzības sniegšanu dzīvībai bīstamās situācijās. Dalībnieku erudīcija tika pārbaudīta ar uzdevumu starpniecību no cieto riekstu pārbaudījumu sērijas. Atraktīvs izvērtās konkursa noslēgums, kad absolventu sagatavotajā uzdevumā komandas pārbaudīja savas zināšanas par Latvijas pilsētām un komandu kapteiņiem sagatavotajā uzdevumā, kurā pēc nodungotās melodijas bija jāatpazīst kāda no latviešu mūziķiem izpildītajām dziesmām.

  Pārliecinošā kopējo punktu pārsvarā “Erudīts 2017” 1. vietas titulu ieguva studiju programmas “Radiologa asistents” 2. kursa studentu komanda “Molibdēni un Tehnēciji”, 2. vietu ieguva studiju programmas “Podoloģija” 1. kursa komanda “Spēks ir pēdās”, godpilno 3. vietu ieguva studiju programmas “Ārstniecība” 1. kursa komanda “Laimes vakcīna”.

  Paldies, visām lieliskajām komandām par dalību pasākumā – konkursā “Erudīts 2017”:
  Neirons Ģībonis (SR2A kursa komanda), Sociālie Rehabīļi (SR2A kursa komanda), ZINĀTKĀRIE (SR1A kursa komanda), Per aspera ad astra (R1A kursa komanda),
  ZJABĻIKI (AP2A kursa komanda), Sapņu Komanda (Studējošo pašpāvlades komanda), AntiLabor (L1A kursa komanda), Mēs par kukuļiem (M1A kursa komanda).
  Paldies, jums par atraktivitāti un atsaucību!

  Paldies par sagatavotajiem uzdevumiem un darbu žūrijā –
  Diānai Bakānei, Mārai Tračumai, Maijai, Zutei, Mairai Lācei, Inai Vīksniņai, Līgai Priedei, Kristiānai Kristai Plonei, Irīnai Ozoliņai!
  Paldies –
  pasākuma vadītājām Montai Ķempelei un Zanei Papardei, Studējošo pašpārvaldes “Erudīts 2017” organizatoru komandai, paldies puišiem par zāles iekārtošanu!

  FOTOATSKATS

  Uz tikšanos nākamajos Studējošo pašpārvaldes rīkotajos pasākumos!

  Jūsu –
  LU PSK Studējošo pašpārvalde

  Lasīt vairāk
 • 17.11.2017
  Sveicam Latvijas valsts 99. proklamēšanas gadadienā!

  "Ja gribam, lai mūsu valsts būtu stipra, tad mums pašiem arī jābūt stipriem, jābūt spēka pilniem."


  /Kārlis Ulmanis/

  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas administrācija sveic Latvijas valsts 99. proklamēšanas gadadienā!

  Skaistus svētkus!

  Lasīt vairāk
 • Koledža uzņem viesus no Tartu Health Care College
  17.11.2017
  Koledža uzņem viesus no Tartu Health Care College

  Ceturtdien, 16. novembrī, Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžā (LU PSK) viesojās sadarbības augstskolas Tartu Health Care College (Igaunija) 45 medicīnas koledžas studenti, kurus vizītē pavadīja ārējo sakaru koordinators Danels Jantra.


  Partneraugstskolas studentu grupa koledža viesojās pieredzes apmaiņā ar mērķi iepazīt studiju programmu “Podoloģija” un podologa kā ārstniecības personas profesionālās kompetences.

  Vizīti organizēja ārējo sakaru koordinatore Aiga Grauduma sadarbībā ar Medicīnas tehnoloģiju katedras studiju programmas “Podoloģija” vadītāju Aelitu Kohu un docētājām Mārīti Saulīti un Tatjanu Ivanovu, kuras studentus iepazīstināja ar podoloģijas attīstības vēsturi, podologa lomu veselības aprūpes komandā Latvijā un vadīja praktiskās iepazīšanās nodarbības – “Podologa praktiskā darba (pēdu aprūpes) demonstrējums” (T. Ivanova), “Ortonoksijas pamati” (M. Saulīte).

  Šāds pieredzes apmaiņas brauciens no Tartu Health Care College šogad tika organizēts jau otro reizi. Pirmā vizīte ar mērķi iepazīt studiju programmu “Podoloģija” un podologa profesiju norisinājās 2017. gada 4. aprīlī, kad LU PSK uzņēma 60 studentu grupu.

  FOTOATSKATS

  Lasīt vairāk
 • Spēlfilmas “Možums” prezentācija LU PSK studentiem
  10.11.2017
  Spēlfilmas “Možums” prezentācija LU PSK studentiem

  Trešdien, 8. novembrī, Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžā (LU PSK) pie Sociālās aprūpes katedras studentiem viesojās ciemiņi no Rīgas sociālā aprūpes centra “Mežciems” – koledžas absolvents, sociālais rehabilitētājs Vilnis Gricaičuks-Puriņš, projekta "Vērojam, tēlojam, dzīvojam!" vadītāja Aneta Gricaičuka-Puriņa un spēlfilmas/ komēdijas “Možums” galvenās lomas aktieri.


  Tikšanās laikā Sociālās aprūpes katedras studentiem bija iespēja noklausīties lekciju "Brīvprātīgā darba raksturojums un iespējas" un noskatīties spēlfilmu “Možums”, kura tapusi ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas finansējuma atbalstu un tapusi projekta "Vērojam, tēlojam, dzīvojam!" ietvaros un biedrību “Tuvu” un “NVO “Pūks un draugi” atbalstu.

  Spēlfilmas projekts realizēts ar mērķi uzrunāt sabiedrību, īpaši studentus, lai radītu izpratni par to, kas ir sociālās aprūpes centrs, kas ir brīvprātīgais darbs, lai kreatīvi kliedētu mītus, demonstrētu reālās un inovatīvās iespējas. Spēlfilmā "Možums" piedalās gan brīvprātīgie, gan darbinieki, bet galvenie personāži ir aprūpes centra “Mežciems” klienti, kuri veidojuši filmas scenārijus, darinājuši tērpus un paši ir lomu atveidotāji.

  Šobrīd spēlfilma “Možums” Latvijā ir unikāla, jo šāds projekts mūsu valstī tapis pirmo reizi.

  FOTOATSKATS

  Ina Vīksniņa,
  LU PSK Sociālās aprūpes katedras lektore

  Lasīt vairāk
 • Nodibināta LKA Studentu padome
  09.11.2017
  Nodibināta LKA Studentu padome

  Izveidota LKA Studentu padome

  Otrdien, 7. novembrī, uz savu pirmo tikšanos bija sanākusi Latvijas Koledžu asociācijas (LKA) Studentu padome, kuras dibināšanā un darbībā ir iesaistījušies studējošie no visām Latvijas koledžām. Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžu (LU PSK) pārstāvēja Studējošo pašpārvaldes locekle Madara Pudure ( studiju programmas “Ārstniecība” 1. kursa studente) un LU PSK sabiedrisko attiecību speciālista asistente darbā ar studējošajiem Kristiāna Krista Plone.

  LKA Studentu padome ir brīvprātīga personu apvienība, kas apvieno un pārstāv divdesmit četras Latvijas koledžu studējošo pašpārvaldes, par savu mērķi izvirzot studentu kā nozīmīgas sabiedrības sociālas grupas tiesību un interešu ievērošanu.

  LKA Studentu padomes dibināšanas sanāksmē tika pieņemti organizācijas statūti un ievēlēta valde. Starp plānotajiem darbiem un aktivitātēm jāmin sadarbība ar valsts, pašvaldību vai nevalstiskajām organizācijām, kontaktu veidošana ar Latvijas un ārvalstu organizācijām izglītības, kultūras, zinātnes un sporta jomās, kā arī informācijas izplatīšana par koledžās studējošajiem aktuāliem jautājumiem, norisēm un problēmām, aktīvi paužot savu viedokli un attieksmi, t.sk. publiskajā telpā, kultūras, izklaides un izglītojošu pasākumu organizēšana un sadarbība ar Latvijas Studentu apvienību.

  Veiksmi LKA Studentu padomei! Lai radošas idejas un panākumi darbībā!

  Lasīt vairāk
 • Aicinām atbalstīt labdarības akciju!
  07.11.2017
  Aicinām atbalstīt labdarības akciju!

  Piektdien, 10. novembrī no plkst. 10.00 līdz 21.00 Rimi veikalos lielākajās Latvijas pilsētās jau ceturto reizi norisināsies labdarības akcija, aicinot piepildīt pārtikas paku. Veikala apmeklētāji tiks aicināti līdzās saviem ikdienas pirkumiem iegādāties arī papildus produktus, lai palīdzētu kādai trūkumā nonākušai ģimenei ar bērniem, pensionāram vai invalīdam ar ienākumiem zem iztikas minimuma. Akciju organizē pārtikas banka Paēdušai Latvijai (biedrības “Latvijas Samariešu apvienība”projekts) un veikalu tīkls Rimi Latvia.

  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas Studējošo pašpārvalde īpaši aicina atbalstīt akcijas norisi Rimi Lielupe, Viestura ielā 22, Jūrmalā, kur 10.11.2017. no plkst. 10.00 līdz 21.00 jūs laipni sagaidīs brīvprātīgie.

  Pārtikas pakā ieteicams likt produktus ar ilgu derīguma termiņu, piemēram, miežu putraimus, mannu, auzu pārslas, makaronus, miltus, eļļu, gaļas vai zivju konservus, cukuru, rīsus, margarīnu, vistas buljonu vai zirņus. Tāpat mazākie pārtikas paku saņēmēji priecāsies par kādu gardumu ar ilgu uzglabāšanas termiņu.

  “Pārtikas banka Paēdušai Latvijai palīdz Latvijas ģimenēm ar bērniem, senioriem un invalīdiem, kuri dažādu apstākļu dēļ ir nonākuši trūkumā, taču nekādus sociālos pabalstus nesaņem. Ikdienā pārtikas pakas tiek komplektētas no uzņēmumu ziedojumiem un ziedojumu kastītēs savāktajiem līdzekļiem. Savukārt divreiz gadā ikviens Latvijas iedzīvotājs var tieši iesaistīties un līdzās saviem ikdienas pirkumiem ar pārtikas paku palīdzēt līdzcilvēkiem. Izvēloties ilgstoši lietojamus produktus, ikvienam ir iespēja sniegt atbalstu tiem līdzcilvēkiem, kuriem ikdienā trūkst pārtikas,” saka pārtikas bankas Paēdušai Latvijai vadītāja Agita Kraukle.

  Latvijas Samariešu apvienības pārtikas banka Paēdušai Latvijai organizē dažāda veida palīdzību tām ģimenēm, kuras dažādu apstākļu dēļ nonākušas trūkumā. Jau ilgstošs pārtikas bankas atbalstītājs un partneris ir lielveikalu tīkls Rimi.

  “Aicinot savus klientus piedalīties šajā akcijā, mēs vēlamies iedrošināt palīdzēt tos, kas to vēlas, bet līdz šim nav apzinājuši iespējas, kā to izdarīt. Sniegtā palīdzība katru gadu ir iepriecinājusi vairākus simtus ģimeņu. Īpaši priecīgi ir bērni, kuri pārtikas pakās atrod arī kādus saldumus, kas ikdienas uzturā parādās ļoti reti. Mēs ceram, ka arī šogad varēsim turpināt iesākto un mūsu akcijas dalībnieku skaits turpinās augt,” pauž Rimi Latvia sabiedrisko attiecību vadītāja Inga Bite.

  Pārtikas pakas tiek nodrošinātas pateicoties uzņēmumu un Latvijas iedzīvotāju ziedojumiem, kā arī daudziem brīvprātīgajiem atbalstītājiem. Labdabības akcija sadarbībā ar Rimi ir izveidojusies par sirsnīgu tradīciju, kurā var iesaistīties ikviens Rimi veikalu apmeklētājs. Pateicamies ikvienam atbalstītājam un ziedotājam!

  Lasīt vairāk
 • Piesaki komandu “Erudīts 2017”!
  06.11.2017
  Piesaki komandu “Erudīts 2017”!

  Sveiciens visiem erudītajiem studentiem!

  Kā jau katru gadu – Latvijas valsts svētku mēnesī LU PSK Studējošo pašpārvalde aicina uz gada atjautīgāko un inteliģentāko pasākumu! Arī šogad, 15. novembrī plkst. 16.00 koledžas 1. korpusa zālē tiks aicinātas komandas un atbalstītāji uz “Erudīts 2017”!

  Komandu pieteikšana līdz 2017. gada 13. novembrim plkst. 23.59!

  Konkursa pārbaudījumos tiks vērtētas komandu zināšanas par Latviju un mūsu koledžu – Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžu.

  KĀ PIETEIKTIES?
  1) Izveidojiet komandu (1 kapteinis + 3 dalībnieki, komandas dalībnieki var būt no dažādām studiju programmām)!
  2) Izdomājiet komandai nosaukumu!
  3) Sagatavojiet mājas darbu – īsu un kodolīgu komandas pieteikumu, brīvā formā līdz 1 min.!
  4) Piesakiet komandu, sūtot e-pastu uz: lupsk.studenti@gmail.com (pieteikumā norādīt – komandas nosaukumu, dalībnieku vārdus, uzvārdus, kursu, e-pastus, kontakttālruni).
  KOMANDU SKAITS IEROBEŽOTS!

  Esi erudīts – piesaki komandu, nāc atbalsti savējos un pavadi laiku kopā ar studiju biedriem!


  Pirmo trīs vietu ieguvējiem – vērtīgas balvas!
  Aktīvākajiem skatītājiem/ līdzjutējiem – pārsteiguma balvas!

  Atskats uz “Erudīts 2016"

  Svinēsim Latvijas valsts svētku mēnesi kopā! Uz tikšanos "Erudīts 2017"!
  Tava – LU PSK Studējošo pašpārvalde

  Lasīt vairāk
 • Veiksmīgi aizvadīts Jūrmalas veselības mēnesis
  02.11.2017
  Veiksmīgi aizvadīts Jūrmalas veselības mēnesis

  Sagaidot rudeni, jau ceturto gadu pēc kārtas Jūrmalas pilsētā tika rīkots pasākumu cikls, kas veltīts pilsētas iedzīvotāju un viesu veselībai un labsajūtai. Arī Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža (LU PSK) jau trešo gadu piedalījās veselības mēnesī, piedāvājot vairākas aktivitātes un pakalpojumus.

  LU PSK dalība šajā veselības mēnesī bija īpaša, jo pirmo reizi savus pakalpojumus piedāvāja koledžas Ārstniecības katedras studiju programmas “Estētiskā kosmetoloģija” praktizējošās lektores – sertificētas skaistumkopšanas speciālistes estētiskajā kosmetoloģijā – sadarbībā ar 3. kursa studentēm. Trīs ceturtdienās procedūrai "Sejas ādas atjaunošana un mitrināšana pēc sauļošanās sezonas” bija liels pieprasījums. Klientes atzinīgi novērtēja piedāvāto pakalpojumu, studentes saņēma komplimentus par apkalpošanu un kabineta atmosfēru, kā arī klientes izteica vēlmi arī turpmāk piedalīties šāda veida aktivitātēs un apmeklēt koledžu. Arī studentes bija gandarītas par dalību, jo tika dota iespēja praktizēt, pielietot gūtās zināšanas un prasmes komunikācijā ar klientu un procedūras veikšanā.

  Apmeklējot LU PSK Sociālas aprūpes katedras organizētās lekcijās par veselības uzlabošanu – “Ergonomija ikdienā" un "Multisensorās istabas (Snoezelen room) izmantošanas iespējas garīgās un fiziskās veselības un aprūpes uzlabošanā dažādām iedzīvotāju grupām" – jūrmalnieki saņēma padomus, kā izvairīties no ikdienas traumām, pasargājot sevi un aprūpējamo. Vēl apmeklētājiem tika piedāvāts apskatīt un iepazīt, kas ir Multisensorā istaba (Snoezelen room), uzzināt, kādas ir tās izmantošanas iespējas.

  Arī Medicīnas tehnoloģiju katedras studiju programmas “Podoloģija” docētāji un studējošie piedāvāja vairākas aktivitātes – lekciju par pēdu veselību, apavu dezinfekcijas pakalpojumu, profilaktisku pēdu un nagu veselības pārbaudi, pēdu aprūpes procedūras ārstnieciskās pēdu aprūpes pirmsklīnikas kabinetā. Veselības mēneša ietvaros arī šīm aktivitātēm bija vērojama liela iedzīvotāju atsaucība, piedāvātais pakalpojumus un procedūras tika veiktas vairāk nekā piecdesmit jūrmalniekiem. Savukārt informatīvās lekcijas apmeklējums liek secināt, ka jāaktualizē un jāveicina sabiedrības interese par savlaicīgu pēdu profilakses nepieciešamību.

  FOTOATSKATS

  LU PSK administrācija pateicas
  Jūrmalas domei par pasākuma “Veselības mēnesis 2017” (“Labsajūtas mēnesis”) organizēšanu un iespēju koledžai piedāvāt aktivitātes kopējā mēneša programmā;
  Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem par atsaucību un apmeklējumu;
  LU PSK docētājām par aktivitāšu vadīšanu – Mārītei Saulītei, Inai Vīksniņai, Līgai Priedei, Janai Vaščenkovai, Ilzei Brižai;
  LU PSK studentēm par aktivitāšu koordinēšanu/ pierakstu veidošanu – Kristiānai Kristai Plonei, Agatei Seržantei, Karīnai Pedčenko;
  LU PSK studentei Inesei Janbergai par informatīvās lekcijas sagatavošanu;
  LU PSK studiju programmas “Estētiskā kosmetoloģija” 3. kursa K3A un K3V grupas studentēm un studiju programmas “Podoloģija” 1. kursa P1Z grupas, 2. kursa P2A un P2Z studentiem par procedūru veikšanu un pakalpojumu sniegšanu!

  Lasīt vairāk
 • LU PSK Atvērto durvju diena pedagogiem karjeras konsultantiem
  01.11.2017
  Koledža aicina ciemos!

  Mūsdienās kā viens no faktoriem, kas veicina veiksmīgu iekļaušanos darba tirgū, ir iepriekš pārdomāts un izsvērts lēmums par labu tai augstskolai, kas nākotnē garantē darba iespējas. Tāda ir Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža, kas piedāvā apgūt deviņas darba tirgū pieprasītas profesijas veselības aprūpes un sociālās labklājības jomā akreditētās pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmās.

  2017. gada 23. novembrī Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžā (LU PSK) – Vidus prospektā 38, Bulduros, Jūrmalā, tiks rīkots pasākums “Atvērto durvju diena pedagogiem karjeras konsultantiem”, uz kuru īpaši tiek aicināti vispārizglītojošo skolu pedagogi karjeras konsultanti un mācībspēki, kuru darba pienākumos ir karjeras pasākumu un aktivitāšu organizēšana skolās. Gaidīti ciemos būs arī pedagogi – klašu audzinātāji un skolu administrācijas pārstāvji.

  Mūsu tikšanās laikā dalībniekiem piedāvāsim vieslekcijas un iepazīstināsim ar LU PSK, studiju programmām, būs iespēja apmeklēt praktiskās nodarbības un tikties ar koledžas docētājiem un studējošajiem.

  PROGRAMMA

  Pieteikšanās pasākumam līdz 2017. gada 16. novembrim, sūtot e-pastu uz: pr.agnesegrase@gmail.com
  Pieteikuma e-pastā lūgums norādīt vārdu, uzvārdu, amatu, skolas nosaukumu.

  Dalība pasākumā – bez maksas. Par dalību pasākumā tiks izsniegts apliecinājums.

  Cerot uz sadarbību un tikšanos koledžā!
  Jautājumu gadījumā aicināti sazināties pa zemāk norādītajiem kontakttālruņiem un e-pastu.

  Patiesā cieņā,
  “LU PSK Atvērto durvju diena pedagogiem karjeras konsultantiem”
  koordinatore Agnese GRASE,
  LU PSK sabiedrisko attiecību speciāliste
  E-pasts: pr.agnesegrase@gmail.com
  Mob. t.: 26673672, tālr.: 67730633

  Lasīt vairāk
 • Studiju programmas “Podoloģija” 10 gadu konference, 10.11.2017
  23.10.2017
  Studiju programmas “Podoloģija” 10 gadu konference, 10.11.2017

  Š. g. 10. novembrī biedrība “Latvijas podologu biedrība” sadarbībā ar Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžu organizēs studiju programmas "Podoloģija" 10 gadu jubilejas konferenci, kurā būs iespēja uzzināt nozares aktualitātes, kā arī tā būs iespēja satikties studiju programmas absolventiem, dalīties iespaidos un pieredzē par sasniegto profesionālajā darbībā.

