Koledža piedāvā apgūt darba tirgū pieprasītas profesijas veselības aprūpes un sociālās labklājības jomā akreditētās 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības deviņās studiju programmās.

Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža ir vienīgā Latvijā, kura piedāvā apgūt Medicīnas tehnoloģiju katedrā realizētās studiju programmas – “Biomedicīnas laborants”, “Radiologa asistents” un “Podoloģija”.

LU PSK uzņemšana 2019/2020

Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža piedāvā apgūt deviņas darba tirgū pieprasītas profesijas veselības aprūpes un sociālās labklājības jomā akreditētās pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības pilna laika klātienes studiju programmās. 

Vienlaikus ar pamatstudijām koledža īsteno profesionālās pilnveides izglītības programmas un tālākizglītības programmas veselības un sociālās aprūpes speciālistu kvalifikācijas uzturēšanai.

 • 05.08.2019
  LU PSK 2019./ 2020. akadēmiskā gada atklāšana

  Informācija LU PSK 1. kursu studējošajiem!
  (Informācija studiju programmu – “Māszinības”, “Ārstniecība”, “Estētiskā kosmetoloģija”, “Ārstnieciskā masāža”, “Biomedicīnas laborants”, “Radiologa asistents”, “Podoloģija”, “Sociālā rehabilitācija” – 1. kursu studējošajiem.)

  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK)
  2019./ 2020. AKADĒMISKĀ GADA ATKLĀŠANA*
  notiks 02.09.2019. plkst. 11.00 koledžas pagalmā pie 1. korpusa
  ,
  Vidus prospektā 38, Bulduros, Jūrmalā.
  *Lietus gadījumā – LU PSK 1. studenti tiks aicināti doties pa auditorijām, kursu sadalījums būs pieejams 1. korpusā informācijas stendos.


  Par neierašanās iemeslu uz 2. septembra pasākumu jāinformē katedru lietvedes pa e-pastu vai tālruni:
  ĀRSTNIECĪBAS KATEDRA
  (Studiju programmu – “Māszinības”, “Ārstniecība”, “Estētiskā kosmetoloģija”, “Ārstnieciskā masāža” studējošajiem)
  Inta Šubrovska, mob.: 25730072, e-pasts: lupsk.arstniecibas.katedra@gmail.com
  MEDICĪNAS TEHNOLOĢIJU KATEDRA
  (Studiju programmu – “Biomedicīnas laborants”, “Radiologa asistents”, “Podoloģija” studējošajiem)
  Aiga Tonne, m. t.: 28690166, e-pasts: aiga.tonne@inbox.lv
  SOCIĀLĀS APRŪPES KATEDRA
  (Studiju programmas – “Sociālā rehabilitācija” studējošajiem)
  Ina Ozola, izglītības metodiķe, m. t.: 29373964, e-pasts: inaozola.sakatedra@gmail.com


  Uzņemtie LU PSK 1. kursu studējošie, kuri 10 darba dienu laikā bez attaisnojoša iemesla neieradīsies uz nodarbībām, ar direktores rīkojumu tiks atskaitīti no LU PSK studējošo skaita.

  Studējošie, kuriem ir piešķirta vieta koledžas Dienesta viesnīcā, 02.09.2018. var ierasties un iekārtoties istabā no plkst. 9.00 (3. korpuss, Dienesta viesnīca). Plašāka informācija par iekārtošanos skatīt te


  Studiju programmas ”Sociālā aprūpe” 1. kursam (S1A grupai) informācija par 2019./ 2020. akadēmiskā gada pirmo tikšanos tiks izsūtīta pēc 27.08.2019.


  Informācija LU PSK Rēzeknes filiāles 1. kursu studentiem!
  (Informācija studiju programmu – “Māszinības”, “Ārstniecība” – 1. kursu studējošajiem.)

  LU PSK Rēzeknes filiāles 2019./ 2020. AKADĒMISKĀ GADA ATKLĀŠANA
  notiks 03.09.2019., Raiņa iela 5a, Rēzeknē.

  ATGĀDINĀJUMS!

  Izziņām par studijām LU PSK 1. kursa studējošie varēs pieteikties no 01.10.2019. pie katedru lietvedēm. Izziņas tiks sagatavotas pēc pakalpojuma apmaksas saskaņā ar LU PSK cenrādi un izsniegtas trīs darba dienu laikā.

