Studējošo pašpārvalde

Studējošo pašpārvalde

Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas
Studējošo pašpārvaldes devīze

„Nevis šaubīties un vilcināties, bet rīkoties un uzdrīkstēties”
/Z. Mauriņa/

Studējošo pašpārvaldes e-pasts:
lupsk.studenti@gmail.com

Seko pašpārvaldes aktivitātēm:
facebook.com/LUPSKstudejosopasparvalde

Studējošo pašpārvalde

Studējošo pašpārvalde koledžā līdzdarbojas kā atbalsta organizācija, kura pārstāv studējošo intereses un paralēli studijām organizē pasākumus koledžā studējošajiem, kā arī organizē studējošo piedalīšanos dažādās aktivitātēs ārpus koledžas.

Studējošo pašpārvaldes deleģētie studējošie ir:

  • koledžas padomes locekļi, kuri piedalās koledžas pamatdarbības jautājumu risināšanā;
  • locekļi koledžas koleģiālajās institūcijās un darba grupās, kas nodrošina studējošo interešu pārstāvniecību studiju procesa īstenošanā, sadzīves apstākļu nodrošināšanā, sociālo interešu jomā un koledžas attīstībā kopumā.

Esi viens no Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas Studējošo pašpārvaldes!