Iepirkumi / 2019. gads

Iepirkumi / 2019. gads

Aktualizēts: 29.11.2019.

Šajā sadaļā ir iespējams iegūt informāciju par Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžā veiktiem publiskiem iepirkumiem atbilstoši Publisko iepirkumu likumam.

Visa informācija par iepirkumiem pieejama pasūtītāja profilā Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS): www.eis.gov.lv

Atklāti konkursi

Mācību līdzekļu iegāde medicīnas studiju procesa nodrošināšanai

Identifikācijas Nr. LU PSK 2019/3 ERAF


Nolikums un tā pielikumi, kas ir Nolikuma neatņemama sastāvdaļa, ir brīvi elektroniski pieejami un tos bez maksas var lejupielādēt Elektronisko

iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv). Visa iepirkumu informācija turpmāk ir pieejama EIS pasūtītāja profilā:
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/24309

Iepirkumi saskaņā ar Publisko iepirkuma likumu 9.pantu

Jaunas vieglās automašīnas noma operatīvajā līzingā Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas vajadzībām

Identifikācijas LU PSK 2019/2

Nolikums un tā pielikumi, kas ir Nolikuma neatņemama sastāvdaļa, ir brīvi elektroniski pieejami un tos bez maksas var lejupielādēt Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv). Visa iepirkumu informācija turpmāk ir pieejama EIS pasūtītāja profilā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/19622

Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas darbinieku veselības apdrošināšanas pakalpojumu sniegšana.

Identifikācijas Nr. LU PSK 2019/1

Nolikums un tā pielikumi, kas ir Nolikuma neatņemama sastāvdaļa, ir brīvi elektroniski pieejami un tos bez maksas var lejupielādēt Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv). Visa iepirkumu informācija turpmāk ir pieejama EIS pasūtītāja profilā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/...