  Informācija par LU PSK 2019./ 2020. akadēmiskā gada atklāšanu tiks papildināta un precizēta pēc 27.08.2019.

  Lasīt vairāk
 • 05.08.2019
  Uzņemšana 2019/2020 turpinās

  Latvijas Universitāte P. Stradiņa medicīnas koledža pagarina 2019./ 2020. akadēmiskā gada dokumentu pieņemšanu līdz 23.08.2019.

  Kļūsti par kvalificētu ārstniecības personu veselības aprūpē vai speciālistu sociālās labklājības jomā!


  Dokumentu pieņemšana JŪRMALĀ, Vidus prospektā 38:
  MAKSAS STUDIJU PROGRAMMĀS (DIENAS UN VAKARA GRUPAS):
  • "Estētiskā kosmetoloģija” (kvalifikācija “Skaistumkopšanas speciālists kosmetoloģijā”, studiju ilgums – 3 gadi);
  • “Ārstnieciskā masāža” (kvalifikācija “Masieris”, studiju ilgums – 2 gadi).
  Dokumentu pieņemšana LU PSKS RĒZEKNES filiālē, Raiņa ielā 5a:
  Studiju programmās par VALSTS BUDŽETA LĪDZEKĻIEM (studijas bez maksas)
  • "Maszinības" (kvalifikācija “Māsa”, studiju ilgums – 3 gadi);
  • "Ārstniecība" (kvalifikācija “Ārsta palīgs”, studiju ilgums – 3 gadi);
  • "Sociālā aprūpe" (kvalifikācija “Sociālais aprūpētājs”, studiju ilgums – 2 gadi);
  MAKSAS STUDIJU PROGRAMMĀ

  • “Ārstnieciskā masāža” (kvalifikācija “Masieris”, studiju ilgums – 2 gadi).


  UZŅEMŠANAS KOMISIJAS DARBA LAIKS
  katru darba dienu no 05.līdz 23.08.2019. plkst. 9.00-15.00
  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžā
  Adrese: Vidus prospektā 38, Bulduros, Jūrmala, LV-2010
  Tālr. 67752507, mob. 25448404; e-pasts: lupsklietvediba@gmail.com
  LU PSK Rēzeknes filiālē
  Adrese: Raiņa ielā 5a, Rēzeknē
  Tālr.: 64625326, mob.: 27882168


  Reģistrācijas maksa – 5.00 EUR (par vienu studiju programmu), par reģistrācijas pakalpojumu iemaksātā summa netiek atmaksāta. Reģistrācijas maksu Rēzeknes filiālē var veikt TIKAI ar pārskaitījumu – koledžas rekvizīti
  Veicot maksājumu bankā, maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda sekojoša informācija:
  Reģistrācija studijām – vārds, uzvārds, personas kods, ieņēmuma kods: 21379


  Uzņemšanas noteikumi
  Studiju programmas


  SVARĪGI!
  Nākot pieteikties studijām, pārliecinies, vai Tev ir līdzi visi nepieciešamie dokumenti:
  1. Atestāts vai diploms par vidējo izglītību un sekmju izraksts.
  2. Reflektantiem, kas ieguvuši vidējo izglītību pēc 2004. gada – centralizēto eksāmenu sertifikāti (CE sertifikāts: latviešu valoda un svešvaloda).
  3. Personas apliecinošs dokuments (pase vai identifikācijas karte).
  4. 1 fotogrāfija (3x4 cm).
  5. Valsts valodas prasmes apliecība (reflektantiem, kuri ir beiguši mazākumtautības skolu un nav kārtojuši latviešu valodas centralizēto eksāmenu.)
  6. Ja mainījušies personas dati vārdā vai uzvārdā – apliecinošs dokuments, kurā parādās iepriekšējie un jaunie dati.
  7. Bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem – apliecība sociālo garantiju nodrošināšanai.
  8. Reģistrācijas maksas apliecinošs dokuments, ja maksa par reģistrāciju ir ieskaitīta koledžas bankas kontā.
  9. Pēdējās iegūtās izglītības apliecinošais dokuments bez sekmju izraksta.

