Aktualitātes

Aktualitātes

2024. gads

2023. gads

2022. gads

2021. gads

2020. gads

2019. gads

2018. gads

 • 05.09.2018
  Kvalifikācijas darbu priekšaizstāvēšana P2Z grupai

  UZMANĪBU!!!

  Informācija LU PSK 2018./ 2019. akadēmiskā gada studiju programmas “Podoloģija” P2Z grupai.

  Kvalifikācijas darbu priekšaizstāvēšana P2Z grupai – 25.09.2018. plkst. 17.00.

  Lasīt vairāk
 • 08.05.2018
  Kvalifikācijas darbu nodošanas grafiks 2017/2018

  Informācija 2. un 3. kursu studentiem!!!


  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas
  2017./ 2018. akadēmiskā gada
  KVALIFIKĀCIJAS DARBU NODOŠANAS GRAFIKS (.PDF).

  Lasīt vairāk
 • 08.03.2018
  Informācija par atļauju saņemšanu pētījumu veikšanai

  Informācija 2. un 3. kursu studentiem!!!


  IESNIEGUMU IESNIEGŠANA LU PSK ĒTIKAS KOMISIJĀ
  KVALIFIKĀCIJAS DARBA PĒTĪJUMA INSTRUMENTA IZVĒRTĒŠANAI


  Iesniegumu un pētniecības instrumenta iesniegšana, LU PSK Ētikas komisijā kvalifikācijas darba pētījuma instrumenta izvērtēšanai, notiks līdz datumiem, kuri norādīti grafikā. Ja termiņi tiks nokavēti, LU PSK Ētikas komisija vairs nepieņems un neizskatīs iesniegumus, un neizsniegs atļaujas pētījuma instrumenta izmantošanai kvalifikācijas darba pētījuma veikšanai.

  ŅEM VĒRĀ!
  Atļauja (oriģināls dokuments), izmantot pētījuma instrumentu kvalifikācijas darba pētījuma veikšanai, jāuzrāda kvalifikācijas darba aizstāvēšanas sēdē pēc Koledžas valsts noslēguma pārbaudījumu komisijas pieprasījuma.

  Skatīt .PDF
  Informācija par LU PSK Ētikas komisiju

  Cieņā,
  LU PSK Ētikas komisija
  E-pasts: lupsk.etikas.komisija@gmail.com

  Lasīt vairāk
 • 20.02.2018
  Atkārtota kvalifikācijas darbu priekšaizstāvēšana

  UZMANĪBU! 


  Informācija LU PSK 2017./ 2018. ak. g. 2. un 3. kursu studējošajiem!

  Atkārtota kvalifikācijas darbu priekšaizstāvēšana notiks 2018. gada 27. februārī plkst. 14,00 – LU PSK 1. korpusa 107. kabinetā (Vidus prospekts 38, Bulduri, Jūrmala).

  Lasīt vairāk

2017. gads

 • Kvalifikācijas darbu priekšaizstāvēšanas grafiks
  19.12.2017
  Kvalifikācijas darbu priekšaizstāvēšanas grafiks

  2017./2018. studiju gada kvalifikācijas darbu priekšaizstāvēšanas grafiks

  UZMANĪBU!!!
  Informācija 2. un 3. kursu studentiem.


  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas
  2017./ 2018. studiju gada
  KVALIFIKĀCIJAS DARBU PRIEKŠAIZSTĀVĒŠANAS GRAFIKS

  SKATĪT .PDF

  Lasīt vairāk
 • Kvalifikācijas darbu nodošana P2Z grupai
  16.10.2017
  Kvalifikācijas darbu nodošana P2Z grupai

  UZMANĪBU!!!

  Informācija LU PSK 2017./ 2018. akadēmiskā gada studiju programmas “Podoloģija” P2Z grupai.

  Kvalifikācijas darbu nodošana P2Z grupai. Skatīt PDF

  Lasīt vairāk
 • 30.05.2017
  Kvalifikācijas darbu nodošanas grafiks

  Informācija 2. un 3. kursu studentiem!!!

