Par LU PSK

Par LU PSK

Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža

Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža (LU PSK) darbību uzsāka 1939. gadā kā Žēlsirdīgo māsu un pirmās šķiras mācītu sanitāru skola, kura darbojās Rīgas pilsētas 2. slimnīcā (tagad – Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca), un, ko dibināja profesors Pauls Stradiņš – ķirurgs un veselības aprūpes organizētājs. Kopš 1989. gada izglītības iestāde ar cieņu un lepnumu nes dibinātāja vārds.

Pastāvēšanas gadu laikā vairākkārt ir mainīts skolas nosaukums, kas atspoguļo gan statusa izmaiņas, gan iegūstamās izglītības saturu, taču nemainīgi tika saglabāts skolas kā izglītības iestādes pamatdarbības virziens – nodrošināt ar zināšanām un praktiskajām iemaņām topošos medicīnas, vēlāk arī sociālās aprūpes darbiniekus Latvijas darba tirgum.

1999. gadā koledža no Rīgas tiek pārcelta uz Bulduriem – Jūrmalā, pilsētu Rīgas jūras līča krastā, kas atrodas 23 km attālumā no Latvijas galvaspilsētas.

2007. gadā darbu uzsāka koledžas Rēzeknes filiāle, kurā studējošajiem tolaik tika piedāvāts apgūt māsas un ārsta palīga specialitāti. Kopš filiāles atvēršanas ik studiju gadu tiek veikts ieguldījums tās attīstībā: nodrošinot prasībām atbilstošu studiju procesa organizēšanu un studiju vides veidošanu, tiek piedāvātas Latgales reģionā iegūt gan veselības aprūpes, gan sociālās labklājības specialitātes.

Koledža ar 2010. gada 2. janvāri pāriet Latvijas Universitātes padotībā un turpina pastāvēt kā “Latvijas Universitātes aģentūra “Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža”” (saskaņā ar 2009. gada 24. augusta Ministru kabineta rīkojumu Nr. 573 par “P. Stradiņa veselības un sociālās aprūpes koledžas reorganizāciju un nodošanu Latvijas Universitātei”).

Studijas koledžā tiek realizētas divos studiju virzienos – Veselības aprūpe un Sociālā labklājība –, kuros ir akreditētas īsā cikla profesionālās augstākās izglītības studiju programmas: “Ārstniecība“, “Estētiskā kosmetoloģija“, “Ārstnieciskā masāža“, “Biomedicīnas laborants“, “Radiologa asistents“, “Podoloģija“, “Sociālā aprūpe“, “Sociālā rehabilitācija“. (Sākot ar 2022./2023. akadēmisko gadu, pamatojoties uz 2019. gada 29. oktobra Ministru kabineta rīkojumu Nr. 537 “Par konceptuālo ziņojumu “Par māsas profesijas turpmāko attīstību””, medicīnas koledžās Latvijā tiek pārtraukta studiju programmas “Māszinības” realizēšana.)

Studiju process tiek nodrošinātas profesionāli aprīkotos pirmsklīniku kabinetos, kuri regulāri tiek nodrošināti un pilnveidoti ar materiāli tehnisko bāzi, laboratorijās ir mūsdienīgām prasībām atbilstošs profesionāls aprīkojums, kas līdzvērtīgs ikdienas darba videi medicīnas nozarē, praktisko nodarbību kabinetos studējošie var sekmīgi apgūt veselības un sociālās aprūpes jomā nepieciešamās prasmes.

Koledža ir ieguvusi Erasmus Augstākās izglītības hartu (ECHE) un īsteno mācību mobilitātes studentiem un personālam ERASMUS+ programmas ietvaros. Ir izveidota veiksmīga sadarbība ar veselības un sociālās aprūpes iestādēm un institūcijām, augstskolām un uzņēmumiem gan Latvijā, gan Eiropā – Igaunijā, Lietuvā, Zviedrijā, Norvēģijā, Dānijā, Vācijā, Polijā, Bulgārijā, Itālijā, Šveicē, Spānijā, Portugālē, Slovēnijā, Ungārijā un citās valstīs, kas veicina koledžas personāla profesionālo izaugsmi un ļauj nodrošināt pilnvērtīgu, kvalitatīvu praksi gan koledžas studentiem ārvalstīs, gan ārvalstu studentiem Latvijā mācību mobilitātes ietvaros.

Vienlaikus ar pamatstudijām koledža īsteno profesionālās pilnveides izglītības programmas un tālākizglītības programmas veselības un sociālās aprūpes speciālistu kvalifikācijas uzturēšanai.

Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas studējošajiem studiju laikā ir iespēja:

  • praktiski darboties profesionāli aprīkotās laboratorijās un mācību kabinetos;
  • iesaistīties pētniecības procesā, veicot pētījumus docētāju vadībā;
  • piedalīties programmā ERASMUS+, gūstot pieredzi gan profesionālajā, gan personīgajā izaugsmē;
  • darboties koledžas Studējošo pašpārvaldē, īstenojot dažādas aktivitātes;
  • pieteikties stipendijām atbilstoši MK 24.08.2004. noteikumiem Nr.740;
  • pieteikties studiju un studējošo kredītam;
  • pretendēt uz vietu labiekārtotā dienesta viesnīcā.
LU PSK Vidus prospektā 38, Bulduros, Jūrmalā

LU PSK Vidus prospektā 38, Bulduros, Jūrmalā

LU PSK Rēzeknes filiālē, N. Rancāna ielā 23a, Rēzeknē

LU PSK Rēzeknes filiāle, N. Rancāna ielā 23a, Rēzeknē

LU PSK kolektīvs un viesi 80. jubilejas svinīgajā pasākumā, 01.11.2019.