  Ārvalstīs izdotos dokumentus Uzņemšanas komisija pieņem ar notariāli apliecinātu tulkojumu latviešu valodā, diplomam jāpievieno Akadēmiskās informācijas centra izdots dokuments par diploma atzīšanu Latvijā.
  Konkursa kritēriji reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību, sākot ar 2004. gadu: CE latviešu valodā, CE svešvalodā (angļu, vācu, franču, krievu valodā).
  Konkursa kritēriji reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību, pirms 2004. gada: vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā, atzīme svešvalodā.

  Lasīt vairāk
 • 05.08.2019
  Dienesta viesnīcas uzņemšanas rezultāti 2019/2020

  Gultas vietas Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) Dienesta viesnīcā (adrese – Vidus prospekts 38, Bulduri, Jūrmala) tiek piešķirta sekojošiem 2019./ 2020. akadēmiskā gada 1. kursu studējošajiem (reflektanta pieteikuma numurs tika piešķirts Uzņemšanas komisijā, 01.07.-02.08.2019.):

  Dienesta viesnīcas uzņemšanas rezultāti 2019/2020 (01.07.-02.08.2019.) [skatīt PDF failu]

  Iepriekš minētajiem studējošajiem LU PSK Dienesta viesnīca tiek piešķirta ar 01.09.2019., tas nozīmē, ka 02.09.2019. studējošais, atbraucot uz LU PSK, varēs doties pie Dienesta viesnīcas dežuranta, nosaucot savu vārdu un uzvārdu, saņems piešķirtās istabas atslēgas.

  Īres maksa LU PSK Dienesta viesnīcā – 35.00 EUR/ 1 mēnesis.
  Īre par 2019. gada septembra mēnesi jāveic LU PSK kasē līdz 10.09.2019. (norēķins būs veicams tikai skaidrā naudā).

  Studējošajiem līdzi jāņem sava gultas veļa, sega un spilvens, sadzīves lietošanas trauki.

  Ja rodas kādi jautājumi, lūgums zvanīt LU PSK Dienesta viesnīcas vadītājai Diānai Bakānei, mob. 20285717, no 28.08.2019. (darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00).

  Studiju programmas "Sociālā aprūpe” studējošajiem tiks nodrošināta gultas vieta LU PSK Dienesta viesnīcā. Šīs studiju programmas studējošo reģistrācijas numuri netiks publicēti, studējošajiem informācija par LU PSK Dienesta viesnīcu būs pieejama pirmajā 2019./2020. akadēmiskā gada studiju nedēļā, kad tiks uzsāktas studijas. Gultas vieta tiks nodrošinātas visiem šīs studiju programmas studentiem.

  Saulainu vasaru vēlot –
  Diāna Bakāne,
  LU PSK Dienesta viesnīcas vadītāja
  mob.: 20285717 (no 28.08.2019., darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00).

  Lasīt vairāk
 • 05.08.2019
  Programmas “Podoloģija” uzņemšanas rezultāti 2019/2020

  Paldies, ka izvēlējāties studēt Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžā (LU PSK)!

  Studiju programmas “PODOLOĢIJA” uzņemšanas rezultāti 2019/ 2020, 01.07.-02.08.2019. (skatīt PDF)

  Neskaidrību gadījumā par uzņemšanas rezultātiem, lūdzu, sazinieties ar LU PSK kanceleju, zvanot pa mob. 25448404, nosaucot savu reflektanta pieteikuma numuru, ko izsniedza LU PSK Uzņemšanas komisija.

  Lasīt vairāk
 • “Ārsta palīga darbība ambulatorajā praksē” 2019/2020
  10.07.2019
  “Ārsta palīga darbība ambulatorajā praksē” 2019/2020

  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža (Vidus prospektā 38, Bulduros Jūrmalā) uzsāk pieteikšanos profesionālās pilnveides izglītības programmā ‘’Ārsta palīga darbība ambulatorajā praksē’’ (MAKSAS PROGRAMMA).

  Pēc profesionālās pilnveides izglītības programmas sekmīgas apgūšanas klausītāji iegūst apliecību par profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvi, kas dod iespēju sertificēties kā ambulatorā dienesta ārsta palīgam.

  Mērķauditorija: ārsta palīgi vai feldšeri
  Mācību ilgums: 8 mēneši (2019. gada oktobris – 2020. gada maijs)
  Nodarbību norises laiks: piektdienas, sestdienas (katru otro nedēļu)
  Mācību norises vieta: Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža (Vidus prospekts 38, Bulduri, Jūrmala)

  Pieteikties uz apmācības kursiem var, aizpildot pieteikuma formu koledžas mājaslapā, norādot pieprasīto informāciju.

