Koledža piedāvā apgūt darba tirgū pieprasītas profesijas veselības aprūpes un sociālās labklājības jomā akreditētās 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības deviņās studiju programmās.

Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža ir vienīgā Latvijā, kura piedāvā apgūt Medicīnas tehnoloģiju katedrā realizētās studiju programmas – “Biomedicīnas laborants”, “Radiologa asistents” un “Podoloģija”.

Vienlaikus ar pamatstudijām koledža īsteno profesionālās pilnveides izglītības programmas un tālākizglītības programmas veselības un sociālās aprūpes speciālistu kvalifikācijas uzturēšanai.

 • 20.09.2021
  Informācija par 2021./ 2022. ak. g. 1. semestra stipendijām
  1. Pirmā Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) Stipendiju piešķiršanas komisijas sēde 2021./ 2022. ak. g. 1. semestrī notiks 2021. gada 5. oktobrī.


  2. Students, kurš vēlas pretendēt uz MINIMĀLO stipendiju (par labām sekmēm) un saņemt to laika posmā no 2021. gada septembra līdz 2022. gada janvārim (ieskaitot) – 200.00 EUR (līdz 31.12.2021.) un 99.60 EUR (2022. gada janvārī) apmērā ir:

  • OBLIGĀTI jāaizpilda iesniegums stipendijas saņemšanai un jāiesniedz LU PSK 6. korpusa 203. kabinetā (Vidus prospektā 38, Jūrmalā), Inai Ozolai;
  • iesniegumus uz MINIMĀLO stipendiju (par labām sekmēm) var iesniegt no 27.09.2021. līdz 01.10.2021. plkst. 15.00!

  3. Studenti, kuri vēlas pretendēt uz VIENREIZĒJO stipendiju (par kādu no zemāk minētajiem kritērijiem), var sākt iesniegt iesniegumus ar klāt pievienotiem derīgiem dokumentiem (izziņas, derīgu apliecību kopijas). Neskatoties, uz to, ka iesniegumi ir rakstīti jau iepriekšējā semestrī, iesniegums ir jāraksta no jauna, un visi dokumenti klāt jāpievieno vēlreiz!

  Kritēriji, lai varētu pieteikties un pretendēt uz VIENREIZĒJO stipendiju ir sekojoši:
  1. Persona ar invaliditāti;
  2. Bārenis, vai bez vecāku gādības palicis bērns līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
  3. Studējošā ģimenei pašvaldības sociālais dienests atbilstoši normatīvajiem aktiem par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu noteicis atbilstību trūcīgās ( personas) statusam.
  4. Studējošajam no daudzbērnu ģimenes (arī gadījumos, ja attiecīgās ģimenes bērni jau pilngadīgi, bet vismaz trīs no tiem nav vecāki par 24 gadiem un mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē vai studē augstskolā vai koledžā pilna laika klātienē);
  5. Studējošajam, kuram ir viens vai vairāki bērni.

  Uz VIENREIZĒJO stipendiju iesniegumus var iesniegt vienu reizi semestrī!

  4. Atgādinu, ka grūtniecības atvaļinājuma laikā piešķir stipendiju, pamatojoties uz uzrakstītu iesniegumu un klāt pievienotu darbnespējas lapu vai izrakstu no ārsta, un to izmaksā uzreiz par diviem grūtniecības atvaļinājuma mēnešiem.

  5. Visas IESNIEGUMU VEIDLAPAS var:
  - saņemt LU PSK 6. korpusa 203. kabinetā (Vidus prospektā 38, Jūrmalā);
  - izprintēt koledžas mājaslapā: www.psk.lu.lv

  6. Par rezultātiem, kuriem studentiem tiek piešķirta MINIMĀLĀ stipendija, katrs studējošais tiks informēts personīgi, zvanot uz iesniegumā norādīto tālruņa numuru, sākot ar 25.10.2021.

  Studentiem, kuriem tiks piešķirta VIENREIZĒJĀ stipendija, informēšu katru individuāli par norādīto telefona numuru!

  7. Lūdzu, ņemiet vērā, ka:
  ja diviem vai vairākiem studējošajiem, kuri pretendē uz MINIMĀLO stipendiju ( par labām sekmēm), ir līdzvērtīgi sekmju rādītāji, stipendiju vispirms piešķir vadoties pēc zemāk minētajiem punktiem:

  7.1. personai ar invaliditāti;
  7.2. bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
  7.3. studējošajam, kura ģimenei pašvaldības sociālais dienests atbilstoši normatīvajiem aktiem par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu noteicis atbilstību trūcīgās (personas) statusu.
  7.4. studējošajam no daudzbērnu ģimenes (arī gadījumos, ja attiecīgās ģimenes bērni jau pilngadīgi, bet vismaz trīs no tiem nav vecāki par 24 gadiem un mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē vai studē augstskolā vai koledžā pilna laika klātienē);
  7.5. studējošajam, kuram ir viens vai vairāki bērni.

