Iepirkumi / 2011. gads

Iepirkumi / 2011. gads

Aktualizēts: 01.02.2012.

Šajā sadaļā ir iespējams iegūt informāciju par Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžā veiktiem publiskiem iepirkumiem atbilstoši Publisko iepirkumu likumam.

Atklāti konkursi

Datortehnikas ar programmnodrošinājumu un birojas tehnikas iegāde un piegāde Latvijas Universitātes P.Stradiņa medīcīnas koledžas vajadzībām.

Identifikācijas nr. LU PSK 2011/9

Paziņojums par līgumu:
www.iub.gov.lv
11.04.2012.

Iepirkuma procedūras dokumentācija:
Nolikums
Atbilde uz pretendenta uzdoto jautājumu (07.12.2011.)

Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem:

www.iub.gov.lv
20.01.2012.

Iepirkumi saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantu

Kancelejas preču iegāde Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas vajadzībām.

Identifikācijas nr. LU PSK 2011/11

Paziņojums par plānoto līgumu:
www.iub.gov.lv
06.12.2011.

Iepirkuma dokumentācija:
Nolikums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu:

www.iub.gov.lv
25.01.2012.

Pusautomātiskā klīniskās ķīmijas analizatora iegāde Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas studentu apmācībai.

Identifikācijas nr. LU PSK 2011/10

Paziņojums par plānoto līgumu:
www.iub.gov.lv
16.11.2011.

Iepirkuma dokumentācija:
Nolikums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu:

Iepirkums izbeigts bez rezultātiem

Mikroskopu iegāde, piegāde un uzstādīšana Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas praktisko nodarbību kabinetu aprīkošanai.

Identifikācijas nr. LU PSK 2011/8

Paziņojums par plānoto līgumu:
www.iub.gov.lv
08.11.2011.

Iepirkuma dokumentācija:
Nolikums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu:

www.iub.gov.lv
01.02.2012.

Gaisa kondicionēšanas iekārtas iegāde, piegāde un uzstādīšana Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas studiju programmas "Radiologa asistents" simulācijas klases ierīkošanai.

Identifikācijas nr. LU PSK 2011/7 ERAF

Paziņojums par plānoto līgumu:
www.iub.gov.lv
24.09.2011.

Iepirkuma dokumentācija:
Nolikums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu:

www.iub.gov.lv
29.12.2011.

Interaktīvo tāfeļu, biroja tehnikas un datortehnikas ar programmnodrošinājumu iegāde, piegāde un uzstādīšana Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas auditoriju un bibliotēkas telpu aprīkošanai.

Identifikācijas nr. LU PSK 2011/6 ERAF

Paziņojums par plānoto līgumu:
www.iub.gov.lv
21.09.2011.

Iepirkuma dokumentācija:
Nolikums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu:

www.iub.gov.lv
28.11.2011.
/3.daļa/
16.11.2011.
/2.daļa/
14.11.2011.
/1.daļa/

Tāfeļu iegāde un piegāde Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas auditoriju un praktisko nodarbību kabinetu aprīkošanai.

Identifikācijas nr. LU PSK 2011/5 ERAF

Paziņojums par plānoto līgumu:
www.iub.gov.lv
31.08.2011.

Iepirkuma dokumentācija:
Nolikums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu:

www.iub.gov.lv
23.09.2011.

Mēbeļu un interjera elementu iegāde, piegāde un uzstādīšana Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas studiju kabinetiem.

Identifikācijas nr. LU PSK 2011/4 ERAF

Paziņojums par plānoto līgumu:
www.iub.gov.lv
12.07.2011.

Iepirkuma dokumentācija:
Nolikums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu:

www.iub.gov.lv
21.09.2011.
/2. daļa/
02.09.2011.
/1.daļa/

Saimniecības preču iegāde Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas vajadzībām.

Identifikācijas nr. LU PSK 2011/3

Paziņojums par plānoto līgumu:
www.iub.gov.lv
23.05.2011.

Iepirkuma dokumentācija:
Nolikums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu:

www.iub.gov.lv
22.06.2011.

Mēbeļu iegāde, piegāde un uzstādīšana Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas vajadzībām.

Identifikācijas nr. LU PSK 2011/2

Paziņojums par plānoto līgumu:
www.iub.gov.lv
31.03.2011.

Iepirkuma dokumentācija:
Nolikums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu:

www.iub.gov.lv
15.05.2011.

Preču kontroles sistēmas, portatīvā svītru kodu skenera iegāde, piegāde un uzstādīšana Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas bibliotēkas telpu modernizēšanai.

Identifikācijas nr. LU PSK 2011/1 ERAF

Paziņojums par plānoto līgumu:
www.iub.gov.lv
27.03.2011.

Iepirkuma dokumentācija:
Nolikums
Atbilde uz pretendenta uzdoto jautājumu (06.04.2011.)
Atbilde uz pretendenta uzdotiem jautājumiem (01.04.2011.)
Atbilde uz pretendenta uzdotiem jautājumiem (29.03.2011.)

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu:

www.iub.gov.lv
03.05.2011.