  Norises laiks: 2017. gada 10. novembris, plkst. 9.00-17.30
  Norises vieta: SemaraH Hotel Lielupe, konferenču zālē, Jūrmalā, Bulduru pr.64/68.

  Par dalību šajā konferencē tiks piešķirti 8 LĀPPOS tālākizglītības punkti.
  Dalības maksa: biedrības biedriem 25.00 EUR, citiem interesentiem – 45.00 EUR (ēdināšana iekļauta dalības maksā)

  Pieteikšanās un reģistrācija konferencei notiek, samaksājot dalības maksu, veicot maksājumu uz “Latvijas podologu biedrības” kontu līdz 01.11.2017.
  Lūgums ievērot reģistrācijas beigu datumu!
  Maksājuma mērķī norādīt: vārds, uzvārds, dalības maksa konferencē 10.11.17.
  Rekvizīti maksājumu veikšanai:
  Biedrība "Latvijas Podologu biedrība"
  Reģ. nr. 40008129077
  Bruņinieku iela 5, 25.korpuss, Rīga, Latvija, LV- 1001
  Banka: Swedbank
  HABA LV 22
  IBAN konts: LV14HABA0551022731327

  Ja ir nepieciešama naktsmītne periodam no 09. līdz 11.11.17., viesnīca SemaraH Hotel Lielupe piedāvā šādus pakalpojumus:
  standarta vienvietīga istaba - EUR 51.00/ par istabu/ par nakti
  standarta divvietīga istaba - EUR 61.00/ par istabu/ par nakti
  Cenā iekļauts – bagātīga brokastu bufete, Wi-Fi pieslēgums, PVN, Wellness centra apmeklējums katru dienu līdz 2 stundām (ieskaitot iebraukšanas un izbraukšanas dienu).
  Lai rezervētu viesnīcu, lūdzu, rakstīt uz e-pastu: reservations@semarahhotels.com ar norādi "podologu konference".

  PROGRAMMA (PDF)(var tikt veiktas nelielas izmaiņas, kuras tiks nopublicētas biedrības mājaslapā)

  Informācija biedrības "Latvijas Podologu biedrība" biedriem:
  Pēc konferences 10.11.2017. plkst. 19.00 biedrības "Latvijas podologu biedrība" biedri tiek aicināti uz koncertu “Shipsea | Koncerts balsij, klavierēm un neredzamam korim” Dzintaru koncertzālē, Turaidas ielā 1, Jūrmalā. Biļetes varēs saņemt konferences dienā pie reģistrācijas.
  Iepriekš lūdzam aizpildīt anketu: www.visidati.lv/aptauja/1307661938/

  Uz tikšanos konferencē!
  Studiju programmas "Podoloģija" 10 gadu jubilejas konferences
  organizatori

  Lasīt vairāk
 • Kvalifikācijas darbu nodošana P2Z grupai
  16.10.2017
  Kvalifikācijas darbu nodošana P2Z grupai

  UZMANĪBU!!!

  Informācija LU PSK 2017./ 2018. akadēmiskā gada studiju programmas “Podoloģija” P2Z grupai.

  Kvalifikācijas darbu nodošana P2Z grupai. Skatīt PDF

  Lasīt vairāk
 • LU PSK "Fukši 2017"
  07.10.2017
  LU PSK "Fukši 2017"

  Trešdien, 4. oktobrī, LU PSK Studējošo pašpārvalde koledžas studējošos aicināja uz savu pirmo 2017./ 2018. akadēmiskā gada pasākumu “Fukši 2017”, uz kuru jo īpaši tika gaidīti pirmo kursu studenti.

  Kā šī gada tēma tika izraudzīta “Džungļi”. Lai iepazītos ar citu studiju programmu studentiem, kā pirmais uzdevums pasākuma dalībniekiem tika uzdots sadalīties jauktās komandās. Pēc iepazīšanās katra komanda saņēma uzdevumu lapu. Pēc apraksta koledžas teritorijā bija jāatrod kontrolpunkts, kurā gaidīja kāds no Studējošo pašpārvaldes pārstāvjiem. Katrā no kontrolpunktiem komandām bija jāveic kāds uzdevums, ar kuru starpniecību tika pārbaudītas pirmkursnieku zināšanas par koledžu, studiju procesu, tika noskaidrots, cik labi ir iepazīta koledžas apkārtne. Radošā, jautrā un draudzīgā gaisotnē komandas nonāc līdz fināla uzdevumam – svinīgā zvēresta došanas, ko pieņēma Studējošo pašpārvaldes komanda. Pasākums “Fukši 2017” tika noslēgts ar neformālo daļu – balli ar karaoki.

  Paldies visiem pirmkursniekiem, kuri spītējot rudenīgajiem laika apstākļiem, bija atsaucīgi un piedalījās rīkotajā pasākumā!

  FOTOGALERIJA “Fukši 2017”

  Uz tikšanos nākamajos Studējošo pašpārvaldes rīkotajos pasākumos!

  “Fukši 2017”  organizatoru komanda

  Lasīt vairāk
 • LU PSK dalība “Veselības mēnesis 2017”
  25.09.2017
  LU PSK dalība “Veselības mēnesis 2017”

  Jūrmalā rudeni jau ceturto gadu sagaida ar aktivitātēm jūrmalnieku un pilsētas viesu veselības un labsajūtas uzlabošanai. 

  Izrādot rūpes par līdzcilvēku veselību un labsajūtu, apliecinot Pasaules Veselības organizācijas piešķirto “Veselīgas pilsētas” statusu Jūrmalas pilsētai, jau trešo gadu pēc kārtas arī Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža piedalīsies Veselības mēnesī, kura laikā uz koledžu tiks aicināti jūrmalnieki. 

  Apmeklētājiem tiks piedāvāts veikt pēdu aprūpi un sejas procedūras, būs iespēja saņemt podologa un sertificēta skaistumkopšanas speciālista estētiskajā kosmetoloģijā konsultācijas, saņemt padomus, kā izvairīties no traumām, uzzinot par ergonomiju ikdienā, būs iespēja apskatīt Multisensoro istabu (Snoezelen room), uzzināt, kādas ir tās izmantošanas iespējas garīgās un fiziskās veselības un aprūpes uzlabošanā dažādām iedzīvotāju grupām. 

  Piedāvātās koledžas aktivitātes organizēs docētāji sadarbībā ar studējošajiem.

  03.10.2017., plkst. 10.00–12.00
  "Ergonomija ikdienā"
  Norises vieta: 
  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža
  6. korpuss, Vidus prospekts 38, Bulduri, Jūrmala
  Kontaktpersona:
  Ina Vīksniņa, mob. 29490542 (darba dienās plkst. 9.00-17.00)

  03.10.2017., plkst. 13.00–15.00
  "Multisensorās istabas (Snoezelen room) izmantošanas iespējas garīgās un fiziskās veselības un aprūpes uzlabošanā dažādām iedzīvotāju grupām"
  Norises vieta: 
  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža
  6. korpuss, Vidus prospekts 38, Bulduri, Jūrmala
  Kontaktpersona:
  Ina Vīksniņa, mob. 29490542 (darba dienās plkst. 9.00-17.00)

  05., 12. un 19.10.2017.
  "Sejas ādas atjaunošana un mitrināšana pēc sauļošanās sezonas”
  Procedūras ilgums 1,5h (ādas attīrīšana, pīlings, masāža, koncentrāta uzklāšana, maska, krēma uzklāšana).
  Iepriekšējā pieteikšanās pa tālruni. Vietu skaits ierobežots.
  Norises vieta: 
  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža
  1. korpuss, Vidus prospekts 38, Bulduri, Jūrmala
  Kontaktpersona:
  Kristiāna Krista Plone, mob. 28770007 (darba dienās plkst. 9.00-17.00)

  02.10.2017., plkst. 11.00–13.00
  “Rūpējies par pēdu veselību” 
  Norises vieta: 
  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža
  2. korpuss, Vidus prospekts 38, Bulduri, Jūrmala
  Jāņem vērā:
  Vienai personai tiks sniegtas ne vairāk kā 2 pēdu veselības aktivitātes. 
  Norises laiks: 
  Informatīvas lekcijas veidā koledžas studiju programmas “Podoloģija” absolventi un strādājošie studenti – jūrmalnieki, iepazīstinās ar saviem pēdu aprūpes kabinetiem un pēdu veselības saglabāšanas priekšnoteikumiem.
  Mērķauditorija: 
  Jūrmalas pilsētas iedzīvotāji jebkurā vecumā. 

  03.10.2017., plkst. 10.00–15.00

  Pēdu veselības pārbaude, konsultācijas, aprūpe un apavu dezinfekcija Jūrmalas senioriem no 65 gadu vecuma. Iepriekšēja pierakstīšanās.
  Iepriekšējā pieteikšanās pa tālruni. Vietu skaits ierobežots.
  Kontaktpersona:
  Agate Seržante, mob. 26308834 (darba dienās plkst. 9.00-17.00)
  Aktivitātes apraksts:
  1) Pēdu veselības pārbaude 20 min.: pēdu apskate, pēdu stāvokļa izskaidrošana, perifērā pulsa palpācija, neiroloģisko testu un pēdas slodzes novērtēšana ar podoskopu pēc nepieciešamības.
  2) Pēdu aprūpes procedūra sertificēta podologa (koledžas pasniedzēja uzraudzībā).
  3) Apavu dezinfekcija speciālā KLENZ ierīcē, kas par 99% samazina baktērijas, vīrusus un sēnīšu sporas. Iekārta dezinficē apavus ar speciālas ventilēšanas sistēmas palīdzību – apavos iekļūst ozons un nano sudraba daļiņas, kas novērš baktēriju un sēnīšu klātbūtni un noārda nepatīkamā aromāta molekulas. Ierīce ir videi draudzīga, saudzīga apaviem, jo netiek izmantots ne karstums, ne šķidrumi, ne ķimikālijas.
  Jāņem vērā, ka pieņems tikai tīrus un sausus (bez dubļiem un smiltīm uz pazolēm un iekšpusē) apavus. Dezinfekcijas laiks 1 apavu pārim ~15 min., vienam klientam maksimālais – 2 apavu pāri.

  07.10.2017., plkst. 10.00–15.00
  Kāju nagu veselības pārbaude, konsultācijas, aprūpe un apavu dezinfekcija Jūrmalas iedzīvotājiem visās vecuma grupās.
  Iepriekšējā pieteikšanās pa tālruni. Vietu skaits ierobežots.
  Kontaktpersona:
  Karīna Pedčenko, mob. 29568659 (darba dienās plkst. 9.00-17.00)
  Aktivitātes apraksts:
  1) Kāju nagu veselības pārbaude 15 min. – apskate, kāju nagu stāvokļa izskaidrošana.
  2) Kāju nagu aprūpes procedūra sertificēta podologa (koledžas pasniedzēja uzraudzībā)
  3) Apavu dezinfekcija speciālā KLENZ ierīcē, kas par 99% samazina baktērijas, vīrusus un sēnīšu sporas. Iekārta dezinficē apavus ar speciālas ventilēšanas sistēmas palīdzību – apavos iekļūst ozons un nano sudraba daļiņas, kas novērš baktēriju un sēnīšu klātbūtni un noārda nepatīkamā aromāta molekulas. Ierīce ir videi draudzīga, saudzīga apaviem, jo netiek izmantots ne karstums, ne šķidrumi, ne ķimikālijas.
  Jāņem vērā, ka pieņems tikai tīrus un sausus (bez dubļiem un smiltīm uz pazolēm un iekšpusē) apavus. Dezinfekcijas laiks 1 apavu pārim ~15 min., vienam klientam maksimālais – 2 apavu pāri.

  10.10.2017., plkst. 10.00–15.00
  Pēdu veselības pārbaude, konsultācijas, aprūpe un apavu dezinfekcija Jūrmalas iedzīvotājiem visās vecuma grupās.
  Iepriekšējā pieteikšanās pa tālruni. Vietu skaits ierobežots.
  Kontaktpersona:
  Agate Seržante, mob. 26308834 (no 04.09.2017., darba dienās plkst. 9.00-17.00)
  Aktivitātes apraksts:
  1) Pēdu veselības pārbaude 20 min. – pēdu apskate, pēdu stāvokļa izskaidrošana, perifērā pulsa palpācija, neiroloģisko testu un pēdas slodzes novērtēšana ar podoskopu pēc nepieciešamības.
  2) Pēdu aprūpes procedūra sertificēta podologa (koledžas pasniedzēja uzraudzībā).
  3) Apavu dezinfekcija speciālā KLENZ ierīcē, kas par 99% samazina baktērijas, vīrusus un sēnīšu sporas. Iekārta dezinficē apavus ar speciālas ventilēšanas sistēmas palīdzību – apavos iekļūst ozons un nano sudraba daļiņas, kas novērš baktēriju un sēnīšu klātbūtni un noārda nepatīkamā aromāta molekulas. Ierīce ir videi draudzīga, saudzīga apaviem, jo netiek izmantots ne karstums, ne šķidrumi, ne ķimikālijas.
  Jāņem vērā, ka pieņems tikai tīrus un sausus (bez dubļiem un smiltīm uz pazolēm un iekšpusē) apavus. Dezinfekcijas laiks 1 apavu pārim ~15 min., vienam klientam maksimālais – 2 apavu pāri.

  Laipni aicināti apmeklēt koledžu un izmantot piedāvājumus!

  Veselības mēnesis 2017 PROGRAMMA

  Lasīt vairāk
 • 25.09.2017
  Aizvadīta LU PSK 1. Internacionālā nedēļa

  Aizvadīta LU PSK 1. Internacionālā nedēļa

  2017. gada septembra mēnesis Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) vēstures grāmatā būs īpašs, jo no 18. līdz 22. septembrim koledžā tika rīkota pirmā Internacionālā nedēļa (“International Week”), kuras uzdevumi bija iepazīstināt viesus ar koledžu un Latviju, veicināt pieredzes apmaiņu un sekmēt mobilitāšu veiksmīgu organizēšanu. Nedēļas laikā koledžā viesojās partneri no Lietuvas, Igaunijas, Somijas, Zviedrijas, Vācijas.

  Nozīmīgā notikuma atklāšanā viesus un klātesošos sveica Latvijas Universitātes prorektors eksakto, dzīvības un medicīnas zinātņu jomā Valdis Segliņš, LU PSK direktore Ilga Eriņa un Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes dekāns Valdis Folkmanis. LU PSK Internacionālās nedēļas pirmā diena tika turpināta iepazīstoties, viesi prezentēja savas augstskolas un pārstāvētās institūcijas. LU PSK ārējo sakaru koordinatore Aiga Grauduma viesus iepazīstināja ar koledžu.

  Nedēļas ietvaros docētāji no sadarbības partneraugstskolām Eiropā LU PSK studiju programmu “Estētiskā kosmetoloģija”, “Radiola asistents”, “Podoloģija”, “Sociālā aprūpe” un “Sociālās rehabilitācija” studentiem vadīja vieslekcijas un praktiskās nodarbības, kā arī viesiem tika organizētas tikšanās ar LU PSK administrācijas pārstāvjiem un docētājiem, norisinājās vizītes koledžas partnerinstitūcijās – studentu prakšu vietās.

  Viesi piedalījās divas meistarklasēs, kurās bija iespēja uzzināt, kas ir koučings un kā tā metodes pielietot savā praksē, savukārt otrajā nodarbībā tika praktizēti pirmie soļi latviešu valodā. Ekskursijās pa Vecrīgu, Siguldu un Līgatni viesi iepazinās ar arhitektūru, pilsētām un Latvijas skaisto dabu.

  LU PSK 1. Internacionālās nedēļas noslēgumā tika veikts kopsavilkums par nedēļā paveikto, diskusijas veidā viesi komentēja aktivitāšu rezultātus, izteica priekšlikumus turpmākās sadarbības veiksmīgai attīstībai. Dalībnieki atzinīgi novērtēja nedēļas programmu, apliecinot, ka tika gūta vērtīga pieredze un nedēļa bijusi pozitīvām emocijām bagāta.

  FOTOGALERIJA

  Lasīt vairāk
 • Pagarināta pieteikšanās Erasmus+
  25.09.2017
  Pagarināta pieteikšanās Erasmus+

  MAINI DZĪVI, DOMĀ PLAŠĀK!

  AICINĀM PIETEIKTIES ERASMUS+ PROGRAMMAS PRAKSES/ STUDIJU PIEREDZES APMAIŅAI ĀRVALSTĪS!

  Lai pieteiktu dalību konkursā, Jums nepieciešams iesniegt šādus dokumentus LU PSK ārējo sakaru koordinatorei AIGAI GRAUDUMAI (2. korpusa 201. kab.):

  • Student Application Form
  • Europass CV – angļu valodā
  • Motivācijas vēstuli – angļu valodā, izvēlētās augstskolas/ prakses vietas koordinatoram
  • Katedras vadītāju apstiprinātu iesniegumu, par iespēju kandidēt uz Erasmus+ mobilitātes praksi (iesniegums budžeta studiju programmās studējošajiem, iesniegums maksas studiju programmās studējošajiem)
  • Pases kopiju (ar derīgu lietošanas termiņu)
  • 1 fotogrāfija (3x4cm)

  PAGARINĀTS IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ – LĪDZ 2017. GADA 29. SEPTEMBRIM!

  Aiga Grauduma,
  LU PSK ārējo sakaru koordinatore
  Tālr.: +371 29408619
  E-pasts: sadarbiba@psk.lv 
  Kabinets: LU PSK 2. korpuss 201. kab.

  Lasīt vairāk
 • Informācija par stipendijām!
  18.09.2017
  Informācija par stipendijām!

  Informācija par stipendijām!

  1. Pirmā 2017./ 2018. ak. g. LU PSK Stipendiju piešķiršanas komisijas sēde notiks 4. oktobrī.

  ---

  2. Studentam, kurš vēlas pretendēt uz MINIMĀLO stipendiju (par labām sekmēm) un saņemt to laika posmā no 2017. gada septembra līdz 2018. gada janvārim (ieskaitot) 99,60 EUR apmērā, ir:
  - OBLIGĀTI jāaizpilda iesniegums stipendijas saņemšanai un jāiesniedz LU PSK Dienesta viesnīcas 108. kabinetā, Diānai Bakānei;
  - iesniegumus par MINIMĀLO stipendiju (par labām sekmēm) var iesniegt no 15.09.2017. līdz 02.10.2017. plkst. 15.00.

  ---

  3. Tie studenti, kuri vēlas pretendēt uz VIENREIZĒJO stipendiju (par kādu no zemāk minētajiem kritērijiem), var sākt iesniegt iesniegumus ar klāt pievienotiem derīgiem dokumentiem (izziņām, derīgām apliecību kopijām). Neskatoties uz to, ka iesniegumi ir rakstīti jau iepriekšējā semestrī, iesniegums ir jāraksta no jauna, un visi dokumenti klāt jāpievieno vēlreiz! 

  Kritēriji, lai varētu pieteikties un pretendēt uz VIENREIZĒJO stipendiju ir sekojoši:


  1. Students ir invalīds;
  2. Bārenis, vai bez vecāku gādības palicis bērns līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
  3. Studējošajam, kura ģimenei, ar kuru viņam ir nedalīta saimniecība, piešķirts trūcīgas ģimenes statuss;
  4. Studējošajam no daudzbērnu ģimenes (arī gadījumos, ja attiecīgās ģimenes bērni jau pilngadīgi, bet vismaz trīs no tiem nav vecāki par 24 gadiem un mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē vai studē augstskolā vai koledžā pilna laika klātienē);
  5. Studējošajam, kuram ir viens vai vairāki bērni.

  Uz VIENREIZĒJO stipendiju iesniegumus var iesniegt vienu reizi semestrī!

  ---

  4. Atgādinu, ka grūtniecības atvaļinājuma laikā piešķir stipendiju, pamatojoties uz uzrakstītu iesniegumu un klāt pievienotu darbnespējas lapu vai izrakstu no ārsta, un to izmaksā uzreiz par diviem grūtniecības atvaļinājuma mēnešiem.

