Koledža piedāvā apgūt darba tirgū pieprasītas profesijas veselības aprūpes un sociālās labklājības jomā akreditētās 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības deviņās studiju programmās.

Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža ir vienīgā Latvijā, kura piedāvā apgūt Medicīnas tehnoloģiju katedrā realizētās studiju programmas – “Biomedicīnas laborants”, “Radiologa asistents” un “Podoloģija”.

Vienlaikus ar pamatstudijām koledža īsteno profesionālās pilnveides izglītības programmas un tālākizglītības programmas veselības un sociālās aprūpes speciālistu kvalifikācijas uzturēšanai.

 • 05.05.2021
  LU PSK dalība starptautiskā zinātniski praktiskā konferencē

  Ceturtdien, 29. aprīlī, Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) Sociālās aprūpes katedras vadītāja Ina Vīksniņa un ārējo sakaru koordinatore Aiga Grauduma piedalījās XVI starptautiskajā zinātniski praktiskajā konferencē “Mūsdienu menedžments: problēmas un perspektīvas”, ko organizēja Sanktpēterburgas valsts ekonomikas universitāte (Krievija).

  Lasīt vairāk
 • 30.04.2021
  LU PSK sveic Latvijas neatkarības svētkos

  Vēl daudz jāatmin, kaut daudz ir iedots.
  Tā gaisma aiz kalna atkal cels mūs un vienos.
  Kad vēji virs laikiem met viesuļus zaros,
  Tu būsi man zeme, es tev... Es būšu tavs karogs!

  Kas plīvos negaisā, runās sudrabā, līdzās klusēs zeltā!
  Pacelsies virs pils augšām celtās, augšām celtās!
  /R. Kaupers/


  Sirsnīgi sveicam Latvijas neatkarības 31. atjaunošanas gadadienā!


  Latvijas Universitātes
  P. Stradiņa medicīnas koledžas
  administrācija

  Lasīt vairāk
 • 23.04.2021
  LU 79. Starptautiskās zinātniskās konferences sekcija

  Ceturtdien, 22. aprīlī, norisinājās Latvijas Universitātes (LU) 79. Starptautiskās zinātniskās konferences sekcija “Starpdisciplinārie pētījumi medicīnas koledžās”, kuru LU P. Stradiņa medicīnas koledža (LU PSK) organizēja sadarbībā ar LU Rīgas Medicīnas koledžu (LU RMK) un LU Rīgas 1. medicīnas koledžu (LU R1.MK). Konferences sekcija šogad tika rīkota tiešsaistes režīmā.

  Lasīt vairāk
 • 22.04.2021
  Aktuālais par studiju procesa organizēšanu (publicēts 22.04.2021.)

  Pamatojoties uz 2021. gada 13. aprīļa grozījumiem Nr. 230 Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” un Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) direktores 2021. gada 20. aprīļa rīkojumu Nr. 1.7/46, ir veikti grozījumi 2021. gada 7. aprīļa rīkojumā Nr. 1.7/38, nosakot, ka:

  • studiju process notiek attālināti, izņemot praktiskās daļas apguvi, kura nepieciešama profesionālo prasmju apguvei un kuru nav iespējams veikt attālināti vai pārcelt uz turpmākiem studiju posmiem . Praktiskās daļas apguve notiek klātienē grupā ne vairāk kā pieciem vienas grupas (kursa) studējošiem, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības;
  • profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides izglītības process tiek organizēts attālināti, izņemot praktiskās un klīniskās mācības Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.6.0/17/I/001 "Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana" ietvaros īstenotās profesionālās pilnveides programmas "Funkcionālās diagnostikas metode māsu praksē (M60)" apguvē, nodrošinot praktiskās un klīniskās mācības klātienē vienlaikus tikai vienas izglītības iestādes grupas dalībniekiem, kā arī divu metru distances ievērošanu un mutes un deguna aizsegu lietošanu mācību procesa laikā.

  Izglītības un zinātnes ministrijas aktualizēti (15.04.2021) ieteikumi augstskolām un koledžām piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai. (PDF)

  LŪGUMS ŅEMT VĒRĀ UN IEVĒROT!


  LU PSK bibliotēka (Jūrmalā) studējošajiem ir pieejama pēc iepriekšēja pieraksta, lai saņemtu/nodotu grāmatas līdzņemšanai, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības, kontakttālrunis: +371 20274493.