  PIETEIKUMA FORMA

  Sīkāka informācija par profesionālās pilnveides izglītības programmu būs pieejama pēc grupas nokomplektēšanas 2019. gada septembrī.

  Inta Šubrovska,
  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas
  Ārstniecības katedras lietvede
  Mob.: +371 25730072 (darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00)
  E-pasts: lupsk.arstniecibas.katedra@gmail.com

  Ināra Dupure,
  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas
  Ārstniecības katedras izglītības metodiķe
  Mob.: +371 29446553 (darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00)

  Lasīt vairāk
 • LU PSK vasaras izlaidumi 2018/2019
  04.07.2019
  LU PSK vasaras izlaidumi 2018/2019

  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžā (LU PSK) jūnija mēnesis vienmēr tiek aizvadīts svētku noskaņā, jo norisinās vasaras izlaidumi. Šogad, noslēdzot 2018./ 2019. akadēmisko gadu, tika sveikti 262 LU PSK absolventi, kuri saņēma diplomus par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un ieguva kvalifikācijas veselības aprūpes un sociālās labklājības jomā.

  Lasīt vairāk
 • 19.06.2019
  Sveiciens Vasaras saulgriežos!

  Visa laba Jāņu zāle,
  Ko plūc Jāņu vakarā.
  Jāņu nakti zelta rasa
  Katrā zāles galiņā.

  Lai skanīgas draugu pulkā pavadīts Līgo vakars un košām jāņugunīm sagaidīta Jāņu diena!
  Līgo, līgo!

  Latvijas Universitātes
  P. Stradiņa medicīnas koledžas
  administrācija

  Lasīt vairāk
 • 07.06.2019
  LU PSK 2018./2019. ak. g. noslēgums

  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) 2018./ 2019. akadēmiskā gada pēdējā studiju diena – 2019. gada 21. jūnijs līdz plkst. 13.00.

  Veiksmi valsts noslēguma pārbaudījumos!
  Sekmīgu studiju gada noslēgumu!

  LU PSK administrācija

  Lasīt vairāk
 • 03.06.2019
  LU PSK uzņemšana 2019/2020

  Pieteikšanās studijām 2019./ 2020. akadēmiskajam studiju gadam:
  no 2019. gada 1. jūlija līdz 2. augustam
  darba dienās no plkst. 9.00 līdz 15.00
  Adrese: Vidus prospektā 38, Bulduros, Jūrmala, LV-2010.
  Mob.: +371 26530342, +371 25448404 (darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00)
  E-pasts: lupsk.kanceleja@gmail.com

  Dokumentus pieņemšana šajās studiju programmās:
  „Māszinības” (budžeta vietas), „Ārstniecība” (budžeta vietas), „Biomedicīnas laborants” (budžeta vietas),
  „Radiologa asistents” (budžeta vietas), „Podoloģija” (budžeta vietas), „Sociālā aprūpe” (budžeta vietas),
  „Sociālā rehabilitācija” (budžeta vietas), „Estētiskā kosmetoloģija” (maksas studiju programma),
  „Ārstnieciskā masāža” (maksas studiju programma).

  Pieteikšanās studijām Rēzeknes filiālē:
  no 2019. gada 1. jūlija līdz 2. augustam
  darba dienās no plkst. 9.00 līdz 15.00
  Adrese: Raiņa ielā 5a, Rēzeknē
  Mob.: +371 27882168 (darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00)
  E-pasts: lupsk.rezekne@gmail.com

  Dokumentus pieņemšana šajās studiju programmās:
  „Māszinības” (budžeta vietas), „Ārstniecība” (budžeta vietas), „Sociālā aprūpe” (budžeta vietas),
  „Ārstnieciskā masāža” (maksas studiju programma).

  Reģistrācijas maksa*: 5.00 EUR par vienu studiju programmu.
  * Reģistrācijas maksu Rēzeknes filiālē var veikti TIKAI ar pārskaitījumu (koledžas rekvizītus skatīt zemāk).

