Par bibliotēku

Par bibliotēku

LU PSK BIBLIOTĒKA

2. korpuss – Vidus prospekts 38, Bulduri, Jūrmala, LV-2010
Mob.: +371 20274493

Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas bibliotēkas fondā kopējais grāmatu skaits ir 12 325, no kurām 70% ir medicīniskā literatūra. Kā arī plaši pārstāvēta ir literatūra psiholoģijā, pedagoģijā, sociālajā aprūpē, kultūras vēsturē un filozofijā, ir pieejama uzziņu literatūra, vārdnīcas un dažādas enciklopēdijas. Bibliotēkā pieejami gan latviešu, gan ārzemju autoru darbi.

Fonds tiek komplektēts, sadarbojoties ar izdevniecībām: „Jumava”, „Nacionālais apgāds”, „Zvaigzne ABC”, vairumtirdzniecības bāzi SIA „Latvijas Grāmata”, SIA “Krisostomus Latvija” u.c. Bibliotēkā regulāri tiek papildināts elektroniskais grāmatu katalogs.

Kopš 2010. gada bibliotēka iekļāvusies valsts bibliotēku informācijas sistēmā un veic bibliotekāros procesus automatizētajā informācijas sistēmā Skolu Alise.

Bibliotēkā apmeklētājiem ir pieejama lasītava un darbavietas, kuras aprīkotas ar datoriem ar interneta pieslēgumu.

Kontaktinformācija

Bibliotēkas vadītāja Dace Lagzdiņa
E-pasts: biblioteka@lupsk.edu.lv

Bibliotekāre Irina Ozoliņa
E-pasts: biblioteka@lupsk.edu.lv

Darba laiks

P.: 9.00-18.30
O.: 9.00-18.30
T.: 9.00-17.00

C.: 9.00-17.00
Pt.: 9.00-15.00
S., Sv.: slēgta

Grāmatas ārpus bibliotēkas darba laika var nodot LU PSK Dienesta viesnīcā pie dežuranta, sūtījumam pievienojot vārdu, uzvārdu un kursu - 3. korpusā, Vidus prospektā 36, Bulduros, Jūrmalā.

Bibliotēkas pakalpojumi

(saskaņā ar LU rīkojumu par maksas pakalpojumu cenrādi LU PSK no 01.02.2024.): 

 • m/b kopēšana un izdruka (A4 formāts vienpusēji), 1 lapa – 0.10 EUR
 • m/b kopēšana un izdruka (A4 formāts divpusēji), 1 lapa – 0.15 EUR
 • m/b kopēšana un izdruka (A3 formāts vienpusēji), 1 lapa – 0.20 EUR
 • brošēšana ar spirāli – 3.00 EUR
 • krāsu izdruka (A4 formāts vienpusēji) – 1.00 EUR 

Apmeklētājiem pieejami:

 • studiju virzieniem atbilstošu iespieddarbu un periodikas krājumi;
 • bezmaksas brīvpieejas datubāzes;
 • apmācība datubāzu un citu informācijas resursu izmantošanā;
 • uzziņas un konsultācija;
 • informācijas resursu saņemšana, izmantošanai uz vietas bibliotēkas lasītavā vai patapināšanai uz noteiktu laiku;
 • informācijas avoti latviešu, angļu, vācu un krievu valodās.

Lasītavā pieejami sekojoši preses izdevumi un žurnāli:

 • DOCTUS, žurnāls ārstiem un farmaceitiem 
 • Latvijas ārsts
 • Ārsts.lv
 • Podologie
 • Annas Psiholoģija
 • IR nauda