Aktualitātes / 2009. gads

2009. gads

 • 17.12.2009
  Jaunieguvumi bibliotēkā 2009.gada novembrī un decembrī

  Logina, E. Smeltere. Neiroloģija shēmās. R.: Avots, 2009


  S. Pārkers. Cilvēka ķermenis + DVD Rom. R.: Zvaigzne ABC, 2009


  G.Jankovskis, I.Beldava, B.Līviņa, K.Strēlis. Skelets kustībā un veselība. Latvijas Universitāte, 2009


  Zeidlers. Pašmasāža. R.: Avots, 2009


  Ē. Krēmers., D. Pāsa. Ēst ar baudu - dzīvot ar prieku. R.: Jumava


  K. G. Jungs. Psiholoģiskā tipoloģija un māksla. R.: Zvaigzne ABC, 2009


  Jegorovs. Uzvedības atkarības. R.: RaKa, 2009


  K. Dirkss, T. Eizermanss. Tava prāta klupšanas akmeņi. Rīga : Jumava, 2009.


  Izglītības vadība. LU raksti 749. R.: Latvijas Universitāte, 2009


  Latvijas jaunatnes portrets/integrācija sabiedrībā un marginalizācijas riski.Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2009


  Kalve. Jaunās paaudzes lietvedība. R.: „Biznesa augstskola Turība SIA”, 2002


  Psiholoģija. LU raksti 742. R.: Latvijas Universitāte, 2008


  L. Vecvagare, E. Mežaraupe. Inovāciju vadība sociālajās institūcijās. Rīga:SIA SDSPA „Attīstība”, 2009.

  Lasīt vairāk
 • 26.11.2009
  Radiologu asistentu postera prezentēšana Tartu koledžā 2009

  Studiju programmas "Radiologa asistents" posters


  Bildes no konferences Tartu Challenges in Radiography training.

  Lasīt vairāk
 • 17.10.2009
  Jaunieguvumi bibliotēkā no maija līdz oktobrim

  I.Jansone, I. Dambe. Sociālā rehabilitācija krīzes situācijas pārvarēšanā veciem cilvēkiem sociālās aprūpes centrā. Rīga:SIA SDSPA „Attīstība”, 2009.


  A. Kalvelis. Elektrokardioloģijas pamati. Rīga: Nacionālais apgāds, 2009.


  A. Utināns. Romantiskā mīlestība un psihiskie traucējumi. Rīga: Medicīnas apgāds, 2009


  Z. Zariņš, L. Neimane. Uztura mācība. Piektais pārstrādātais un papildinātais izdevums. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2009


  V. Lazovska redakcija. Praktiskā alergoloģija. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2009


  M. Ozoliņa, D. Ozols, M. Vāciete. Almanahs „Humānisms”. Pedagoģija 1.laidiens.


  J. Ū. Roge. Bērniem nepieciešamās robežas.


  A. Karrs. Kā viegli kontrolēt alkohola lietošanu. Rīga: apgāds „ATĒNA”, 2009


  V. Amosovs. Insults laba ārsta padomi. Rīga; Zvaigzne ABC, 2009


  I. Rumba-Rozenfelde. Bērnu slimību riska faktori. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2009.


  V. Gēbels. Bērns. Nordik, 2009.


  J. Lācis. Sirds mazspēja. Rīga: Medicīnas apgāds, 2009


  G. Ņemceva. Praktiskā transfuzioloģija. Rīga: Medicīnas apgāds, 2009


  I. Hartmane. Pūšļu dermatozes. Rīga: Medicīnas apgāds, 2009.


  A. Stengrevics. Onkoloģija ģimenes ārstam. Rīga: Medicīnas apgāds, 2009.


  S. Andrējeva. Daces Rezbergas redakcija. Dzemdniecība.


  Zāļu rokasgrāmata 2009. Rīga: Nacionālais apgāds, 2009.


  K. Džonsons, S. Hjūita, S. Holta, Dž. Millers. Rokasgrāmata fizikā. Rīga: Zvaigzne ABC, 2009.


  M. Alī. Mana bērna attīstības ceļš. Jumava, 2009

  Lasīt vairāk
 • 01.10.2009
  Konference „Koledžas izglītība teorijā un praksē”

  2009. gada 1. oktobrī Lielupes viesnīcā 

  Konference „Koledžas izglītība teorijā un praksē”, konferences programma.


  "Palielinātas ķermeņa masas sastopamības salīdzinājums jauniešiem ar dažādu izglītību" Nr. VSAKZP-07-2

  Informācija par projekta rezultātiem /fails Adobe/


  Titāna un hidroksiapatīta skaņa ietekme uz hematoloģiskiem rādītājiem izvērtēšanas analīzes metode.

  Informācija par projekta rezultātiem /fails Adobe/


  Atskaite 2005./2006. 2007./2008. 2008./2009

  Lasīt vairāk
 • 17.04.2009
  Jaunieguvumi no 2009. gada janvāra līdz aprīlim

  Autoru kolektīvs. Acu slimības.- Rīga: Nacionālais apgāds, 2009.


  Brila Anita. Infekciju slimību epidemioloģija. - Rīga: Nacionālais apgāds, 2009.


  Jansone Ilze. Kā sakārtot kuņģi, zarnas un imūnsistēmu ar dabiskiem līdzekļiem. - Rīga: privātizdevums, 2008.


  Mališeva I. Acu slimības : laba ārsta padomi . - Rīga: Zvaigzne ABC, 2009.


  Roja Ženija. Ergonomikas pamati. - Rīga: Drukātava, 2008.


  Šiliņa Maruta, Dupure Ināra. Pacientu izglītošana - māsas kompetence . - Rīga: Nacionālais apgāds, 2009.


  Vanags Indulis, Sondore Antoņina. Klīniskā anestezioloģija un intensīvā terapija. -Rīga: Nacionālais apgāds, 2008.


  Vasiļevskis Edgars. Reģionālās anestēzijas ABC. - Rīga: Nacionālais apgāds, 2008.


  Zinātniskā pētniecība studiju procesā. Silvija Kristapsone.


  Roku sīko kustību nozīme bērnu ar valodas sistēmas nepietiekamu attīstību vispārējā un valodas attīstībā I. Tukiša, P. Vucenlazdāns


  Patērētājizglītības pedagoģiskie un sociāli ekonomiskie aspekti L. Danilāne, V. Ļubkina


  Studentu iniciatīvas veicināšana studiju procesā M. Mežāre, P. Vucenlazdāns


  Studentu sociālā trauksme pašprezentācijas situācijās Ē. Kalvāns, P. Vucenlazdāns


  Priekšmetpraktiskās darbības mācīšanas metodika nedzirdīgiem bērniemT.S.Zikova, M.A.Zikova


  Dzirdes traucējumu diagnosticēšana bērniem G.A.Tavartkiladze, N.D.Šmatko


  Rietumeiropa: sabiedrības un valsts attieksmes pret personām ar attīstības traucējumiem evolūcija N. Malofejevs


  Bērnu ar vidēji smagiem un smagiem garīgās attīstības traucējumiem audzināšana un apmācība O. Čapkeviča


  Dzīves prasmju pilnveidošana pusaudžiem pedagoģisko grupu darbā A. Jurčenko


  Izglītības iestāžu mācību vide: problēmas un risinājumi. Zinātnisko rakstu krājums


  Bērns ar garīgās attīstības traucējumiem izglītības procesā


  Г.И. Макартычева. Коррекция девиантного поведенияю


  С.А. Кулаков, С. Б. Ваисов. Руководство по реабилитации наркозависимых

  Lasīt vairāk