TĀLĀKIZGLĪTĪBAS PROGRAMMA PROFESIONĀLO PRASMJU PILNVEIDEI

“Radioloģijas drošība un kvalitātes nodrošinājums strādājot ar Jonizējošā starojuma avotiem medicīnā 
darbam ar pārvietojamo operācijas zāles rtg iekārtu (arka, C-arm)”

PIETEIKUMA FORMA