  Jautājumus, kas skar studiju procesa organizēšanu, studējošie tiek aicināti risināt attālināti, sazinoties ar atbildīgo koledžas darbinieku – zvanot vai sūtot e-pastu (skat. kontaktinformāciju koledžas mājaslapā).

  Studējošajiem kursu kopīgajos e-pastos un koledžas mājaslapā regulāri jāseko līdzi informācijai par izmaiņām LU PSK darba un studiju procesa organizēšanas kārtībā.

  LU PSK telpās (Jūrmalā un Rēzeknē), arī ārpus telpām, iespēju robežās izvairīties no pulcēšanās, tiekoties klātienē ievērot 2 metru distanci, iekštelpās obligāti jālieto sejas aizsargmaskas, jāievēro regulāra roku higiēna.

  BŪSIM SAPROTOŠI UN ATBILDĪGI!
  LU PSK AICINA DARBINIEKUS UN STUDĒJOŠOS BŪT ATBILDĪGIEM, IEVĒROT NOTEIKTOS EPIDEMIOLOĢISKOS DROŠĪBAS PASĀKUMUS, ATRODOTIES KOLEDŽĀ UN ĀRPUS TĀS!

  Informācija par aktuālo Veselības ministrijas un Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā.
  Aicinām izmantot lietotni “Apturi Covid”!

  Lasīt vairāk
 • Soneta Grosberga-Merca
  13.04.2021
  Intervija ar LU PSK lektori Sonetu Grosbergu-Mercu

  Pirms kāda laika koledžas Facebook lapas rubrikā "LU PSK Absolventa stāsts" mēs nedaudz iepazināmies ar koledžas studiju programmas „Biomedicīnas laborants” absolventi Sonetu Grosbergu-Mercu. Tomēr Soneta nav tikai koledžas absolvente, viņa ir arī LU PSK Medicīnas tehnoloģiju katedras lektore, tāpēc šomēnes aicinājām viņu uz sarunu, lai iepazītos tuvāk.

  Lasīt vairāk
 • VESELĪBA. LABSAJŪTA. PRAKSE.
  09.04.2021
  “VESELĪBA. LABSAJŪTA. PRAKSE.”, 08.04.2021.

  Ceturtdien, 8. aprīlī, veiksmīgi norisinājās Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) organizētā 4. starptautiskā zinātniskā konference “VESELĪBA. LABSAJŪTA. PRAKSE”, kas šogad tika rīkota tiešsaistes režīmā, MS Teams platformā.

  Lasīt vairāk
 • virtuālā mobilitāte
  24.03.2021
  LU PSK lektores Kristīnes Vītoliņas dalība virtuālajā mobilitātē

  Trešdien, 24. martā, Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) Sociālās aprūpes katedras lektore Kristīne Vītoliņa ERASMUS+ programmas virtuālās mobilitātes ietvaros tiešsaistē viesojās pie koledžas partneraugstskolas Utena University of Applied Sciences (Lietuva) kolēģiem un studējošajiem.

  Lasīt vairāk
 • kompensācijas ārstniecības personām reģionos
  18.03.2021
  Finansiāls atbalsts jaunajiem speciālistiem (reģionos)

  Veselības ministrija īsteno atbalsta programmu jaunajiem speciālistiem reģionos
  ESF projekts “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas” Nr. 9.2.5.0/17/I/001

  Lasīt vairāk
 • Daina Magdeburgere
  16.03.2021
  Intervija ar LU PSK dienesta viesnīcas vadītāju Dainu Magdeburgeri

  Šis nebūs stāsts par kādu no Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas lektoriem, bet gan par ļoti nozīmīgu cilvēku koledžas dienesta viesnīcā – tās vadītāju Dainu Magdeburgeri.

  Daina ir koledžas ģimenes locekle jau 9 gadus, un viņa LU PSK sāka strādā kā dienesta viesnīcas dežurante, kas esot dāvājis viņai iespēju iepazīt ne tikai studentu dzīvi dienas laikā, bet ielūkoties, kas notiek arī vakara un nakts stundās. „Šajā amatā piedzīvoju visu – patiesu prieku, skaistas iepazīšanās, pirmās sirdssāpes un citas pieredzes, tā teikt, visu jauniešiem raksturīgo emociju gammu. Iepriekš gūtā pieredze man lieti noder arī pašreizējā amatā, jo, lai nodrošinātu studentiem patīkamus un vajadzībām atbilstošus apstākļus, ir svarīgi izprast pašu studējošo vajadzības,” stāsta Daina.

