Koledža piedāvā apgūt darba tirgū pieprasītas profesijas veselības aprūpes un sociālās labklājības jomā akreditētās 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības deviņās studiju programmās.

Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža ir vienīgā Latvijā, kura piedāvā apgūt Medicīnas tehnoloģiju katedrā realizētās studiju programmas – “Biomedicīnas laborants”, “Radiologa asistents” un “Podoloģija”.


Atvērto durvju dienas 2018/2019

Nāc un iepazīsties ar Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžu – 2019. gada 14. un 21. martā (Bulduros, Jūrmalā)!

Vienlaikus ar pamatstudijām koledža īsteno profesionālās pilnveides izglītības programmas un tālākizglītības programmas veselības un sociālās aprūpes speciālistu kvalifikācijas uzturēšanai.

 • 08.01.2019
  LU PSK 80. jubilejas gada atklāšana

  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžai (LU PSK) šis gads būs nozīmīgs, jo 1. novembrī apritēs 80 . gadskārta kopš dibināta koledža (1939. gadā kā Žēlsirdīgo māsu skola). Skaistajam notikumam par godu tiek veidota īpaša jubilejas gada programma.

  Lasīt vairāk
 • 21.12.2018
  LU PSK sveiciens gadumijas svētkos!

  Kad pārtop par dzejoli eglīte sniegā

  Un dziesmā jau lāstekas spēlē,
  Uz brīdi piestāsim darbdienas steigā,
  Balts miers lai mums cerēt un ilgoties liek.
  /G. Micāne/

  Lasīt vairāk
 • 21.12.2018
  Studentu Ziemassvētku pasākums

  Decembris – klāt laiks, kad gaidām gada baltākos svētkus un atskatāmies uz gadā paveikto...


  Trešdien, 19. decembrī, Latvija Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžā (LU PSK) norisinājās studējošo Ziemassvētku pasākums “Acīs mirdz prieks”, ko organizēja Studējošo pašpārvalde.

  Lasīt vairāk
 • 13.12.2018
  LU PSK Ziemas uzņemšana 2018/2019

  Uzņemšanas noteikumi 2018/2019 [.PDF]

  ______________________________________________________________________________

  Izmanto iespēju – apvieno darbu ar studijām!
  Divu gadu laikā iegūsti diplomu par 1. līmeņa augstāko izglītību!
  Kļūsti par ārstniecības personu*, kura praktizē ārstniecībā, profilaksē, rehabilitācijā!

  *Ārstniecības likuma 1. pants nosaka, ka:

  1) ārstniecība — profesionāla un individuāla slimību profilakse, diagnostika un ārstēšana, medicīniskā rehabilitācija un pacientu aprūpe;
  2) ārstniecības personas — personas, kam ir medicīniskā izglītība un kas nodarbojas ar ārstniecību.

  _______________________________________________________________________________

  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK)
  ZIEMAS UZŅEMŠANA studiju programmā “PODOLOĢIJA”
  pilna laika klātienes vakara grupā

  no 07.01. līdz 25.01.2019.
  Dokumentu pieņemšana:
  LU PSK bibliotēkā, 2. korpusā (2. stāvā), Vidus prospektā 38, Bulduros Jūrmalā. Darba dienās no plkst. 9.00 līdz 15.00.

  Iegūstamā kvalifikācija: podologs
  Studiju ilgums: 2 gadi
  Studiju maksa: 1200.00 EUR/ par 1 studiju gadu

  Sīkāka informācija:
  - zvanot: mob. 28690166, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00 (Aiga Tonne, Medicīnas tehnoloģiju katedras lietvede),
  - rakstot uz e-pastu: aiga.tonne@inbox.lv

  Vairāk par studiju programmu “Podoloģija”. 
  _______________________________________________________________________________

  JAUNUMS!!!

  LU PSK Rēzeknes filiālē
  ZIEMAS UZŅEMŠANA studiju programmā “Ārstnieciskā masāža”
  pilna laika klātienes vakara grupā
  no 07.01. līdz 25.01.2019.
  Dokumentu pieņemšana**:
  LU PSK Rēzeknes filiāles kancelejā, Raiņa ielā 5a, Rēzeknē. Darba dienās no plkst. 9.00 līdz 15.00.

  Iegūstamā kvalifikācija: masieris
  Studiju ilgums: 2 gadi
  Studiju maksa: 1200.00 EUR/ par 1 studiju gadu

  Sīkāka informācija:
  - zvanot: 26415619, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00 (Iveta Strode, LU PSK Ārstniecības katedras vadītāja),
  - rakstot uz e-pastu: ivetastrode@inbox.lv

  **Reģistrācijas maksu Rēzeknes filiālē var veikti TIKAI ar pārskaitījumu (koledžas rekvizītus skatīt zemāk).

  Vairāk par studiju programmu “Ārstnieciskā masāža”.
  _______________________________________________________________________________

  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK)
  ZIEMAS UZŅEMŠANA studiju programmā “Ārstnieciskā masāža”
  pilna laika klātienes vakara grupā
  no 07.01. līdz 25.01.2019.
  Dokumentu pieņemšana
  : LU PSK bibliotēkā, 2. korpusā (2. stāvā), Vidus prospektā 38, Bulduros Jūrmalā. Darba dienās no plkst. 9.00 līdz 15.00.