  Iesniedzot pieteikumu uz MINIMĀLO stipendiju, OBLIGĀTI ir jāpievieno šo faktu apliecinoši dokumenti!

  Ja Jums rodas kādi jautājumi, rakstiet uz e-pastu vai zvaniet, jautājiet!

  Ina Ozola,
  LU PSK Stipendiju piešķiršanas komisijas vadītāja
  (LU PSK 6. korpuss 203. kabinets - Vidus prospekts 38, Jūrmala)
  Mob.: 29373964, e-pasts: ina.ozola@lupsk.edu.lv  Lasīt vairāk
 • 14.09.2021
  Izsludināta pieteikšanās ERASMUS+ mobilitātei 2021/2022

  MAINI DZĪVI, DOMĀ PLAŠĀK!
  AICINĀM PIETEIKTIES ERASMUS+ PROGRAMMAS PRAKSES/ STUDIJU PIEREDZES APMAIŅAI ĀRVALSTĪS!

  Lasīt vairāk
 • 07.09.2021
  Stipendija “Studētgods” (pieteikšanās līdz 20.09.2021.)

  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas studējošajiem (vecumā līdz 25 gadiem, ieskaitot), kuri uzsākuši studijas 2021. gada rudens semestrī, ir iespēja pieteikties stipendijai “Studētgods”, kas noteikta 160 EUR apmērā 10 mēnešus gadā.

  Lasīt vairāk
 • 06.09.2021
  Atklāta LU PSK jaunā korpusa ēka (Jūrmalā)

  Piektdien, 3. septembrī, klātesot Latvijas Universitātes rektoram prof. Indriķim Muižniekam, Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) darbiniekiem un sadarbības partneriem tika atklāts jaunais koledžas korpuss, kura būvniecības darbi uzsākās 2020. gada vasaras izskaņā.

  Lasīt vairāk
 • 31.08.2021
  LU PSK administrācijas sveiciens Zinību dienā

  Cien. Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas studējošie!

  Lasīt vairāk
 • 25.08.2021
  LU PSK 2021./ 2022. akadēmiskā gada atklāšana

  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas 2021./ 2022. akadēmiskā gada atklāšanas pasākumi (Jūrmalā un Rēzeknē) tiks organizēti saskaņā ar valstī noteiktajiem epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

  Lasīt vairāk
 • 25.08.2021
  Par studiju procesa norisi LU PSK 2021./ 2022. ak. g., 25.08.2021.

  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža (LU PSK) no 2021. gada 1. septembra studiju procesu uzsāks īstenot klātienē visās studiju programmās.

  Lasīt vairāk
 • 06.08.2021
  Uzņemšanas rezultāti LU PSK dienesta viesnīcā 2021./2022.

  Gultas vietas Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) dienesta viesnīcā (adrese – Vidus prospekts 36, Bulduri, Jūrmala) tiek piešķirta sekojošiem 2021./ 2022. akadēmiskā gada 1. kursu studējošajiem (reflektanta pieteikuma numurs tika piešķirts Uzņemšanas komisijā, 05.07.-05.08.2021.):

  Lasīt vairāk
 • 06.08.2021
  LU PSK vasaras uzņemšanas 2021./2022. rezultāti

  Paldies, ka izvēlējāties studēt Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžā (LU PSK)!

  Lasīt vairāk
 • 19.07.2021
  Ārsta palīga darbība ambulatorajā praksē 2021/2022

  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža (Vidus prospektā 38, Bulduros, Jūrmalā) uzsāk pieteikšanos profesionālās pilnveides izglītības programmā "Ārsta palīga darbība ambulatorajā praksē" (MAKSAS PROGRAMMA).

  Lasīt vairāk
 • 02.07.2021
  LU PSK darba devēju TOP 10 ieteiktākā koledža 2021. gadā

  Karjeras portālā Prakse.lv no 2021. gada 5. maija līdz 30. jūnijam tika veikta aptauja, kur savu viedokli izteica 2652 Latvijas darba devēji, norādot, kurās izglītības iestādēs tie iesaka apgūt dažādās profesijas.

  Aptaujas ietvaros aktīvi tika veikts balsojums arī par Latvijas koledžām un to realizētajām studiju programmāmDarba devēji 2021. gada aptaujā Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžu ir atzinīgi novērtējuši, iekļaujot starp TOP 10 ieteiktākajām Latvijas koledžām, tā apliecinot koledžas vērtīgo pienesumu darba tirgum un norādot, ka koledžas absolventi ir pieprasīti gan veselības aprūpes, gan sociālās labklājības nozarēs.

  Lasīt vairāk
 • 01.07.2021
  Intervija ar LU PSK lektori Mariju Livčāni-Rodzēviču

  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas Ārstniecības katedras lektorei Marijai Livčānei-Rodzēvičai ir 27 gadu pieredze lektores amatā un šobrīd viņa koledžā strādā ar studiju programmas „Ārstnieciskā masāža” studentiem. Varētu pat teikt, ka viņa bijusi pie šūpuļa pašiem pirmajiem Latvijas fizioterpeitiem, tāpēc šomēnes aicinājām viņu uz sarunu, lai uzzinātu vairāk par viņas pieredzi lektores amatā.

