Koledža piedāvā apgūt darba tirgū pieprasītas profesijas veselības aprūpes un sociālās labklājības jomā akreditētās 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības deviņās studiju programmās.

Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža ir vienīgā Latvijā, kura piedāvā apgūt Medicīnas tehnoloģiju katedrā realizētās studiju programmas – “Biomedicīnas laborants”, “Radiologa asistents” un “Podoloģija”.

Atvērto durvju dienas 2018/2019

Nāc un iepazīsties ar Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžu – 2019. gada 14. un 21. martā (Bulduros, Jūrmalā)!

Vienlaikus ar pamatstudijām koledža īsteno profesionālās pilnveides izglītības programmas un tālākizglītības programmas veselības un sociālās aprūpes speciālistu kvalifikācijas uzturēšanai.

 • 13.05.2019
  LU PSK dalība “SkillsLatvia 2019”

  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) pārstāvji no 8. līdz 9. maijam izstāžu centrā “Ķīpsala” piedalījās nacionālajā jauno profesionāļu meistarības konkursa “SkillsLatvia 2019” profesiju parādē.

  FOTOATSKATS

  Konkurss “SkillsLatvia” mūsu valstī norisinājās jau trešo gadu pēc kārtas, to ESF projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros organizēja Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Kā meistarības konkursa mērķis ir izvirzīts – vērst sabiedrības uzmanību uz profesionālo izglītību un aktualizēt tajā iegūto prasmju un izcilības nozīmi darba tirgū.


  Ar moto “Uzvar darītājs!” nacionālajā jauno profesionāļu meistarības konkursā “SkillsLatvia 2019” sacentās 129 dalībnieki 19 dažādos prasmju konkursos. Lai noskaidrotu
  labākos jaunos profesionāļus, konkursanti 2 dienu garumā demonstrēja savas prasmes, veicot nozares ekspertu sastādītus darba uzdevumus. “SkillsLatvia 2019” uzvarētāji saņēma ceļazīmi tālākai iespējai pārstāvēt Latviju starptautiskajos profesionālās meistarības konkursos “EuroSkills” un “WorldSkills”.


  Trešo reizi profesiju parādē “SkilsLatvia” starp dalībniekiem bija arī LU PSK, kuras komanda kopā ar kolēģiem no Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas, Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledžas un Neatliekamās medicīnas palīdzības dienesta pārstāvēja medicīnas nozares profesiju bloku un apmeklētājiem aicināja iepazīt nozares profesijas.

  LU PSK stenda vietā apmeklētājus sagaidīja Medicīnas tehnoloģiju katedras lektores un studējošie, kas stāstīja par veselības aprūpes nozares profesijām. LU PSK komanda piedāvā izmēģināt prasmes, kuras profesionālajā ikdienā ir nepieciešamas radiologa asistentam, biomedicīnas laborantam un podologam. Prasmju demonstrācija norisinājās lektoru – nozares praktiķu uzraudzībā. Abās pasākuma dienās koledžas stendā bija novērojama liela rosība un interese, apmeklēji labprāt izmēģināja un iesaistījās sagatavotajos prasmju pārbaudes
  uzdevumos.

  LU PSK administrācija pateicas VIAA par uzaicinājumu piedalīties “SkillsLatvia 2019”, paldies, –koledžas komandai par atsaucību un ieguldījumu, organizējot dalību, paldies, – par darbu abās pasākuma norises dienās!

  Informācijas sagatavošanā izmantota VIAA publicitātes informācija.

  Lasīt vairāk
 • 30.04.2019
  Kvalifikācijas darba elektroniskā versija

  SVARĪGA informācija 2. un 3. kursa studējošiem par kvalifikācijas darba elektroniskās versijas iesniegšanu!

  Lūgums līdz 11.06.2019. plkst. 17.00 kvalifikācijas darba elektronisko versiju (PDF – Portable Document Format) nosūtīt uz sekojošo e-pastu: kd@psk.lv.


  Foto: no interneta

  Lasīt vairāk
 • 26.04.2019
  LU PSK un LU RMK 10. studentu konference

  Ceturtdien, 25. aprīlī, Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža (LU RMK) un Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža (LU PSK) organizēja 10. studentu konferenci, kuras tēma šogad bija “Biopsihosociālais modelis medicīnā”. 

  FOTOATSKATS

  Konferences ievadā Klīniskās un profilakstiskās medicīnas institūta vadošā pētniece un Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes docente Daiga Šantere vadīja lekciju par “Uztura izvēli ietekmējošiem faktoriem”.