  Maksājumu par reģistrācijas maksu var veikt:
  1) skaidrā naudā – LU PSK Uzņemšanas komisijā (Vidus prospekts 38, Bulduri, Jūrmala) vai
  2) ar pārskaitījumu – LU PSK bankas kontā, Uzņemšanas komisijai jāuzrāda izdrukāts maksājuma uzdevums.

  Veicot maksājumu bankā, maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda sekojoša informācija:
  Reģistrācija studijām – vārds, uzvārds, personas kods, ieņēmuma kods: 21379

  Rekvizīti maksājumam:
  Latvijas Universitātes aģentūra “Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža”
  Saīsinājums: LU PSK
  Vidus prospekts 38, Jūrmala, LV-2010
  Reģ. Nr. 90000031813
  Valsts kase, kods TRELLV22

  Konta nr. LV27TREL9150234010000

  Lasīt vairāk
 • 02.06.2019
  LU PSK izlaidumu grafiks 2018/2019

  LU PSK RĒZEKNES FILIĀLES IZLAIDUMS

  Studiju programmām “Māszinības”, “Ārstniecība”
  M3R, AP3R grupu izlaidums
  20.06.2019. plkst. 13.00
  NORISES VIETA: ARPC "Zeimuļs" – Krasta iela 31, Rēzekne

  SOCIĀLĀS APRŪPES KATDRAS IZLAIDUMI
  Studiju programmas “Sociālā aprūpe”
  S2A grupas izlaidums
  21.06.2019. plkst. 11.00
  Studiju programmas “Sociālā rehabilitācija”
  SR2A grupas izlaidums
  21.06.2019. plkst. 13.00
  NORISES VIETA: LU PSK zāle – 1. korpuss, Vidus prospekts 38, Bulduri, Jūrmala

  MEDICĪNAS TEHNOLOĢIJU KATEDRAS IZLAIDUMS
  Studiju programmām – “Biomedicīnas laborants”, “Radiologa asistents”, “Podoloģija”
  L2A, R3A, P2A grupu izlaidums
  27.06.2019. plkst. 11.00
  NORISES VIETA: SemaraH Hotel Lielupe konferenču zāle – Bulduru prospekts 64/68, Jūrmala

  ĀRSTNIECĪBAS KATEDRAS IZLAIDUMI
  Studiju programmām – “Māszinības”, “Ārstniecība”
  M3A, AP3A grupu izlaidums
  27.06.2019. plkst. 14.00
  Studiju programmām – “Estētiskā kosmetoloģija”, “Ārstnieciskā masāža”
  K3A, K3V, AM2A, AM2V grupu izlaidums
  27.06.2019. plkst. 17.00
  NORISES VIETA: SemaraH Hotel Lielupe konferenču zāle – Bulduru prospekts 64/68, Jūrmala

  AICINĀM IZMANTOT TĒMTURI!
  LU PSK 2018./ 2019. akadēmiskā gada izlaidumu tēmturis: #LUPSKizlaidums2019

  Informējam, ka Latvijas Universitātes aģentūras “Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža” reģ. nr. 90000031813 (turpmāk – Pārzinis) organizētajā pasākumā, iespējama šī pasākuma fotografēšana un/vai filmēšana, kuras rezultātā iegūtās fotogrāfijas un/vai videoierakstus Pārzinis ir tiesīgs izmantot Pārziņa komunikācijas kanālos (vietnē http://www.psk.lu.lv, sociālajos tīklos – Facebook, Instagram, YouTube) un drukas darbos. Datu izmantošanas mērķis: arhīva veidošanas, pamatdarbības un sabiedrisko attiecību pasākumu atspoguļošanas, kā arī mārketinga nolūkiem. Sīkāka informācija pieejama klātienē: Vidus prospektā 38, Jūrmalā, LV-2010.

  Lasīt vairāk
 • 31.05.2019
  LU PSK salidojums 2019

  Šī gada maija mēnesis Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžā (LU PSK) tika gaidīts īpaši, jo koledžas 80. jubilejas gada ietvaros tika organizēta nozīmīgu notikumu nedēļa, kuru 20. maijā atklāja 2. starptautiskā nedēļa, turpinājās ar 2. starptautisko zinātnisko konferenci “Veselības aprūpes un sociālās labklājības kvalitāte – IZGLĪTĪBA un PRAKSE” un svētku nedēļas programma tika noslēgta 24. maijā ar koledžas salidojumu, kad koledžā pulcējās vairāk kā 300 viesu.

