Podoloģija

Vienīgā koledža Latvijā, kas sagatavo speciālistus šajā jomā!
Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība

Podoloģija
(Kvalifikācija – Podologs)

Studijas par valsts budžeta līdzekļiem!
STUDIJAS BEZ MAKSAS

Studiju ilgums: 2 gadi
Iepriekšējā izglītība: vidējā
Studiju programmas vadītāja: Mg.sc.educ. Aelita Koha

Specialitātes apraksts

Podologs ir ārstniecības persona ar 1. līmeņa profesionālo augstāko izglītību, kurš piedalās pacientu veselības veicināšanas, izglītošanas, ārstniecības un rehabilitācijas procesā.

Podologa kompetencē ir problemātiskas un/vai bojājumu skartas pēdas novērtēšanu, ārstēšanu, aprūpe un rehabilitācija, kas ietver pēdas apstrādi, lokālu medikamentozu ārstēšanu un individuālu palīglīdzekļu izgatavošanu vai pielāgošanu. Podologs ne tikai metodiski precīzi izpilda pēdu aprūpes procedūru, bet nodrošina diagnostisko procedūru veikšanu, nodrošina precīzu un drošu lokāli lietojamu medikamentu pielietošanu, kā arī veic ārsta nozīmēto ķirurģisko manipulāciju izpildi.

Atšķirībā no pedikīra meistara, kurš nodarbojas ar veselas pēdas apstrādi, podologs novērtē kāju nagu un pēdu ādas stāvokli un konstatē izmaiņas ādas un nagu struktūrā, veic pēdu izmeklējumus (piem., spiediena sajūtas, vibrācijas sajūtas, temperatūras sajūtas pārbaudi, pulsa pārbaudi, ādas krāsas pārmaiņas utt.).

Galvenās pēdu problēmas, kuras var risināt ārstnieciskā pēdu aprūpe ir ādas sabiezējumi, plaisas pēdas priekšējā daļā un papēžos, ieauguši nagi, nagu formas un krāsas izmaiņas, varžacis, kārpas, čūlas, ādas un nagu sēnītes u.c.

Podologs izveido individuālu pēdu aprūpes plānu, izvēloties nagu struktūrai un kāju ādai atbilstošu apstrādes tehnoloģiju, kas nodrošina pacienta/klienta pēdu problēmu novēršanu vai mazināšanu, nosakot prioritārās pēdu aprūpes problēmas, gaidāmo iznākumus un plānojot veicamās darbības.

Ļoti nozīmīga podologa profesionālās darbības joma ir arī izglītojošais un profilaktiskais darbs par kāju pēdu un nagu veselības veicināšanu un saglabāšanu.

Kvalitatīva pēdu un nagu aprūpe ir nepieciešama jebkuram cilvēkam, kas rūpējas par savu kāju veselību, bet īpaši svarīgi to veikt ir paaugstināta riska grupas pacientiem. Šajā grupā ietilpst pacienti, kuriem ir: asinsrites un jušanas traucējumi, balsta-kustības sistēmas patoloģiski stāvokļi un/vai hroniskas slimības; iegūtas vai iedzimtas centrālas un perifēras ģenēzes polineiropātijas (piem. cukura diabēts, multiplā skleroze, sekas pēc galvas smadzeņu tilpumprocesiem, traumatiskas parēzes, toksiskas polineiropātijas, poliartrīti, saistaudu sistēmas saslimšanas u.c.) vai īpaši infekciju riski, arī gados veci cilvēki, kuri bieži vien ir pēdu deformācijas, asins apgādes traucējumi un kuriem grūtības sagādā kāju nagu sakopšanapēdu pašaprūpe. Ļoti nozīmīga pacientu grupa, kuriem nepieciešama podologa palīdzība ir cukura diabēta pacienti.

