Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas vasaras uzņemšana 2020/2021 Jūrmalā un Rēzeknes filiālē: 10.-28.08.2020. (katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 15.00). Iegūsti profesiju 2 vai 3 studiju gadu laikā! Kļūsti par kvalificētu ārstniecības personu veselības aprūpē vai speciālistu sociālās labklājības jomā!

Koledža piedāvā apgūt darba tirgū pieprasītas profesijas veselības aprūpes un sociālās labklājības jomā akreditētās 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības deviņās studiju programmās.

Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža ir vienīgā Latvijā, kura piedāvā apgūt Medicīnas tehnoloģiju katedrā realizētās studiju programmas – “Biomedicīnas laborants”, “Radiologa asistents” un “Podoloģija”.

Vienlaikus ar pamatstudijām koledža īsteno profesionālās pilnveides izglītības programmas un tālākizglītības programmas veselības un sociālās aprūpes speciālistu kvalifikācijas uzturēšanai.

 • 07.08.2020
  LU PSK uzņemšana 2020/2021 RĒZEKNĒ līdz 28.08.2020.

  Latvijas Universitāte P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) Rēzeknes filiālē pagarina 2020./ 2021. akadēmiskā gada dokumentu pieņemšanu līdz 28.08.2020.

  Lasīt vairāk
 • 07.08.2020
  LU PSK uzņemšana 2020/2021 JŪRMALĀ līdz 28.08.2020.

  Latvijas Universitāte P. Stradiņa medicīnas koledža pagarina 2020./ 2021. akadēmiskā gada dokumentu pieņemšanu līdz 28.08.2020.

  Lasīt vairāk
 • 05.08.2020
  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas lektore un ārējos sakaru koordinatore Aiga Grauduma

  Aiga Grauduma ir ne tikai mūsu koledžas absolvente, bet jau vairāk nekā 10 gadus ir Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) ārējo sakaru koordinatore un lektore. Aiga pēc ģimnāzijas absolvēšanas uzsāka studijas Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultātē un sāka strādāt Krīzes centrā ielas bērniem. Kā viņa pati saka: „Nākamais loģiskais solis bija izglītība sociālās aprūpes jomā.

  Tolaik mani darba kolēģi studēja P. Stradiņa veselības un sociālās aprūpes koledžā Jūrmalā (tagad LU PSK) un ieteica iegūt diplomu šeit. Studējot Latvijas Universitātē, uzsāku studijas arī koledžā. Pirmajā studiju kursā direktores vietniece studiju darbā Ieva Urtāne uzzināja, ka protu vācu valodu, un piedāvāja darboties ar
  pieredzes apmaiņas projektiem. Mācījos soli pa solim, lai apgūtu projektu veidlapu aizpildīšanu. Tā sākās mans darbs saistībā ar medicīnas nozari – studijas un darbs vienlaicīgi. Vēlāk ieguvu maģistra grādu Uzņēmējdarbības vadībā, 2005. gadā kļuvu par ārējo sakaru koordinatori un vēl aizvien pildu savus pienākumus. Ilgu periodu strādāju sociālās labklājības
  sistēmā, lai studentiem, vadot lekcijas koledžā, varētu sniegt arī praktisku pieredzi. Šobrīd esmu gan ārējo sakaru koordinatore, gan lektore, apvienojot gūto pieredzi veselības aprūpes
  un sociālās labklājības nozarē.”


