Informācija par LU PSK 2017./ 2018. akadēmiskā gada sākumu

Informācija par LU PSK 2017./ 2018. akadēmiskā gada sākumu

Informācija LU PSK 1. kursu studentiem!

Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK)
2017./ 2018. AKADĒMISKĀ GADA ATKLĀŠANA*
notiks 04.09.2017. plkst. 11.00 koledžas pagalmā pie 1. korpusa,
Vidus prospektā 38, Bulduros, Jūrmalā.
*Lietus gadījumā – LU PSK 1. studenti tiks aicināti doties pa auditorijām, kursu sadalījums būs pieejams 1. korpusā informācijas stendos.

SVINĪGĀ PASĀKUMA NORISES KĀRTĪBA, 04.09.2017.
Plkst. 11.00 – 2017./ 2018. akadēmiskā gada svinīgā atklāšana LU PSK 1. kursa studentiem koledžas pagalmā (pie 1. korpusa), direktores Ilgas Eriņas uzruna, iepazīšanās ar akadēmisko un vispārējo personālu. Plkst. 11.30 – tikšanās ar kuratoriem.

Par neierašanās iemeslu uz 4. septembra pasākumu jāinformē katedru lietvedes pa e-pastu vai tālruni.

Studenti, kuriem ir piešķirta vieta koledžas Dienesta viesnīcā, 04.09.2017. var ierasties no plkst. 9.00 (3. korpuss, Dienesta viesnīca). Uzņemšanas rezultāti LU PSK Dienesta viesnīcā un informācija par iekārtošanos.

Studiju programmas ”Sociālā aprūpe” 1. kursa (S1A grupa) 2017./ 2018. akadēmiskā gada pirmā tikšanās notiks 11.09.2017.

Atgādinājums!
Izziņām par studijām LU PSK 1. kursa studenti varēs pieteikties no 01.10.2017. pie katedru lietvedēm.
Izziņas tiks sagatavotas pēc pakalpojuma apmaksas saskaņā ar LU PSK cenrādi un izsniegtas trīs darba dienu laikā.

Informācija LU PSK 2. un 3. kursu studentiem!

2017./ 2018. akadēmiskā gada uzsākšana 2. un 3. kursiem – 11.09.2017.

0
Feed