  Abu koledžu studenti konferencē prezentēja saistošas tēmas par biopsihosociāliem aspektiem medicīnā, demonstrēja veiktos pētījumus un to rezultātus, kā arī aktīvi iesaistījās diskusijās.

  LU PSK konferencē pārstāvēja studiju programmas “Biomedicīnas laborants” un “Ārstniecība” studējošie: Rolands Brencāns prezentēja tēmu “Ļaundabīgās hematoloģiskās saslimšanas fiziski attīstītiem sportistiem”, Zane Paparde – “Otrā tipa cukura diabēta diagnostiskie rādītāji”, Santa Bule – “Kardiovaskulārās disfunkcijas un kopējās slodzes tolerances izmaiņas pacientiem pēc miokarda infarkta rehabilitācijas periodā”, un LU PSK Rēzeknes filiāles studente Sandra Šilova klātesošos iepazīstināja ar savu tēmu – “Ārsta palīgu darba organizāciju ietekmējošie iekšējie faktori”.

  Paldies, LU RMK par silto uzņemšanu, radošām idejām un saistošām diskusijām!

  Uz tikšanos 11. LU PSK un LU RMK studentu konferencē!
  Dagnija GULBE,
  LU PSK direktores vietniece pētniecības jautājumos

  Lasīt vairāk
 • 25.04.2019
  LKA konference

  Trešdien, 24. aprīlī, Juridiskajā koledžā norisinājās Latvijas Koledžu asociācijas (LKA) un LKA Studentu padomes rīkotā konference “Koledžas Latvijā: Quo vadis?”, kurā Latvijas Universitāte P. Stradiņa medicīnas koledžu pārstāvēja (LU PSK) Studējošo pašpārvaldes pārstāves.

  FOTOATSKATS

  Konferenci atklāja Jānis Rozenblats, LKA valdes priekšsēdētājs, kurš iepazīstināja ar Latvijas koledžu pieredzi speciālistu sagatavošanā un izteica LKA skatījumu par koledžu attīstības perspektīvām un problēmām.

  Turpinājumā konferences moderators Tālavs Jundzis, Juridiskās koledžas direktors, aicināja uzstāties: Inetu Kristovsku, LR Izglītības un zinātnes ministrijas biroja vadītāju, Ilmāru Dūrīti, Saeimas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju apakškomisijas priekšsēdētāju, Baibu Rivžu, Augstākās izglītības padomes priekšsēdētāja vietnieci, un Anitu Līci, Latvijas Darba devēju konfederācijas Izglītības un nodarbinātības jomas vadītāju.

  Konferences programmā apskatītās nozares aktualitātes:
  - Koledžas un to nākotne Izglītības un zinātnes ministrijas skatījumā;
  - Kas būtu maināms un sakārtojams augstākās profesionālās izglītības jomā;
  - Koledžas viedokļu un diskusiju krustpunktos;
  - Koledžu absolventu vērtējums un pieprasījums Latvijas darba tirgū.

  Programmu noslēdza koledžu studenti un absolventi, kuri dalījās savā pieredzē, kāpēc izvēlējušies studijas konkrētajā koledžā, ko ieguvuši un kādas priekšrocības izjutuši studiju procesā un pēc koledžas absolvēšanas. Starp koledžu studentiem uzstājās LU PSK studentes – Galiņa Vasiļveska, studiju programmas “Māszinības” 1. kursa studente un LKA Studentu padomes locekle, un Sniedze Krēgere, studiju programmas “Podololoģija” 1. kursa studente un LU PSK Studējošo pašpārvaldes priekšsēdētāja.

  Lasīt vairāk
 • 11.04.2019
  Ētikas komisijas informācija 2018/2019

  Informācija 2. un 3. kursu studentiem!!!


  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) 2018./ 2019. studiju gada 

  ĒTIKAS KOMISIJAS IESNIEGUMU PIEŅEMŠANAS GRAFIKS ->.PDF

  Informācija par LU PSK Ētikas komisijas darbību. Lasīt šeit

  Cieņā,
  LU PSK Ētikas komisija
  E-pasts: lupsk.etikas.komisija@gmail.com

  Lasīt vairāk
 • 11.04.2019
  Veiksmīga dalība konkursā Daugavpilī

  Trešdien, 10. aprīlī, Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) Rēzeknes filiāles studentu komanda “ASTRUM” piedalījās Daugavpils Universitātes Daugavpils Medicīnas koledžas 4. starptautiskajā studentu meistarības konkursā, kura šī gada tēma bija “Kopā mēs varam!”. LU PSK komanda, veiksmīgi izpildot konkursa uzdevumus, ieguva godpilno 3. vietu. 

