Struktūra

Struktūra

Administrācija

LU PSK 1. korpuss – Vidus prospekts 38, Bulduri, Jūrmala

Direktore
Ilga Eriņa
Mob.: +371 29406686
E-pasts: lupsk.kanceleja@gmail.com

Direktores vietniece studiju darbā
Ieva Urtāne
Mob.: +371 28658545
E-pasts: ieva.urtane@apollo.lv

Direktores vietniece pētniecības jautājumos
Dagnija Gulbe
Mob.: +371 29427217
E-pasts: dagnija.gulbe@gmail.com

Direktores vietniece juridiskajos jautājumos
Inga Andersone
Mob.: +371 27044553
E-pasts: ingandersone@inbox.lv

Kanceleja

LU PSK 1. korpuss – Vidus prospekts 38, Bulduri, Jūrmala

Kancelejas vadītāja p. i.
Vita Bērtulsone
Mob.: +371 25448404
Tālr.: +371 67752507
E-pasts: lupsk.kanceleja@gmail.com

Ārstniecības katedra

Studiju programmas: "Māszinības", "Ārstniecība", "Estētiskā kosmetoloģija", "Ārstnieciskā masāža"
LU PSK 1. korpuss – Vidus prospekts 38, Bulduri, Jūrmala

Katedras vadītāja
Iveta Strode
Mob.: +371 26415619
E-pasts: ivetastrode@inbox.lv

Katedras lietvede
Inta Šubrovska
Mob.: +371 25730072
E-pasts:
lupsk.arstniecibas.katedra@gmail.com

Katedras izglītības metodiķe
Ināra Dupure
Mob.: +371 29446553
E-pasts: inaradupure@gmail.com

Rēzeknes filiāles lietvede
Zigrīda Kurakina
Mob.: +371 27882168
Tālr.: +371 64625326
E-pasts: rsarezekne@inbox.lv

Katedras lietvedības daļas vadītāja
Diāna Bakāne
Mob.: +371 29161494
E-pasts: dianabakane@gmail.com

Medicīnas tehnoloģiju katedra

Studiju programmas: "Biomedicīnas laborants", "Radiologa asistents", "Podoloģija"
LU PSK 4. korpuss – Vidus prospekts 38, Bulduri, Jūrmala

Katedras vadītāja
Elita Rutka
Tālr: +371 67512648
E-pasts: elitaru@inbox.lv

Katedras lietvede
Aiga Tonne
Mob.: +371 28690166
E-pasts: aiga.tonne@inbox.lv

Sociālās aprūpes katedra

Studiju programmas: "Sociālā aprūpe", "Sociālā rehabilitācija"
LU PSK 6. korpuss – Vidus prospekts 38, Bulduri, Jūrmala

Katedras vadītāja
Dace Erkena
Mob.: +371 29406548
E-pasts: dace_erkena@apollo.lv

Katedras izglītības metodiķe
Ina Ozola
Mob.: +371 29373964
Tālr.:+371 67754928
E-pasts: inaozola.sakatedra@gmail.com

Bibliotēka

LU PSK 2. korpuss – Vidus prospekts 38, Bulduri, Jūrmala
Tālr.: +371 67730633 Mob. +371 20274493

Bibliotēkas vadītāja
Dace Lagzdiņa
E-pasts: pskbiblioteka@inbox.lv

Bibliotekāre
Irina Ozoliņa
E-pasts: pskbiblioteka@inbox.lv

Speciālisti

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Agnese Grase
Mob.: +371 26673672
Tālr.: +371 67730633
E-pasts: pr.agnesegrase@gmail.com

Vecākais datortīkla uzturēšanas administrators
Jānis Oliņš
Mob.: +371 26111083
E-pasts: da_psk@inbox.lv

Nekustāmā īpašuma pārvaldnieks
Jānis Kačkeris
Mob.: +371 29408561
E-pasts: lupsk.kanceleja@gmail.com

Ārējo sakaru koordinatore
Aiga Grauduma
Mob.: +371 29408619
Tālr.: +371 67730633
E-pasts: sadarbiba@psk.lv

Personāldaļas vadītāja
Jūsma Švalkovska
Mob.: +371 26122085
E-pasts: kadri@psk.lv

Juriste-iepirkumu specialiste
Ilze Kačkere
Mob.: +371 26555861
E-pasts: lupsk.iepirkumi@gmail.com

Kvalitātes sistēmas projektu vadītāja
Laura Mihailovska
Mob.: +371 26415009
E-pasts: laura.mihailovska@inbox.lv

Arhīva pārzine
Inga Štrause-Patmanatane
Mob.: +371 28838812
E-pasts: strssnga@yandex.ru

Datu aizsardzības speciālists
Lauris Klagišs
E-pasts: info@datuspecialists.lv

Dienesta viesnīca

LU PSK 3. korpuss – Vidus prospekts 36, Bulduri, Jūrmala

Dienesta viesnīcas vadītāja
Daina Magdeburgere
E-pasts: dainamg@inbox.lv

Dienesta viesnīcas dežurants
Mob.: +371 20285717
Tālr.: +371 67751535