  ---

  5. Visas iesniegumu pieteikumu VEIDLAPAS var:
  - saņemt LU PSK Dienesta viesnīcas 108. kabinetā;
  - izprintēt no koledžas mājaslapas: www.psk.lu.lv

  ---

  6. Par rezultātiem, kuriem studentiem tiek piešķirta MINIMĀLĀ stipendija, katru informēšu personīgi, zvanot uz iesniegumā norādīto tālruņa numuru, sākot ar 16.10.2017.

  Studentiem, kuriem tiks piešķirta VIENREIZĒJĀ stipendija, informēšu katru individuāli par norādīto telefona numuru! 

  Lūdzu, ņemiet vērā, ka:
  ja diviem vai vairākiem studējošajiem, kuri pretendē uz MINIMĀLO stipendiju (par labām sekmēm), ir līdzvērtīgi sekmju rādītāji, stipendiju vispirms piešķir vadoties pēc zemāk minētajiem punktiem, tāpēc iesniedzot pieteikumu uz MINIMĀLO stipendiju, ir jāpievieno šo faktu apliecinoši dokumenti!


  1. Invalīdam.
  2. Bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai. 
  3. Studējošajam, kura ģimenei, ar kuru viņam ir nedalīta saimniecība, uz stipendiju konkursa norises dienu piešķirts trūcīgas ģimenes statuss.
  4. Studējošajam no daudzbērnu ģimenes (arī gadījumos, ja attiecīgās ģimenes bērni jau pilngadīgi, bet vismaz trīs no tiem nav vecāki par 24 gadiem un mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē vai studē augstskolā vai koledžā pilna laika klātienē).
  5. Studējošajam, kuram ir viens vai vairāki bērni.

  ---

  Ja Jums rodas kādi jautājumi, rakstiet e-pastu vai zvaniet un jautājiet!

  Diāna Bakāne,
  LU PSK Stipendiju piešķiršanas komisijas vadītāja

  (Dienesta viesnīcas 108. kabinets, 1. stāvs)
  Mob.: 26855451 (darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00)
  E-pasts: dianabakane@gmail.com

  Lasīt vairāk
 • Jums ir iespēja pieteikties STUDIJU un STUDĒJOŠĀ kredītam!
  18.09.2017
  Jums ir iespēja pieteikties STUDIJU un STUDĒJOŠĀ kredītam!

  Studenti!
  Jums ir iespēja pieteikties STUDIJU un STUDĒJOŠĀ kredītam!

  Lai pieteiktos uz kādu no kredītiem, Jums nepieciešams aizpildīt pieprasījuma veidlapu pie LU PSK Kredītu piešķiršanas komisijas vadītājas Diānas Bakānes – LU PSK Dienesta viesnīcā 108. kabinetā (LU PSK 3. korpuss). 

  VEIDLAPAS

  Kredītam var pieteikties līdz 02.10.2017.
  Kredītu apkalpošanu 2017. gadā nodrošina A/S SEB banka.

  Diāna Bakāne,
  LU PSK Kredītu piešķiršanas komisijas vadītāja

  Mob.: 26855451 (darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00)
  E-pasts: dianabakane@gmail.com

  Lasīt vairāk
 • “Electric run Jūrmala”
  18.09.2017
  “Electric run Jūrmala”

  Atbalsti veselīgu dzīvesveidu, pārstāvi koledžu pirmajā košākajā skrējienā “Electric run Jūrmala”!

  Septembra mēneša izskaņā, 30. septembrī, Jūrmalā, Dzintaros, pirmo reizi Baltijā norisināsies košākais rudens skrējiens “Electric run Jūrmala”, kurā dalībniekiem 5km distances laikā būs iespēja piedzīvot LED gaismu un mūzikas pozitīvos mirkļus. 

  Electric run ir unikāls un populārs pasākums visā pasaulē – tas ir LED gaismu un mūzikas apvienojumus sportiskā aktivitātē. Paralēli Electric run 5km distancei, būs iespēja piedalīties arī Lego bērnu skrējienos un Zumba fitnesa meistarklasēs, ko vadīs Polijas, Latvijas un citu valstu Zumba fitness instruktori.

  Pieteikšanās Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) komandā līdz 26.09.2017. plkst. 12.00, sūtot savu pieteikumu uz Studējošo pašpārvaldes e-pastu: lupsk.studenti@gmail.com.
  Kā e-pasta tematu norādīt: Pieteikums Electric run Jūrmala.
  Pieteikumā norādīt: vārdu, uzvārdu, dzimšanas datus (dd/mm/gggg), e-pastu, kursu (piem., M1A), tālruņa numuru.
  “Electric run Jūrmala” 5 km starts: 30.09.2017. plkst. 20.00.
  Ar LU PSK komandas dalībniekiem līdz 28.09.2017. sazināsies komandas koordinatore.

  SACENSĪBU NOLIKUMS

  5 km Electric run distancē var piedalīties ikviens interesents bez vecuma ierobežojuma. Katram dalībniekam organizatori izsniegs LED gaismu brilles un dažādus spīdīgus aksesuārus. Distanci var veikt skrienot, nūjojot, dejojot vai vienkārši pastaigājoties, izbaudot gaismu un mūzikas festivāla atmosfēru. Distancē būs īpaši muzikāli punkti un gaismu projekcijas.

  Dalībniekus priecēs gan Latvijā zināmu dīdžeju priekšnesumi, skrējiena noslēgumā – Intara Busuļa koncerts.
  Sacensības organizē www.baltijasmaratoni.lv sadarbībā ar Jūrmalas pilsētu.

  Informācijas sagatavošanā izmantota pasākuma relīze no www.jurmala.lv

  Lasīt vairāk
 • Piesaki ISIC karti koledžā!
  11.09.2017
  Piesaki ISIC karti koledžā!

  LU PSK studentiem tiek piedāvāta iespēja noformēt:

  • starptautisko ISIC studentu karti vai
  • SWEDBANK ISIC studentu karti (darbojas kā maksājumu karte).

  Noformējot kādu no piedāvātajiem ISIC kartes veidiem, LU PSK studentiem tā vienlaikus kalpo arī kā LU PSK studenta apliecība, kas apstiprina piederību koledžai. Uz abu veidu ISIC kartēm ir izvietots LU PSK logo.

  Starptautiskā ISIC studentu karte

  21.09.2017. no plkst. 10.00 līdz 14.00 LU PSK 6. korpusa 1. stāva foajē (pie kopētavas) būs iespēja pieteikt ISIC studentu kartei. LU PSK 2. un 3. kursu studentiem būs iespēja pagarināt savas ISIC studentu kartes derīguma termiņu.
  Maksa par karti: 2.85 EUR (visu kursu studentiem).

  ŅEM VĒRĀ!
  Apmaksu par karti varēs veikt tikai skaidrā naudā, bankas kartes izmantot nevarēs.
  Pieteikuma anketā būs jānorāda sava studiju līguma numurs. ISIC stendā būs iespēja nofotografēties kartei, ja nebūs paņemta līdzi sava fotogrāfija (3x4cm). Šis pakalpojums būs bez maksas. Jāņem vērā, ka fotogrāfiju pēc kartes saņemšanas nebūs iespēja nomainīt.
  Vairāk par ISIC studentu kartes priekšrocībām – www.isic.lv

  SWEDBANK ISIC studentu karte

  26.09.2017. no plkst. 11.00 līdz 14.00 LU PSK 6. korpusa 1. stāva foajē (pie kopētavas) būs iespēja pieteikt SWEDBANK ISIC studentu karti (darbojas kā maksājumu karte).
  Maksa par karti: pirmo kursu studentiem kartes saņemšana BEZ MAKSAS. Otro un trešo kursu studentiem kartes gada maksa 5,50 EUR.

  ŅEM VĒRĀ!
  Piesakot karti, SWEDBANK pārstāvjiem būs jāuzrāda studiju līgums.
  Vairāk par SWEDBANK ISIC studentu kartes priekšrocībām – www.isickatalogs.lv

  No 02.10.2017. abu veidu ISIC studentu kartes varēs pieteikt:

  1. www.isic.lv (starptautisko ISIC studentu karti);
  2. ISIC Latvija birojā, Audēju iela 15, 2. stāvs, Rīgā (starptautisko ISIC studentu karti), piesakot ISIC karti, darbiniekam nepieciešams uzrādīt studiju līgumu.
  3. jebkurā SWEDBANK filiālē visā Latvijā (SWEDBANK ISIC studentu karti), piesakot ISIC karti, darbiniekam nepieciešams iesniegt izziņu.

  Uzzini, kas jāņem vērā, piesakot starptautisko ISIC karti on-line

  Lasīt vairāk
 • Medicīnas apģērbu un apavu tirdzniecība LU PSK
  04.09.2017
  Medicīnas apģērbu un apavu tirdzniecība

  Cienījamie, koledžas studenti!

  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas 1. korpusa 2. stāva foajē. (Vidus prospektā 38, Bulduros) notiks medicīnas apģērbu un apavu tirdzniecība:

  14.09.2017. no plkst. 11.00 līdz 13.30 (apmaksa tikai skaidrā naudā)
  19.09.2017. no plkst. 10.00 līdz 13.30 (apmaksa tikai skaidrā naudā)
  26.09.2017. no plkst. 10.00 līdz 13.30 (apmaksu varēs veikt arī ar bankas norēķinu kartēm)

  Lasīt vairāk
 • Sveiciens Zinību dienā!
  01.09.2017
  Sveiciens Zinību dienā!

  Sveiciens Zinību dienā!

  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas
  kolektīvs un studējošie!

  Veiksmīgu, pieredzes un panākumiem bagātu 2017./ 2018. studiju gadu!

  Lai neatlaidība, drosme, ticība sev un savām zināšanām ļauj sasniegt izvirzītos mērķus!

  Koledžas administrācija
  01.09.2017.

  Lasīt vairāk
 • Informācija par LU PSK 2017./ 2018. akadēmiskā gada sākumu
  31.08.2017
  Informācija par LU PSK 2017./ 2018. akadēmiskā gada sākumu

  Informācija LU PSK 1. kursu studentiem!

  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK)
  2017./ 2018. AKADĒMISKĀ GADA ATKLĀŠANA*
  notiks 04.09.2017. plkst. 11.00 koledžas pagalmā pie 1. korpusa,
  Vidus prospektā 38, Bulduros, Jūrmalā.
  *Lietus gadījumā – LU PSK 1. studenti tiks aicināti doties pa auditorijām, kursu sadalījums būs pieejams 1. korpusā informācijas stendos.

  SVINĪGĀ PASĀKUMA NORISES KĀRTĪBA, 04.09.2017.
  Plkst. 11.00 – 2017./ 2018. akadēmiskā gada svinīgā atklāšana LU PSK 1. kursa studentiem koledžas pagalmā (pie 1. korpusa), direktores Ilgas Eriņas uzruna, iepazīšanās ar akadēmisko un vispārējo personālu. Plkst. 11.30 – tikšanās ar kuratoriem.

  Par neierašanās iemeslu uz 4. septembra pasākumu jāinformē katedru lietvedes pa e-pastu vai tālruni.

  Studenti, kuriem ir piešķirta vieta koledžas Dienesta viesnīcā, 04.09.2017. var ierasties no plkst. 9.00 (3. korpuss, Dienesta viesnīca). Uzņemšanas rezultāti LU PSK Dienesta viesnīcā un informācija par iekārtošanos.

  Studiju programmas ”Sociālā aprūpe” 1. kursa (S1A grupa) 2017./ 2018. akadēmiskā gada pirmā tikšanās notiks 11.09.2017.

  Atgādinājums!
  Izziņām par studijām LU PSK 1. kursa studenti varēs pieteikties no 01.10.2017. pie katedru lietvedēm.
  Izziņas tiks sagatavotas pēc pakalpojuma apmaksas saskaņā ar LU PSK cenrādi un izsniegtas trīs darba dienu laikā.

  Informācija LU PSK 2. un 3. kursu studentiem!

  2017./ 2018. akadēmiskā gada uzsākšana 2. un 3. kursiem – 11.09.2017.

  Lasīt vairāk
 • Studiju programmas “Podoloģija” 2017. gada vasaras aktivitātes
  30.08.2017
  Studiju programmas “Podoloģija” 2017. gada vasaras aktivitātes

  Vasaras brīvlaiks paskrējis vēja spārniem, varbūt kādam tas šķitis pārāk īss. Tomēr vairāki Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas studenti spēja atrast laiku un bagātināt vasaras piedzīvojumus, piedaloties nu jau par tradīciju kļuvušās Medicīnas tehnoloģiju katedras studiju programmas “Podoloģija” vasaras aktivitātēs.

  Sadarbībā ar Latvijas bērnu un jauniešu diabēta biedrību arī šogad topošie podologi darbojās diabēta bērnu un jauniešu vasaras nometnēs.

  14. jūlijā atpūtas mājā “Gošivs” Valgundes pagastā “Nometne iedvesmo” ar pirmskolas un sākumskolas vecuma bērniem un viņu vecākiem tikās studiju programmas “Podoloģija” docente Mārīte Saulīte un studiju programmas “Podoloģija” 2. kursa studenti Guntis Jankovskis un Agate Seržante. Bērnu vecāki tika aicināti uz informatīvu lekciju par diabēta bērnu pēdu veselības saglabāšanu un piedalījās diskusijā “Diabēta bērns ģimenē”, ko vadīja Mārīte Saulīte. Studenti Guntis un Agate organizēja ar pēdu veselību saistītas aktivitātes un akmeņu apgleznošanu ar nagu lakām un dizaina materiāliem.

  Bērnu un jauniešu centra ”Junda” nometņu vietā “Lediņi” tika organizēta “Diabēta skola – KOPĀ” jauniešiem vecumā no 12 līdz 18 gadiem, uz kuru 1. augustā kopā ar Mārīti Saulīti devās studiju programmas “Podoloģija” 2. kursa studentes Modesta Lukša un Stella Rudzīte. Jaunieši tika aicināti uz diskusiju par pēdu higiēnu un aktīva dzīvesveida nozīmi pēdu veselības veicināšanā, kā arī piedalījās Stellas un Modestas organizētajās aktivitātēs – atjautības konkursā, taktīlo izjūtu pārbaudes “testā” un pēdu apgleznošanas “plenērā”.

  Vasaras periodā netika atstātas novārtā arī profesionālās iemaņas. Studiju programmas “Podoloģija” 2. kursa studentes Regīna Kelbrante, Jeļena Ružaka, Ņina Miščenkova, Oļesja Ļeškeviča, Jeļizaveta Kirjana, Katerina Terikova, Linda Medne, Diāna Sterķe un Stella Rudzīte turpināja aprūpēt Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” iemītnieku pēdas. Savukārt studenti Guntis Jankovskis un Agate Seržante vasarā devās uz SIA “Ogres rajona slimnīca” pansionātu. 

  Paldies darbīgajiem studentiem un iestādēm par atsaucību!

  Mārīte Saulīte,
  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas
  lektore

  Lasīt vairāk
 • Dalība Sporta spēlēs 2017
  15.08.2017
  Dalība Sporta spēlēs 2017

  No 4.-6. augustam atpūtas kompleksā “Puduri” norisinājās Latvijas medicīnas un sociālās aprūpes darbinieku 19. Veselības dienas, ko organizēja biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” sadarbībā ar aktīvā tūrisma centru “Eži”.

  Starp 38 sporta spēļu komandām lieliskus rezultātus uzrādīja Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža komanda “Koledžas zaķi”, kopvērtējumā izcīnot augsto 6. vietu.

  Paldies, visiem “Koledžas zaķi” – komandas dalībniekiem un līdzjutējiem – par atsaucību, dalību un atbalstīšanu! Lepojamies ar koledžas komandas studentiem, absolventiem, darbiniekiem un draugiem!

  FOTOATSKATS

  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas
  administrācija

  Lasīt vairāk
 • 11.08.2017
  International Week, 18.-22.09.2017.

  P. Stradins Medical College of the University of Latvia has the pleasure to invite you to its 1st Erasmus+ International Week, which will take place from the 18th until the 22nd of September 2017.

  The International Week will give participants the unique opportunity to find out more about the P. Stradins Medical College of the University of Latvia network and share best practices with other colleagues and students.

  The following topics be included:

  • Medicine and Nursing,
  • Esthetic Cosmetology,
  • Medical technologies,
  • Social Care and Social Rehabilitation,
  • Management of International Relations.

  The puprose of the International week is to share experiences and good practices, promote mobility, transfer of knowledge and get to know with Latvian culture. All participants will be asked to make presentation about their representative institutions. Therefore we encourage you to bring some brochures, short videos and any other information material. Participants will have a chance to do lectures to our students and meet the staff. Please note that participants are expected to cover their expenses through the Erasmus+ funds for Staff/ Teaching mobility. There are no participation fee.

  Please do not hesitate to contact us if you have any questions or need any additional information. We look forward to meeting you in Jūrmala!

  REGISTRATION (.DOC)

  Kind regards
  International Coordinator
  Aiga GRAUDUMA
  E-mail: sadarbiba@psk.lv

  Lasīt vairāk
 • Uzņemšanas rezultāti 2017/2018 LU PSK Dienesta viesnīcā (03.07.-04.08.2017.)
  10.08.2017
  Uzņemšanas rezultāti 2017/2018 LU PSK Dienesta viesnīcā (03.07.-04.08.2017.)

  Gultas vietas Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) Dienesta viesnīcā (adrese – Vidus prospekts 38, Bulduri, Jūrmala) tiek piešķirta sekojošiem 2017./ 2018. akadēmiskā gada 1. kursu studējošajiem (reflektanta reģistrācijas numurs tika piešķirts Uzņemšanas komisijā, 03.07.- 04.08.2017.):

  Uzņemšanas rezultāti 2017/2018 LU PSK Dienesta viesnīcā (03.07.-04.08.2017.), (PDF)

  Iepriekš minētajiem studējošajiem LU PSK Dienesta viesnīca tiek piešķirta ar 01.09.2017., tas nozīmē, ka 04.09.2017. students, atbraucot uz LU PSK, varēs doties pie Dienesta viesnīcas dežuranta, nosaucot savu vārdu un uzvārdu, saņems piešķirtās istabas atslēgas.

  Īres maksa LU PSK Dienesta viesnīcā – 35.00 EUR/ 1 mēnesis.
  Īre par 2017. gada septembra mēnesi jāveic LU PSK kasē līdz 10.09.2017. (norēķins būs veicams tikai skaidrā naudā).

  Studējošajiem līdzi jāņem sava gultas veļa un sadzīves lietošanas trauki.
  Spilvens un sega līdzi nav jāņem, tiks nodrošināti.

  Ja rodas kādi jautājumi, lūgums zvanīt LU PSK Dienesta viesnīcas vadītājai Diānai Bakānei, mob. 20285717, no 29.08.2017. (darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00).

  Studiju programmu "Sociālā aprūpe”, studentiem tiks nodrošināta gultas vieta LU PSK Dienesta viesnīcā. Šīs studiju programmas studentu reģistrācijas numuri netiks publicēti, studentiem informācija par LU PSK Dienesta viesnīcu būs pieejama pirmajā studiju nedēļā, kad tiks uzsāktas studijas. Gultas vieta tiks nodrošinātas visiem šīs studiju programmas studentiem.

  Saulainu vasaru vēlot -
  Diāna Bakāne,
  LU PSK Dienesta viesnīcas vadītāja
  Mob.: 20285717 (no 29.08.2017. darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00).

  Lasīt vairāk
 • Uzņemšanas rezultāti 2017/2018 (03.07.-04.08.2017.)
  07.08.2017
  Uzņemšanas rezultāti 2017/2018 (03.07.-04.08.2017.)

  Paldies, ka izvēlējāties studēt Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžā (LU PSK)!

  Uzņemšanas rezultāti 2017/ 2018, 03.07.-04.08.2017. (PDF)

  Neskaidrību gadījumā par uzņemšanas rezultātiem sazinieties ar LU PSK kanceleju, zvanot pa tālr. 67752507 vai mob. 25448404, nosaucot savu reflektanta numuru, ko izsniedza Uzņemšanas komisija.

  Svinīgais LU PSK 2017./2018. akadēmiskā gada atklāšanas pasākums 1. kursa studentiem notiks – 04.09.2017. plkst. 11.00 (LU PSK, Vidus prospektā 38, Bulduros, Jūrmalā).

