Uzņemšanas noteikumi

Nākot pieteikties studijām, pārliecinies, vai Tev ir līdzi visi nepieciešamie dokumenti:

 1. Atestāts vai diploms par vidējo izglītību un sekmju izraksts.*
 2. Reflektantiem, kas ieguvuši vidējo izglītību pēc 2004. gada – centralizēto eksāmenu sertifikāti.*
 3. Personas apliecinošs dokuments (pase vai identifikācijas karte).
 4. 1 fotogrāfija (3x4cm).
 5. Ja mainījušies personas dati vārdā vai uzvārdā – apliecinošs dokuments, kurā parādās iepriekšējie un jaunie dati.*
 6. Bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem – apliecība sociālo garantiju nodrošināšanai.*
 7. Reģistrācijas maksas apliecinošs dokuments, ja maksa par reģistrāciju ir ieskaitīta koledžas bankas kontā.
 8. Pēdējās iegūtās izglītības apliecinošs dokuments bez sekmju izraksta.*
  *Jāiesniedz kopija, uzrādot Uzņemšanas komisijai dokumenta oriģinālu.
  • Ārvalstīs izdotos dokumentus Uzņemšanas komisija pieņem ar notariāli apliecinātu tulkojumu latviešu valodā, diplomam jāpievieno Akadēmiskās informācijas centra izdots dokuments par diploma atzīšanu Latvijā.
  • Konkursa kritēriji reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību, sākot ar 2004. gadu:
   centralizēto eksāmenu rezultāti.
  • Konkursa kritēriji reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību, pirms 2004. gada:
   vidējās izglītības dokuments ar gada atzīmēm.

Reģistrācijas maksa: 5 EUR (par vienu studiju programmu)
Par reģistrācijas pakalpojumu iemaksātā summa netiek atmaksāta.

Kļūsti par kvalificētu ārstniecības personu vai speciālistu sociālās labklājības nazarē!
PIRMĀ LĪMEŅA PROFESIONĀLĀ AUGSTĀKĀ IZGLĪTĪBA

Programmas nosaukumsIegūstamā kvalifikācijaAkreditācijas termiņšStudiju ilgumsStudiju maksa par gaduNepieciešamie CE eksāmeni

Ārstniecība

Ārsta palīgs

6 gadi *

3 gadi

Valsts budžets

Latviešu valoda

Svešvaloda

Matemātika

Biomedicīnas laborantsBiomedicīnas laborants6 gadi *2 gadiValsts budžets

Latviešu valoda
Svešvaloda

Matemātika

Radiologa asistentsRadiologa
asistents
6 gadi *3 gadiValsts budžets

Latviešu valoda
Svešvaloda

Matemātika

PodoloģijaPodologs6 gadi *2 gadiValsts budžets

Latviešu valoda
Svešvaloda

Matemātika

Sociālā aprūpeSociālais
aprūpētājs
6 gadi2 gadiValsts budžets

Latviešu valoda
Svešvaloda

Matemātika

Sociālā rehabilitācijaSociālais rehabilitētājs6 gadi2 gadiValsts budžets

Latviešu valoda
Svešvaloda
Matemātika

Estētiskā kosmetoloģijaSkaistumkopšanas speciālists kosmetoloģijā6 gadi *3 gadi2000 EUR

Latviešu valoda
Svešvaloda

Matemātika

Ārstnieciskā masāžaMasieris6 gadi *2 gadi1200 EUR

Latviešu valoda
Svešvaloda

Matemātika

* Saskaņā ar 2020. gada 24. aprīļa likumu "Grozījumi Augstskolu likumā", kas stājies spēkā ar 2020. gada 9. maiju, ir precizēts studiju virzienu akreditācijas grafiks tiem virzieniem, kuri akreditējami 2019. gadā - LU PSK studiju virziena "Veselības aprūpe” akreditācijas termiņš tiek pagarināts līdz brīdim, kad tiek pieņemts lēmums par studiju virziena akreditāciju vai lēmums par atteikumu akreditēt studiju virzienu, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 31. decembrim.