  Katru studiju gadu koledžas dienesta viesnīcā dzīvo nedaudz vairāk nekā 100 studenti. „Viņi ir raibi kā dalmācieši, dažāda vecuma, ar atšķirīgām interesēm un rakstura īpašībām, tomēr visi kā viens esot atsaucīgi un pieklājīgi. Ikdienā Dainas pārziņā ir viss, kas saistās ar dienesta viesnīcu – tās darbinieki, studējošie, inventārs, dokumentācija, turklāt viņai jāprot risināt arī konfliktsituācijas un nereti jāsniedz kāds padoms.”

  Runājot par to, kāda atmosfēra valda dienesta viesnīcā, Daina saka: „Šī ir vieta, kur atgriezties pēc lekcijām – atpūsties, gatavoties mācību izaicinājumiem un svinēt lielās un mazās uzvaras, tāpēc lielākoties pašu studentu rokās ir tas, kāda iekšējā gaisotne viņus sagaida. Protams, nevienam nav noslēpums, ka dienesta viesnīcas iemītnieki nereti izceļas ar savu humora izjūtu. Piemēram, reiz kāds no topošajiem radiologa asistentiem saimniecības daļas ķerrā pa koledžas teritoriju vizināja savas grupas meiteni. Kādā citā reizē daži dienesta viesnīcā dzīvojošie puiši bija tik drosmīgi, ka kaili uzdrošinājās vakariņot koplietošanas virtuvē. Esmu bijusi arī mīlestības apliecinājumu starpniece, studenšu rokās nododot kurjeru vai kautrīgu pielūdzēju piegādātos ziedus. Un šie ir tikai daži no dienesta viesnīcas iekšējās dzīves piemēriem.”

  Daina smejot saka, ka varētu grāmatu sarakstīt par dienesta viesnīcā piedzīvoto, bet neviens kuriozs nepārspējot atkal tikšanās prieku ar bijušajiem studentiem. „Vienmēr ir patīkami, kad kāds no viņiem atbrauc ciemos, pastāsta par savām darba gaitām un apvaicājas par koledžu. Tas ļoti iepriecina, un nozīmē tikai to, ka esam rīkojušies pareizi un strādājuši labi. Mēs priecājamies un lepojamies par saviem studentiem. Uzskatu, ka viņu veiksmes, savā ziņā ir arī mūsu veiksmes!”

  Lasīt vairāk
 • kvalifikācijas darbs
  12.03.2021
  Kvalifikācijas darbu nodošana 2020/2021

  Informācija 2. un 3. kursu studentiem!

  Lasīt vairāk
 • Erasmus apmaiņas mācības
  09.03.2021
  ERASMUS+ iespējas LU PSK studentiem un docētājiem

  Maini dzīvi, domā plašāk ar ERASMUS+!

  Lasīt vairāk
 • sieviete pie datora ekrāna
  25.02.2021
  LU PSK studentu konference “Pētniecība studiju procesā”

  Otrdien, 23. februārī, norisinājās ikgadējā Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) studentu konference “Pētniecība studiju procesā”, ko organizēja LU PSK direktores vietniece studiju darbā Dagnija Gulbe sadarbībā ar Sociālās aprūpes katedras docētājiem.

  Lasīt vairāk
 • Dace Lagzdiņa
  11.02.2021
  Intervija ar LU PSK bibliotēkas vadītāju Daci Lagzdiņu

  Jūrmalniece Dace Lagzdiņa jau vairākus gadus ir Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas bibliotēkas vadītāja, kuras ceļš līdz koledžai bijis pieredzes bagāts un līkumots. Absolvējusi J. Vītola Latvijas valsts konservatorijas Kultūras un mākslas zinātņu fakultāti, Dace savas darba gaitas uzsāka Liepājā. Kā viņa pati stāsta: „Liepājas vējš un Baltijas jūra uzpilda katru ar lielu enerģiju un dzīvesprieku. Mans darbs vienmēr bija saistīts ar kultūru un izglītību un deva man lielisku iespēju tikties ar radošām personībām – aktieriem, mūziķiem, māksliniekiem, rakstniekiem un izciliem kultūras darbiniekiem. Tas viss mani veidoja kā personību. 2000. gadā atgriezos savā dzimtajā pilsētā – Jūrmalā un sāku strādāt Pumpuru vidusskolā par ārpusklases darba organizatoru. Lai varētu strādāt skolā, atkal vajadzēja mācīties, un es iestājos Latvijas Universitātē, kur ieguvu maģistra grādu pedagoģijā. Darba pienākumu skolā bija daudz, bet darbs bija interesants, radošs un prasīja lielas organizatora prasmes, tomēr man gribējās savā dzīvē kaut ko pamainīt, un tā kā esmu liela grāmatu lasītāja klusībā domāju, ka jauki būtu strādāt bibliotēkā. Šī sapņa vadīta, es atkal iestājos Latvijas Universitātē, lai apgūtu bibliotekāra profesiju. Un mans sapnis piepildījās – pavisam negaidīti saņēmu piedāvājumu no direktores Ilgas Eriņas un nu jau piecus gadus mana darbavieta ir LU PSK.”