  Par neierašanās iemesliem jāziņo katedru lietvedēm:

  ĀRSTNIECĪBAS KATEDRA
  Studiju programmas – “Māszinības”, “Ārstniecība”, “Estētiskā kosmetoloģija”, “Ārstnieciskā masāža”
  Ina Jaunslaviete,
  m. t.: 29350243,
  e-pasts: ijaunslaviete@gmail.com
  vai
  Inta Šubrovska,
  mob.: 25730072,
  e-pasts: lupsk.arstniecibas.katedra@gmail.com

  MEDICĪNAS TEHNOLOĢIJU KATEDRA
  Studiju programmas – “Biomedicīnas laborants”, “Radiologa asistents”, “Podoloģija”
  Aiga Tonne,
  m. t.: 28690166,
  e-pasts: aiga.tonne@inbox.lv

  SOCIĀLĀS APRŪPES KATEDRA
  Studiju programmas – “Sociālā rehabilitācija”, “Sociālā aprūpe”
  Aiga Višņevska,
  m. t.: 29373964,
  e-pasts: sa.lietvede@gmail.com

  Uzņemtie studenti, kuri 10 dienu laikā bez attaisnojoša iemesla neieradīsies uz nodarbībām, ar direktores rīkojumu tiks atskaitīti no LU PSK studējošo skaita.

  Lasīt vairāk
 • 04.08.2017
  Uzņemšana 2017/2018 turpinās

  Latvijas Universitāte P. Stradiņa medicīnas koledža pagarina 2017./ 2018. akadēmiskā gada dokumentu pieņemšanu līdz 25.08.2017.

  Kļūsti par kvalificētu ārstniecības personu veselības aprūpē vai speciālistu sociālās labklājības jomā!

  Dokumentu pieņemšana studiju programmās par VALSTS BUDŽETA LĪDZEKĻIEM (studijas bez maksas):

  • "Māszinības" (kvalifikācija “Māsa”, studiju ilgums – 3 gadi);
  • "Ārstniecība" (kvalifikācija “Ārsta palīgs”, studiju ilgums – 3 gadi);
  • "Biomedicīnas laborants" (kvalifikācija “Biomedicīnas laborants”, studiju ilgums – 2 gadi);
  • "Radiologa asistents" (kvalifikācija “Radiologa asistents”, studiju ilgums – 3 gadi);
  • "Sociālā aprūpe" (kvalifikācija “Sociālais aprūpētājs”, studiju ilgums – 2 gadi);
  • "Sociālā rehabilitācija" (kvalifikācija “Sociālais rehabilitētājs”, studiju ilgums – 2 gadi).

  Dokumentu pieņemšana studiju programmās par maksu (DIENAS UN VAKARA GRUPAS):

  • "Estētiskā kosmetoloģija” (kvalifikācija “Skaistumkopšanas speciālists kosmetoloģijā”, studiju ilgums – 3 gadi);
  • “Ārstnieciskā masāža” (kvalifikācija “Masieris”, studiju ilgums – 2 gadi).

  UZŅEMŠANAS KOMISIJAS DARBA LAIKS

  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžā
  katru darba dienu no plkst. 9.00-15.00
  Adrese: Vidus prospektā 38, Bulduros, Jūrmala, LV-2010
  Mob.: +371 26530342, e-pasts: lupsklietvediba@gmail.com

  Rēzeknes filiālē (dokumentu pieņemšana studiju programmās – "Māszinības", "Ārstniecība") trešdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 vai iepriekš piesakoties zvanot: mob. t. 26144109 vai 27882168 (darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00).
  Adrese: Raiņa ielā 5a, Rēzeknē

  Reģistrācijas maksa – 5.00 EUR (par vienu studiju programmu), par reģistrācijas pakalpojumu iemaksātā summa netiek atmaksāta. Reģistrācijas maksu Rēzeknes filiālē var veikt TIKAI ar pārskaitījumu – koledžas rekvizīti.
  Veicot maksājumu bankā, maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda sekojoša informācija:
  Reģistrācija studijām – vārds, uzvārds, personas kods, ieņēmuma kods: 21379

  Uzņemšanas noteikumi
  Studiju programmas

  Nākot pieteikties studijām, pārliecinies, vai Tev ir līdzi visi nepieciešamie dokumenti:

  1. Atestāts vai diploms par vidējo izglītību un sekmju izraksts.
  2. Reflektantiem, kas ieguvuši vidējo izglītību pēc 2004. gada – centralizēto eksāmenu sertifikāti (CE sertifikāts: latviešu valoda un svešvaloda).
  3. Personas apliecinošs dokuments (pase vai identifikācijas karte).
  4. 1 fotogrāfija (3x4 cm).
  5. Valsts valodas prasmes apliecība (reflektantiem, kuri ir beiguši mazākumtautības skolu un nav kārtojuši latviešu valodas centralizēto eksāmenu.)
  6. Ja mainījušies personas dati vārdā vai uzvārdā – apliecinošs dokuments, kurā parādās iepriekšējie un jaunie dati.
  7. Bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem – apliecība sociālo garantiju nodrošināšanai.
  8. Reģistrācijas maksas apliecinošs dokuments, ja maksa par reģistrāciju ir ieskaitīta koledžas bankas kontā.
  9. Pēdējās iegūtās izglītības apliecinošais dokuments bez sekmju izraksta.
  • Ārvalstīs izdotos dokumentus Uzņemšanas komisija pieņem ar notariāli apliecinātu tulkojumu latviešu valodā, diplomam jāpievieno Akadēmiskās informācijas centra izdots dokuments par diploma atzīšanu Latvijā.
  • Konkursa kritēriji reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību, sākot ar 2004. gadu: CE latviešu valodā, CE svešvalodā (angļu, vācu, franču, krievu valodā).
  • Konkursa kritēriji reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību, pirms 2004. gada: vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā, atzīme svešvalodā.

  SVARĪGI! PĀRBAUDI INFORMĀCIJU!

  Nākot uz uzņemšanu, pārliecinies, ka Tava deklarētā dzīvesvietas adrese sakrīt ar www.pasts.lv pieejamajiem datiem.

  Ja tie nesakrīt, pirms dodies uz uzņemšanu, izdrukā apliecinājumu par deklarēto dzīves vietas adresi, kura pieejama ielogojoties www.latvija.lv

  Lasīt vairāk
 • Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas 2016./2017. ak. g. izlaidumi
  26.06.2017
  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas 2016./2017. ak. g. izlaidumi

  “Dzīve nav recepte, kurā viss precīzi gramos norādīts.
  Noslēpumam ir jābūt, tad cilvēkam ir dzinulis.”

  Ik gadu jūnija mēneša otrajā pusē Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžā valda svinīga gaisotne, jo norisinās izlaidumi. Šogad, 2016./ 2017. akadēmiskā gada vasaras izlaidumos deviņās specialitātēs tika izsniegti 278 diplomi, kas apstiprina pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības iegūšanu.

  Izlaiduma mēnesi sirsnīgā noskaņā 16. jūnijā atklāja koledžas Rēzeknes filiāles izlaidums, kur svinīgajā pasākumā Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā "Zeimuļs” absolventiem tika izsniegti diplomi par izglītības iegūšanu specialitātēs "Māsa" un "Ārsta palīgs".

  Savukārt, Jūrmalā izlaidumus atklāja Sociālās aprūpes katedras studiju programmu „Sociālā rehabilitētāja” un „Sociālā aprūpe” izlaidumi, kad koledžas zālē tika sveikti diplomētie speciālisti sociālās labklājības jomā. Absolventus izlaidumos sveica Sociālās aprūpes katedras Valsts noslēgumu pārbaudījumu komisijas priekšsēdētāja un Profesionālo sociālā darba speciālistu asociācijas vadītāja Ārija Baltiņa un Sociālās aprūpes katedras Valsts noslēguma pārbaudījumu komisijas locekle Dace Rinķe.

  Izlaidumu mēnesi krāšņi 21. jūnijā SemaraH Hotel LIELUPE konferenču zālē noslēdza Medicīnas tehnoloģiju katedras un Ārstniecības katedras izlaidumi. Šajos izlaidumos diplomus saņēma biomedicīnas laboranti, radiologa asistenti, podologi, māsas, ārsta palīgi, skaistumkopšanas speciālista kosmetoloģijā un masieri. Absolventus, kvalificētās ārstniecības personas, izlaidumos sveica Latvijas māsu asociācijas prezidente Dita Raiska un Latvijas skaistumkopšanas speciālistu asociācijas valdes locekle Ilze Briža.

  Fotoatskats: (saites uz galerijām)

  Rēzeknes filiāles izlaidums, 16.06.2017.
  Sociālās aprūpes katedras izlaidumi, 20.06.2017.
  Medicīnas tehnoloģiju katedras izlaidums, 21.06.2017.
  Ārstniecības katedras izlaidums – 1, 21.06.2017.
  Ārstniecības katedras izlaidums – 2, 21.06.2017.

  Lasīt vairāk
 • Profesionālās pilnveides izglītības maksas programma “Ārsta palīga darbība ambulatorajā praksē”
  22.06.2017
  Profesionālās pilnveides izglītības maksas programma “Ārsta palīga darbība ambulatorajā praksē”

  Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža (Vidus prospektā 38, Bulduros, Jūrmalā) uzsāk ārsta palīgu un feldšeru uzņemšanu profesionālās pilnveides izglītības maksas programmā “Ārsta palīga darbība ambulatorajā praksē”.

  Pēc izglītības programmas sekmīgas apgūšanas klausītāji iegūst apliecību par profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvi, kas dod iespēju sertificēties kā ambulatorā dienesta ārsta palīgam.

  Dokumentus iesūtīt elektroniski uz e-pastu:

  ijaunslaviete@gmail.com

  Nepieciešamie dokumenti:

  • pases kopija;
  • diploma kopija un diploma sekmju izraksta kopija;
  • vēlama izziņa no darba vietas;
  • uzvārda maiņas gadījumā jāiesniedz laulības apliecības kopija vai izziņa par uzvārda maiņu;
  • Ārstniecības personas reģistra apliecības kopija.

  Informācija par kursiem:

  Mob. t. +371 29350243
  (darba dienās no 9.00 līdz 15.00, izņemot laika posmu no 03.07.2017. līdz 24.07.2017.)
  Ina Jaunslaviete, lietvedības pārzine
  (LU PSK 1. korpusā (Administratīvais korpuss), 2.stāvā, 203. kabinetā).

  Sīkāka informācija par maksas kursiem būs pieejama pēc grupas nokomplektēšanas 2017. gada septembra beigās.

  Lasīt vairāk
 • 18.06.2017
  Medicīnas darbinieku diena, 18.06.2017.

  Jūnija mēneša trešajā svētdienā tiek atzīmēta Medicīnas darbinieku diena.

  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas administrācija sveic savus studentus, kolēģus, absolventus un sadarbības partnerus profesionālajos svētkos!

  Lasīt vairāk
 • 06.06.2017
  ​Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas 2016./2017. akadēmiskā gada izlaidumu grafiks

  M3R, AP3R
  16.06.2017., 13:00
  Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs "Zeimuļs”
  (Krasta iela 31, Rēzekne)

  SR2A
  20.06.2017., 13:00
  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas zāle
  (1. korpuss, Vidus prospekts 38, Bulduri)

  S2A
  20.06.2017., 15:00
  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas zāle
  (1. korpuss, Vidus prospekts 38, Bulduri)

  L2A, P2A, R3A
  21.06.2017., 11:00
  Viesnīca SemaraH Hotel LIELUPE
  (Bulduru prospekts 64/ 68, Jūrmala)

  M3A, M3B, AP3A
  21.06.2017., 14:00
  Viesnīca SemaraH Hotel LIELUPE
  (Bulduru prospekts 64/ 68, Jūrmala)

  K3A, K3V, AM2A, AM2V
  21.06.2017., 17:00
  Viesnīca SemaraH Hotel LIELUPE
  (Bulduru prospekts 64/ 68, Jūrmala)

  Lasīt vairāk
 • 06.06.2017
  NOSLĒGUMA PĀRBAUDĪJUMU GRAFIKS 2016/2017

  Uzmanību!
  Informācija koledžas 2. un 3. kursu studentiem!

  LATVIJAS UNIVERSITĀTES P. STRADIŅA MEDICĪNAS KOLEDŽAS
  2016./2017. AKADĒMISKĀ GADA VALSTS NOSLĒGUMA PĀRBAUDĪJUMU GRAFIKS (.PDF)

  Lasīt vairāk
 • 05.06.2017
  Sociālā aprūpes katedras studenti uzņem viesus, 29.05.-02.06.2017.

  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas Sociālās aprūpes katedra kā katru gadu, tā arī šogad no 29. maija līdz 2. jūnijam uzņēma viesus no IKC “Smiltenes tehnikums” Alsviķu teritoriālās struktūrvienības. Šoreiz koledžā viesojās 17 audzēkņi kopā ar skolotāju un medmāsiņu. Uzņemšanu palīdzēja organizēt studiju programmas “Sociālā rehabilitācija” 1. kursa SR1A grupas studenti ar kuratori Inu Vīksniņu.

  Neskatoties uz vēju un vēso laiku, viesiem vislielākais prieks bija būt pie jūras, spēlēt pludmales volejbolu, bradāt pa ūdeni, celt smilšu pilis un atpūsties no ierastās vides – mācībām savā izglītības iestādē. Daži jūru redzēja pirmo reizi un par to bija vēl lielāks prieks. Lai atpūta būtu vēl jaukāka un interesantāka, viesi kopā ar koledžas studentiem spēlēja dažādas spēles, vēroja saulrietu, devās ekskursijā pa Jūrmalas pilsētā labi zināmo gājēju ielu – Jomas ielu – un apskatīja tās tuvumā esošos ievērojamos apskates objektus. Tika apskatīta gan Jūrmalas vēsturiskā arhitektūra, gan atrasts Majoru pludmalē esošais bruņurupucis, kā arī daži drosminieki uzkāpa Dzintaru mežaparka skatu tornī, lai paskatītos uz jūru no 30m augstuma un ieraudzītu Latvijas galvaspilsētu – Rīgu.

  Viena no aizraujošākajām aktivitātēm viesiem bija došanās ekskursijā uz Latvijas televīziju, kur varēja apskatīt, kā top raidījumu ieraksti un bija iespēja iejusties raidījuma vadītāja lomā.

  Pēc aktīvajām norisēm dienā neizpalika kopīgi izklaides vakari – skatoties filmas, dziedot karaoki, spēlējot boulingu. Pēdējā vakarā viesi varēja izbaudīt diskotēku, ko vadīja paraolimpisko spēļu dalībnieks Rihards Snikus.

  Noslēgumā viesi bija gandarīti par kopīgi pavadīto laiku, izteica pateicības un vēlmi nākošgad atkal atgriezties Jūrmalā un koledžā. Arī studentiem, kuri bija iesaistījušies vizītes un aktivitāšu organizēšanā, šis bija vērtīgs prakses laiks un komandas saliedēšanās pasākums.

  Ina Vīksniņa,
  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas lektore

  Lasīt vairāk
 • 30.05.2017
  Informācija par 2016./2017. akadēmiskā gada noslēgumu

  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) 2016./ 2017. akadēmiskā gada pēdējā studiju diena - 2017. gada 22. jūnijs līdz plkst. 12.00.

  Veiksmi valsts noslēguma pārbaudījumos!
  Sekmīgu studiju gada noslēgumu!

  LU PSK administrācija

  Lasīt vairāk
 • 30.05.2017
  Kvalifikācijas darbu nodošanas grafiks

  Informācija 2. un 3. kursu studentiem!!!

  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas
  2016./ 2017. akadēmiskā gada
  KVALIFIKĀCIJAS DARBU NODOŠANAS GRAFIKS (.PDF)

  Lasīt vairāk
 • 29.05.2017
  Dalība “Betsafe Stipro skrējiens”, 27.05.2017.

  Sestdien, 27. maijā, un svētdien, 28. maijā, mototrasē “Zelta Zirgs”, Ķegumā, norisinājās “Betsafe Stipro skrējiens” – starptautisks pasākums, Austrumeiropā pirmais un vienīgais šāda veida izturības skrējiens, kas ietver skriešanas, dažādu veiklības un spēka disciplīnu elementus.

  “Sportisks izaicinājums, kurā pārvarot vairākus desmitus mākslīgi un dabīgi radītus šķēršļus, skrienot pa dubļiem un ūdeni, var iemācīties pārvarēt sevi, pārbaudīt savus spēkus un fizisko formu,” tā pasākumu raksturo organizatori biedrības “Notikumu aģentūra” un “Stiprinieku republika”.

  Arī šogad starp stipriniekiem bija Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas studenti, kuri apliecināja savu drosmi un izturību sacensību trasēs. 

  Paldies, par dalību –
  Andai Žereļinai, Agitai Smirnovai, Lilitai Guitānei, Dzintrai Dzerkalei, Guntaram Lorencam, Jānim Upītim, Annai Grigorjevai!

  Fotoatskats

  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas
  administrācija

  Lasīt vairāk
 • 27.05.2017
  Aizvadīti Jūrmalas Kūrorta svētki, 27.05.2017.

  Sestdien, 27. maijā, visas dienas garumā ar daudzveidīgu pasākuma programmu Jūrmalas Kūrorta svētkos tika svinēts vasaras sākums. Kopumā svētkus apmeklēja vairāk nekā 20 000 apmeklētāju. Svētku noskaņa pilsētā valdīja visas dienas garumā – ielās, parkos, pludmalē.

  Jūrmalas Kūrorta svētki tika atklāti ar tradicionālo svētku gājienu, kurā devās kolektīvi no Jūrmalas pilsētas uzņēmumiem, organizācijām un iestādēm. Starp gājiena dalībniekiem, kuri šogad bija vairāk nekā 3000, bija arī Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas komanda.

  Jūrmalnieki un pilsētas viesi svētku gājiena dalībniekus sveica ar skanīgām ovācijām, pretī saņemot prieka gaviles. Gājienā laikā valdīja priekpilna un pozitīva gaisotne. Raito soli un jautro ritmu koledžas kolektīva dalībniekiem palīdzēja uzturēt bundzinieku trio no muzikālās apvienības “Pulsa efekts”, draudzīga sadziedāšanās notika ar Jūrmalas pilsētas regbija komandas dalībniekiem.

  Dienas laikā kūrortpilsētā muzicēja dziesminieki. Dzintaru pludmalē norisinājās bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas notikums “ZZ Festivāls”, kas pludmali piepildīja ar sportiskām un radošām aktivitātēm. “ZZ Festivālu” atklāja Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis.

  Jūrmalas Kūrorta svētkus šogad papildināja pirmais “Saldējuma festivālā” Latvijā, kurā pilsētas viesiem bija iespēja izbaudīt īpašus saldējumus un aizraujošas aktivitātes.

  Vakarā Majoru pludmalē uz lielās skatuves uzstājās dažādu paaudžu un mūzikas žanru Latvijas mākslinieki. Jūrmalas Kūrorta svētkus noslēdza koša uguņošana jūras krastā.

  Fotoatskats

  Relīzes sagatavošanā izmantota informācija no Jūrmalas pilsētas mājaslapas – www.jurmala.lv

  Lasīt vairāk
 • 25.05.2017
  Norisinājies Erasmus+ seminārs, 24.05.2017.

  Trešdien, 24. maijā, Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas ārējo sakaru koordinatore Aiga Grauduma organizēja Erasmus+ semināru, kura laikā koledžas studenti dalījās pieredzē par 2016./ 2017. akadēmiskā gada mobilitātes programmā Erasmus+ ietvaros pavadīto prakses laiku ārpus Latvijas. Šogad koledžas studenti mācību prakses bija pavadījuši Igaunijā, Lietuvā, Vācijā, Slovēnijā, Bulgārijā, Itālijā, Lielbritānijā, Spānijā un Portugālē.

  Semināra laikā studenti klātesošos iepazīstināja ar savu pieredzi komunikācijā ar partneraugstskolu mentoriem, darba organizēšanu prakses vietās, profesionālajiem, praktiskajiem un sadzīviskajiem ieguvumiem.

