"Koledžā viesojas pedagogi karjeras konsultanti"

Koledžā viesojas pedagogi karjeras konsultanti

Ceturtdien, 23. novembrī, Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžā (LU PSK) ar mērķi – veicināt kvalitatīva satura karjeras pasākumu organizēšanu vispārizglītojošajās skolās Latvijā un dalībnieku savstarpēju pieredzes apmaiņu, tika organizēts pasākums “LU PSK Atvērto durvju diena pedagogiem karjeras konsultantiem”. Šāda veida pasākums koledžā tika rīkots pirmo reizi. 

Pasākuma dalībnieki bija ieradušies no Rīgas un Latvijas reģioniem. Koledžā viesojās gan vispārizglītojošo skolu pedagogi karjeras konsultanti, gan mācībspēki, kuru darba pienākumos ir karjeras pasākumu un aktivitāšu organizēšana skolās, gan skolu administrācijas pārstāvji, gan pašvaldību pārstāvji.

Programmas pirmā daļa tika veltīta pieredzes apmaiņai, kurā ar labās prakses piemēriem, metodēm un pakalpojumu veidiem karjeras atbalstam dalījās vieslektori:
- Ināra PUNKSTIŅA, VIAA Informācijas un karjeras atbalsta departamenta Karjeras atbalsta nodaļas eksperte, Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas skolotāja “Pieredzes stāsts. Karjeras dienu “Veru durvis uz augstskolu” organizēšana Valmieras Pārgaujas ģimnāzijā”;
- Agnese JANKUNA, Ikšķiles novada pašvaldības Izglītības, sporta un jaunatnes lietu pārvaldes vadītāja “Pieredzes stāsts. Karjeras nedēļas organizēšana Ikšķiles novada skolām”;
- Aija VANAGA, uzņēmēja, starptautisku izglītības projektu vadītāja, jauniešu neformālās izglītības trenere un Eiropas Jaunatnes nedēļas pārmaiņu rosinātājs (Change maker) Latvijā 2017. gadā Erasmus+ programmā “Prasmes kā pamatvalis darba tirgū no uzņēmēja viedokļa. Atvērtās domāšanas principu izmantošana prasmju apgūšanai”;
- Daiga UDRASE, VIAA Informācijas un karjeras atbalsta departamenta Karjeras atbalsta nodaļas eksperte “Dažādas metodes pedagoga karjeras konsultanta ikdienai”;
- Mārīte SAULĪTE, LU PSK docente “Karjeras izglītība kā studiju procesā integrēts plānoto pasākumu kopums”;
- Marta VALDMANE, Akadēmiskās informācijas centrs, projektu eksperte “Europass dokumenti un pakalpojumi karjeras atbalstam.

Pasākuma otrajā daļā viesi tika aicināti iepazīties ar koledžu, kuras laikā bija iespēja satikt koledžas docētājus un studējošos, apskatīt praktisko nodarbību kabinetus, laboratorijas un simulācijas klases, kā arī bija iespēja vērot praktisko uzdevumu demonstrācijas un nodarbību norisi.

Noslēdzot “LU PSK Atvērto durvju diena pedagogiem karjeras konsultantiem”, dalībnieki atzinīgi novērtēja piedāvātā pasākuma aktualitāti un saturu, apstiprināja, ka gūtā informācija būs praktiski pielietojama, veicot pedagoga karjeras konsultanta pienākumus.

FOTOATSKATS

PALDIES,
“LU PSK Atvērto durvju diena pedagogiem karjeras konsultantiem” dalībniekiem – pedagogiem, un pašvaldību pārstāvjiem par izrādīto interesi un viesošanos koledžā, lektoriem – par pieredzes stāstiem, padomiem un aktuālo informāciju!

PALDIES,
koledžas kolektīvam, studējošajiem un Studējošo pašpārvaldei par līdzdalību pasākuma organizēšanā!

Agnese Grase,
LU PSK sabiedrisko attiecību speciāliste

0
Feed