Zinātniskā padome

Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas
zinātniskā padome

Zinātniskās padomes uzdevumi:

 1. Analizē koledžas katedru zinātniskās darbības rezultātus un izstrādā priekšlikumus zinātniskās darbības pilnveidei;
 2. Apstiprina katedru pētījumu plānus, analizē to izpildi;
 3. Veicina koledžas sadarbību ar sociālajiem partneriem pētniecības jomā;
 4. Izskata koledžas zinātniskās darbības finansēšanas jautājumus;
 5. Apstiprina koledžas izdodamo zinātnisko un metodisko iespieddarbu plānu un analizē tā izpildi;
 6. Apstiprina koledžas konferenču, semināru plānu un analizē tā izpildi;
 7. Izskata un akceptē iesniegšanai koledžas padomē zinātniskā darba pārskatu.

Zinātniskās padomes sastāvs:

 1. Mg.sc.sal. Dagnija Gulbe – direktores vietniece pētniecības jautājumos;
 2. Dr.med., Mg.oec., Mg.paed. Iveta Strode – docente;
 3. Mg.oec. Aiga Grauduma – lektore;
 4. Dr.sc.admin., Mg.sc.educ. Rita Geske – docente;
 5. Dr.sc.ing. Alevtīna Leice – docente;
 6. Dr.med. Jolanta Pupure – docente;
 7. Dr.paed. Mārīte Saulīte – docente;
 8. Mg.paed. Inguta Grinberga – lektore;
 9. Mg.paed., Mg. projektu vadībā, Sintija Harju – lektore.

Rīkojums stājas spēkā 31.08.2021.