Podologa profesijas standarts

Podologs savu profesionālo darbību var veikt patstāvīgi vai aprūpes komandas sastāvā Veselības ministrijas, Labklājības ministrijas padotībā esošajās iestādēs un/vai jebkuras formas un piederības uzņēmējsabiedrībā.

Kvalitatīva pēdu aprūpe nav iedomājama bez podologa, šī profesija Latvijā ir ceļa sākumā, bet tai ir nākotne, ko jau daudzus gadu desmitus ir apliecinājušas citas pasaules valstis, kur šie speciālisti strādā diabēta pacientu aprūpes nodaļās, sociālās aprūpes centros, sporta centros un citur.

Studiju programmas struktūra

Sadarbība un partneri

2007. gada 23., 24. novembrī konference "21.gadsimts – jaunu zināšanu un tehnoloģiju laikmets”. Šīs konferences ietvaros studiju programmas ”Podoloģija” studentiem notika meistarklases jaunu tehnoloģiju apgūšanā ieaugušu nagu korekcijai Heimerer skolas (Sozialpflegeschulen Heimerer, Vācija) pasniedzējas Anett Kreher vadībā.

2008./2009. akadēmiskajā studiju gadā Erasmus programmas ietvaros divas studiju programmmas “Podoloģija” studentes savu kvalifikācijas praksi veica Heimerer skolā Vācijā (Sozialpflegeschulen Heimerer gGmbH, Döbeln). Projekta mērķis bija nodrošināt prakses daļu sadarbībā ar institūcijām Vācijā. Prakses uzdevumos ietilpa jaunu prasmju un iemaņu apgūšana podoloģijā, jaunākās medicīnas tehnoloģiju iepazīšana, starpkultūru saskarsmes attīstīšana, svešvalodu zināšanu uzlabošana. Projekta rezultātā studenti saņēma starptautiski atzītu Europass Mobilitātes apliecinājumu.

2008./2009. akadēmiskajā studiju gadā Leonardo da Vinci projekta ietvaros ”Profesionālās augstākās izglītības programmas “Podoloģija” pilnveidošana atbilstoši darba tirgus prasībām” notika divu pasniedzēju pieredzes apmaiņas vizīte Vācijā. Pasniedzēji iepazinās ar Vācijas Heimer skolas izglītības programmu podoloģijā un pieredzi šīs programmas realizēšanā, profesionālo priekšmetu nozīmi, ar jaunu metožu un tehnoloģiju pielietošanu podoloģijā, ar didaktiskajām metodēm profesionālo priekšmetu pasniegšanā izglītības iestādes auditorijās un pirmsklīnikas kabinetos.

Lai nodrošinātu jauno speciālistu sekmīgu iekļaušanos dinamiskajā darba tirgū, būtiska ir sadarbība starp izglītotājiem un darba tirgus pārstāvjiem.

Sadarbības mērķis ir veidot atgriezenisko saiti starp koledžu un darba devējiem, lai nodrošinātu programmas absolventu zināšanu un prasmju atbilstību darba tirgus vajadzībām.

Sadarbība tiek īstenota vairākos virzienos:

  • Prakses nodrošināšana;
  • Izglītības un prakses vienotības nodrošināšana;
  • Pētniecības un projektu realizācija.

Absolventi

Studiju programmas "Podoloģija" studenti un mācībspēki 2008. gada un 2009. gada vasarā aktīvi iesaistījās Latvijas bērnu un jauniešu diabēta vasaras nometnēs, kur vadīja nodarbības bērniem un viņu vecākiem par pareizu pēdu aprūpi.

2009. gada jūnijā diplomus ar kvalifikāciju “Podologs” saņēma pirmie 22 podologi, kuri veiksmīgi ir atraduši savu vietu Latvijas darba tirgū. 2010. gadā diplomus ieguva 21 podologs. Pašreiz studiju programmā studē 54 studenti.

Latvijas Podologu Biedrības mājas lapa www.podologubiedriba.lv.