Norisinājusies ikgadējā LU medicīnas koledžu studentu konference, 27.04.2017.

Ceturtdien, 27. aprīlī, norisinājās Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) un Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas (LU RMK) 8. studentu zinātniskā konference “Cilvēka normālā un patoloģiskā fizioloģija”. Šogad konference norisinājās Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžā (Hipokrātu ielā 1, Rīgā).

Konferenci atklāja Dr. Med., RN Rita Konstante no Norvēģijas slimnīcu plānošanas un projektēšanas aģentūras (Norwegian Hospital Construction Agency) ar tēmu “Veselības aprūpes sistēmu ietekmējošie faktori medicīnas māsu izglītības kontekstā”.

LU PSK pārstāvēja studenti: Sanita Drošprāte, Kristīne Melnbārde, Ieva Šteinberga, Agnija Helda, Katrīna Rimševica, Klinta Muželovska, Zanda Zālīte un Lāsma Zaharenko. Šogad pirmo reizi konferencē piedalījās LU PSK Rēzeknes filiāles studiju programmas "Māszinības" studente.

Konferencē, studentiem bija iespēja iepazīstināt klātesošos ar savu zinātnisko darbību, apmainīties un rosināt jaunas idejas, pilnveidot prasmes. Klātesošie tika aicināti piedalīties dažādās ar pētniecību saistītās aktivitātēs. Podoloģijas studiju programmas studentes klātesošos aktivizēja, demonstrēja vingrinājumus. Pavisam konferencē uzstājās 19 studenti no abām koledžām.

Konferences noslēgumā lektore Angelina Ignatieva no Biala Podlaska augstskolas Polijā prezentēja tēmu “Medicīnas studentu veselības stāvokļa noteikšana”.

Paldies, LU PSK docētājām Mārītei Saulītei, Tatjanai Ivanovai, Kristīnei Vītoliņai un Inai Vīksniņai par studentu konsultēšanu un atbalstu!

PROGRAMMA (.PDF)
Fotoatskats (D. Mieze, LU RMK)

Dagnija Gulbe,
LU PSK direktores vietniece pētniecības jautājumos

0
Feed