  Konkurss tiek rīkots ar mērķi – dot iespēju izglītojamiem vispusīgi parādīt savas zināšanas, prasmes un iemaņas medicīnā, attīstot patstāvīgo darbību, paplašinot studējošo redzesloku, kontaktējoties ar citu valstu medicīnas koledžu studentiem.

  Žūrija vērtēja komandas locekļu savstarpējo komunikāciju, saliedētību, radošumu, ātrumu un precizitāti, kā arī studentu teorētiskās zināšanas un prasmes – farmakoloģijā, anatomijā, fitoterapijā, intravenozajā medikamentu infūzijā, vitālo rādītāju noteikšanā, desmurģijā un neatliekamajā palīdzībā (cietušā transportēšanā).

  LU PSK administrācija pateicas savai komandai, studiju programmas “Ārstniecība” studentiem – Sendijai Caunei, Annai Marijai Beleckai, Artim Plešam, Martinam Višņevskim! Paldies, lektorei Anitai Gailumei par komandas sagatavošanu un sniegto atbalstu konkursa dienā! Lepojamies!

  Lasīt vairāk
 • 10.04.2019
  LKA 10. starpkoledžu boulinga turnīrs

  Otrdien, 9. aprīlī, “Pepsi boulinga centrā” norisinājās Latvijas koledžu asociācijas (LKA) pasākums – Starpkoledžu boulinga turnīrs, kurā veiksmīgi piedalījās arī Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) Studējošo pašpārvaldes komanda “Dopings”.

  Šis turnīrs bija nozīmīgs, jo tika organizēts jau desmito gadu pēc kārtas un vienuviet pulcēja kuplu dalībnieku skaitu, turnīrā piedalījās 21 komanda. Turpinot tradīciju, LKA organizatoriskajos jautājumos palīdzēja LKA Studentu padome un 2018. gada turnīra 1. vietas ieguvēji – Valsts policijas koledžas studentu komanda.

  LKA 10. starpkoledžu boulinga turnīru atklāja LKA valdes priekšsēdētājs Jānis Rozenblats, pēc uzrunas sekoja sagatavoto mājasdarbu atrādīšana – ar radošo vizītkaršu palīdzību komandas iepazīstināja ar sevi. Turnīrs norisinājās spraigi, zālē valdīja cīņasspars, uzmundrinoši līdzjutēju uzsaucieni un gaviles par veiksmīgiem trāpītiem metieniem.

  Par LKA 10. starpkoledžu boulinga turnīra 1. vietas laureātiem tika sumināta Valsts policijas koledžas studentu komanda, 2. vietu ieguva Valsts robežsardzes koledžas komanda, 3. vietu – Malnavas koledžas komanda.

  LU PSK administrācija apsveic LKA 10. Starpkoledžu boulinga turnīra laurētus un jo īpaši pateicas savas komandas dalībniekiem, paldies – Jānim Circenim, Montai Ķempelei, Sanitai Prikņai, Elzai Siliņai, Ingusam Stallītim! Paldies līdzjutējām klātienē – Sniedzei Krēgerei un Nataļjai Silovai!
  Lepojamies!

  Lasīt vairāk
 • 05.04.2019
  ”VESELĪBA. LABSAJŪTA. PRAKSE”, 04.04.2019.

  Ceturtdien, 4. aprīlī, Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžā (LU PSK), lai veicinātu sadarbību starp studentiem, akadēmisko personālu, skaistumkopšanas speciālistiem un veselības aprūpes nozares praktiķiem, norisinājās 3. starptautiski zinātniskā konference “VESELĪBA. LABSAJŪTA. PRAKSE”.

  FOTOATSKATS


  Konferenci atklāja LU PSK direktore Ilga Eriņa, Latvijas skaistumkopšanas speciālistu asociācijas valdes priekšsēdētāja Sabīne Ulberte, Latvijas Fizikālās Medicīnas asociācijas biedre Vineta Ņehvjadoviča, vēlot konferences dalībniekiem gūt jaunas zināšanas un dalīties pieredzē, tā veicinot profesionālo izaugsmi.