  Lasīt vairāk
 • 10.06.2021
  Intervija ar LU PSK Ārstniecības katedras lektori Lidiju Naumenko

  Konfūcijs ir teicis: „Atrodi darbu, kas Tev patīk un Tev nekad vairs nebūs jāstrādā”. Tieši pēc šāda principa dzīvo arī Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) Ārstniecības katedras lektore un koledžas absolvente Lidija Naumenko. Viņai skaistumkopšana ir ne tikai darbs, bet arī vaļasprieks. Lai uzzinātu vairāk par Lidiju, aicinājām viņu uz sarunu.

  Lasīt vairāk
 • 31.05.2021
  LU PSK studentiem panākumi LKA konkursā

  Šī gada pavasarī Latvijas Koledžu asociācija (LKA) aicināja koledžu studentus piedalīties izaicinājumā – konkursā, kura mērķis bija dot studentiem iespēju radošā izpildījumā dokumentēt savu attālināto studiju procesa ikdienu. Starp konkursantiem kuplā pulkā bija arī Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) studenti, kuru iesniegtie darbi tika atzinīgi novērtēti.

  Lasīt vairāk
 • 14.05.2021
  Intervija ar LU PSK Sociālās aprūpes katedras studiju metodiķi Inu Ozolu

  Maijā uz sarunu par darbu Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžā aicinājām koledžas absolventi, Sociālās aprūpes katedras studiju metodiķi un lektori Inu Ozolu.

  Lasīt vairāk
 • 05.05.2021
  LU PSK dalība starptautiskā zinātniski praktiskā konferencē

  Ceturtdien, 29. aprīlī, Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) Sociālās aprūpes katedras vadītāja Ina Vīksniņa un ārējo sakaru koordinatore Aiga Grauduma piedalījās XVI starptautiskajā zinātniski praktiskajā konferencē “Mūsdienu menedžments: problēmas un perspektīvas”, ko organizēja Sanktpēterburgas valsts ekonomikas universitāte (Krievija).

  Lasīt vairāk
 • 23.04.2021
  LU 79. Starptautiskās zinātniskās konferences sekcija

  Ceturtdien, 22. aprīlī, norisinājās Latvijas Universitātes (LU) 79. Starptautiskās zinātniskās konferences sekcija “Starpdisciplinārie pētījumi medicīnas koledžās”, kuru LU P. Stradiņa medicīnas koledža (LU PSK) organizēja sadarbībā ar LU Rīgas Medicīnas koledžu (LU RMK) un LU Rīgas 1. medicīnas koledžu (LU R1.MK). Konferences sekcija šogad tika rīkota tiešsaistes režīmā.

  Lasīt vairāk
 • Soneta Grosberga-Merca
  13.04.2021
  Intervija ar LU PSK lektori Sonetu Grosbergu-Mercu

  Pirms kāda laika koledžas Facebook lapas rubrikā "LU PSK Absolventa stāsts" mēs nedaudz iepazināmies ar koledžas studiju programmas „Biomedicīnas laborants” absolventi Sonetu Grosbergu-Mercu. Tomēr Soneta nav tikai koledžas absolvente, viņa ir arī LU PSK Medicīnas tehnoloģiju katedras lektore, tāpēc šomēnes aicinājām viņu uz sarunu, lai iepazītos tuvāk.

  Lasīt vairāk
 • VESELĪBA. LABSAJŪTA. PRAKSE.
  09.04.2021
  “VESELĪBA. LABSAJŪTA. PRAKSE.”, 08.04.2021.

  Ceturtdien, 8. aprīlī, veiksmīgi norisinājās Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) organizētā 4. starptautiskā zinātniskā konference “VESELĪBA. LABSAJŪTA. PRAKSE”, kas šogad tika rīkota tiešsaistes režīmā, MS Teams platformā.

  Lasīt vairāk
 • virtuālā mobilitāte
  24.03.2021
  LU PSK lektores Kristīnes Vītoliņas dalība virtuālajā mobilitātē

  Trešdien, 24. martā, Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) Sociālās aprūpes katedras lektore Kristīne Vītoliņa ERASMUS+ programmas virtuālās mobilitātes ietvaros tiešsaistē viesojās pie koledžas partneraugstskolas Utena University of Applied Sciences (Lietuva) kolēģiem un studējošajiem.

  Lasīt vairāk

Studējošajiem studiju laikā ir iespēja līdzdarboties Studējošo pašpārvaldē, organizējot dažādas aktivitātes un pārstāvot studējošo intereses koledžas koleģiālajās institūcijās un darba grupās.

Uzzini vairāk

FACEBOOK SEKOTĀJI