  Visi programmas Erasmus+ dalībnieki atzina, ka došanās praksē ārpus Latvijas ir veicinājusi pašapziņas celšanos, ir pilnveidotas svešvalodu zināšanas un profesionālās prasmes, iegūti jauni draugi un iepazīta citu valstu kultūra. Kā arī mobilitāšu dalībnieki motivēja 1. un 2. kursu studentus uzdrīkstēties un izmantot piedāvāto iespēju – mācību praksi pavadīt partnervalstīs.

  Fotoatskats

  MAINI DZĪVI, DOMĀ PLAŠĀK!

  Lasīt vairāk
 • 22.05.2017
  Dalība Muzeju naktī 2017, 20.05.2017.

  Sestdien, 20. maijā, Latvijā jau trīspadsmito gadu pēc kārtas norisijājās Muzeju nakts, interesentiem bez maksas savas durvis vaļā vēra 172 muzeji un citas sabiedriskās organizācijas. Muzeju nakts 2017 norisinājās dzejnieka Eduarda Veidenbauma zīmē, vēstot par mūžīgo jaunību un pārdomām par laika ritējumu.

  Šogad, sadarbībā ar Farmācijas muzeju arī mūsu koledžas studentiem un pasniedzējiem bija iespēja piedalīties Muzeju nakts pasākumā, kura devīze bija “Mūžīgā jaunība un pārdomas par laika ritējumu”.

  Farmācijas muzejā ikvienam tika dots alķīmiķa laboratorijā uzbrūvēts mūžīgās dzīvības eliksīrs. Studiju programmu “Podoloģija” un “Ārstniecība” studenti rūpējās par pēdu masāžu, piedāvājot apmeklētājiem staigāt pa dažādu materiālu un tekstūru virsām, savukārt studiju programmu “Māszinības” un “Radiologa asistents” studenti piedāvāja baudīt zāļu tējas.

  Izsakām pateicību mūsu studentiem par dalību Muzeju nakts 2017 pasākumā, kas Farmācijas muzejā norisinājās septiņu stundu garumā! Paldies, AP1A grupas studentiem – Andim Feldmanim, Guntaram Lorencam, Andrey Daņilokh, Santai Bulei, Jānim Circenam, Beātei Blūmai, M1A grupas studentiem – Elīzai Homkai, Viktorijai Radionovai, P1A grupas studentiem – Stellai Rudzītei, Annai Ziemelei, Guntim Jankovskim, R1A grupas studentiem – Edgaram Strodam, Kristapam Kubliņam.

  Kopā ar koledžas studentiem Farmācijas muzejā Muzeju nakts 2017 burvību izbaudīja pasniedzējas Olga Rozentāle un Maija Zute.

  Videoatskats

  Maija Zute,
  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas lektore

  Lasīt vairāk
 • 19.05.2017
  Vizīte Tartu Health Care College (Igaunija), 17.05.2017.

  Trešdien, 17, maijā, ar mērķi – iepazīstināt Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) studējošos ar sadarbības augstskolu un tās pieredzi studiju procesa organizēšanā veselības aprūpes studiju programmās – tika organizēts pieredzes apmaiņas brauciens uz Tartu Health Care College (THCC) (Igaunija).

  Braucienā piedalījās LU PSK Ārstniecības katedras un Medicīnas tehnoloģiju katedras 1. un 2. kursu studējošie, koledžas direktore Ilga Eriņa, lektores Līva Zdora un Elvīra Lavrinoviča, bibliotekāre Dace Lagzdiņa, ārējo skaru koordinatore Aiga Grauduma un sabiedrisko attiecību speciāliste Agnese Grase.

  Vizītes pirmajā daļā LU PSK pārstāvji piedalījās lekcijā un diskusijā par profesionālajām starpkultūru iezīmēm, savukārt programmas otrā daļa tika organizēta darba grupās, studējošie apmeklēja THCC ultrasonogrāfijas, laboratorisko izmeklējumu, ārstnieciskās masāžas un veselības aprūpes simulācijas centrus.

  Pieredzes apmaiņas brauciena dalībnieki atzinīgi novērtēja iniciatīvu arī turpmāk organizēt šādas vizītes pie sadarbības partneriem ārpus Latvijas, jo tā tiek dota iespēja iepazīt citu augstskolu darba vidi, materiāltehnisko bāzi un motivē doties praksē programmas Erasmus+ ietvaros.

  Lasīt vairāk
 • 18.05.2017
  Dalība Veselības aprūpes jomas studentu olimpiādē, 16.05.2017.

  Ar mērķi saliedēt veselības aprūpes studentus, kā arī sniegt studentiem iespēju parādīt savas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas veselības aprūpē, Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledža 2017. gada 16. maijā organizēja starptautisko Veselības aprūpes jomas studentu olimpiādi, kurā piedalījās gan Latvijas, gan ārvalstu medicīnas koledžu studentu komandas.

  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžu (LU PSK) olimpiādē pārstāvēja Ārstniecības katedras studiju programmas “Ārstniecība” 3. kursa studentu komanda “Primus inter pares”. Studenti olimpiādē veica dažādus uzdevumus, kuros pārbaudīja savas zināšanas un prasmes procedūru standartos, pirmajā palīdzībā, bērna un pieauguša pacienta aprūpē, anatomijā, farmakoloģijā, pacientu un darba drošībā.

  Paldies, LU PSK studentiem – Genādijam Rusanovam, Diānai Anfalovai, Sanitai Brolišai, Svetlanai Timofejevai – par veiksmīgo dalību olimpiādē un pasniedzējai Mairai Lācei par komandas sagatavošanu un sniegto atbalstu opimpiādes norisē!

  Fotoatskats (G. Rusanovs, RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža)

  Lasīt vairāk
 • 16.05.2017
  Dalība Lattelecom Rīgas maratonā 2017, 14.05.2017.

  Svētdien, 14. maijā, Rīgas ielas piepildīja veselīga un sportiska dzīvesveida cienītāji un līdzjutēji, jo norisinājās ikgadējais Lattelecom Rīgas maratons. Starp skriešanas sporta veida atbalstītājiem arī šogad bija Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) studentu komanda.

  Izsakām pateicību mūsu aktīvajiem studentiem par dalību! Lai prieks par paveikto motivē jauniem izaicinājumiem! Lepojamies!

  Fotoatskats

  Cieņā,
  LU PSK administrācija

  Lasīt vairāk
 • 15.05.2017
  ERASMUS+ seminārs, 24.05.2017.

  VAI TU ZINI, KAS IR ERASMUS+?
  VAI TU ZINI, KAS IR ERASMUS+ PRAKSE?
  NĀC UN UZZINI!

  24. maijā plkst. 13.30, LU PSK 1. korpusa zālē notiks Erasmus+ seminārs, kura ietvaros koledžas studenti stāstīs par savu 2016./ 2017. akadēmiskā gada ārvalstīs gūto prakses pieredzi.

  MAINI DZĪVI, DOMĀ PLAŠĀK!

  Laipni aicināti visi interesenti!
  Uz tikšanos!

  Lasīt vairāk
 • 12.05.2017
  Informācija par atļauju saņemšanu pētījumu veikšanai

  Cienījamie LU PSK 2. un 3. kursa studenti!

  Atgādinām, ka iesniegums par atļauju pētījuma veikšanai LU PSK Ētikas komisijā ir jāiesniedz ne vēlāk kā 30 dienas līdz kvalifikācijas darba aizstāvēšanai!

  Iesniegumu un pētniecības instrumentu iesniegšana LU PSK Ētikas komisijā kvalifikācijas darba pētījuma izvērtēšanai notiks līdz datumiem, kuri norādīti grafikā (.PDF).

  Ja termiņi tiks nokavēti, LU PSK Ētikas komisija vairs iesniegumus nepieņems, neizskatīs tos un nesniegs atļaujas pētījumu veikšanai.

  Informācija par LU PSK Ētikas komisijas darbību. Lasīt šeit

  Cieņā,
  LU PSK Ētikas komisija
  E-pasts: lupsk.etikas.komisija@gmail.com

  Lasīt vairāk
 • 03.05.2017
  Norisinājusies ikgadējā LU medicīnas koledžu studentu konference, 27.04.2017.

  Ceturtdien, 27. aprīlī, norisinājās Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) un Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas (LU RMK) 8. studentu zinātniskā konference “Cilvēka normālā un patoloģiskā fizioloģija”. Šogad konference norisinājās Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžā (Hipokrātu ielā 1, Rīgā).

  Konferenci atklāja Dr. Med., RN Rita Konstante no Norvēģijas slimnīcu plānošanas un projektēšanas aģentūras (Norwegian Hospital Construction Agency) ar tēmu “Veselības aprūpes sistēmu ietekmējošie faktori medicīnas māsu izglītības kontekstā”.

  LU PSK pārstāvēja studenti: Sanita Drošprāte, Kristīne Melnbārde, Ieva Šteinberga, Agnija Helda, Katrīna Rimševica, Klinta Muželovska, Zanda Zālīte un Lāsma Zaharenko. Šogad pirmo reizi konferencē piedalījās LU PSK Rēzeknes filiāles studiju programmas "Māszinības" studente.

  Konferencē, studentiem bija iespēja iepazīstināt klātesošos ar savu zinātnisko darbību, apmainīties un rosināt jaunas idejas, pilnveidot prasmes. Klātesošie tika aicināti piedalīties dažādās ar pētniecību saistītās aktivitātēs. Podoloģijas studiju programmas studentes klātesošos aktivizēja, demonstrēja vingrinājumus. Pavisam konferencē uzstājās 19 studenti no abām koledžām.

  Konferences noslēgumā lektore Angelina Ignatieva no Biala Podlaska augstskolas Polijā prezentēja tēmu “Medicīnas studentu veselības stāvokļa noteikšana”.

  Paldies, LU PSK docētājām Mārītei Saulītei, Tatjanai Ivanovai, Kristīnei Vītoliņai un Inai Vīksniņai par studentu konsultēšanu un atbalstu!

  PROGRAMMA (.PDF)
  Fotoatskats (D. Mieze, LU RMK)

  Dagnija Gulbe,
  LU PSK direktores vietniece pētniecības jautājumos

  Lasīt vairāk
 • 02.05.2017
  Dalība skaistumkopšanas nozares konferencē, 26.04.2017.

  Trešdien, 26. aprīlī, Starptautiskajā kosmetoloģijas koledžā norisinājās starptautiskā zinātniskā konference “Mūsdienu aktualitātes skaistumkopšanas un veselības jomā”.

  Konferencē ar pētījumu prezentācijām uzstājās gan ārsti, skaistumkopšanas nozares profesionāļi, gan kosmetoloģijas koledžas docētāji, gan studenti.

  Konferencē uzstājās divas mūsu koledžas studentes - Marija Jerjomina uzstājās ar tēmu “Augļskābes ķīmiskā pīlinga pielietošana taukainas problemātiskas ādas kopšanā un profilaksē” un Everita Kupriša ar tēmu “Lūpu kopšanas metodes un pielietotie līdzekļi profesionālās procedūrās skaistumkopšanas salonos”.

  Piedaloties konferencēs, studentiem ir iespēja iepazīstināt ar savu zinātnisko darbību, apmainīties idejām, dibināt jaunus kontaktus, attīstīt publiskās runas un prezentācijas prasmes.

  Paldies, docētājai Ingutai Grīnbergai par studentu pētniecības darbu vadīšanu!

  Dagnija Gulbe,
  LU PSK direktores vietniece pētniecības jautājumos

  Lasīt vairāk
 • 26.04.2017
  8. Starpkoledžu boulinga turnīrs, 25.04.2017.

  Trešdien, 25. aprīlī, Zelta Boulinga un Skvoša centrā (Rīgā) norisinājās jau 8. Starpkoledžu boulinga turnīrs, ko šogad sadarbībā ar Latvijas Koledžu asociāciju organizēja Banku augstskolas Uzņēmējdarbības koledža. Turnīrā piedalījās 20 Latvijas koledžu studentu komandas.

  Turnīru atklāja Latvijas Koledžu asociācijas valdes priekšsēdētājs Jānis Rozenblats. Pēc uzrunas tika dots vārds visām komandām, lai sasveicinātos ar turnīra dalībniekiem. Kā ierasts mājasdarbu studenti bija izpildījuši un demonstrēja klātesošajiem īsas, radošas etīdes.

  Turnīrs norisinājās spraigi, zālē valdīja cīņasspars, uzmundrinoši uzsaucieni, līdzjutēju gaviles. Nemainot turnīra tradīciju, noslēgumā tika apbalvotas pirmās trīs veiksmīgās komandas, kas kopvērtējumā bija ieguvušas lielāko punktu skaitu, kā arī labākā rezultāta īpašnieks kungu un dāmu konkurencē, kā īpašo balvu saņēma arī aktīvāko līdzjutēju komanda. Šogad turnīra 1. vietu sīvā konkurencē izcīnīja Juridiskās koledžas studentu komanda.

  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžu turnīrā godam pārstāvēja studentu komanda “LU PSK Sapņu komanda”, kura demonstrēja trāpīgu un veiklu spēli. Paldies, studentiem par atsaucību un dalību! Paldies, komandas kapteinei Lindai Oļšanovai un komandas dalībniekiem – Jānim Circenam, Danielam Šaušam, Rihardam Gavriļenko un Lindai Skrūzmanei!

  Lasīt vairāk
 • 24.04.2017
  Dalība RTA starpaugstskolu pasākumā “Erudīts”, 20.04.2017.

  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) Rēzeknes filiāles komanda 2017. gada 20. aprīlī pārstāvēja koledžu starpaugstskolu konkursā “Erudīts”, ko organizēja Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) Inženieru fakultātes Studējošo pašpārvalde sadarbībā ar RTA Studējošo padomi. Pasākums notika “Inženieru dienas 2017” nedēļas ietvaros.

  Paldies, LU PSK Rēzeknes filiāles studentu komandai par atsaucību un piedalīšanos!

  Foto: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

  Lasīt vairāk
 • 24.04.2017
  Dalība "SkillsLatvia 2017" profesiju parādē, 20.–22.04.2017.

  Iepriekšējās nedēļas nogalē no 20. līdz 22. aprīlim Rīgā, izstāžu centrā “Ķīpsala”, Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) pārstāvji piedalījās nacionālajā jauno profesionāļu meistarības konkursā “SkillsLatvia 2017”, kuru Latvijā pirmo reizi ESF projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros organizēja Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Kā meistarības konkursa mērķis ir izvirzīts – vērst sabiedrības uzmanību uz profesionālo izglītību un aktualizēt tajā iegūto prasmju un izcilības nozīmi darba tirgū.

  “SkillsLatvia 2017” laikā tika noteikti 53 medaļu ieguvēji 16 dažādās profesijās. Trīs dienas 96 konkursanti no 30 Latvijas profesionālajām izglītības iestādēm izpildīja starptautiskajiem standartiem līdzvērtīgus praktiskus uzdevumus, demonstrējot savas prasmes un to atbilstību darba tirgum.

  LU PSK tika pārstāvēta profesiju parādes stendā. Apmeklētājiem tika piedāvāta iespēja iepazīt divas medicīnas nozares profesijas – biomedicīnas laboranta un podologa profesiju, kuras Latvijā apgūstamas tikai mūsu koledžā. Stendā skolēni un citi interesenti praktiski varēja izmēģināt mikroskopijas preparāta sagatavošanas, roku dezinfekcijas un pēdas zīmoga nospieduma veidošanas prasmes. Vērot parazitoloģijas un mikrobioloģijas preparātu paraugus mikroskopos un iepazīties ar ortoniksijas skavu sagataves veidošanas procesu.

  Prasmju demonstrācija notika Medicīnas tehnoloģiju katedras studiju programmas „Biomedicīnas laborants” vadītājas un lektores Rūtas Melbārdes un studiju programmas „Podoloģija” docentes Mārītes Saulītes vadībā. Skolēniem iejusties podologa un biomedicīnas laboranta lomā palīdzēja L2A kursa studente Olga Koļesņikova, P1A kursa studenti Agate Seržante, Guntis Jankovskis, Niks Sticers un studiju programmas „Podoloģija” absolvente Paula Zaltāne.

  Rūta Melbārde,
  LU PSK studiju programmas „Biomedicīnas laborants” vadītāja

  Lasīt vairāk
 • 24.04.2017
  Aizvadīti Jūrmalas pavasara sporta svētki, 23.04.2017.

  Svētdien, 23. aprīlī, ar mērķi atbalstīt veselīgu dzīvesveidu un vērtīgi kopā ar studiju biedriem pavadīt brīvdienu, Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas studentu komanda piedalījās Jūrmalas pavasara sporta svētkos, ko organizēja SIA “Alpha Baltic Media” sadarbībā ar Jūrmalas pilsētas domi un Latvijas Tautas sporta asociāciju.

  Paldies, koledžas komandas koordinatorei L2A kursa studentei Olgai Koļesņikovai par atsaucību un koledžas komandas dalībniekiem par veiksmīgo līdzdalību pasākumā! Paldies, – Dzintrai Dzerkalei, Ditai Startai, Alīnai Annai Pitkevičai, Guntaram Lorencam, Sandijam Neļķem, Lienei Fībigai, Raitim Čebikinam!

  Lai jauni izaicinājumi un veiksmīgi starti!

  Cieņā,
  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas
  administrācija

  Lasīt vairāk
 • 17.04.2017
  Kvalifikācijas darbu nodošanas grafiks

  Informācija 2. un 3. kursu studentiem!!!

  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas 2016./ 2017. akadēmiskā gada
  KVALIFIKĀCIJAS DARBU NODOŠANAS GRAFIKS (.PDF)

  Lasīt vairāk
 • 17.04.2017
  Informācija par LU PSK Ētikas komisiju

  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas Ētikas komisijas sastāvs:
  priekšsēdētāja - Ina Vīksniņa,
  priekšsēdētāja vietniece - Māra Tračuma,
  sekretāre - Rūta Melbārde.

  Ētikas komisijas nolikums (.PDF).

  Prezentācija par LU PSK Ētikas komisiju (.PDF).

  LU PSK Ētikas kodekss (.PDF).

  Ētikas komisijas uzdevums:
  izsniegt koledžas studējošiem atļaujas pētījumu veikšanai, kvalifikācijas darba ietvaros, izvērtējot izstrādāto pētījumu instrumentu atbilstību ētiskiem aspektiem, t. sk. izvirzītajam pētījuma mērķim un darba nosaukumam, nenoņemot kvalifikācijas darba vadītāju un studējošo atbildību par pētījuma izpildi.

  Ētikas komisijas tiesības:
  izskatīt studējošo iesniegumus par pētījumu veikšanu kvalifikācijas darba ietvaros.

  Iesniegums par atļauju pētījuma veikšanai Ētikas komisijā ir jāiesniedz ne vēlāk kā 30 dienas līdz kvalifikācijas darba aizstāvēšanai.

  Lai saņemtu atļauju pētījuma veikšanai, studējošais Ētikas komisijai iesniedz:

  • ar kvalifikācijas darba vadītāju saskaņotu un parakstītu iesniegumu par kvalifikācijas darbā plānotā pētījuma izvērtēšanu (papīra formātā);
  • pētījuma instrumentu (papīra formātā);
  • elektroniski aizpildītu iesniegumu par kvalifikācijas darbā plānotā pētījuma izvērtēšanu (bez parakstiem, .doc vai .docx formātā) (iesniegums jānosūta uz e-pastu: lupsk.etikas.komisija@gmail.com).

  Komisija iesnieguma izskatīšanu veic tikai tad, ja ir saņemts iesniegums un pētījuma instruments gan elektroniskā, gan papīra formā.

  Ētikas komisijas lēmums par atļauju veikt pētījumu studējošajam tiek izsniegts 2 nedēļu laikā no iesnieguma reģistrēšanas brīža.

  Ētikas komisija lēmumu noformē rakstiski, neskaidrību gadījumos, sazinoties ar darba vadītāju un/ vai attiecīgajā jomā praktizējošu speciālistu. Nepieciešamības gadījumā Ētikas komisija var uzaicināt pieteikuma iesniedzēju (studējošo) uz konsultatīvām pārrunām.

  Pēc Ētikas komisijas noraidošas atbilde ar ieteikumiem, lai uzlabotu pētniecības instrumentu, tad 2 nedēļu laikā, iesniedz atkārtoti ētikas komisijā kļūdu vai ieteikumu labojumus.

  Iesniegums par atļauju pētījuma veikšanai (.doc).

