Aktualitātes / 2023. gads

2023. gads

 • 01.02.2023
  Informācija par 2022./2023. ak. g. 2. semestra stipendijām

  1. Pirmā Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) Stipendiju piešķiršanas komisijas sēde 2022./2023. ak. g. 2. semestrī notiks 2023. gada 28. februārī.

  2. Students, kurš vēlas pretendēt uz MINIMĀLO stipendiju (par labām sekmēm) un saņemt to laika posmā no 2023. gada februāra līdz 2023. gada jūnijam (ieskaitot) – 140.00 EUR apmērā ir:
  * OBLIGĀTI jāaizpilda iesniegums stipendijas saņemšanai un jāiesniedz LU PSK 6. korpusa 203. kab., Inai Ozolai;
  * iesniegumus uz MINIMĀLO stipendiju (par labām sekmēm) var iesniegt no 20. līdz 24.02.2023. no plkst. 9.00 līdz 15.00!

  3. Studenti, kuri vēlas pretendēt uz VIENREIZĒJO stipendiju (par kādu no zemāk minētajiem kritērijiem), var sākt iesniegt iesniegumus ar klāt pievienotiem derīgiem dokumentiem (izziņas, derīgu apliecību kopijas). Neskatoties, uz to, ka iesniegumi ir rakstīti jau iepriekšējā semestrī, iesniegums ir jāraksta no jauna, un visi dokumenti klāt jāpievieno vēlreiz!

  Kritēriji, lai varētu pieteikties un pretendēt uz VIENREIZĒJO stipendiju ir sekojoši:
  1. Persona ar invaliditāti;
  2. Bārenis, vai bez vecāku gādības palicis bērns līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
  3. Studējošā ģimenei pašvaldības sociālais dienests atbilstoši normatīvajiem aktiem par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu noteicis atbilstību trūcīgās (personas) statusam.
  4. Studējošajam no daudzbērnu ģimenes (arī gadījumos, ja attiecīgās ģimenes bērni jau pilngadīgi, bet vismaz trīs no tiem nav vecāki par 24 gadiem un mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē vai studē augstskolā vai koledžā pilna laika klātienē);
  5. Studējošajam, kuram ir viens vai vairāki bērni.

  Uz VIENREIZĒJO stipendiju iesniegumus var iesniegt vienu reizi semestrī!

  4. Atgādinu, ka grūtniecības atvaļinājuma laikā piešķir stipendiju, pamatojoties uz uzrakstītu iesniegumu un klāt pievienotu darbnespējas lapu vai izrakstu no ārsta, un to izmaksā uzreiz par diviem grūtniecības atvaļinājuma mēnešiem.

  5. Visas IESNIEGUMU VEIDLAPAS var:
  - saņemt LU PSK 6. korpusa 203. kab. plkst. 9.00-15.00 (Vidus prospektā 38, Jūrmalā);
  - izprintēt no koledžas mājaslapas: www.psk.lu.lv

  6. Par rezultātiem, kuriem studentiem tiek piešķirta MINIMĀLĀ stipendija, katrs students tiks informēts personīgi, zvanot uz iesniegumā norādīto tālruņa numuru, sākot ar 14.03.2023.

  Studentiem, kuriem tiks piešķirta VIENREIZĒJĀ stipendija, tiks informēts katrs students individuāli par norādīto telefona numuru!

  7. Lūdzu, ņemiet vērā, ka:
  ja diviem vai vairākiem studējošajiem, kuri pretendē uz MINIMĀLO stipendiju (par labām sekmēm), ir līdzvērtīgi sekmju rādītāji, stipendiju vispirms piešķir vadoties pēc zemāk minētajiem punktiem:
  7.1. personai ar invaliditāti;
  7.2. bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
  7.3. studējošajam, kura ģimenei pašvaldības sociālais dienests atbilstoši normatīvajiem aktiem par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu noteicis atbilstību trūcīgās (personas) statusu.
  7.4. studējošajam no daudzbērnu ģimenes (arī gadījumos, ja attiecīgās ģimenes bērni jau pilngadīgi, bet vismaz trīs no tiem nav vecāki par 24 gadiem un mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē vai studē augstskolā vai koledžā pilna laika klātienē);
  7.5. studējošajam, kuram ir viens vai vairāki bērni.

  Iesniedzot pieteikumu uz MINIMĀLO stipendiju, OBLIGĀTI ir jāpievieno šo faktu apliecinoši dokumenti!

  Ja Jums rodas kādi jautājumi, rakstiet uz e-pastu vai zvaniet, jautājiet!

  Ina Ozola,
  LU PSK Stipendiju piešķiršanas komisijas vadītāja
  (LU PSK - 6. korpuss 203. kab.)
  Mob.: +371 29373964, e-pasts: ina.ozola@lupsk.edu.lv

  Lasīt vairāk
 • 01.02.2023
  Stipendija “Studētgods” (pieteikšanās līdz 20.02.2023.)

  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas studējošajiem (vecumā līdz 25 gadiem, ieskaitot) līdz 2023. gada 20. februārim ir iespēja pieteikties stipendijai “Studētgods”, izmantojot e-latvija pakalpojumu www.latvija.gov.lv.

  Lasīt vairāk
 • 23.01.2023
  LU PSK ziemas uzņemšanas 2022/2023 rezultāti

  Paldies, ka izvēlējāties studēt Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžā (LU PSK)!

  UZŅEMŠANAS REZULTĀTI, Jūrmalā (skatīt PDF failu)

  Lasīt vairāk
 • 19.01.2023
  Latvijā pēta pieaugušo prasmes (OECD pētījums)

  Ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu Latvijā turpinās Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Starptautiskais pieaugušo kompetenču novērtēšanas programmas pētījums (PIAAC). Sadarbojoties Izglītības un zinātnes ministrijai, Latvijas Universitātei un pētījumu centram SKDS, līdz 2023. gada pavasarim plānots iegūt 7700 iedzīvotāju atbildes. Pētījumā aicināts piedalīties ikviens Latvijas iedzīvotājs, kurš janvārī saņēmis uzaicinājuma vēstuli savā pastkastītē.

  Lasīt vairāk
 • 05.01.2023
  Intervija ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta direktori L. Cipuli

  Lai tuvāk iepazītu Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) darbu un saprastu, cik svarīga ir laba savstarpējā sadarbība ar Latvijas medicīnas koledžām, tai skaistā Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžu (LU PSK), gada pirmo LU PSK parnterības sarunu iesākām ar NMPD direktori Lieni Cipuli.

  Lasīt vairāk
 • 02.01.2023
  Aktuāla vakance LU PSK ārstniecības iestādē

  Latvijas Universitātes aģentūras “Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža” struktūrvienība Ārstniecības iestāde, ārstniecības iestādes kods 004000002, reģ. nr. 90000031813, juridiskā adrese: Vidus prospekts 38, Jūrmala, aicina darbā:

  SKAISTUMKOPŠANAS SPECIĀLISTU KOSMETOLOĢIJĀ vai KOSMĒTIĶI darbam ar klientiem un studentiem.

  Lasīt vairāk
 • 02.01.2023
  LU PSK ziemas uzņemšana 2022/2023, 10.-23.01.2023.

  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža (LU PSK) izsludina ziemas uzņemšanu studiju programmā “PODOLOĢIJA” (pilna laika klātienes vakara grupā, Jūrmalā) – no 2023. gada 10. līdz 23. janvārim.

  Lasīt vairāk