  FOTOATSKATS “LU PSK 2. starptautiskā nedēļa, 20.-23.05.2019.” 
  FOTOATSKATS “LU PSK 2. starptautiskā konference, 23.05.2019.”
  FOTOATSKATS “LU PSK salidojums, 24.05.2019.” 


  LU PSK salidojumu organizēšanas tradīcija aizsākās koledžas (toreiz – Rīgas 2. medicīnas skolas) 50. jubilejas gadā. Priekšlikumu izteica un salidojuma organizēšanu uzņēmās koledžas direktore Ilga Eriņa. Tā kopš 1989. gada ik pēc pieciem gadiem koledžā mīļi tiek gaidīti absolventi un bijušie darbinieki, lai satiktos, kopīgi pakavētos atmiņās un kādu brīdi atkal būtu kopā.

  80. jubilejas gada salidojums tika organizēts kā pagalma svētki. Galvenās skatuves platforma tika iekārota smagās tehnikas militārajā automašīnā, jo tā tika atgādināts, ka pagalma svētku tradīcijas meklējamas tieši medicīnā un kara frontē. Vēstures avotos ir saglabājušās liecības, ka starp kaujām karavīri, kara lazarešu ārsti un māsas rīkoja atpūtas vakarus lazarešu un nometņu stilizētajos pagalmos. Tās esot bijušas svarīgas kopā sanākšanas reizes, jo kara apstākļos bija grūti prognozēt, kad būs nākamā reize kopā sanākšanai. Tā dzima tradīcija šobrīd pasaulē populārajiem pagalma svētkiem, kas ik gadu pulcē visus, kas šajā pagalmā piederīgi.

  Salidojuma noformējums koledžas kvartālā – Vidus prospektā 38, Jūrmalā – arī tika izraudzīts ar simbolisku nozīmi. Balonos iekārtie dažādie apavi bija kā simbols tik ļoti dažādajiem dzīves ceļiem, kādi ir aizvijušies katram absolventam. Savukārt astoņdesmit baltas krāsas lietussargi tika izraudzīti kā atgādinājums, ka mediķa dzīve ir gluži kā Mērijas Popinsas lidojums ar lietussargu. Katrs absolvents pēc reģistrācijas tika aicināts atrast sava izlaiduma gada lietussargu, uz kura parakstīties.

  LU PSK 80. jubilejas gada salidojums tika atklāts ar Mollijas Spēkaines vēstuli un apsveikumu, jo viņa bija viena no pirmajām jaunajām meitenēm, kas tālajā 1939. gadā uzsāka mācības Žēlsirdīgo māsu un pirmās šķiras mācītu sanitāru skolā (tagad – LU PSK). Turpinot svinīgo atklāšanu, svētku uzrunu teica koledžas direktore Ilga Eriņa. Koledžas salidojumu organizēšanas idejas autore savā uzrunā pateicās absolventiem un atskatījās uz pēdējā piecgadē sasniegto.

  Ar cieņu un lepnumu svinīgajā brīdi tika pieminēts koledžas dibinātājs izcilais ķirurgs un profesors Pauls Stradiņš, jo tieši viņam bija vēlme izveidot mācību iestādi, kurā izglītotu medicīnas māsas – slimnieku atbalstītājas un ciešanu atvieglotājas. Šīs idejas pamatā bija profesora pārliecība, ka labam rezultātam vajadzīgs ne tikai labs ārsts, bet arī laba māsa. Tā 1939. gada 1. novembrī pie Rīgas pilsētas 2. slimnīcas, ko tagad pazīstam kā Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcu, tika atvērta Žēlsirdīgo māsu un pirmās šķiras mācītu sanitāru skola.

  Svinīgā daļā tika noslēgta ar koledžas direktores vietnieces studiju darbā Ievas Urtānes uzrunu, pēc kuras viņa kopā ar absolventiem koledžas pagalmā iestādīja pīlādzi – koku, kas sargā māju un tās iemītniekus.

  Pēc svinīgās daļas salidojuma viesi tika aicināti apskatīt koledžu, būt kopā ar saviem kursabiedriem un mācībspēkiem, jauki pavadīt kopābūšanu koledžas pagalmā, kur par mūziku rūpējās DJ Ruud.