  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas
  2016./ 2017. akadēmiskā gada
  KVALIFIKĀCIJAS DARBU NODOŠANAS GRAFIKS (.PDF)

  Lasīt vairāk
 • 17.04.2017
  Kvalifikācijas darbu nodošanas grafiks

  Informācija 2. un 3. kursu studentiem!!!

  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas 2016./ 2017. akadēmiskā gada
  KVALIFIKĀCIJAS DARBU NODOŠANAS GRAFIKS (.PDF)

  Lasīt vairāk
 • 17.04.2017
  Informācija par LU PSK Ētikas komisiju

  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas Ētikas komisijas sastāvs:
  priekšsēdētāja - Ina Vīksniņa,
  priekšsēdētāja vietniece - Māra Tračuma,
  sekretāre - Rūta Melbārde.

  Ētikas komisijas nolikums (.PDF).

  Prezentācija par LU PSK Ētikas komisiju (.PDF).

  LU PSK Ētikas kodekss (.PDF).

  Ētikas komisijas uzdevums:
  izsniegt koledžas studējošiem atļaujas pētījumu veikšanai, kvalifikācijas darba ietvaros, izvērtējot izstrādāto pētījumu instrumentu atbilstību ētiskiem aspektiem, t. sk. izvirzītajam pētījuma mērķim un darba nosaukumam, nenoņemot kvalifikācijas darba vadītāju un studējošo atbildību par pētījuma izpildi.

  Ētikas komisijas tiesības:
  izskatīt studējošo iesniegumus par pētījumu veikšanu kvalifikācijas darba ietvaros.

  Iesniegums par atļauju pētījuma veikšanai Ētikas komisijā ir jāiesniedz ne vēlāk kā 30 dienas līdz kvalifikācijas darba aizstāvēšanai.

  Lai saņemtu atļauju pētījuma veikšanai, studējošais Ētikas komisijai iesniedz:

  • ar kvalifikācijas darba vadītāju saskaņotu un parakstītu iesniegumu par kvalifikācijas darbā plānotā pētījuma izvērtēšanu (papīra formātā);
  • pētījuma instrumentu (papīra formātā);
  • elektroniski aizpildītu iesniegumu par kvalifikācijas darbā plānotā pētījuma izvērtēšanu (bez parakstiem, .doc vai .docx formātā) (iesniegums jānosūta uz e-pastu: lupsk.etikas.komisija@gmail.com).

  Komisija iesnieguma izskatīšanu veic tikai tad, ja ir saņemts iesniegums un pētījuma instruments gan elektroniskā, gan papīra formā.

  Ētikas komisijas lēmums par atļauju veikt pētījumu studējošajam tiek izsniegts 2 nedēļu laikā no iesnieguma reģistrēšanas brīža.

  Ētikas komisija lēmumu noformē rakstiski, neskaidrību gadījumos, sazinoties ar darba vadītāju un/ vai attiecīgajā jomā praktizējošu speciālistu. Nepieciešamības gadījumā Ētikas komisija var uzaicināt pieteikuma iesniedzēju (studējošo) uz konsultatīvām pārrunām.

  Pēc Ētikas komisijas noraidošas atbilde ar ieteikumiem, lai uzlabotu pētniecības instrumentu, tad 2 nedēļu laikā, iesniedz atkārtoti ētikas komisijā kļūdu vai ieteikumu labojumus.

  Iesniegums par atļauju pētījuma veikšanai (.doc).

  Iesniegumus par atļauju pētījuma veikšanai 2016./2017. akadēmiskajā gadā iesniegt kancelejā – 1. korpusā, 1. stāvā 105. kabinetā, Ētikas komisijas kastītē, kā arī Ētikas komisija izskata piektdienās: 2. korpusa 3. stāva 2. kabinetā.