  Iegūstamā kvalifikācija: masieris
  Studiju ilgums: 2 gadi
  Studiju maksa: 1200.00 EUR/ par 1 studiju gadu

  Sīkāka informācija:
  - zvanot: 26530342, 25448404, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00 (LU PSK kanceleja),
  - rakstot uz e-pastu: lupsklietvediba@gmail.com

  Vairāk par studiju programmu “Ārstnieciskā masāža”. (aktīvs links uz: http://www.psk.lu.lv/studiju-iespejas/studiju-programmas/arstnieciska-masaza)

  _______________________________________________________________________________

  Reģistrācijas maksa: 5.00 EUR

  Maksājumu var veikt:
  1) skaidrā naudā – LU PSK kasē Dienesta viesnīcā (Vidus prospekts 36, Bulduri, Jūrmala) vai
  2) ar pārskaitījumu LU PSK bankas kontā.

  Veicot maksājumu bankā, maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda sekojoša informācija:
  Reģistrācija studijām - vārds, uzvārds, personas kods, ieņēmuma kods: 21379.

  Rekvizīti maksājumam:
  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža
  Saīsinājums: LU PSK
  Adrese: Vidus prospekts 38, Jūrmala, Bulduri, LV-2010
  Reģ. Nr.: 90000031813
  Valsts kase, kods: TRELLV22
  Konta nr. LV27TREL9150234010000

  ______________________________________________________________________________

  Nākot pieteikties studijām, pārliecinies, vai Tev ir līdzi visi nepieciešamie dokumenti:
  1. Atestāts vai diploms par vidējo izglītību un sekmju izraksts.
  2. Centralizēto eksāmenu sertifikāti (CE sertifikāts: latviešu valoda un svešvaloda). (Reflektantiem, kas ieguvuši vidējo izglītību līdz 2004. gadam – dokuments par vidējās izglītības iegūšanu.)
  3. Personapliecinošs dokuments (pase vai identifikācijas karte).
  4. 1 foto (3x4 cm).
  5. Valsts valodas prasmes apliecība. (Reflektantiem, kuri ir beiguši mazākumtautības skolu un nav kārtojuši latviešu valodas centralizēto eksāmenu.)
  6. Bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem – apliecība sociālo garantiju nodrošināšanai.
  7. Personas datu maiņas apliecinošs dokuments.
  8. Reģistrācijas maksas apliecinošs dokuments, ja maksa par reģistrāciju ir ieskaitīta LU PSK bankas kontā.
  9. Pēdējās iegūtās izglītības apliecinoša dokumenta kopija (diploms), uzrādot oriģinālu.

  UZMANĪBU!
  Nākot uz uzņemšanu, pārliecinies, ka Tava deklarētā dzīvesvietas adrese sakrīt ar www.pasts.lv pieejamajiem datiem.
  Ja tie nesakrīt, pirms dodies uz uzņemšanu, izdrukā apliecinājumu par deklarēto dzīves vietas adresi, kura pieejama ielogojoties www.latvija.lv

  Lasīt vairāk
 • 07.12.2018
  ​Studējošo pašpārvalde aicina uz Ziemassvētku pasākumu!

  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) Studējošo pašpārvalde aicina uz 2018. gada noslēguma pasākumu “Acīs mirdz prieks”!s

  Lasīt vairāk
 • 07.12.2018
  Kvalifikācijas darbu priekšaizstāvēšanas grafiks

  2017./2018. studiju gada kvalifikācijas darbu priekšaizstāvēšanas grafiks

  Lasīt vairāk
 • 06.12.2018
  Grāmatas atvēršanas svētki

  Trešdien, 5. decembrī, Latvija Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžā (LU PSK) norisinājās grāmatas “Slimnieka ārstēšana, aprūpe un rehabilitācija mājas apstākļos. Hroniskas slimības” atvēršanas svētki, ko organizēja uzņēmums “TZMO Latvija”.

  Lasīt vairāk
 • 05.12.2018
  Norisinājusies Medicīnas tehnoloģiju katedras konference

  Sestdien, 1. decembrī, Latvijas Universitātes Dabas zinātņu akadēmiskajā centrā “Torņakalns” norisinājās Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) Medicīnas tehnoloģiju katedras rīkotā starptautiskā starpdisciplinārā konference “Profesionālās kompetences mūsdienu tehnoloģiju inovāciju laikmetā”, ko katedra organizēja sadarbībā ar profesionālajām asociācijām – “Latvijas Podologu biedrība”, “Latvijas Radiogrāferu un radiologu asistenta asociācija”, “Latvijas Laborantu asociācija”.

  Lasīt vairāk
 • 04.12.2018
  ISIC studentus kartes pagarināšana

  UZMANĪBU!!!

  Informācija LU PSK 2. un 3. kursu studējošajiem.

  Lasīt vairāk
 • 03.12.2018
  LU PSK direktore saņem Atzinības rakstu

  Piektdien, 30. novembrī, Jūrmalas Kultūras centrā norisinājās Jūrmalas domes rīkots pasākums “Sabiedriskā labuma balva 2018”, kurā nominācijā “Par ieguldījumu veselības nozares attīstībā” Atzinības raksts tika pasniegts Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) direktorei Ilgai Eriņai.

  Lasīt vairāk
 • “LV 100” Rēzeknes filiālē
  20.11.2018
  Pasākums “LV 100” Rēzeknes filiālē

  Otrdien, 20. novembrī, Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) Rēzeknes filiālē norisinājās pasākums “Erudīts 2018”, kura laikā tika godināta Latvijas valsts 100. proklamēšanas gadadiena.

  Lasīt vairāk

Studējošajiem studiju laikā ir iespēja līdzdarboties Studējošo pašpārvaldē, organizējot dažādas aktivitātes un pārstāvot studējošo intereses koledžas koleģiālajās institūcijās un darba grupās.

Uzzini vairāk

FACEBOOK SEKOTĀJI