Koledža piedāvā apgūt darba tirgū pieprasītas profesijas veselības aprūpes un sociālās labklājības jomā akreditētās 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības deviņās studiju programmās.

Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža ir vienīgā Latvijā, kura piedāvā apgūt Medicīnas tehnoloģiju katedrā realizētās studiju programmas – “Biomedicīnas laborants”, “Radiologa asistents” un “Podoloģija”.

Atvērto durvju dienas 2019/2020

Nāc un iepazīsties ar Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžu!

Vienlaikus ar pamatstudijām koledža īsteno profesionālās pilnveides izglītības programmas un tālākizglītības programmas veselības un sociālās aprūpes speciālistu kvalifikācijas uzturēšanai.

 • Fizikālā medicīna un rehabilitācija māsas darbā - programma
  10.02.2020
  Programma "Fizikālā medicīna un rehabilitācija māsas darbā"

  Programma "Fizikālā medicīna un rehabilitācija māsas darbā"
  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža –
  Vidus prospektā 38, Bulduros, Jūrmalā,
  2020. gada 6. martā
  UZSĀKS APMĀCĪBAS
  profesionālās pilnveides izglītības programmā
  "FIZIKĀLĀ MEDICĪNA UN REHABILITĀCIJA MĀSAS DARBĀ"
  (MAKSAS PROGRAMMĀ).

  Lasīt vairāk
 • Skaistumkopšanas speciālists kosmetoloģijā - procedūra
  06.02.2020
  Iepazīsti! #1 Skaistumkopšanas speciālists kosmetoloģijā!

  Skaistumkopšanas speciālists kosmetoloģijā – sena profesija ar ļoti augstām mūsdienu prasībām

  Lasīt vairāk
 • PSK LU 2019-2020 II semestra stipendijas
  03.02.2020
  Informācija par 2019./ 2020. ak. g. 2. semestra stipendijām

  1. Pirmā Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) Stipendiju piešķiršanas komisijas sēde 2019./ 2020. ak. g. 2. semestrī notiks 13.02.2020..

  2. Students, kurš vēlas pretendēt uz MINIMĀLO stipendiju (par labām sekmēm) un saņemt to laika posmā no 2020. gada februāra līdz 2020. gada jūnijam (ieskaitot) – 99,60 EUR apmērā ir:

  • OBLIGĀTI jāaizpilda iesniegums stipendijas saņemšanai un jāiesniedz Diānai Bakānei – 1. korpusa 203. kabinetā (Vidus prospektā 38, Jūrmalā);
  • iesniegumus uz MINIMĀLO stipendiju (par labām sekmēm) var iesniegt no 03.02.2020. līdz 10.02.2019. plkst. 12.00!

  3. Studenti, kuri vēlas pretendēt uz VIENREIZĒJO stipendiju (par kādu no zemāk minētajiem kritērijiem), var sākt iesniegt iesniegumus ar klāt pievienotiem derīgiem dokumentiem (izziņas, derīgu apliecību kopijas). Neskatoties, uz to, ka iesniegumi ir rakstīti jau iepriekšējā semestrī, iesniegums ir jāraksta no jauna, un visi dokumenti klāt jāpievieno vēlreiz!


  Kritēriji, lai varētu pieteikties un pretendēt uz VIENREIZĒJO stipendiju ir sekojoši:

  1. Students ir invalīds;
  2. Bārenis, vai bez vecāku gādības palicis bērns līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;

  3. Studējošajam, kura ģimenei, ar kuru viņam ir nedalīta saimniecība, piešķirts trūcīgas ģimenes statuss;

  4. Studējošajam no daudzbērnu ģimenes (arī gadījumos, ja attiecīgās ģimenes bērni jau pilngadīgi, bet vismaz trīs no tiem nav vecāki par 24 gadiem un mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē vai studē augstskolā vai koledžā pilna laika klātienē);

  5. Studējošajam, kuram ir viens vai vairāki bērni.


  Uz VIENREIZĒJO stipendiju iesniegumus var iesniegt vienu reizi semestrī!


  4. Atgādinājums, ka grūtniecības atvaļinājuma laikā piešķir stipendiju, pamatojoties uz uzrakstītu iesniegumu un klāt pievienotu darbnespējas lapu vai izrakstu no ārsta, un to izmaksā uzreiz par diviem grūtniecības atvaļinājuma mēnešiem.


  5. Visas IESNIEGUMU VEIDLAPAS var:

  - saņemt 1. korpusa 203. kabinetā (Vidus prospektā 38, Jūrmalā);

  - izprintēt no koledžas mājaslapas: www.psk.lu.lv


  6. Par rezultātiem, kuriem studentiem tiek piešķirta MINIMĀLĀ stipendija, katrs studējošais tiks informēts personīgi, zvanot uz iesniegumā norādīto tālruņa numuru, sākot ar 27.02.2020..


  Studenti, kuriem tiks piešķirta VIENREIZĒJĀ stipendija, tiks informēti individuāli, zvanot uz iesniegumā norādīto telefona numuru.


  Lūdzu, ņemiet vērā, ka:

  ja diviem vai vairākiem studējošajiem, kuri pretendē uz MINIMĀLO stipendiju ( par labām sekmēm), ir līdzvērtīgi sekmju rādītāji, stipendiju vispirms piešķir vadoties pēc zemāk minētajiem punktiem, tāpēc iesniedzot pieteikumu uz MINIMĀLO stipendiju, OBLIGĀTI ir jāpievieno šo faktu apliecinoši dokumenti!


