Uzņemšanas noteikumi

Nākot pieteikties studijām, pārliecinies, vai Tev ir līdzi visi nepieciešamie dokumenti:

 1. Atestāts vai diploms par vidējo izglītību un sekmju izraksts.*
 2. Reflektantiem, kas ieguvuši vidējo izglītību pēc 2004. gada – centralizēto eksāmenu sertifikāti.*
 3. Personas apliecinošs dokuments (pase vai identifikācijas karte).
 4. 1 fotogrāfija (3x4cm).
 5. Ja mainījušies personas dati vārdā vai uzvārdā – apliecinošs dokuments, kurā parādās iepriekšējie un jaunie dati.*
 6. Bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem – apliecība sociālo garantiju nodrošināšanai.*
 7. Reģistrācijas maksas apliecinošs dokuments, ja maksa par reģistrāciju ir ieskaitīta koledžas bankas kontā.
 8. Pēdējās iegūtās izglītības apliecinošs dokuments bez sekmju izraksta.*
  *Jāiesniedz kopija, uzrādot Uzņemšanas komisijai dokumenta oriģinālu.
  • Ārvalstīs izdotos dokumentus Uzņemšanas komisija pieņem ar notariāli apliecinātu tulkojumu latviešu valodā, diplomam jāpievieno Akadēmiskās informācijas centra izdots dokuments par diploma atzīšanu Latvijā.
  • Konkursa kritēriji reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību, sākot ar 2004. gadu:
   centralizēto eksāmenu rezultāti.
  • Konkursa kritēriji reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību, pirms 2004. gada:
   vidējās izglītības dokuments ar gada atzīmēm.

Reģistrācijas maksa: 20 EUR (par vienu studiju programmu)
Par reģistrācijas pakalpojumu iemaksātā summa netiek atmaksāta.

Kļūsti par kvalificētu ārstniecības personu vai speciālistu sociālās labklājības nazarē!
ĪSĀ CIKLA PROFESIONĀLĀ AUGSTĀKĀ IZGLĪTĪBA

Programmas nosaukumsIegūstamā kvalifikācijaAkreditācijas termiņšStudiju ilgumsStudiju maksa par gaduNepieciešamie CE eksāmeni

Ārstniecība

Ārsta palīgs

6 gadi

3 gadi

Valsts budžets/
1650 EUR/
1 st. g.*

Latviešu valoda

Svešvaloda

Matemātika

Biomedicīnas laborantsBiomedicīnas laborants6 gadi2 gadiValsts budžets/
1900 EUR/
1 st. g.*

Latviešu valoda
Svešvaloda

Matemātika

Radiologa asistentsRadiologa
asistents
6 gadi3 gadiValsts budžets/
2000 EUR/
1 st. g.*

Latviešu valoda
Svešvaloda

Matemātika

PodoloģijaPodologs6 gadi2 gadiValsts budžets/
2200 EUR/
1 st. g.**

Latviešu valoda
Svešvaloda

Matemātika

Sociālā aprūpeSociālais
aprūpētājs
6 gadi2 gadiValsts budžets

Latviešu valoda
Svešvaloda

Matemātika

Sociālā rehabilitācijaSociālais rehabilitētājs6 gadi2 gadiValsts budžets

Latviešu valoda
Svešvaloda
Matemātika

Estētiskā kosmetoloģijaSkaistumkopšanas speciālists kosmetoloģijā6 gadi3 gadi2500 EUR

Latviešu valoda
Svešvaloda

Matemātika

Ārstnieciskā masāžaMasieris6 gadi2 gadi1500 EUR

Latviešu valoda
Svešvaloda

Matemātika

* Studiju maksa, ja netiek izturēts konkurss par valsts budžeta līdzekļiem.
** LU PSK ziemas uzņemšanā un LU PSK Rēzeknes filiālē studiju programma "Podoloģija" tiek realizēta par maksu (noteiktā studiju maksa spēkā ar 2023./2024. st. g.)