Struktūra

Struktūra

Administrācija

LU PSK 1. korpuss – Vidus prospekts 38, Bulduri, Jūrmala

Direktore
Dr. med. Iveta Strode
Mob.: +371 26415619
E-pasts: ivetastrode@inbox.lv

Direktores vietniece studiju darbā
Ināra Dupure
Mob.: +371 29446553
E-pasts: inaradupure@gmail.com

LU PSK 5. korpuss – Vidus prospekts 38, Bulduri, Jūrmala

Direktores vietniece pētniecības jautājumos
Dagnija Gulbe
Mob.: +371 29427217
E-pasts: dagnija.gulbe@gmail.com

LU PSK 2. korpuss – Vidus prospekts 38, Bulduri, Jūrmala

Direktores vietniece juridiskajos jautājumos
Inga Andersone
Mob.: +371 27044553
E-pasts: inga.andersone@lupsk.edu.lv

Kanceleja

LU PSK 1. korpuss – Vidus prospekts 38, Bulduri, Jūrmala

Kancelejas vadītāja
Vita Bērtulsone
Mob.: +371 25448404
Tālr.: +371 67752507
E-pasts: vita.bertulsone@lupsk.edu.lv
E-pasts: lupsk@lupsk.edu.lv

Lietvedības pārzinis studiju darbā
Māra Amola
Mob.: +371 26530342
Tālr.: +371 67752507
E-pasts: mara.amola@lupsk.edu.lv

Ārstniecības katedra

Studiju programmas: "Māszinības", "Ārstniecība", "Estētiskā kosmetoloģija", "Ārstnieciskā masāža"
LU PSK 1. korpuss – Vidus prospekts 38, Bulduri, Jūrmala

Katedras vadītāja,
studiju programmas "Māszinības" un
"Ārstniecība" vadītāja

Janeta Strazdiņa
Mob.: +371 26319584
E-pasts: janeta.strazdina@lupsk.edu.lv

Katedras lietvedības pārzine
Inta Šubrovska
Mob.: +371 25730072
E-pasts:
lupsk.arstniecibas.katedra@gmail.com

Katedras studiju metodiķe,
studiju programmas "Estētiskā kosmetoloģija" un "Ārstnieciskā masāža" vadītāja
Inguta Grinberga
Mob.: +371 28652453
E-pasts: inguta@tvnet.lv

Katedras lietvede
Sanda Krauliņa
E-pasts: sanda.kraulina@lupsk.edu.lv

Katedras lietvedības daļas vadītāja
Diāna Bakāne
Mob.: +371 29161494
E-pasts: diana.bakane@lupsk.edu.lv

Rēzeknes filiāles lietvede
Zigrīda Kurakina
Mob.: +371 27882168
Tālr.: +371 64625326
E-pasts: rsarezekne@inbox.lv

Medicīnas tehnoloģiju katedra

Studiju programmas: "Biomedicīnas laborants", "Radiologa asistents", "Podoloģija"
LU PSK 4. korpuss – Vidus prospekts 38, Bulduri, Jūrmala

Katedras vadītāja
Elita Rutka
Tālr: +371 67512648
E-pasts: elitaru@inbox.lv

Katedras lietvede
Aiga Tonne
Mob.: +371 28690166
E-pasts: aiga.tonne@inbox.lv

Sociālās aprūpes katedra

Studiju programmas: "Sociālā aprūpe", "Sociālā rehabilitācija"
LU PSK 6. korpuss – Vidus prospekts 38, Bulduri, Jūrmala

Katedras vadītāja
Ina Vīksniņa
Mob.: +371 29490542
Tālr.: +371 67754928
E-pasts: ina.viksnina@lupsk.edu.lv

Katedras studiju metodiķe
Ina Ozola
Mob.: +371 29373964
Tālr.:+371 67754928
E-pasts: ina.ozola@lupsk.edu.lv

Bibliotēka

LU PSK 2. korpuss – Vidus prospekts 38, Bulduri, Jūrmala
Mob. +371 20274493

Bibliotēkas vadītāja
Dace Lagzdiņa
E-pasts: pskbiblioteka@inbox.lv

Bibliotekāre
Irina Ozoliņa
E-pasts: pskbiblioteka@inbox.lv

Speciālisti

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Agnese Grase
Mob.: +371 26673672
E-pasts: agnese.grase@lupsk.edu.lv

Vecākais datortīkla uzturēšanas administrators
Jānis Oliņš
Mob.: +371 26111083
E-pasts: janis.olins@lupsk.edu.lv

Nekustāmā īpašuma pārvaldnieks
Māris Dupurs
Mob.: +371 26550775
E-pasts: maris.dupurs@lupsk.edu.lv

Ārējo sakaru koordinatore
Aiga Grauduma
Mob.: +371 29408619
E-pasts: aiga.grauduma@lupsk.edu.lv

Personāldaļas vadītāja
Jūsma Švalkovska
Mob.: +371 26122085
E-pasts: kadri@psk.lv

Juriste-iepirkumu speciāliste
Ilze Kačkere
Mob.: +371 26555861
E-pasts: lupsk.iepirkumi@gmail.com
E-pasts: iepirkumi@lupsk.edu.lv


Arhīva pārzine
Inga Štrause-Patmanatane
Mob.: +371 28838812
E-pasts: strssnga@yandex.ru

Datu aizsardzības speciālists
Lauris Klagišs
E-pasts: info@datuspecialists.lv

Grāmatvede
Agnese Oliņa
(studiju maksas norēķinu jautājumos)
E-pasts: agnese.olina@lupsk.edu.lv

Dienesta viesnīca

LU PSK 3. korpuss – Vidus prospekts 36, Bulduri, Jūrmala

Dienesta viesnīcas vadītāja
Daina Magdeburgere
E-pasts: daina.magdeburgere@lupsk.edu.lv

Dienesta viesnīcas dežurants
Mob.: +371 20285717
Tālr.: +371 67751535