  Iesniegumus par atļauju pētījuma veikšanai 2016./2017. akadēmiskajā gadā iesniegt kancelejā – 1. korpusā, 1. stāvā 105. kabinetā, Ētikas komisijas kastītē, kā arī Ētikas komisija izskata piektdienās: 2. korpusa 3. stāva 2. kabinetā.

  Ētikas komisijas e-pasts:
  lupsk.etikas.komisija@gmail.com

  Lasīt vairāk
 • 12.04.2017
  Priecīgas Lieldienas!

  LU PSK administrācija sveic koledžas kolektīvu un studentus svētkos!

  Lasīt vairāk
 • 10.04.2017
  ”VESELĪBA. LABSAJŪTA. PRAKSE”, 06.04.2017.

  Ceturtdien, 6. aprīlī, Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžā ar mērķi veicināt sadarbību starp studentiem, akadēmisko personālu un skaistumkopšanas speciālistiem notika starptautiskā zinātniskā konference ”VESELĪBA. LABSAJŪTA. PRAKSE”.

  Konferencē ar veikto pētījumu prezentācijām uzstājās gan skaistumkopšanas nozares profesionāļi, gan medicīnas un kosmetoloģijas koledžu docētāji, gan studenti, rosinot uz diskusiju klātesošos par nozarē aktuālām tēmām.

  Konferences pārtraukumā dalībniekiem tika piedāvāta iespēja iepazīties ar stenda referātiem, uzrunājot pētījumu autorus un pārrunājot iegūtos rezultātus. Konferences atbalstītāji aicināja piedalīties meistarklasēs.

  Programma (.PDF)

  Konferences partneraugstskolas:
  Vilniaus Kolegija (Lietuva), Klaipeda State University of Applied Sciences (Lietuva).

  Paldies par sadarbību:

  La Roche-Posay Baltic
  https://www.laroche-posay.co.uk/

  Proteal®
  http://www.proteal.com/

  GMT Beauty
  http://gmtbeauty.com/

  SIA “Artropulss”
  http://www.artropulss.lv/

  Beauty Seasons – Kosmētikas, krāsu un stila studija
  http://www.stilastudija.lv/

  Lasīt vairāk
 • 09.04.2017
  Dalība studentu meistarības konkursā Daugavpilī, 06.04.2017.

  Ceturtdien, 6. aprīlī, Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas Rēzeknes filiāles studentu komanda piedalījās Daugavpils Medicīnas koledžas 2. starptautiskajā studentu meistarības konkursā.

  Konkurss tika rīkots ar mērķi – dot iespēju izglītojamiem vispusīgi parādīt savas zināšanas, prasmes un iemaņas medicīnā, attīstot patstāvīgo darbību, paplašinot studējošo redzesloku, kontaktējoties ar citu valstu medicīnas koledžu studentiem.

  Kā konkursa pirmais uzdevums bija sagatavotā mājas darba prezentācija, kurā komandas radošā atmosfērā iepazīstināja ar sevi un savu pārstāvēto medicīnas koledžu.

  Turpinājumā sekoja dažādi teorētiski un praktisko iemaņu pārbaudījumi. Dalībniekiem bija jāapliecina savas zināšanas anatomijas, farmakoloģijas, intravenoza medikamentu infūzija ar perfuzoru, bērnu aprūpes, desmurģijas, neatliekamās palīdzības un medicīnas vēstures konkursā.

  Paldies, Rēzeknes filiāles komandai “Šoks” par veiksmīgo dalību konkursā un lektorei Anitai Gailumei par ieguldīto darbu sagatavojot komandu konkursam!

  Lasīt vairāk
 • 05.04.2017
  Koledžā viesojas Tartu Health Care College (Igaunija) delegācija, 04.04.2017.

  Otrdien, 4. aprīlī, Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžā (LU PSK) viesojās sadarbības augstskolas Tartu Health Care College (Igaunija) ārējo sakaru koordinators Danels Jantra un lektore Anna-Liisa Tammam kopā ar 60 medicīnas koledžas studentiem.

  Delegācijas vizītes pieredzes apmaiņas mērķis bija iepazīt studiju programmu “Podoloģija” un podologa kā ārstniecības personas profesionālās kompetences.

  Vizīti organizēja ārējo sakaru koordinatore Aiga Grauduma sadarbībā ar Medicīnas tehnoloģiju katedras studiju programmas “Podoloģija” vadītāju Aelitu Kohu un lektorēm Mārīti Saulīti un Tatjanu Ivanovu, kuras viesus iepazīstināja ar podoloģijas attīstības vēsturi, podologa lomu veselības aprūpes komandā Latvijā un vadīja praktiskās iepazīšanās nodarbības – “Podologa praktiskā darba (pēdu aprūpes) demonstrējums” (T. Ivanova), “Ortonoksijas pamati” (M. Saulīte).

  Lasīt vairāk
 • 05.04.2017
  Piedalies Jūrmalas pavasara sporta svētkos, 23.04.2017.

  Atbalsti veselīgu dzīvesveidu, pārstāvi koledžu Jūrmalas pavasara sporta svētkos!

  23. aprīlī Jūrmalā, Majoru pludmalē, norisināsies Jūrmalas pavasara sporta svētki, ko organizē SIA “Alpha Baltic Media” sadarbībā ar Jūrmalas pilsētas domi un Latvijas Tautas sporta asociāciju.

  Pieteikšanās Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) komandā līdz 19.04.2017. plkst. 12.00, sūtot savu pieteikumu uz Studējošo pašpārvaldes e-pastu: lupsk.studenti@gmail.com.

  Kā e-pasta tematu norādīt: Pieteikums Jūrmalas pavasara sporta svētkiem.
  Pieteikumā norādīt: vārdu, uzvārdu, dzimšanas datus (dd/mm/gggg), e-pastu, kursu (piem., M1A), tālruņa numuru, norādot izvēlēto distanci.
  Koledžas komandas dalībniekiem: dalība bez maksas.

  Distances:

  10 km skrējiens.
  Starta/finiša zona atrodas Majoru pludmalē. Trase marķēta Jūrmalas pludmalē. Trases segums 100% smiltis. Laika limits 1.5 stundas.

  5 km skrējiens.
  Starta/finiša zona atrodas Majoru pludmalē. Trase marķēta Jūrmalas pludmalē. Trases segums 100% smiltis. Laika limits 1.5 stundas.

  Bērnu 0.5-1 km skrējiens.
  Starta/finiša zona atrodas Majoru pludmalē. Trase marķēta Jūrmalas pludmalē. Trase izvietota starta finiša zonā. Trases garums 500m - 1 km - atkarībā no vecuma grupas. Trases segums 100% smiltis. Bērnu distancē drīkst startēt bērni līdz 12 gadu vecumam. Vecākiem sacensību laikā trasē atrasties ir aizliegts.

  Nūjošana 5 km distance (tautas klase).
  Starta/finiša zona atrodas Majoru pludmalē. Trase marķēta Jūrmalas pludmalē. Trases segums 100% smiltis. Dalībnieki startē vīriešu un sieviešu konkurencē bez dalījuma vecuma grupās. Laika limits 2 stundas.

  Nūjošana 10 km distance (sporta klase).
  Starta/finiša zona atrodas Majoru pludmalē. Trase marķēta Jūrmalas pludmalē. Trases segums 100% smiltis. Dalībnieki startē vīriešu un sieviešu konkurencē trijās vecuma grupās. Laika limits 2 stundas.

  Nūjošana 21 km distance (sporta klase).
  Starta/ finiša zona atrodas Majoru pludmalē. Trase marķēta Jūrmalas pludmalē. Trases segums 100% smiltis. Dalībnieki startē vīriešu un sieviešu konkurencē trijās vecuma grupās. Laika limits 3,5 stundas.

  Vairāk par pasākumumaratoni.lv

  Lasīt vairāk
 • 02.04.2017
  ”VESELĪBA. LABSAJŪTA. PRAKSE”, 06.04.2017.

  Ceturtdien, 6. aprīlī, Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžā ar mērķi veicināt sadarbību starp studentiem, akadēmisko personālu un skaistumkopšanas speciālistiem notiks starptautiskā zinātniskā konference ”VESELĪBA. LABSAJŪTA. PRAKSE”.

  PROGRAMMA (.PDF)

  Norises vieta un laiks:
  06.04.2017. plkst. 9.00 – 15.00,
  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas 1. korpusa zāle, 
  Vidus prospekts 38, Bulduri, Jūrmala, Latvija, LV-2010.

  Reģistrācija:
  06.04.2017. plkst. 9.00 – 10.00, 
  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas 1. korpusa foajē.

  Konferences darba valodas:
  latviešu, angļu.

  Konferences sadarbības augstskolas:

  Vilniaus Kolegija
  https://www.viko.lt/

  Klaipeda State University of Applied Sciences
  http://www.kvk.lt/

  Konferenci atbalsta:

  La Roche-Posay Baltic
  https://www.laroche-posay.co.uk/

  Proteal®
  http://www.proteal.com/

  GMT Beauty
  http://gmtbeauty.com/

  SIA “Artropulss”
  http://www.artropulss.lv/

  Beauty Seasons – Kosmētikas, krāsu un stila studija
  http://www.stilastudija.lv/

  UZ TIKŠANOS!

  Kontaktpersona:
  Dagnija GULBE,
  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas 
  direktores vietniece pētniecības jautājumos
  E-pasts: dagnija.gulbe@gmail.com

  Lasīt vairāk
 • 22.03.2017
  Dalība izglītības izstādē Rēzeknē – "Izglītība un karjera", 22.03.2017.

  Trešdien, 22. martā, Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža piedalījās Austrumlatgales reģionālajā profesionālās un augstākās izglītības iestāžu izstādē “Izglītība un Karjera”, ko Rēzeknes pilsētā organizēja Rēzeknes Uzņēmēju biedrība. Izstādē norisinājās Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā “Zeimuļs”, kur vienuviet bija sapulcētas gan augstskolas, gan profesionālās vidusskolas.

  Rēzeknes Uzņēmēju biedrība izstādi rīkoja jau septīto gadu pēc kārtas. Tā ir nozīmīgā un atraktīvākā šāda veida izstāde Latgales reģionā. Organizatoru mērķis – sniegt iespēju jauniešiem uz vietas Latgalē iegūt noderīgu informāciju par turpmākajām izglītības iespējām, rosinot jauniešus izvēlēties sev atbilstošāko profesiju.

  Izstādes apmeklētāji 9. –12. klašu skolēni gan no Rēzeknes pilsētas, gan Latgales reģiona novadiem vēlreiz apliecināja par šādas izstādes nepieciešamību, jo tika izrādīta liela interese pie izglītības iestāžu stendiem un ņemta aktīva līdzdalība piedāvātajās aktivitātēs.

  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžu izstādē pārstāvēja koledžas Rēzeknes filiāles lektore Anita Gailume un studiju programmas „Ārstniecība” 2. kursa studenti. Koledžas komanda apmeklētājiem sniedza informāciju par studiju iespējām koledžā, piedāvāja noteikt veselības rādītājus un lektores vadībā veica medicīniskas manipulācijas.

  Koledžas stenda aktivitātēs šogad tika piesaistīta arī Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta 354. brigāde. Brigādes mediķi apmeklētājiem piedāvāja apskatīt dienesta automašīnu un tās aprīkojumu, skaidroja ārsta palīga profesijas pienākumus un atbildību.

  Paldies par atsaucību, ieguldīto darbu gatavojoties dalībai un aktīvo līdzdalību izstādē koledžas Rēzeknes filiāles komandai!
  Paldies par sadarbību Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Komunikācijas nodaļai, personīgi Ingai Vītolai, un dienesta 354. brigādes mediķiem!
  Paldies par uzaicinājumu piedalīties izstādē Rēzeknes Uzņēmēju biedrībai, personīgi Aijai Vanagai!

  Agnese Grase,
  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas
  sabiedrisko attiecību speciāliste

  Lasīt vairāk
 • 21.03.2017
  Profesionālās pilnveides izglītības programma "FIZIKĀLĀ MEDICĪNA UN REHABILITĀCIJA MĀSAS DARBĀ"

  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža,
  Vidus prospektā 38, Bulduros, Jūrmalā, 
  ar 2017. gada septembri uzsāks apmācību 
  profesionālās pilnveides izglītības programmā
  ”FIZIKĀLĀ MEDICĪNA UN REHABILITĀCIJA MĀSAS DARBĀ” (MAKSAS PROGRAMMĀ).

  Izglītojamie, kuri apgūs izglītības programmu un iegūs nepieciešamo zināšanu un prasmju novērtējumu, saņems apliecību par profesionālās pilnveides izglītību.

  Mērķauditorija: māsas, kurām ir sertifikāts kādā no pamatspecialitātēm.
  Mācību ilgums: 4 mēneši.
  Nodarbību norises laiks: piektdienas, sestdienas (katru otro nedēļu) un papildu praktiskās nodarbības, pēc atsevišķa grafika.
  Mācību norises vieta: Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža, Vidus prospekts 38, Bulduri, Jūrmala, un praktiskās apmācības bāzēs.
  Mācību maksa: 360.00 EUR (85.00 Eur/ mēnesī).

  Dokumentus iesūtīt elektroniski uz e-pastu: ijaunslaviete@gmail.com vai arī ierodoties personīgi Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžā, Administratīvajā korpusā (korpuss Nr. 1., 2.stāvs, 203. kab.) pie Inas Jaunslavietes, iepriekš vienojoties par dokumentu iesniegšanas laiku.

  Nepieciešamie dokumenti:

  • pases kopija;
  • diploma kopija un diploma sekmju izraksta kopija par māsas kvalifikācijas iegūšanu;
  • vēlama izziņa no darba vietas;
  • uzvārda maiņas gadījumā jāiesniedz laulības apliecības kopija vai izziņa par uzvārda maiņu;
  • pamatspecialitātes sertifikāta kopija.

  Informāciju par kursiem varēs uzzināt pa tālruni 29350243 (darba dienās no plkst. 9.00 līdz 15.00), zvanot lietvedības pārzinei Ārstniecības katedrā Inai Jaunslavietei, vai rakstot uz e-pastu: ijaunslaviete@gmail.com

  Sīkāka informācija par profesionālās pilnveides izglītības programmu būs pieejama pēc grupas nokomplektēšanas 2017. gada septembrī.

  Lasīt vairāk
 • 20.03.2017
  Internacionālais vakars, 28.03.2017.

  Sveiciens Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas studentiem!

  LU PSK STUDĒJOŠO PAŠPĀRVALDE aicina koledžas studentus uz gardāko un draudzīgāko studiju gada pasākumu „INTERNACIONĀLAIS VAKARS 2017”!

  Mūsu pasākuma īpašie viesi būs Erasmus+ studenti no koledžas partneraugstskolām Eiropā.

  Kad? 28.03.2017.
  Kur? LU PSK 1. korpusa zālē (Vidus prospektā 38, Bulduros, Jūrmalā)
  Cikos?
  No plkst. 17.00-18.00 pasākuma oficiālajā daļā būs iespēja iepazīties ar citu valstu kultūru un virtuvi, kā arī pabaudīt mūsu pašmāju labumus. 
  No plkst. 18.00-23.00 LIELĀ BALLE ar karaoki un citām aktivitātēm.
  Uz šo pasākuma daļu ir iespēja rezervēt galdiņu* (līdzi jāņem iepriekš sarūpēti groziņi).
  *Galdiņu vietu skaits ierobežots, rezervējot galdiņu jānorāda kurss un cilvēku skaits!!! Pieteikšana līdz 28.03.2017. plkst 15.00 sūtot e-pastu uz: lupsk.studenti@gmail.com.

  GAIDĪSIM!!!
  Jūsu – LU PSK Studējošo pašpārvalde

  Lasīt vairāk
 • 14.03.2017
  LU PSK Atvērto durvju dienas 2016/ 2017

  ATVERTO DURVJU DIENAS 2016/ 2017

  Nāc un iepazīsties ar
  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžu!

  Atvērto durvju dienas 2016./2017. studiju gadā notiks:
  2017. gada 16. un 23. martā no plkst. 10.00 līdz 15.00,
  Vidus prospektā 38, Bulduros, Jūrmalā.

  Atvērto durvju dienās būs iespēja uzzināt vairāk par specialitātēm – māsa, ārsta palīgs, skaistumkopšanas speciālists, masieris, biomedicīnas laborants, radiologa asistents, podologs, sociālais aprūpētājs, sociālais rehabilitētājs. Kā arī varēs apskatīt auditorijas, praktisko nodarbību kabinetus, laboratorijas, simulācijas klases. Koledžas pasniedzēji un studenti sniegs informāciju par studiju iespējām un atbildēs uz interesējošajiem jautājumiem.

  - - - - 

  PIESAKIET KLASES EKSKURSIJU!

  Būsiet laipni gaidīti Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžā – 
  Vidus prospektā 38, Bulduros, Jūrmalā!

  Pieteikšanās pie sabiedrisko attiecību speciālistes Agneses Grases:
  tālr. 67730633, mob. 26673672, e-pasts: pr.agnesegrase@gmail.com

  - - - - 

  AICINIET CIEMOS KOLEDŽAS PĀRSTĀVJUS!

  Ieradīsimies pie jums iepriekš sarunātā vizītē ar prezentāciju par koledžu un iepazīstināsim ar studiju programmām.

  Pieteikšanās pie sabiedrisko attiecību speciālistes Agneses Grases:
  tālr. 67730633, mob. 26673672, e-pasts: pr.agnesegrase@gmail.com.

  - - - - 

  UZ TIKŠANOS!

  Lasīt vairāk
 • 12.03.2017
  Atkārtota kvalifikācijas darbu priekšaizstāvēšana

  UZMANĪBU!!!

  Atkārtota kvalifikācijas darbu priekšaizstāvēšana notiks:
  2017. gada 21. martā un 27. martā plkst. 15.00.

  Pirms priekšaizstāvēšanas ir jāuzraksta iesniegums (dokumentu noformēšana) pie Dagnijas Gulbes, LU PSK direktores vietnieces pētniecības jautājumos – 1. korpusa 107. kabinetā (Vidus prospektā 38, Bulduros, Jūrmalā).

  Lasīt vairāk
 • 10.03.2017
  Norisinājusies LU 75. zinātniskās konferences sekcija, 09.03.2017.

  Ceturtdien, 9. martā, Latvijas Universitātes (LU) Dabas zinātņu akadēmiskajā centrā “Torņakalns” norisinājās LU 75. zinātniskās konferences sekcija “Veselības aprūpes pētījumi medicīnas koledžās”, kuru organizēja LU P. Stradiņa medicīnas koledža un LU Rīgas Medicīnas koledža.

  Šogad sekcijā piedalījās arī mācībspēki un studenti no Daugavpils medicīnas koledžas, Rīgas 1. medicīnas koledžas, Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledžas.

  Atklājot konferences sekciju, LU Rīgas Medicīnas koledžas direktore Astra Bukulīte norādīja, ka: “šādu konferenču organizēšana ļauj dalīties jauniegūtās zināšanās, pētījumos gūtajās atziņās un pieredzē, stiprina sadarbību studiju procesā un zinātnē ar citām medicīnas koledžām un Latvijas Universitāti. Turklāt studenti gūst priekšstatu par kvalitatīvu pētniecisko darbu izstrādi.” Savukārt LU P. Stradiņa medicīnas koledžas direktore Ilga Eriņa atzīmēja: “Konferenci organizējam ar mērķi pierādīt savas zināšanas ne tikai profesionālajā līmenī veselības aprūpē, bet arī zinātniski pētnieciskajā jomā”.

  Medicīnas koledžas LU zinātniskajā konferencē piedalījās otro gadu. Organizētajā sekcijā ar priekšlasījumiem uzstājās gan koledžu docētāji, gan studējošie. Stenda ziņojumos interesenti tika iepazīstināti ar veselības aprūpes un sociālās labklājības pētījumiem un to rezultātiem.

  Ikgadējā LU zinātniskā konference tiek rīkota ar mērķi nodrošināt pētījumu rezultātu, ideju un domu apmaiņu zinātnieku, docētāju, studentu un viesu starpā. LU zinātniskā konference notiek kopš 1945. gada. Šogad tā norisinās laika posmā no 23. janvāra līdz 15. martam un tā aptver visdažādākās zinātnes nozares. 

  Ikviens interesents aicināts piedalīties un apmeklēt LU 75. konferenci!

