Misija, vīzija, darbība

Misija, vīzija, darbība

Misija

Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža garantē studējošiem iespēju iegūt kvalitatīvu pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību Jūrmalas pilsētā un Latgales reģionā – Rēzeknes pilsētā. Sadarbībā ar profesionālajām asociācijām un sadarbības partneriem koledža nodrošina studiju programmu attīstību atbilstoši darba tirgus prasībām un jaunākajām tehnoloģijām.

Vīzija

Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža ir viena no vadošajām medicīnas koledžām Latvijā, konkurētspējīga Baltijas reģionā un Eiropas Savienības valstīs.

Darbības pamatvirzieni

  1. Nodrošināt studiju programmu īstenošanu divos studiju virzienos – “Veselības aprūpe” un “Sociālā labklājība”.
  2. Nodrošināt koledžas studējošo un akadēmiskā personāla izaugsmes iespējas zinātniski pētnieciskajā darbībā.
  3. Nodrošināt koledžas studējošajiem studiju pēctecības iespējas 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības un 5. līmeņa profesionālās kvalifikācijas ieguvei.
  4. Īstenot profesionālās pilnveides izglītības programmas un profesionālās kvalifikācijas pilnveides kursus studiju virzienu ietvaros.
  5. Nodrošināt materiāli tehniskās bāzes uzturēšanu un attīstību atbilstoši koledžas profilam.
  6. Nodrošināt koledžas akadēmiskā personāla profesionālo izaugsmi un jaunu profesionāļu integrāciju koledžas darbības nodrošināšanā.