  Dienas pirmajā pusē referenti klātesošos iepazīstināja ar aktuāliem problēmjautājumiem skaistumkopšanas un veselības aprūpes nozarē, kā arī dalījās gan ar savā praksē novēroto, gan
  iepazīstināja ar pētījumos balstītām atziņām un skaidrojumiem. Konferences programmu atklāja ārste, ortomolekulārās un funkcionālās medicīnas speciāliste Antra Briede, kura runāja par pilnvērtīgu uzturu, tā nozīmi un kā uzturs ietekmē cilvēka veselību. Plastikas ķirurgs, Latvijas Estētiskās Lāzerķirurģijas asociācijas prezidents Valdis Ģīlis skaidroja nepieciešamās kompetences skaistumkopšanas speciālista darbā.


  Otrajā dienas daļā tika organizētas vairākas meistarklases, kurās savā pieredzē dalījās profesionāļi no Latvijas un ārvalstu speciālisti no LU PSK partneraugstskolām no Baltijas valstīm.

  Šī gada konferences programmā iekļautās praktiskās meistarklases:
  MEISTARKLASES skaistumkopšanas speciālistiem kosmetoloģijā
  I – Orly Gel FX Gel Lacquer System Enriched with Vitamins A, E and B5 – Top Offer for Long Lasting
  Manicure. BREATHABLE – Healthy Nail Polish. Nail polish base, color and protection – all in one.
  Meistarklases vadītājs: Ramune Budriene, Ramune Sauliene, studiju programmas
  “Skaistumkopšanas speciālists” lektores, Vilniaus Kolegija, Viļņa, Lietuva
  II – Estētisko problēmu risināšana ar BIODROGA MD izmantojot mikroadatu ierīci
  Meistarklases vadītājs: Ārsts–kosmetologs, BIODROGA treneris Linda Stanka
  MEISTARKLASES masieriem
  III – Honey Massage
  Meistarklases vadītājs: Kirkke Reisberg, fizioterapijas lektore, Tartu Health Care College, Tartu,
  Igaunija
  IV – Kraniālā refleksoterapija
  Meistarklases vadītājs: Dace Dagnija Legzdiņa, sertificēta refleksoterapijas speciāliste, sertificēta
  masiere, LU PSK lektore


  Konferencē piedalījās LU PSK studiju programmu „Estētiskā kosmetoloģija” un „Ārstnieciskā masāža” studējošie, absolventi un docētāji, pārstāvji no LU PSK Latvijas un ārvalstu
  partneraugstskolām, skaistumkopšanas nozares un veselības aprūpes profesionāļi. 


  Dienas kopsavilkumā konferences apmeklētāji atzinīgi novērtēja organizatoru darbu un pateicās par vērtīgo un aktuālo programmas saturu.


  Konferences partneraugstskolas:
  Vilniaus Kolegija/ University of Applied Sciences (Lietuva), Kauno Kolegija (Lietuva), Tartu Health
  Care College (Igaunija)


  Paldies par sadarbību un sniegto atbalstu:
  GMT Beauty
  BioMark
  BIODROGA 
  Mārtiņa Burbuļi

  Lasīt vairāk
 • 03.04.2019
  Kvalifikācijas darbu nodošanas grafiks 2018/2019

  Informācija 2. un 3. kursu studentiem!!!

  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas 2018./ 2019. studiju gada
  KVALIFIKĀCIJAS DARBU NODOŠANAS GRAFIKS (.PDF).

  Lasīt vairāk
 • 01.04.2019
  Iegūta 3. vieta starptautiskā meistarības konkursā

  Ceturtdien, 28. martā, Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) komanda piedalījās “VII International Students Massage Championship”, ko organizēja koledžas partneraugstskola Kauno kolegija (Lietuva). LU PSK komandai, Ārstniecības katedras studiju programmas “Ārstnieciskā masāža” 1. un 2. kursa studentēm, dalība šī gada konkursā vainagojās panākumiem – Līga Freiberga kopvērtējumā ieguva 3. vietu, Sanita Prikņa saņēma pateicību.

  VIDEOSKATS

  Konkursā piedalījās Kauno kolegija studenti un pārstāvji no augstskolas partnervalstīm – Latvijas, Polijas, Spānijas. Dalībniekiem bija jādemonstrē savas zināšanas un prasmes klasiskās masāžas disciplīnā un brīvas izvēlēs masāžas disciplīnā. Konkursa norisi vēroja un vērtēja profesionāla žūrija, kura īpaši uzteica LU PSK komandas sniegumu konkursa pirmajā kārtā – klasiskajā masāžā.