  LU PSK administrācija sirsnīgi pateicas salidojuma dalībniekiem, bija patiess prieks satikt savus absolventus un bijušos kolēģus! Uz tikšanos pēc pieciem gadiem – koledžas 85. jubilejas gadā! Paldies par sadarbību LU PSK 80. jubilejas gada salidojuma režisoram un pasākuma vadītājam – Kārlim Anitenam!

  Lasīt vairāk
 • 30.05.2019
  Aizvadīta LU PSK 2. starptautiskā nedēļa

  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža (LU PSK) maija mēnesi aizvadīja pavasarīgā noskaņojumā, jo no 20. līdz 23. maijam organizēja savu 2. starptautisko nedēļu (2nd International Week).

  FOTOATSKATS


  Pasākuma ietvaros tika uzņemti ārvalstu viesi no Lietuvas, Igaunijas, Spānijas, Vācijas, Portugāles, Polijas augstākās izglītības iestādēm un uzņēmumiem. Galvenais nedēļas uzdevums bija veicināt savstarpēju pieredzes apmaiņu, dibināt jaunas partnerības, piedalīties dažādās diskusijās, viesus iepazīstināt ar LU PSK un Latviju, kā arī apmeklēt koledžas rīkoto 2. starptautiski zinātnisko konferenci.

  LU PSK 2. starptautiskā nedēļa tika atklāta ar koledžas direktores Ilgas Eriņas uzrunu un Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes Studiju attīstības vecākā eksperta Ivara Pēkaiņa laba vēlējumiem. Dienas turpinājumā partneri prezentēja savas augstskolas un pārstāvētās organizācijas. Savukārt iepazīstināšanu ar koledžu vadīja ārējo sakaru koordinatore Aiga Grauduma.

  Lai vieslektori tiktu iesaistīti koledžas ikdienā, viņiem bija iespēja vadīt lekcijas koledžas studiju programmas “Māszinības” pirmo kursu studentiem. Viesi galvenokārt bija administrācijas pārstāvji no dažādām institūcijām, kas raisīja interesantas diskusijas par katras valsts pieredzi studiju procesa organizēšanā, mobilitātes īstenošanā. Ļoti saistoša bija Biznesa augstskolas Turība Starptautisko projektu vadītājas Kristīnes Tihanovas prezentācija par pieredzi ārvalstu studentu piesaistē un integrācijā studiju vidē. Ikviens varēja uzdot sev interesējošos jautājumus un dalīties ar savas augstskolas veiksmes stāstiem.

  Lai plašāk iepazītos ar studiju procesu, tika organizēta vizīte Sociālās integrācijas valsts aģentūrā Jaundubultos un apmeklēta Latvijas Universitātes Zinātnes māja. Latvija tika iepazīta ekskursijās, kuras tika organizētas pa Vecrīgu un maršrutā: Rundāles pilis – Jelgavas pilsēta – Ķemeru tīrelis – Jūrmalas pilsēta. Pirms tam ārvalstu viesi bija apguvuši latviešu valodas pamatus.

  Noslēdzošajā nedēļas dienā ārvalstu viesi kopā ar LU PSK personālu piedalījās 2. starptautiskajā zinātniskajā konferencē “Veselības aprūpes un sociālās labklājības kvalitāte – IZGLĪTĪBA un PRAKSE”.

  Pēc pasākuma viesi nedēļu atzina par ļoti pozitīvu, veiksmīgu un jauniem iespaidiem bagātu. Tika noslēgtas jaunas partnerattiecības, vienošanās par turpmāku sadarbību kopēju pētniecības projektu sagatavošanā un vadīšanā, kā arī nolemts pilnveidot esošo studiju programmu kvalitāti.

  Maija mēnesis ir ne tikai ziedošo ievu laiks, bet arī iedvesmas laiks jaunām idejām un partnerībām. Sadarbībā ir spēks! Paldies visiem par klātbūšanu un iesaistīšanos!

  Aiga GRAUDUMA,
  LU PSK ārējo sakaru koordinatore


  Lasīt vairāk

Studējošajiem studiju laikā ir iespēja līdzdarboties Studējošo pašpārvaldē, organizējot dažādas aktivitātes un pārstāvot studējošo intereses koledžas koleģiālajās institūcijās un darba grupās.

Uzzini vairāk

FACEBOOK SEKOTĀJI