  Lasīt vairāk
 • 09.03.2017
  ”VESELĪBA. LABSAJŪTA. PRAKSE”, 06.04.2017.

  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža šā gada 6. aprīlī ar mērķi veicināt sadarbību starp studentiem, akadēmisko personālu un skaistumkopšanas speciālistiem organizē starptautisko zinātnisko konferenci ”VESELĪBA. LABSAJŪTA. PRAKSE”.

  Interesenti tiek aicināti:
  - piedalīties konferencē;
  - piedalīties ar referātu, ar/bez tēzēm;
  - piedalīties ar stenda ziņojumu, ar/bez tēzēm;
  - iesniegt tikai tēzes.

  Tēžu un referātu noformēšanas prasības (.PDF).
  Tēzes tiks publicētas rakstu krājumā.

  Norises vieta un laiks:
  06.04.2017. plkst. 9.30-17.00
  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža, 
  Vidus prospekts 38, Jūrmala, Latvija, LV-2010

  Reģistrācija:
  līdz 15.03.2017.
  Sūtot pieteikumu uz e-pastu: dagnija.gulbe@gmail.com
  PIETEIKUMS (.doc)

  Konferences valodas:
  latviešu, angļu

  Dalība konferencē:
  bez maksas

  Kontaktpersona:
  Dagnija GULBE,
  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas 
  direktores vietniece pētniecības jautājumos
  E-mail: dagnija.gulbe@gmail.com

  Gaidām Jūsu pieteikumus un uz tikšanos konferencē!
  Starptautiskās zinātniskās konferences
  ”VESELĪBA. LABSAJŪTA. PRAKSE”
  organizatoru darba grupa

  Lasīt vairāk
 • 08.03.2017
  Iespēja pieteikties KREDĪTAM!

  Studenti!

  Jums ir iespēja pieteikties STUDIJU un STUDĒJOŠĀ kredītam!

  Lai pieteiktos uz kādu no kredītiem, Jums nepieciešams aizpildīt pieprasījuma veidlapu pie LU PSK Kredītu piešķiršanas komisijas vadītājas Diānas Bakānes - LU PSK Dienesta viesnīcā 108. kabinetā (LU PSK 3. korpuss).

  Kredītam var pieteikties līdz 16.03.2017.
  Kredītu apkalpošanu 2017. gadā nodrošina A/S SEB banka.

  Diāna Bakāne,
  LU PSK Kredītu piešķiršanas komisijas vadītāja
  Mob.: 26855451 (darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00)
  E-pasts: dianabakane@gmail.com

  Lasīt vairāk
 • 06.03.2017
  SP aicina piedalīties "BOULINGA TURNĪRĀ 2017"!

  Ar prieku izziņojam, ka tuvojas LU PSK Studējošo pašpārvaldes organizēts pasākums
  "BOULINGA TURNĪRS 2017".

  Kad? 2017. gada 21. martā.
  Cikos? No plkst. 17.00 līdz 18.30.
  Kur? Boulinga klubā "ONE", Meža prospektā 49, Bulduros, Jūrmalā.

  Aicināts piedalīties ikviens LU PSK students!
  Lai piedalītos, ir jāizveido komanda, kuras sastāvā ir 5 dalībnieki (komandas kapteinis + 4 spēlētāji).

  Pieteikšanās turnīram līdz 2017. gada 19. marta plkst. 00.00,
  sūtot savu pieteikumu uz LU PSK Studējošo pašpārvaldes e-pastu: lupsk.studenti@gmail.com.
  Kā e-pasta tematu norādīt – Boulinga turnīrs 2017.
  Pieteikumā norādīt – visu dalībnieku vārds, uzvārds, kurss, komandas kapteinis un komandas nosaukums.

  Turnīra tiks noskaidroti 5 spēcīgākie spēlētāji, kuriem būs gods pārstāvēt koledžu ikgadējā starpkoledžu boulinga turnīrā, kurš norisināsies 2017. gada 25. aprīlī.

  DALĪBA BEZ MAKSAS!

  Uzmanību!!!
  Dalībai tiks apstiprinātas pirmās 5 komandas, kas iesūtīs pieteikumu! 
  Viena persona nevar piedalīties turnīrā vienlaicīgi vairāku komandu sastāvā.

  Uz tikšanos - 
  LU PSK Studējošo pašpārvalde

  Lasīt vairāk
 • 02.03.2017
  LU PSK aicina uz sieviešu veselības dienu, 08.03.2017.

  Trešdien, 8. martā, Latvijas Universitāte P. Stradiņa medicīnas koledža aicina uz sieviešu veselības dienu “Esi vesela un laimīga!”, kas norisināsies t/c “Spice” (Lielirbes ielā 29, Rīgā).

  Laika posmā no plkst. 15.00 līdz 18.00 koledžas stendā pie Jāņa Rozes grāmatnīcas (2. stāvā) tirdzniecības centra apmeklētājiem būs iespēja bez maksas noteikt ādas mitruma līmeni, veikt pēdu slodzes novērtējumu, saņemt informāciju par sirds veselības rādītājiem un krūšu veselības profilaksi.

  Interesentus konsultēs koledžas docētāja Līva Zdora un studenti.

  Uz tikšanos!

  Lasīt vairāk
 • 02.03.2017
  Koledžas dalība izstādē SKOLA 2017, 24.-26.02.2017.

  No 24. līdz 26. februārim Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsala notika jau 23. starptautiskā izglītības izstāde SKOLA 2017, kur aktīvā un radošā vidē tika piedāvāta daudzpusīga informācija par izglītības iespējām Latvijā un ārzemēs.

  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžu izstādē pārstāvēja koledžas docētāji, studenti un absolventi. Izstādes apmeklētājiem tika sniegta informācija par studiju iespējām, plašāk iepazīstinot ar studiju programmām un specialitātēm, kuras var apgūt koledžā. Topošie skaistumkopšanas speciālisti kosmetoloģijā, masieri un podologi apmeklētājiem piedāvāja savu sniegto pakalpojumu demonstrējumus.

  Paldies, koledžas komandai par sadarbību un veiksmīgo dalību izstādē “Skola 2017”!

  Agnese Grase,
  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas
  Sabiedrisko attiecību speciāliste

  Lasīt vairāk
 • 27.02.2017
  LU 75. zinātniskās konferences sekcija "Veselības aprūpes pētījumi medicīnas koledžās", 09.03.2017.

  2017. gada 9. martā Latvijas Universitātes (LU) Dabas zinātņu akadēmiskajā centrā “Torņakalns”, (106. aud., Jelgavas ielā 1, Rīgā) norisināsies LU 75. konferences sekcija "Veselības aprūpes pētījumi medicīnas koledžās", ko organizē Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža sadarbībā ar Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžu.

  Konferencē piedalīsies Latvijas medicīnas koledžu pārstāvji gan ar referātiem, gan stenda ziņojumiem.

  PROGRAMMA (.PDF)

  Ikviens interesents ir aicināts piedalīties un apmeklēt LU 75. konferences pasākumus! 
  Vairāk par LU 75. konferenci – www.lu.lv

  Lasīt vairāk
 • 22.02.2017
  "SKOLA 2017", 24.-26.02.2017.

  Tavs aicinājums ir kļūt par kvalificētu ārstniecības personu veselības aprūpē vai speciālistu sociālās labklājības jomā? Vēlies apgūt darba tirgū pieprasītu profesiju? Izmanto iespēju – studē valsts budžeta grupā vai apvieno studijas vakara grupā ar darbu, iegūstot 1. līmeņa profesionālo augstāko izglītību 2 vai 3 gadu laikā!

  Nāc un uzzini vairāk par 
  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžu izstādē SKOLA 2017!

  No 24. līdz 26. februārim Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsala notiks 23. starptautiskā izglītības izstāde SKOLA, kur aktīvā un radošā vidē tiks piedāvāta daudzpusīga informācija par mācību iespējām Latvijā un ārzemēs, kas palīdzēs izvēlēties piemērotāko izglītības ceļu izstādes apmeklētājiem.

  Koledžas stendā interesentus gaidīs un ar 9 akreditētām studiju programmām iepazīstinās koledžas pasniedzēji – praktizējoši profesionāļi, studenti un absolventi. Katru izstādes dienu no plkst. 10.00 līdz 16.00 būs iespēja vērot topošo skaistumkopšanas speciālistu kosmetoloģijā, masieru un podologu sniegto pakalpojumu demonstrējumus.

  Vienlaicīgi ar izstādi "Skola 2017" Ķīpsalā notiks starptautiskā grāmatu un izdevniecību izstāde “Latvijas Grāmatu izstāde 2017”, kurā varēs baudīt autoru priekšlasījumus, piedalīties grāmatu atvēršanas svētkos, tikties ar ievērojamiem rakstniekiem, aplūkot daudzveidīgu grāmatu ekspozīciju, iepazīties ar izdevniecību jaunumiem, iegādāties grāmatas par izdevīgām cenām.

  Informācija izstādes SKOLA 2017 apmeklētājiem -
  www.bt1.lv

  Uz tikšanos izstādē –
  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas stendā A21!

  Lasīt vairāk
 • 17.02.2017
  Pievienojies koledžas komandai DNB Stipro skrējienā un Lattelecom Rīgas maratonā!

  Pieteikšanās koledžas komandā uz Lattelecom Rīgas maratonu līdz 24.02.2017. plkst. 17.00, sūtot savu pieteikumu uz LU PSK Studējošo pašpārvaldes e-pastu: lupsk.studenti@gmail.com

  Kā e-pasta tematu norādīt – Pieteikums Lattelecom Rīgas maratonam 2017.
  Pieteikumā norādīt – vārdu, uzvārdu, dzimšanas datus (dd/mm/gggg), e-pastu, kursu (piem., M1A), tālruņa numuru, norādot distanci.

  Dalības maksa koledžas komandas dalībniekiem tiek segta no Studējošo pašpārvaldei piešķirtā finansējuma, nokļūšanu pasākuma norises vietā koledža nenodrošinās.

  Kas? Lattelecom Rīgas maratons
  Kur? Rīga, starta un finiša vieta 11. Novembra krastmala
  Kad? 2017. gada 14. maijā

  Lattelecom Rīgas maratona mērķis un uzdevumi:
  - Veicināt skriešanas popularitāti kā veselīga un sportiska dzīves veida sastāvdaļu. 
  - Celt Lattelecom Rīgas maratona prestižu Baltijas jūras reģionā, piesaistīt Rīgas pilsētai starptautiskos maratontūristus un veidot Rīgas reputāciju un zīmolu ārvalstīs un Latvijā.
  - Radīt unikālu, ikvienam pieejamu uz veselīgu dzīvesveidu balstītu notikumu uzņēmumiem, komandas saliedēšanai.
  - Noteikt Latvijas izturīgākos garo distanču skrējējus.

  Vairāk par Lattelecom Rīgas maratonu – www.lattelecomrigasmaratons.lv

  LU PSK komandā VIETU SKAITS IEROBEŽOTS!

  – – –

  Pieteikšanās dalībai uz DNB Stipro skrējienu līdz 10.03.2017. plkst. 17.00, sūtot savu pieteikumu uz LU PSK Studējošo pašpārvaldes e-pastu: lupsk.studenti@gmail.com

  Kā e-pasta tematu norādīt – Pieteikums DNB Stipro skrējienam 2017.
  Pieteikumā norādīt – vārdu, uzvārdu, dzimšanas datus (dd/mm/gggg), e-pastu, kursu (piem., M1A), tālruņa numuru, pieraksta adresi, norādot individuālais skrējiens vai komandā.

  Dalības maksa koledžas komandas dalībniekiem tiek segta no Studējošo pašpārvaldei piešķirtā finansējuma, nokļūšanu pasākuma norises vietā koledža nenodrošinās.

  Kas? DNB Stipro skrējiens
  Kur? Atpūtas un sporta kompleksā “Zelta Zirgs”, Ķegumā
  Kad? 2017. gada 27. un 28. maijā

  Šogad divas dienas, 27. un 28. maijā, pazīstamajā mototrasē “Zelta Zirgs”, Ķegumā, risināsies Latvijā vēl nebijis aktīvā dzīvesveida pasākums gan miesā, gan garā spēcīgiem ļaudīm – “festivāls STIPRIEM”. Galvenais tā notikums „Stipro skrējiens” – starptautisks pasākums, Austrumeiropā pirmais un vienīgais šāda veida izturības skrējiens, kas ietver skriešanas, dažādu veiklības un spēka disciplīnu elementus. Sportisks izaicinājums, kurā pārvarot vairākus desmitus mākslīgi un dabīgi radītus šķēršļus, skrienot pa dubļiem un ūdeni, var iemācīties pārvarēt sevi, pārbaudīt savus spēkus un fizisko formu.

  Distances:
  Izlūku skrējiens (5 km) starts 27. maijs 12.30 
  Individuāli sievietes (9km) starts 28. maijs 11.30
  Individuāli vīrieši (9 km) starts 28. maijs 11.00
  Komandas 4 cilvēki abi dzimumi (9km) starts 27. maijs 14.30
  Pirms visām distancēm jāierodas agrāk, lai var piereģistrēties. 

  Vairāk par DNB Stipro skrējienu – www.stiproskrejiens.lv

  LU PSK dalībnieku VIETU SKAITS IEROBEŽOTS.

  Lasīt vairāk
 • 17.02.2017
  Dalība Douglas skaistuma tūrē, 17.-18.02.2017.

  Šis nedēļas nogalē – 17. un 18. februārī – sadarbībā ar SIA "Douglas Latvia" Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas Ārstniecības katedras studiju programmas "Estētiskā kosmetoloģija" 2. kursa studentes Sendija Liberte, Beāte Delvere un Katrīna Liepiņa kopā ar lektori Elīnu Daugerti-Pluģi piedalās "Douglas Latvia" organizētajā Skaistuma festivāla dienās t/c RĪGA PLAZA, Mūkusalas ielā 71, Rīgā.

  Studentes Douglas skaistuma tūres ietvaros veic dekoratīvās kosmētikas uzklāšanu klientiem, lai tūres ietvaros palutinātu tirdzniecības centra apmeklētājus.

  Douglas skaistuma festivāla dienās apmeklētājiem ir unikāla iespēja saņemt konsultācijas ādas kopšanas, aktuālā make-up un konkrētu produktu jautājumos, kā arī piedalīties aktivitātēs visas dienas garumā bez maksas.

  Vairāk par Douglas skaistuma tūri – douglas.lv
  Lai skaists un iedvesmojošs pasākums!

  Paldies, studentēm un lektorei E. Daugertei-Pluģei par atsaucību un dalību!

  Lasīt vairāk
 • 16.02.2017
  Dalība “Ēnu diena 2017”, 15.02.2017.

  Trešdien, 15. februārī, jau septiņpadsmito reizi visā Latvijā tika organizēta “Ēnu diena”, kas ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma 1.–12. klašu skolēniem. Ēnu devējiem otro gadu pēc kārtas pievienojās arī Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža. Atbalstot “Ēnu diena 2017” tēmu – “neredzamās profesijas” – koledža ēnotājus aicināja iepazīt biomedicīnas laboranta un radiologa asistenta profesiju.

  “Ēnu diena 2017” laikā ēnas iepazinās ar koledžu un iepazinās ar speciālistu pienākumiem darba vietās.

  Studiju programmas “Biomedicīnas laborants” izglītības metodiķes Rūtas Melbārdes ēnas iepazinās ar topošajiem biomedicīnas laborantiem un docētāju uzraudzībā piedalījās praktiskajās nodarbībās laboratorijās. Noslēdzot “Ēnu dienas” aktivitātes, ēnas kopā ar R. Melbārdi apmeklēja Centrālo laboratoriju Rīgas 1. slimnīcā.

  Savukārt, Medicīnas tehnoloģiju katedras vadītājas Elitas Rutkas ēna pēc iepazīšanās un nelielās ekskursijas pa koledžu devās uz Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Diagnostiskās radioloģijas institūtu, kur varēja vērot radiologa asistentu darbu un iepazīt interesējošo profesiju.

  “Ēnu dienas” mērķis ir veicināt skolēnu izglītības satura sasaisti ar reālo dzīvi, palīdzot skolēniem mērķtiecīgi plānot savu karjeru, izdarīt izvēli par savu nākotnes profesiju un atbilstoši sagatavoties darba tirgum.

  Ziņas veidošanā izmantota biznesa izglītības biedrības Junior Achievement – Young Enterprise Latvija (JA-YE Latvija) informācija.

  Lasīt vairāk
 • 15.02.2017
  "Vesela sirds – laimīga sirds!", 14.02.2017.

  Otrdien, 14. februārī, Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) studiju programmas “Biomedicīnas laborants” izglītības metodiķe Rūta Melbārde un docētāja Maija Zute kopā ar koledžas Ārstniecības katedras un Medicīnas tehnoloģijas katedras studentēm piedalījies sirds veselības dienā – “Vesela sirds – laimīga sirds!”, kuras laikā Jūrmalā t/c “Rimi Lielupe” apmeklētājiem piedāvāja noteikt cukura līmeni asinīs, izmērīt asinsspiedienu un pulsu, sniedza informāciju par sirds veselības profilaksi.

  Sirds veselības dienā Rīgā piedalījās Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes studenti, kuri konsultēja apmeklētājus Latvijas Universitātes Galvenajā ēkā un Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas un Rīgas 1. medicīnas koledžas studenti, kuri interesantus gaidīja t/p “Alfa” un t/c “Origo”.

  Sirds veselības diena tika īstenota kopā ar pacientu biedrību “ParSirdi.lv” un Latvijas Kardiologu biedrību.

  LU PSK administrācija pateicas docētājām un studentiem par atsaucību un apmeklētājiem – par interesi!

  Paldies par sadarbību –
  SIA “Rimi Latvia” Mārketinga un sabiedrisko attiecību departamentam un Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai!

  Lasīt vairāk
 • 14.02.2017
  Dalība starptautiskā studentu konferencē Ungārijā, 8.-10.02.2017.

  8.-10.02.2017. Budapeštā (Ungārijā) Semmelweis Universitātē norisinājās starptautiska studentu konference, kurā piedalījās studenti no 10 dalībvalstīm (Krievijas, Ukrainas, Polijas u.c.). Starp dalībniekiem bija arī Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas Ārstniecības katedras lektore Līva Zdora un studiju programmas “Māszinības” 1. kursa studentes Sabina Zinkova un Marija Jerjomina, kuras konferencē uzstājās ar prezentāciju “Application and significance of thernoregulation devices during intraoperatvive period”.

  Konferences galvenais mērķis bija iepazīstināt dalībniekus ar jaunākajām tendencēm un pētījumiem medicīnas jomā. Studenti auditoriju iepazīstināja ar pētījumiem, kuros paši ņēmuši dalību, piedalījušies datu vākšanā, paraugu un datu apstrādāšanā.

  Pēc konferences noslēguma ceremonijas dalībnieki devās ekskursijā pa Budapeštu un tās ievērojamākajām vietām.

  Lasīt vairāk
 • 09.02.2017
  LU PSK aicina uz sirds veselības dienu, 14.02.2017.

  Latvijas Universitātes (LU) Medicīnas fakultātes (MF), LU P. Stradiņa medicīnas koledžas, LU Rīgas Medicīnas koledžas un Rīgas 1. medicīnas koledžas studenti visu mīlētāju dienā 14. februārī aicina uz sirds veselības dienu – “Vesela sirds - laimīga sirds”, kas tiek īstenota kopā ar pacientu biedrību “ParSirdi.lv” un Latvijas Kardiologu biedrību. Ikvienam interesentam šajā dienā būs iespēja apmeklēt četrus no akcijas punktiem, lai bezmaksas izmērītu asinsspiedienu un pulsu, kā arī uzzināt informāciju par sirds veselības profilaksi.

  “Lai mūsu dzīve un attiecības ar mīļotajiem būtu pilnvērtīgas, liela nozīme ir mūsu veselībai un dzīves kvalitātei. Sirds un asinsvadu slimības ir viena no nozīmīgākajām sabiedrības veselības problēmām ne tikai Latvijā, arī pasaulē. Tāpēc Valentīndienā ikvienu aicinām parūpēties par savu sirdi, lai tā kalpotu iespējami ilgi,” uzsver ārsts kardiologs, fakultātes prodekāns prof. Gustavs Latkovskis.