  Runājot par to, kāds ir bibliotēkas vadītājas ikdienas darbs, viņa atbildi: „Darbs ir interesants, tas prasa zināšanas, labas komunikāciju prasmes, vēlmi apgūt visu jauno un būt lietas kursā par jaunāko literatūru, kā arī sadarboties ar katedru vadītājiem un docētājiem. Protams, tie kuriem visvairāk esam vajadzīgi, ir mūsu studenti. Viņiem mēs sniedzam tematiskās un bibliogrāfiskās uzziņas, konsultācijas par elektronisko katalogu izmantošanu un apmācības informācijas meklēšanā. Mūsu bibliotēka ir ļoti mājīga, to ikdienā apmeklē daudz studentu, protams, šobrīd mazāk, bet tas ir pašsaprotami, ņemot vērā situāciju valstī.”

  Dace uzskata, ka LU PSK bibliotēkas resursu piedāvājums ir pietiekošs. To attīstot arī paši bibliotēkas lietotāji. Mācību literatūra pieejama angļu, vācu, krievu un latviešu valodā. Bibliotēkas krājuma resursu papildināšana notiek sadarbībā ar grāmatu izdevniecībām Latvijā un ārzemēs. Kopš 2018. gada tiek abonēta elektroniskā datu bāze „EBSCO” – daudznozaru e-grāmatu, e-žurnālu un citu e-resursu platforma, kas sastāv no vairākām pilnu tekstu un apskatu datubāzēm. Tā esot lielisks palīgs studiju procesā.

  Runājot par koledžas studentiem, bibliotēkas vadītāja atzīst, ka LU PSK studenti ir ļoti patīkami un studēt griboši. „Tieši tādi, kādiem jābūt cilvēkiem, kuri izvēlējušies savu turpmāko dzīvi saistīt ar veselības aprūpi un sociālo labklājību. Gribu novēlēt viņiem nekad nezaudēt ticību saviem spēkiem, pilnveidoties un būt krietniem cilvēkiem!”

  Lasīt vairāk
 • Uzmanību Covid19
  08.02.2021
  Par LU PSK studiju procesa organizēšanu līdz 06.04.2021.

  IEVĒROJOT:

  1. Ministru kabineta 2021. gada 5. februāra rīkojumu Nr. 74, ar kuru izdarīti grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumā Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”,
  2. Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) 2021. gada 8. februāra izdoto rīkojumu Nr. 1.7/17 “Par studiju un darba procesa organizēšanu Latvijas Universitātes aģentūrā “Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža” ārkārtējās situācijas laikā”,
  3. valstī noteiktos obligātos epidemioloģiskās drošības pasākumus un ierobežojumus,

  LU PSK un koledžas Rēzeknes filiālē līdz 2021. gada 6. aprīlim tiek pagarināta studiju, tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības procesa organizēšana attālinātā režīmā, ar šādiem izņēmumiem:

  • Klātienē pieļaujama studiju programmu "Māszinības" ar kvalifikāciju māsa (vispārējās aprūpes māsa) un "Ārstniecība" ar kvalifikāciju ārsta palīgs 3. studiju gada praktiskās daļas apguve, kura nepieciešama kvalifikācijas ieguvei;
  • Klātienē pieļaujama studiju programmas "Ārstniecība" ar kvalifikāciju ārsta palīgs 2. studiju gada praktiskās daļas apguve, kura nepieciešama profesionālo prasmju vai kvalifikācijas ieguvei;
  • Klātienē klīniskās prakses notiek, ievērojot ārstniecības iestāžu noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības;
  • Individuāla praktiskās daļas apguve pieļaujama tām studiju programmām, kura nepieciešama profesionālo prasmju vai kvalifikācijas ieguvei 2021. gada pirmajā līdz trešajā ceturksnī un kuru nav iespējams veikt attālināti, ja tās norises laikā ir iespējams ievērot divu metru distanci un novērst saskarsmi ar citiem studējošiem;
  • Bibliotēka studējošajiem ir pieejama pēc iepriekšēja pieraksta, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības.