  Ētikas komisijas e-pasts:
  lupsk.etikas.komisija@gmail.com

  Lasīt vairāk
 • 01.02.2017
  2016./2017. studiju gada kvalifikācijas darbu priekšaizstāvēšanas grafiks

  UZMANĪBU!!!
  Informācija 2. un 3. kursu studentiem.

  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas
  2016./ 2017. studiju gada
  KVALIFIKĀCIJAS DARBU PRIEKŠAIZSTĀVĒŠANAS GRAFIKS

  SKATĪT .PDF

  Lasīt vairāk
 • 02.01.2017
  Kvalifikācijas darbu nodošana AM2Z grupai

  UZMANĪBU!!!

  Kvalifikācijas darbu nodošana AM2Z grupai

  Skatīt [PDF]

  Lasīt vairāk

2016. gads

2015. gads

 • 01.06.2015
  Kvalifikācijas darbu nodošanas grafiks

  KVALIFIKĀCIJAS DARBU NODOŠANAS GRAFIKS 2014./ 2015. studiju gadā

  Iepazīsties!!! Ievēro nodošanas termiņu!!! .PDF

  Lai veicas!

  Lasīt vairāk
 • 05.01.2015
  Priekšaizstāvēšanas kārtība

  Priekšaizstāvēšanā:

  1. Students prezentē paveikto – teorijas pamatojumu
  (izmantojot Microsoft PowerPoint programmu).
  2. Uzrāda ievadu un teorijas melnrakstu.
  3. Izstāsta pētījuma plānu.


  Komisija vērtē:
  - tēmas aktualitāti,
  - mērķi,
  - teorētisko pamatojumu un prasmi diskutēt.


  Vērtējumu paziņo pēc priekšaizstāvēšanas.

  Nesekmīga vērtējuma gadījumā jākārto atkārtota priekšaztāvēšana.

  Autora ziņojums 5 minūtes, atbildes uz komisijas jautājumiem.

  Priekšaizstāvēšanā piedalās LU PSK kvalifikācijas darba vadītājs vai iesniedz rakstisku atzinumu par sadarbības procesu.

  Lasīt vairāk

2013. gads

 • 28.03.2013
  Kvalifikācijas darbu nodošanas grafiks 2013.gadā

  Kvalifikācijas darbu nodošanas grafiks 2013.gadā:


  Atbilstoši cenrādim


  Grupa
  Kvalifikācijas darba nodošana
  Nodošanas termiņa pagarinājums
  Kvalifikācijas darba pēdējā nodošanas diena
  Kvalifikācijas darba aizstāvēšana

  -
  M2SP
  20.05.
  21.05. – 27.05.
  27.05.
  03.06.

  -
  M3R
  21.05.
  22.05. – 28.05.
  28.05.
  04.06., 05.06.

  -
  AP3R
  22.05.
  23.05. – 29.05.
  29.05.
  05.06.

  -
  K3A
  28.05.
  29.05. – 04.06.
  04.06.
  11.06.

  -
  M3A
  29.05.
  30.05. – 05.06.
  05.06.
  12.06.

  -
  M3B
  30.05.
  31.05. – 06.06.
  06.06.
  13.06.

  -
  S2V
  30.05.
  31.05. – 06.06.
  06.06.
  13.06.

  -
  AP3A
  31.05.
  01.06. – 07.06.
  07.06.
  14.06.

  -
  S2A
  31.05.
  01.06. – 07.06.
  07.06.
  14.06.

  -
  S2C
  03.06.
  04.06. – 10.06.
  10.06.
  17.06.

  -
  P2A
  04.06.
  05.06. – 11.06.
  11.06.
  18.06.

  -
  SR2A
  04.06.
  05.06. – 11.06.
  11.06.
  18.06.

  -
  R3A
  05.06.
  06.06. – 12.06.
  12.06.
  19.06.

  -
  L2A
  05.06.
  06.06. – 12.06.
  12.06.
  19.06.

  -
  SR2B
  06.06.
  07.06. – 13.06.
  13.06.
  20.06.

  Lasīt vairāk