Profesors Pauls Stradiņš

Profesors Pauls Stradiņš

Pauls Stradiņš (1896–1958)

Pauls Stradiņš – izcils ārsts, ķirurgs, veselības aprūpes organizētājs, profesors. Dzimis 1896. gada 17. janvārī Viesītē, Jāņa un Māres Stradiņu ģimenē, kas lielu uzmanību veltīja bērnu skološanai. Pēc tēva ieteikuma Pauls uzsāk studijas Petrogradas Kara medicīnas akadēmijā. Bijis latviešu studentu korporācijas Fraternitas Metropolitana biedrs. 1923. gadā aizstāvējis medicīnas doktora disertāciju. Pēc atgriešanās Latvijā, strādājis Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes ķirurģijas klīnikā. Stažējies ASV un Anglijā.

No 1928. gada ilgstoši vadījis Rīgas 2. pilsētas slimnīcu (tagad – Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca). 1939. gadā pie slimnīcas nodibinājis žēlsirdīgo māsu skolu (tagad – Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža) ar pārliecību, ka pacienta veselībai nepieciešams ne tikai zinošs ārsts, bet arī gādīga māsa. Bijis skolas direktors: 1939–1941, 1944–1945.

Dibinājis un vadījis Bioloģijas un eksperimentālās medicīnas zinātniski pētniecisko institūtu, Vēža klīniku. Izveidojis privātu medicīnas vēstures materiālu kolekciju, kas kļuvusi par pamatu Medicīnas vēstures muzeja izveidei.

Pauls Stradiņš līdztekus darbam klīnikā, skolā un universitātē iesaistījies sabiedrisku organizāciju izveidē un darbībā. Varas un laiku maiņa nespēja ietekmēt profesora uzticību savam darbam – būt izcilam ārstam.

Līdz mūža beigām Pauls Stradiņš kalpoja slimajam cilvēkam un uzskatīja, ka tikai labs cilvēks var būt labs ārsts. Profesors mira 1958. gada 14. augustā savas slimnīcas nodaļā, kurā bija uzsācis darba gaitas 1928. gadā. Apglabāts Meža kapos, kur kapa piemineklis ir skulptūra “Gals ir klusums”.

Pateicoties Paula Stradiņa vēlmei radīt izglītības iestādi, kas apmācītu māsas slimnīcas vajadzībām, mums ir Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža, kura jau vairāk nekā 30 gadus nes profesora Paula Stradiņa vārdu un 2019. gada 1. novembrī atzīmēja 80 pastāvēšanas gadus.

„Medicīna reizē ir amats, zinātne un māksla, tā ir viscilvēcīgākā no visām mākslām. Mediķa lielākā alga ir prieks, ka esi palīdzējis cilvēkam. Reti kāda cita profesija var sniegt tādu laimes sajūtu par labi izpildītu pienākumu.”
(P. Stradiņš)