Akreditācija

Akreditācija

* Saskaņā ar 2020. gada 24. aprīļa likumu "Grozījumi Augstskolu likumā", kas stājies spēkā ar 2020. gada 9. maiju, ir precizēts studiju virzienu akreditācijas grafiks tiem virzieniem, kuri akreditējami 2019. gadā - LU PSK studiju virziena "Veselības aprūpe” akreditācijas termiņš tiek pagarināts līdz brīdim, kad tiek pieņemts lēmums par studiju virziena akreditāciju vai lēmums par atteikumu akreditēt studiju virzienu, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 31. decembrim.