  Runājot par ārējo sakaru koordinatores pienākumiem, A. Grauduma stāsta: „Mani galvenie pienākumi ir nodrošināt kvalitatīvu vizītes laiku ārvalstu partneriem, lielisku prakses
  un studiju pieredzi ERASMUS+ programmas studentiem, koordinēt ERASMUS+ projektus, kā arī nodrošināt koledžas studentiem nepieciešamo atbalstu prakses vai studiju periodā
  ārvalstīs, kā arī nosūtīt savus kolēģus mobilitātē uz partnerinstitūcijām. Lai gan kā ārējo sakaru koordinatore strādāju jau daudz gadus, rutīna neiestājas, jo ikviens students un docētājs
  ienes jaunas vēsmas. Katra diena ir citāda. Ja tiek uzņemti ārvalstu viesi, tad visa nedēļa paiet šajā zīmē – koledžas iepazīšana, lekcijas noorganizēšana, institūciju apmeklēšana. Bet ja
  jāsagatavo studenti vai mācībspēki mobilitātei, jāslēdz līgumi un jāsaskaņo visa nepieciešamā dokumentācija, un tam visam pa vidu vēl lekcijas. Pieredze man šo padsmit gadu laikā ir
  iemācījusi, ka nekad nevari paredzēt visu.”

  Pildot ārējo sakaru koordinatores pienākumus, A. Grauduma ir novērojusi, ka ERASMUS+ programma saved kopā cilvēkus, kas ir gatavi jauniem izaicinājumiem, atbalsta
  aktīvu dzīvesveidu un tic izaugsmei. Viņa saka: „Sadarbības partneri var mainīties, tomēr ideja, kāpēc cilvēki vēlas iesaistīties, vienmēr paliek. Piesakoties mobilitātei, mūsu koledžas
  studenti visbiežāk izvēlas doties tur, kur ir siltāks. Kādreiz šķiet, ka vieglāk būtu atvērt filiāli Spānijā vai Portugālē. Tomēr šobrīd ļoti tiek novērtēts arī kaimiņvalstu profesionālisms un
  studenti labprāt dodas uz Tartu, Tallinu, Kauņu un Šauļiem. Ir sadarbības augstskolas ar kuru koordinatoriem ir izveidojušās ļoti draudzīgas attiecības, kas vienmēr atbalstīs, palīdzēs, kā, piemēram, mūsu partneri, Spānijā – Mariano Arguelles, un Igaunijā – Danel Jantra. Uzskatu, kas studentiem ir jāizmanto iespēja piedalīties ERASMUS+ mobilitātē, jo tas ir izaicinājums sev pašam. Iespēja gūt pieredzi ārvalstu veselības aprūpes un sociālās labklājības nozarē.


  Dažkārt studenti strādā ar tehnoloģijām, kas nav pieejamas Latvijā. Šādā mobilitātē prasmes noteikti pilnveidojas. Ne vienmēr pozitīvi cerētais tiek sagaidīts, bet tad var novērtēt
  veselības aprūpes sistēmu Latvijā. Ar šādām domām atgriežas daļa no studentiem. Tomēr vairāk ir pozitīvo emociju. Daļa studenti atgriežas savā mobilitātes valstī, lai turpinātu darba
  attiecības tur. Daļa ir satikuši savas otrās pusītes ERASMUS+ programmas laikā. Ir iegūti draugi, un neaizmirstamas atmiņas. Šobrīd studentiem ir iespēja turpināt savu profesionālo
  pieredzi kā nesenajiem absolventiem, un mūsu studenti to labprāt izmanto. Vispozitīvāk vērtēju tos brīžus, kad izejot pa kabineta durvīm studentam var būt neliels samulsums, kā būs,
  kā veiksies, bet atgriežoties šķiet, pilnīgi cits cilvēks stāv priekšā – pašapzinīgs, motivēts, zinošs, un ar pārliecību, ka arī turpmāk viss izdosies.” 