  Akcijas centrālais punkts atradīsies LU Galvenajā ēkā Rīgā, Raiņa bulvārī 19, savukārt pārējie tirdzniecības centros Rīgā un Jūrmalā. T/c “Rimi Lielupe” Jūrmalā (Viestura ielā 22, no plkst. 15.00-18.00), kā arī tirdzniecības parkā “Alfa” un t/c “Origo” Rīgā. Koledžu un MF studenti zinošu speciālistu vadībā piedāvās iespēju izmērīt asinsspiedienu un noteikt pulsu, kā arī uzzināt informāciju par sirds veselības profilaksi. Tāpat visos trijos tirdzniecības centros būs iespējams noteikti ķermeņa masas indeksu, kā arī holesterīnu un cukura līmeni asinīs. Interesenti tiks gaidīti laika posmā no plkst. 11.00 līdz 15.00.

  Pasaules Veselības organizācija uzskata, ka vairāk nekā 3/4 no visām kardiovaskulārajām nāvēm varētu novērst, ja tiktu koriģēts dzīves stils, savlaicīgi apmeklēts ārsts un nepieciešamības gadījumā uzsākta ārstēšana. Lai izvairītos no sirds un asinsvadu saslimšanām un mazinātu infarkta un insulta risku, ir svarīgi zināt un regulāri pārbaudīt sirds veselības skaitļus:

  • Asinsspiedienam miera stāvoklī ir jābūt zem 140/90 mmHg;
  • Pulsam miera stāvoklī ir jābūt līdz 70 sitieniem minūtē;
  • Holesterīnam – vismaz zem 5,0 mmol/l, bet ar citiem riska faktoriem vēl zemākam;
  • Cukura līmenim asinīs (tukšā dūšā) ir jābūt 3,3 – 6 mmol/l;
  • Ķermeņa masas indeksam ir jābūt 18,5 – 24,9. Formula: ĶMI = svars (kg): augums (m2).
  Lasīt vairāk
 • 07.02.2017
  Kursi praktizējošiem Radiologa asistentiem, 25.03.2017.

  Pilnveides kurss
  "Radiācijas drošība un kvalitātes nodrošinājums strādājot ar jonizējošā starojuma avotiem”

  Mērķis: programma paredzēta praktizējošiem Radiologa asistentiem „Radiācijas drošība un kvalitātes nodrošinājums strādājot ar jonizējošā starojuma avotiem”. Radiologa asistentu pilnveides nodrošināšana sertifikācijas un resertifikācijas prasību izpildei.

  Programma „Radioloģijas drošība un kvalitātes nodrošinājums strādājot ar jonizējošā starojuma avotiem medicīnā” ir saskaņota ar Valsts vides dienestu, Radiācijas drošības centru un LĀPPOS.

  Tālākizglītības punkti: 8.
  Norises laiks: 25.03.2017.
  Norises vieta: Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža (4. korpuss, 2. stāvs, 209. auditorija), Vidus prospekts 38, Bulduri, Jūrmala.

  Interesenti var pieteikties sūtot informāciju uz e-pastu: agnese.olina1@gmail.com.
  Nepieciešamā informācija:
  kursanta vārds uzvārds, personas kods, iestādes rekvizīti rēķina sagatavošanai, kontakttālrunis.

  Lasīt vairāk
 • 06.02.2017
  2016./2017. akadēmiskā gada ziemas izlaidums, 03.02.2017.

  Dzīve nav recepte, kurā viss precīzi gramos norādīts.
  Noslēpumam ir jābūt, tad cilvēkam ir dzinulis.

  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) 2016./ 2017. akadēmiskā gada pirmais semestris noslēdzās svinīgā atmosfērā. Piektdien, 3. februārī, koledžā norisinājās ziemas izlaidums. Ārstniecības katedras studiju programmas “Ārstnieciskā masāža” AM2Z kursam tika izsniegti diplomi par 1. līmeņa profesionālo augstāko izglītību un kvalifikāciju “Masieris”.

  LU PSK kolektīvam ir prieks, ka absolventu saime ir kļuvusi kuplāka, un sveic savus 2016./ 2017. akadēmiskā gada AM2Z kursa absolventus, novēlot neapstāties pie sasniegtā, pilnveidoties, gūt panākums profesionālajā karjerā un būt laimīgiem personīgajā dzīvē!

  Lasīt vairāk
 • 01.02.2017
  LU PSK komandai veiksmīga dalība olimpiādē “Masāžas prasmes”, 31.01.2017.

  Otrdien, 31. janvārī, Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) Ārstniecības katedras studiju programmas “Ārstnieciskā masāža” 2. kursa studentes Annija Plaude un Kristīne Bistrova pārstāvēja koledžu Starptautiskajā studentu olimpiādē “Masāžas prasmes”, ko pirmo reizi organizēja Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža (LU RMK). Olimpiāde tika rīkota ar mērķi vispusīgi pārbaudīt studentu teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas.

  Kopā ar LU PSK pārstāvēm olimpiādē piedalījās studenti no LU RMK, RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas, Lithuanian Sports University (Lietuva) un Università degli studi Gabriele D’Annnzio (Itālija). Dalībniekiem bija jāapliecina gan savas teorētiskās zināšanas jautājumos par anatomiju un klasisko masāžu, gan divās kārtās jādemonstrē praktiskās iemaņas klasiskajā masāžā un izvēles masāžā.

  Kopvērtējumā LU PSK komandas sniegums tika atzinīgi novērtēts, Annija Plaude olimpiādē ieguva augsto 3. vietu un Kristīne Bistrova – 2. vietu, savukārt Starptautiskās studentu olimpiādes “Masāžas prasmes” 1. vietu ieguva Lauma Lāma (LU RMK).

  Apsveicam visus dalībniekus par uzdrīkstēšanos un veiksmīgo dalību olimpiādē.

  Lasīt vairāk
 • 01.02.2017
  2016./2017. studiju gada kvalifikācijas darbu priekšaizstāvēšanas grafiks

  UZMANĪBU!!!
  Informācija 2. un 3. kursu studentiem.

  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas
  2016./ 2017. studiju gada
  KVALIFIKĀCIJAS DARBU PRIEKŠAIZSTĀVĒŠANAS GRAFIKS

  SKATĪT .PDF

  Lasīt vairāk
 • 01.02.2017
  Informācija par stipendijām

  1. Pirmā stipendiju piešķiršanas sēde 2017. gadā notiks 14. februārī.

  – – –

  2. Students, kurš vēlas pretendēt uz MINIMĀLO stipendiju (par labām sekmēm) un saņemt to laika posmā no 2017. gada februāra līdz 2017. gada jūnijam (ieskaitot) – 99,60 EUR apmērā ir:
  - OBLIGĀTI jāaizpilda iesniegums stipendijas saņemšanai un jāiesniedz Dienesta viesnīcas 108. kabinetā, Diānai Bakānei;
  - iesniegumus uz MINIMĀLO stipendiju (par labām sekmēm) var iesniegt no 06.02.2017. līdz 10.02.2017. plkst. 14:00!

  – – –

  3. Tie studenti, kuri vēlas pretendēt uz VIENREIZĒJO stipendiju (par kādu no zemāk minētajiem kritērijiem), var sākt iesniegt iesniegumus ar klāt pievienotiem derīgiem dokumentiem (izziņas, derīgu apliecību kopijas). Neskatoties uz to, ka iesniegumi ir rakstīti jau iepriekšējā semestrī, iesniegums ir jāraksta no jauna, un visi dokumenti klāt jāpievieno vēlreiz!

  Kritēriji, lai varētu pieteikties un pretendēt uz VIENREIZĒJO stipendiju ir sekojoši:
  1. Students ir invalīds;
  2. Bārenis, vai bez vecāku gādības palicis bērns līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
  3. Studējošajam, kura ģimenei, ar kuru viņam ir nedalīta saimniecība, piešķirts trūcīgas ģimenes statuss;
  4. Studējošajam no daudzbērnu ģimenes (arī gadījumos, ja attiecīgās ģimenes bērni jau pilngadīgi, bet vismaz trīs no tiem nav vecāki par 24 gadiem un mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē vai studē augstskolā vai koledžā pilna laika klātienē);
  5. Studējošajam, kuram ir viens vai vairāki bērni.

  Uz VIENREIZĒJO stipendiju iesniegumus var iesniegt vienu reizi semestrī!

  – – –

  4. Atgādinu, ka grūtniecības atvaļinājuma laikā piešķir stipendiju, pamatojoties uz uzrakstītu iesniegumu un klāt pievienotu darbnespējas lapu vai izrakstu no ārsta, un to izmaksā uzreiz par diviem grūtniecības atvaļinājuma mēnešiem.

  – – –

  5. Visas Iesniegumu veidlapas var:
  - saņemt Dienesta viesnīcas 108. kabinetā;
  - izprintēt no koledžas mājas lapas: www.psk.lu.lv (Sadaļa "Studiju process un dokumenti – Dokumenti).

  – – –

  6. Par rezultātiem, kuriem studentiem tiek piešķirta MINIMĀLĀ stipendija, katru informēšu personīgi zvanot uz iesniegumā norādīto tālruņa numuru, sākot ar 27.02.2017.

  Studentiem, kuriem tiks piešķirta VIENREIZĒJĀ stipendija, informēšu katru individuāli par norādīto telefona numuru!

  Lūdzu ņemiet vērā, ka:
  ja diviem vai vairākiem studējošajiem, kuri pretendē uz MINIMĀLO stipendiju ( par labām sekmēm), ir līdzvērtīgi sekmju rādītāji, stipendiju vispirms piešķir vadoties pēc zemāk minētajiem punktiem, tāpēc iesniedzot pieteikumu uz MINIMĀLO stipendiju, ir jāpievieno šo faktu apliecinoši dokumenti!

  12.1. invalīdam;
  12.2. bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
  12.3. studējošajam, kura ģimenei, ar kuru viņam ir nedalīta saimniecība, uz stipendiju konkursa norises dienu piešķirts trūcīgas ģimenes statuss;
  12.4. studējošajam no daudzbērnu ģimenes (arī gadījumos, ja attiecīgās ģimenes bērni jau pilngadīgi, bet vismaz trīs no tiem nav vecāki par 24 gadiem un mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē vai studē augstskolā vai koledžā pilna laika klātienē);
  12.5. studējošajam, kuram ir viens vai vairāki bērni.

  – – –

  Ja Jums rodas kādi jautājumi, rakstiet e-pastu vai zvaniet un jautājiet!

  Diāna Bakāne,
  LU SPK Stipendiju piešķiršanas komisijas vadītāja
  (Dienesta viesnīcas 108. kabinets, tel.: 26855451, e-pasts: dianabakane@gmail.com)

  Lasīt vairāk
 • 30.01.2017
  Vieslekcijas "Kvalitatīvās pētījumu metodes"

  Vieslekcijas "Kvalitatīvās pētījumu metodes"

  Norises laiks: 18. un 30. janvāris, no plkst. 14.00 līdz 15.30
  Norises vieta: LU PSK 1. korpusa zāle (Vidus prospekts 38, Bulduri, Jūrmala)

  Mērķis:
  dalīties pieredzē par jaunākajām tendencēm kvalitatīvo pētījuma metožu pielietojumā pētījumos.

  Lektore: 
  Signe Mežinska, Dr.sc.soc., MS Bioethics
  Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāte docente

  Tēmas:
  Pētījuma jautājumu veidošana; kvalitatīvo metožu izvēle konkrētu problēmu pētīšanai.
  Datu ieguves un analīzes metodes: jaunākās tendences kvalitatīvajā pētniecībā. 
  Datorprogrammu izmantošana kvalitatīvo datu apstrādē un analīzē. 
  Ētiskās problēmas, kas saistītas ar kvalitatīvo pētījuma metožu pielietošanu. 
  Kritēriji kvalitatīvo pētījumu pamatotības, ticamības u.c. aspektu izvērtēšanai.

  Laipni gaidīti visi interesenti!
  Iepriekšēja reģistrācija nav nepieciešama.

  Lasīt vairāk
 • 23.01.2017
  2016./ 2017. akadēmiskā gada ziemas izlaidums

  2017. gada 3. februārī plkst. 17.00 Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas 1. korpusa zālē (Vidus prospektā 38, Bulduros, Jūrmalā) notiks Ārstniecības katedras studiju programmas “Ārstnieciskā masāža” AM2Z grupas ziemas izlaidums.

  Veiksmi noslēguma pārbaudījumos!

  Lasīt vairāk
 • 05.01.2017
  ZIEMAS UZŅEMŠANA studiju programmā “Podoloģija”

  Kļūsti par kvalificētu ārstniecības personu!
  Izmanto iespēju – apvieno darbu ar studijām!

  Ziemas uzņemšana studiju programmā “PODOLOĢIJA”
  pilna laika klātienes vakara grupā
  no 02.01. līdz 27.01.2017. –
  koledžas bibliotēkā, 2. korpusā (2. stāvā),
  Vidus prospektā 38, Bulduros Jūrmalā.
  02.– 06.01.2017. no plkst. 9.00 līdz 14.00,
  09.–13., 16.–20., 23.–27.01.2017. no plkst. 9.00 līdz 16.00.

  Iegūstamā kvalifikācija: podologs
  Studiju ilgums: 2 gadi
  Studiju maksa: 1200.00 EUR/ par 1 studiju gadu

  Sīkāka informācija:
  - zvanot pa mob. +371 28690166 (Aiga Tonne, Medicīnas tehnoloģiju katedras lietvede),
  - rakstot uz e-pastu aiga.tonne@inbox.lv

  – – –


  Reģistrācijas maksa: 5.00 EUR

  Maksājumu var veikt:
  1) skaidrā naudā – LU PSK kasē Dienesta viesnīcā (Vidus prospekts 36, Bulduri, Jūrmala) vai
  2) ar pārskaitījumu LU PSK bankas kontā.

  Veicot maksājumu bankā, maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda sekojoša informācija:
  Reģistrācija studijām - vārds, uzvārds, personas kods, ieņēmuma kods: 21379.

  Rekvizīti maksājumam:
  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža
  Saīsinājums: LU PSK
  Adrese: Vidus prospekts 38, Jūrmala, Bulduri, LV-2010
  Reģ. Nr.: 90000031813
  Valsts kase, kods: TRELLV22
  Konta nr. LV27TREL9150234010000

  – – –


  UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI 2016./ 2017. akadēmiskajam studiju gadam (.PDF)

  Nākot pieteikties studijām, pārliecinies, vai Tev ir līdzi visi nepieciešamie dokumenti:

  1. Atestāts vai diploms par vidējo izglītību un sekmju izraksts.
  2. Centralizēto eksāmenu sertifikāti (CE sertifikāts: latviešu valoda un svešvaloda). (Reflektantiem, kas ieguvuši vidējo izglītību līdz 2004. gadam – dokuments par vidējās izglītības iegūšanu.)
  3. Personapliecinošs dokuments (pase vai identifikācijas karte).
  4. 1 foto (3x4 cm).
  5. Valsts valodas prasmes apliecība. (Reflektantiem, kuri ir beiguši mazākumtautības skolu un nav kārtojuši latviešu valodas centralizēto eksāmenu.)
  6. Bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem – apliecība sociālo garantiju nodrošināšanai.
  7. Personas datu maiņas apliecinošs dokuments.
  8. Reģistrācijas maksas apliecinošs dokuments, ja maksa par reģistrāciju ir ieskaitīta LU PSK bankas kontā.
  9. Pēdējās iegūtās izglītības apliecinoša dokumenta kopija (diploms), uzrādot oriģinālu.

  UZMANĪBU!
  Nākot uz uzņemšanu, pārliecinies, ka Tava deklarētā dzīvesvietas adrese sakrīt ar www.pasts.lv pieejamajiem datiem.
  Ja tie nesakrīt, pirms dodies uz uzņemšanu, izdrukā apliecinājumu par deklarēto dzīves vietas adresi, kura pieejama ielogojoties www.latvija.lv.

  – – –


  IZMANTO IESPĒJU!

  Divu gadu laikā iegūsti diplomu par 1. līmeņa augstāko izglītību specialitātē „Podologs”.
  Kļūsti par ārstniecības personu*, kura praktizē ārstniecībā, profilaksē, rehabilitācijā!

  *Ārstniecības likuma 1. pants nosaka, ka:
  1) ārstniecība — profesionāla un individuāla slimību profilakse, diagnostika un ārstēšana, medicīniskā rehabilitācija un pacientu aprūpe;
  2) ārstniecības personas — personas, kam ir medicīniskā izglītība un kas nodarbojas ar ārstniecību.

  Vairāk par studiju programmu “Podoloģija”.

  Lasīt vairāk
 • 04.01.2017
  Piesaki ISIC studentu karti koledžā! 17.01.2017.

  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžā
  17. janvārī no plkst. 10.00 līdz 14.00,
  būs iespēja pieteikties vai pagarināt derīguma termiņu ISIC studentu kartei.

  Maksa par karti: 2.85 EUR (visu kursu studentiem)
  Apmaksu par karti varēs veikt tikai skaidrā naudā, bankas kartes izmantot nevarēs.

  ŅEM VĒRĀ!
  Pieteikuma anketā būs jānorāda sava studiju līguma numurs.ISIC stendā būs iespēja nofotografēties kartei, ja nebūs paņemta līdzi sava fotogrāfija (3x4cm). Šis pakalpojums būs bez maksas. Jāņem vērā, ka fotogrāfiju pēc kartes saņemšanas nebūs iespēja nomainīt.

  Vairāk par ISIC studentu kartes priekšrocībām – www.isic.lv

  ISIC studentu karti var noformēt:
  1) On-line www.isic.lv, kas jāņem vērā piesakot karti >> lasi šeit
  2) ISIC birojā, Audēju ielā 15 (2. stāvs), Rīgā, d. d. no plkst. 9.00 līdz 18.00

  Lasīt vairāk
 • 02.01.2017
  02.-06.01.2017. mainīts LU PSK bibliotēkas darba laiks!

  IZMAIŅAS!!!

  No 2017. gada 2. janvārim līdz 6. janvārim Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas bibliotēkas darba laiks no plkst. 8.30 līdz 14.00. (2. korpuss, Vidus prospekts 38, Bulduri, Jūrmala).

  No 2017. gada 9. janvāra bibliotēka strādās:
  P. 8.30-17.00
  O. 8.30-18.30
  T. 8.30-17.00
  C. 8.30-17.00
  Pt. 8.30-17.00

  E-pasts: pskbiblioteka@inbox.lv

  Lasīt vairāk
 • 02.01.2017
  Kvalifikācijas darbu nodošana AM2Z grupai

  UZMANĪBU!!!

  Kvalifikācijas darbu nodošana AM2Z grupai

  Skatīt [PDF]

  Lasīt vairāk
 • 02.01.2017
  Tālākizglītības kursi biomedicīnas laborantiem, 28.01.2017.

  Tālākizglītības kursi biomedicīnas laborantiem
  INOVATĪVAS MŪSDIENU TENDENCES LABORATORAJĀ DIAGNOSTIKĀ 

  Kursus rīko: Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža (LU PSK) sadarbībā ar Latvijas Laborantu asociāciju. Pēc kursiem tiks izsniegts sertifikāts.

  Norises laiks: 28.01.2017.
  Norises vieta: LU PSK, Vidus prospekts 38, Bulduri, Jūrmala.

  Kursiem jāreģistrējas sūtot:
  Vārdu/ Uzvārdu/ Personas kodu/ Darba vietas nosaukumu uz bmlkursi@gmail.com.
  Kursiem jāreģistrējas no 01.01.2017 līdz 20.01.2017.

  Kursos uzstāsies:

  LU BF doktorante, Mg.biol., LU EKMI šūnu bioloģijas pētniece Zane Simsone –
  Vēža šūnu raksturojums krūts vēža histoloģiskajos paraugos un mikrošūnu inducēšna HeLa šūnu līnijā, izmantojot metanolu.

  Mag.biol. pētnieks LU BF Karīna Volčeka –
  Ķermeņa taukaudu daudzuma un ar to saistīto saslimšanu riska raksturošanas iespējas.

  Mg. biol. Elvīra Lavrinoviča –
  Antibakteriālā rezistence un jutības noteikšanas tendences.

  LU PSK lektore Mg.sc.ing Aelita Koha –
  Stresa menedžments darba vidē.

  Dr. Ritvars Ziedonis –
  Biežāk pielietotie izmeklējumi pacientiem ar nefroloģiskām saslimšanām.

  Lasīt vairāk