Rēzeknes filiāle

LU PSK Rēzeknes filiāle

Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) Rēzeknes filiāle tika atvērta 2007. / 2008. studiju gadā. Tās uzdevums – sagatavot Latgales reģionam augsti kvalificētus speciālistus veselības aprūpes un sociālās labklājības nozarē, kompetentus un konkurētspējīgus speciālistus – darba tirgum, nodrošināt studentiem studiju vietu un prakses iespējas tuvāk dzīvesvietai.

LU PSK piedāvā apgūt sabiedrībā nozīmīgas un pieprasītas profesijas, kas ir apgūstamas 2 vai 3 studiju gadu laikā, arī par valsts budžeta līdzekļiem. LU PSK Rēzeknes filiāle sniedz iespēju studentiem praktiski darboties profesionāli aprīkotos kabinetos, kas iekāroti atbilstoši veselības aprūpes darba videi, iesaistīties pētniecības procesā, veicot pētījumus docētāju vadībā, pretendēt stipendijas saņemšanai, piedalīties dažādās aktivitātēs un izmantot citas koledžas sniegtās priekšrocības. Mācību prakses tiek organizētas, sadarbojoties ar veselības aprūpes, sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijām. Iespēja piedalīties ERASMUS+ mobilitātes.

LATVIJAS UNIVERSITĀTES P. STRADIŅA MEDICĪNAS KOLEDŽAS
RĒZEKNES
 FILIĀLE

Adrese: 
N. Rancāna iela 23A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis: 64625326, mob. t.: 27882168
E-pasts: lupsk.rezekne@gmail.com

Podoloģija

Studiju programma: „PODOLOĢIJA”
Kvalifikācija: „Podologs”
Studiju ilgums: 2 gadi
Studiju maksa: 2200 EUR/ 1 studiju gads*
* Spēkā ar 2023./ 2024. studiju gadu.

Uzzināt vairāk
Ārstnieciskā masāža

Studiju programma: „ĀRSTNIECISKĀ MASĀŽA” 
Kvalifikācija: „Masieris”
Studiju ilgums: 2 gadi
Studiju maksa: 1500 EUR/ 1 studiju gads*
* Spēkā ar 2023./ 2024. studiju gadu.

Uzzināt vairāk
Rēzeknes filiāle

Studiju programma: „ĀRSTNIECĪBA” 
Kvalifikācija: „Ārsta palīgs (feldšeris)”
Studiju ilgums: 3 gadi

Uzzināt vairāk
Sociālā rehabilitācija

Studiju programma: "SOCIĀLĀ APRŪPE"
Kvalifikācija: "Sociālais aprūpētājs"
Studiju ilgums: 2 gadi

Uzzināt vairāk

"Ārstniecība" — viena no pieprasītākajām LU PSK studiju programmām

LU PSK sniedz iespēju apgūt ārsta palīga profesiju. Ārsta palīgs ir ārstniecības persona, kura sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību slimajiem dzīvībai bīstamā, kritiskā stāvoklī pirmsstacionāra etapā un stacionāru uzņemšanas nodaļās, veic diagnostiku, ārstēšanu, kā arī darbojas primārajā veselības aprūpē. Studiju kursi tiek apgūti lekciju, semināru un praktisko nodarbību veidā.
Studiju programmas absolventi strādā Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā, ģimenes ārstu praksēs un citās iestādēs, kas sniedz ārstniecības pakalpojumus. LU PSK Rēzeknes filiālē piedāvā apgūt studiju programmu “Ārstniecība” par valsts budžeta līdzekļiem* (studiju ilgums – 3 studiju gadi).
* Ja netiek izturēts konkurss par valsts budžeta līdzekļiem, studiju maksa ir 1650 EUR/ 1 studiju gads.

"Ārstnieciskā masāža" — iespēja apvienot studijas ar darbu

LU PSK Rēzeknes filiālē piedāvā apgūt studiju programmu "Ārstnieciskā masāža", iegūstot darba tirgū pieprasītu masiera kvalifikāciju. Masieris ir ārstniecības persona, kura praktizē ārstniecībā, profilaksē, rehabilitācijā, pielietojot dažādus masāžas veidus. Studiju programmas realizācija notiek ar dažādu studiju formu un mācību metožu palīdzību, kas ietver lekcijas, seminārus, praktisko darbu, gan individuāli, gan grupās, kā arī praktisku problēmu un situāciju analīzi.
Studiju programmas absolventi strādā ārstniecības iestādēs, rehabilitācijas un SPA centros, kā arī praktizē kā pašnodarbinātas personas. LU PSK Rēzeknes filiālē masiera kvalifikāciju iespējas apgūt, studiju procesu apvienojot ar darbu (studiju ilgums – 2 studiju gadi).

"Sociālā aprūpe" — iespēja iegūt pieprasītu sociālās aprūpes nozares profesiju

Sociālais aprūpētājs plāno sociālās aprūpes pakalpojumus personām, kurām vecuma vai veselības stāvokļa dēļ ir grūtības sevi aprūpēt un nodrošināt pamatvajadzības, organizē un veic sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanu, kā arī pilda citus sociālā aprūpētāja profesionālos uzdevumus. Studiju programmā iespējas apgūt vispārizglītojošos, nozares un profesionālos studiju kursus, kas tiek organizēti lekciju, semināru, praktisko darbu veidā gan individuāli, gan grupās. Mācību prakses tiek realizētas gan koledžas kabinetos, gan sociālās aprūpes institūcijās.
Sociālā aprūpētāja pakalpojumi darba tirgū ir pieprasīti. Absolventiem ir iespēja izvēlēties un specializēties sociālo pakalpojumu sniegšanai noteiktai mērķa grupai – bērniem, senioriem, personām ar invaliditāti u.c.
LU PSK studiju programmu “Sociāla aprūpe” realizē par valsts budžeta līdzekļiem (studiju ilgums – 2 studiju gadi).