  LU PSK administrācija apsveic studentes ar teicamo sniegumu konkursā un atzinīgi novērtē koledžas pārstāvēšanu ārpus Latvijas robežām! Studentēm novēl pilnveidot zināšanas un prasmes, neapstāties pie sasniegtā!
  Pateicība tiek izteikta arī lektorēm, kuras sagatavoja studentes konkursam un sniedza atbalstu klātienē, paldies – Vinetai Ņehvjadovičai un Marijai Livčānei–Rodzevičai!
  Paldies, studiju programmas “Ārstnieciskā masāža” dienas grupas 1. kursa studējošajiem par līdzjušanu LU PSK komandai konkursa dienā Kauņā!
  Priecājamies par sasniegumiem un lepojamies ar savu komandu!


  Lasīt vairāk
 • 29.03.2019
  2. starptautiskā zinātniskā konference

  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža (LU PSK) ar mērķi veicināt starpnozaru sadarbību akadēmiskās un profesionālās pieredzes apmaiņā, organizēs 2. starptautisko zinātnisko konferenci “Veselības aprūpes un sociālās labklājības kvalitāte – IZGLĪTĪBA UN PRAKSE”, kas norisināsies 2019. gada 23. maijā. Konferenci atbalsta – Latvijas Universitāte.

  Lasīt vairāk
 • 29.03.2019
  LU PSK salidojums 2019, reģistrācija

  2019. gada 24. maijā Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžā (Rīgas 2. medicīnas skola) – Vidus prospektā 38, Jūrmalā – norisināsies salidojumos, uz kuru mīļi tiks gaidīti absolventi, bijušie kolēģi un koledžas darbinieki!

  REĢISTRĀCIJA absolventiem >> ŠEIT
  REĢISTRĀCIJA darbiniekiem >> ŠEIT

  SALIDOJUMA NORISE:
  16.00 – reģistrācija
  18.00 – svinīgais pasākums
  Pēc svinīgā pasākuma – koledžas apskate, groziņu vakars un balle

  DALĪBAS MAKSA*:
  7.00 EUR
  * Maksājumu varēs veikt klātienē koledžas kasē 24.05.2019 (norēķinu būs iespējams veikt tikai skaidrā naudā) vai iepriekš ar pārskaitījumu (lūgums pie reģistrācijas uzrādīt veiktā maksājuma uzdevumu).

  REKVIZĪTI:
  Latvijas Universitātes aģentūra
  “Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža”
  Saīsinājums: LU PSK
  Vidus prospekts 38, Jūrmala, LV-2010
  Reģ. Nr.: 90000031813
  Valsts kase, kods: TRELLV22
  Konta nr.: LV27TREL9150234010000
  Maksājuma mērķis (norādīt OBLIGĀTI): Salidojums 2019, ieņēmuma kods – 21379.

  JAUTĀJUMU GADĪJUMĀ LŪGUMS SŪTĪT E-PASTU UZ:
  lupsk.salidojums@gmail.com 
  VAI ZVANĪT: 
  mob. t. +371 29427217

  Uz tikšanos salidojumā!


  Informējam, ka Latvijas Universitātes aģentūras “Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža” reģ. nr. 90000031813 (turpmāk – Pārzinis)organizētajā pasākumā, iespējama šī pasākuma fotografēšana un/vai filmēšana, kuras rezultātā iegūtās fotogrāfijas un/vai videoierakstus Pārzinis ir tiesīgs izmantot Pārziņa komunikācijas kanālos (vietnē http://www.psk.lu.lv, sociālajos tīklos – Facebook, Instagram, YouTube) un drukas darbos. Datu izmantošanas mērķis: arhīva veidošanas, pamatdarbības un sabiedrisko attiecību pasākumu atspoguļošanas, kā arī mārketinga nolūkiem. Sīkāka informācija pieejama klātienē: Vidus prospektā 38,Jūrmalā, LV-2010.

  Lasīt vairāk

Studējošajiem studiju laikā ir iespēja līdzdarboties Studējošo pašpārvaldē, organizējot dažādas aktivitātes un pārstāvot studējošo intereses koledžas koleģiālajās institūcijās un darba grupās.

Uzzini vairāk

FACEBOOK SEKOTĀJI