  A. Grauduma runājot par koledžā valdošo noskaņu atzīst, ka šeit visi viens par otru rūpējas, sarāj, kad nepieciešams, bet atbalsta katrā izaugsmē. „To jūt, ienākot pa koledžas durvīm. Ja students uzņemšanas periodā ir apmulsis, tad vēlāk viņš tiek veiksmīgi iekļauts ikdienas aktivitātēs, ka pašam nemanot, ir mainījies. Kolēģi ir profesionāļi savā nozarē.”
  Jautāts arī par to, kā koledža pēdējo gadu laikā ir mainījusies, viņa atbild: „Kopš 2006. gadā absolvēju koledžu, tā ir ļoti augusi. Šobrīd ir vairāk studiju programmu un attīstīta
  infrastruktūra. Attīstība notiek nepārtraukti. Esot ārvalstu vizītēs, ja redzam kādas labas un īstenot iespējamas idejas, tās ieviešam mūsu koledžā. Tāpēc kļūstam modernāki, tomēr
  pieturamies pie pamatvērtībām. Prof. Paula Stradiņa fotogrāfija pie koledžas sienas atgādina,kādā nozarē strādājam, tāpēc jādara viss no sirds.”

  Uz atvadām A. Grauduma topošajiem LU PSK studentiem novēl nebaidīties no medicīnas, noteikti piedalīties ERASMUS+ programmas mobilitātē, jo kad tad, ja ne tagad –
  esot studenta statusā. Un vienmēr atcerēties – LU PSK ir atbalsts, tā ir ģimene.

  Lasīt vairāk
 • 31.07.2020
  LU PSK tālākizglītības aktualitātes (profesionālā pilnveide)

  Informācija par aktuālākajām tālākizglītības iespējām (profesionālās pilnveides izglītības programmām), ko realizē Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža (LU PSK).

  Lasīt vairāk
 • 14.07.2020
  Absolventiem iespēja pieteikties kompensācijai par darbu reģionos

  Aicina pieteikties absolventus kompensācijai par darbu reģionos.

  Veselības ministrija aicina ārstniecības personas pieteikties naudas kompensācijai par darbu reģionos, turpinot īstenot Eiropas Sociālā fonda projektu par valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošanu iedzīvotājiem ārpus Rīgas.
  Augstskolu un koledžu absolventi ir būtiska mērķgrupa kompensācijām.

  Lasīt vairāk
 • 13.07.2020
  LU PSK studējošajiem iespēja pieteikties stipendijai

  Šogad tiks turpināta Daugavpils novada jauno speciālistu piesaistes programma ar pašvaldības stipendiju fondu. Ik gadu tiek anketēti novada uzņēmēji, lai noteiktu prioritārās profesijas, kas nepieciešamas dažādos uzņēmumos. Stipendijai var pieteikties studējošais, kurš uzsāk vai turpina studēt kādā no pašvaldības atbalstāmajām specialitātēm.

  Lasīt vairāk
 • 10.07.2020
  LU PSK darba devēju novērtēta koledža - TOP 10 ieteiktāko koledžu vidū

  Jau devīto gadu Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) un karjeras portāls Prakse.lv veido darba devēju ieteiktāko studiju programmu un izglītības iestāžu TOPu, kas sniedz skolu absolventiem ieskatu, kur jaunietim apgūt izvēlēto profesiju. TOPa mērķis ir veicināt pārdomātu pamatskolu, vidusskolu un profesionālo mācību iestāžu absolventu tālākās izglītības un karjeras izvēli šovasar, ņemot vērā darba devēju viedokli. Šogad viedokli izteikuši 2660 darba devēji.

  Lasīt vairāk
 • 06.07.2020
  LU PSK noslēdz sadarbības līgumu ar LU MF

  Piektdien, 3. jūlijā, Latvijas Universitātes Zinātņu mājā Medicīnas fakultātē Latvijas Universitātes prorektors dabas tehnoloģiju un medicīnas zinātņu jomā Valdis Segliņš un Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas direktore Iveta Strode parakstīja sadarbības līgumu par studiju programmas “Māszinības” kopīgu realizēšanu no 2020./ 2021. akadēmiskā gada.