  SVARĪGI! STUDĒJOŠO IEVĒRĪBAI!
  Studējošajiem informācijai par izmaiņām studiju procesā regulāri jāseko līdzi kursa kopīgajā e-pastā un koledžas mājaslapā.

  LU PSK BIBLIOTĒKAS PIEEJAMĪBA
  LU PSK bibliotēkā līdz 06.04.2021. studējošajiem būs pieejama tikai pēc iepriekšēja pieraksta. Kontakttālrunis: +371 20274493.

  ATGĀDINĀJUMS!
  LU PSK studējošajiem un docētājiem ir attālināta iespēja EBSCO datu bāzes izmantošanā (par piekļuves iespējām skatīt informāciju kursu kopīgajos e-pastos), kā arī citiem brīvpieejas resursiem.

  BŪSIM SAPROTOŠI UN ATBILDĪGI!
  LU PSK AICINA DARBINIEKUS UN STUDĒJOŠOS BŪT ATBILDĪGIEM, IEVĒROT ĀRKĀRTĒJĀS SITUĀCIJAS PRASĪBAS UN PIESARDZĪBAS PASĀKUMUS VĪRUSA COVID-19 IZPLATĪBAS LAIKĀ!

  Informācija par aktuālo Veselības ministrijas un Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā.

  Lasīt vairāk
 • lektore Līga Priede
  21.01.2021
  Intervija ar LU PSK Sociālās aprūpes katedras lektori Līgu Priedi

  Līga Priede ir Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) Sociālās aprūpes katedras lektore, kura koledžā strādā kopš 1997. gada. Viņas izvēle savu profesionālo karjeru saistīt ar medicīnas nozari bija apzināta. Lektore stāsta: „Absolvējot vidusskolu un izvēloties nozari, kurā turpmāk strādāt, medicīna man likās tā joma, kurā varu ne tikai attīstīties, bet arī iepazīt pati sevi. Mana karjera aizsākās ar studijām feldšera (tagad ārsta palīga) profesijā, bet dzīves līkloči mani aizveda līdz darbam pirmsskolas izglītības iestādē un skolā. Kad mani bērni pieauga, radās interese par sociālo darbu. Jāsaka, ka sociālās labklājības nozare manā dzīvē ienāca kā neizpētīta un nezināma profesionālās darbības sfēra, kura bija jāiepazīst un jāizprot. Un tā tas notiek līdz pat šai dienai – turpinu iepazīt, iedziļināties un nodot zināšanas tālāk studiju programmu „Sociālā aprūpe” un „Sociālā rehabilitācija” studentiem.” 

  Viņasprāt, cilvēkiem, kas izvēlējušies strādāt sociālās labklājības jomā, jābūt radošiem, atvērtiem un drosmīgiem, bet pats būtiskākais ir nekad neapstāties savā pilnveidē un nedomāt, ka viss ir saprasts, iepazīts un zināms. Lektore uzskata, „tādas profesijas, kā sociālais aprūpētājs un sociālais rehabilitētājs, vienmēr būs vajadzīgas. Šajā nozarē iegūta profesionālā izglītība ir obligāta prasība darbiniekiem, kuri sniedz sociālos pakalpojumus – sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju pašvaldībās un sociālās aprūpes institūcijās.”

  Runājot par to, kā lektore nonāca līdz darbam LU PSK un kas šajā laikā ir mainījies, viņa atklāj: „Varētu teikt, ka tā bija nejaušība, bet es neticu nejaušībām. Manuprāt, dzīvē viss notiek tā, kā tam jānotiek. Nu jau koledžā strādāju vairāk nekā 23 gadus, kuru laikā koledža nemanot ir augusi un attīstījusies. Koledža ir ne tikai izglītības iestāde, bet arī simboliski tās ir mājas un mājas mums visiem ir pašas labākās, draudzīgākās un drošākās. Tā kā mēs paši esam iesaistīti visos koledžas dzīves notikumos, gadās tā, ka kaut ko pamanām un kaut ko arī nepamanām – līdzīgi ir ar bērniem, vecāki redz, ka bērns ir paaudzies, bet neredz pašu augšanas procesu.”