  Lasīt vairāk
 • 02.07.2020
  No 01.07.2020. LU PSK vada direktore Iveta Strode

  Trešdien, 1. jūlijā, Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) direktores pienākumus uzsāka pildīt Dr. med. Iveta Strode, kas koledžas vadību pārņēma no ārstes Ilgas Eriņas, kura koledžu vadīja kopš 1989. gada.

  Lasīt vairāk
 • 29.05.2020
  Iepazīsti profesiju! #6 Biomedicīnas laborants

  Biomedicīnas laborants – dinamiska, atbildīga un augsti pieprasīta profesija

  Saistībā ar paaudžu maiņu daudzās Latvijas veselības aprūpes jomās vērojams būtisks kvalificētu speciālistu trūkums. Turklāt medicīnā regulāri ienāk arvien jaunas tehnoloģijas, tiek īstenotas dažādas pētījumu programmas, parādās jaunas ārstniecības un diagnostikas metodes, kā arī papildinās veselības aprūpes iestāžu klāsts. Viena no jomām, kurā šobrīd ir ļoti augsts pieprasījums pēc kompetentiem un darba tirgū konkurētspējīgiem speciālistiem, ir laboratorā izmeklēšana, kurā milzīga atbildība gulstas uz tāda speciālista kā biomedicīnas laborants pleciem. Iepazīsti profesiju un izvērtē – varbūt tieši tev šī specialitāte ir labi piemērota?

  Lasīt vairāk
 • podologs
  13.04.2020
  ​Iepazīsti profesiju! #5 Ārstniecības persona - Podologs

  Podologs – tā nozīme pēdu veselības saglabāšanā

  Veselas pēdas ir veselības pamats. Kvalificētu ārstniecības personu iesaiste pēdu veselības saglabāšanā ir ļoti būtiska, jo pacientu pēdu veselības problēmas bieži ir saistītas ar citām saslimšanām vai traumām. Tieši tādēļ vairāki veselības aprūpes speciālisti – dermatologi, endokrinologi, ģimenes ārsti, asinsvadu ķirurgi, tehniskie ortopēdi, traumatologi – veido sadarbību ar tādu speciālistu kā podologs. Podoloģija laika gaitā ir attīstījusies kā patstāvīga medicīnas apakšnozare un Latvijā, līdzīgi kā citās Eiropas valstīs, iegūt podologa izglītību iespējams medicīnas koledžā.

  Lasīt vairāk
 • Radiologa asistents
  07.04.2020
  Iepazīsti profesiju! #4 Radiologa asistents

  Radioloģija – medicīnas acis

  Apmeklējot savu ģimenes ārstu, mēs nereti tiekam nosūtīti uz dažnedažādiem izmeklējumiem, jo, kā zināms, ārsts, vienkārši redzot pacientu un uzklausot viņa sūdzības, sākotnēji tikai aptuveni var novērtēt viņa veselības stāvokli, bet nevar nosaukt precīzu diagnozi. Gūstot traumu, ciešot no klepus vai iesnām, vai atnākot pie ārsta ar kādām citām sūdzībām, pacientiem bieži vien tiek nozīmēts rentgens, ultrasonogrāfija vai citi izmeklējumi, bez kuriem nav iedomājama neviena poliklīnika, veselības centrs un slimnīca. Milzīgu nozīmi pacienta veselības stāvokļa novērtēšanā ieņem tāds speciālists kā radiologa asistents – ārstniecības persona, kura, prasmīgi pielietojot tehnoloģijas, veic radioloģiskās procedūras vai diagnostiskās radioloģijas izmeklējumus, lai palīdzētu ārstam noteikt pacienta sūdzību cēloni un piemeklēt atbilstošu terapiju.

  Lasīt vairāk

Studējošajiem studiju laikā ir iespēja līdzdarboties Studējošo pašpārvaldē, organizējot dažādas aktivitātes un pārstāvot studējošo intereses koledžas koleģiālajās institūcijās un darba grupās.

Uzzini vairāk

FACEBOOK SEKOTĀJI