  Uz jautājumu – Ja mēs vaicātu studentiem, kāda Jūs esat kā lektore, ko viņi teiktu? – viņa atbild: „Kā nu kuru reizi, ja studentiem jāraksta ieskaite, tad es esmu kontrolējoša, bet, ja ir lekcija, tad es varu būt arī atvērta un jautra. Kontrole un atbildība ir nepieciešamība šīs nozares pārstāvjiem, un tās ir prasmes, kuras cenšos ieaudzināt arī studentiem.”

  Lasīt vairāk
 • Labdarības akcija
  14.12.2020
  LU PSK SP Ziemassvētku labdarības akcija 2020

  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) Studējošo pašpārvalde Adventes laikā īstenoja savu ieceri – paveikt kopīgi labu darbu, kas dotu prieku līdzcilvēkiem. Studenti, kā vadmotīvu šī gada Ziemassvētku labdarības akcijai, bija izraudzījušies vārdus: “Cilvēka sirds ir visvērtīgākais dimants uz Zemes, kas ir tik tīrs un stiprs, ka visus pārējos dārgumus spēj piepildīt ar gaismu un mīlestību.”

  Lasīt vairāk
 • lektore Inguta Grinberga
  11.12.2020
  Intervija ar LU PSK Ārstniecības katedras lektori Ingutu Grinbergu

  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) Ārstniecības katedras studiju programmu „Estētiskā kosmetoloģija” un „Ārstnieciskā masāža” vadītāja un lektore Inguta Grinberga atklāj, ka medicīna viņu interesējusi kopš agriem pusaudžu gadiem: „Skatījos filmas un raidījumus par medicīnu. Mājās guvu pirmās iemaņas injekciju tehnikā, „sašpricējot” visus spilvenus un liekot pārsējus ģimenes locekļiem. Man patika viss, kas bija saistīts ar medicīnu, no baltiem halātiem, procedūrām, operācijām līdz apziņai, ka vari būt daļa no tiem, kuri palīdz slimiem cilvēkiem justies labāk un piedalīties ārstēšanas procesā.”

  Lasīt vairāk
 • zinātniskā konference
  07.12.2020
  ​Norisinājusies LU PSK 3. starpdisciplinārā zinātniskā konference

  Sestdien, 5. decembrī, Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) Medicīnas tehnoloģiju katedra sadarbībā ar Latvijas Radiogrāferu un radiologu asistentu asociāciju, biedrību “Latvijas Podologu biedrība” un Latvijas Laborantu asociāciju rīkoja trešo starpdisciplināro zinātnisko konferenci “Profesionālās kompetences mūsdienu medicīnas tehnoloģiju inovāciju laikmetā III”.

  Lasīt vairāk
 • Leļļu teātra iespējas
  30.11.2020
  LU PSK dalība NORDPLUS projektā "Leļļu teātra iespējas"

  NORDPLUS projekts “Leļļu teātra iespējas” (“Network Empowering Puppetry”)
  Projekta numurs: NPHE-2019/10244
  Projekta periods: 2019-2022


  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) Sociālās aprūpes katedras studiju programmu “Sociālā aprūpe” un “Sociālā rehabilitācija” studentu un lektoru komanda 2019. gada rudenī uzsāka dalību starptautiskā NORDPLUS projektā “Leļļu teātra iespējas” (“Network Empowering Puppetry”). Šī gada rudens periodā tika realizēta projekta praktiskā daļa un veikta projekta pirmā posma izvērtēšana.

  Lasīt vairāk
 • Bērnu aprūpes pamati
  20.11.2020
  Profesionālās pilnveides izglītības programma "Bērnu aprūpes pamati", PIETEIKŠANĀS IR UZSĀKTA!

  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža piedāvā profesionālās pilnveides izglītības programmu "Bērnu aprūpes pamati".

  Lasīt vairāk

Studējošajiem studiju laikā ir iespēja līdzdarboties Studējošo pašpārvaldē, organizējot dažādas aktivitātes un pārstāvot studējošo intereses koledžas koleģiālajās institūcijās un darba grupās.

Uzzini vairāk

FACEBOOK SEKOTĀJI