  12.1. invalīdam;

  12.2. bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;

  12.3. studējošajam, kura ģimenei, ar kuru viņam ir nedalīta saimniecība, uz stipendiju konkursa norises dienu piešķirts trūcīgas ģimenes statuss;

  12.4. studējošajam no daudzbērnu ģimenes (arī gadījumos, ja attiecīgās ģimenes bērni jau pilngadīgi, bet vismaz trīs no tiem nav vecāki par 24 gadiem un mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē vai studē augstskolā vai koledžā pilna laika klātienē);

  12.5. studējošajam, kuram ir viens vai vairāki bērni.


  Ja Jums rodas kādi jautājumi, rakstiet e-pastu vai zvaniet, jautājiet!


  Diāna Bakāne,

  LU SPK Stipendiju piešķiršanas komisijas vadītāja

  (1. korpuss 203. kabinets – Vidus prospekts 38, Jūrmala)

  Mob..: 29161494

  E-pasts: dianabakane@gmail.com

  Lasīt vairāk
 • Intervija ar LU PSK docenti M. Saulīti, attēlā: Mārīte Saulīte
  09.01.2020
  Intervija ar LU PSK docenti M. Saulīti

  „Medicīnā esmu jau trīsdesmit gadus, ir mainījušies darba pienākumi, darba devēji un pacientu grupas, bet savu izvēli nenožēloju ne mirkli,” tā par savu karjeras izvēli saka Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) docente un absolvente Mārīte Saulīte. Viņa lēmumu studēt medicīnu pieņēma tikai vidusskolas pēdējā klasē un turpina sevi pilnveidot visa mūža garumā. Viņa stāsta: „Pirmo reizi medicīnas skolā mācījos tūlīt pēc vidusskolas, tad sekoja dažādi profesionālās pilnveides kursi, sākumā mācījos pati, vēlāk mācīju kolēģus, līdz radās nepieciešamība studēt pedagoģiju.”

  Lasīt vairāk
 • Priekšaizstāvēšanas grafiks 2019/2020 LU PSK
  06.01.2020
  Priekšaizstāvēšanas grafiks 2019/2020

  UZMANĪBU!!!
  Informācija 2. un 3. kursu studentiem.

  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas
  2019./ 2020. akadēmiskā gada
  KVALIFIKĀCIJAS DARBU PRIEKŠAIZSTĀVĒŠANAS GRAFIKS

  SKATĪT .PDF

  Lasīt vairāk
 • I. Urtānei pasniegts MK Atzinības raksts
  29.11.2019
  I. Urtānei pasniegts MK Atzinības raksts

  2019. gada 22. oktobrī valdība atbalstīja Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu vairākām personām par nozīmīgu ieguldījumu dažādās jomās.

  Augstais valsts apbalvojums 29. novembrī tika pasniegts arī Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas direktores vietniecei studiju darbā Ievai Urtānei par mūža ieguldījumu koledžas attīstībā un jauno speciālistu izglītošanā.

  Ministru kabineta Atzinības rakstu pasniedz, lai izteiktu valdības atzinību privātpersonām, t.sk., ārvalstniekiem, par izciliem sasniegumiem tautsaimniecības, zinātnes, izglītības, veselības, vides aizsardzības, valsts pārvaldes, kultūras, sporta un valsts aizsardzības jomā.

  Lepojamies ar Ievu Urtāni un no sirds sveicam par piešķirto Ministru kabineta Atzinības rakstu. Paldies Ievai par nesavtīgo darbu, nerimstošo sparu, cieņpilno attieksmi un rūpēm par studentiem, kolēģiem un koledžu!


  Lasīt vairāk
 • Kopfoto "Erudīts" 2019
  28.11.2019
  Trešdien, 27. novembrī, norisinājies “Erudīts 2019”

  Trešdien, 27. novembrī, atraktīvā un sirsnīgā gaisotnē Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžā (LU PSK) norisinājās ikgadējais rudens pasākums “Erudīts”, ko organizēja Studējošo pašpārvalde sadarbībā ar koledžas administrāciju un docētājiem. Šī gada pasākums tika veltīts LU PSK 80 jubilejas gadam un Latvijas valsts svētku mēnesim.

  FOTOSKATS

  Nemainot iepriekšējo gadu tradīciju, pasākuma dalībnieki un apmeklētāji pirms konkursa norises tikai aicināti pulcēties koledžas pagalmā, kur no svecītēm kopīgi izveidoja izgaismotu simbolu. 

  Saņemot LU PSK direktores Ilgas Eriņas veiksmes vēlējumus, komandas uzsāka konkursu. Kopā pasākumā piedalījās 12 studējošo komandas. Lielākās ovācijas zālē valdīja brīdī, kad komandas atrādīja sagatavotos mājasdarbus – komandu vizītkartes. Turpinājumā starp komandām bija jūtams azarts un cīņasspars. 


  Konkurss tika atklāts ar tradicionālo pārbaudījumu – testu, kurā komandas demonstrēja savas zināšanas jautājumos gan par koledžu, gan Latviju. Īpaša koncentrēšanās komandām bija nepieciešama loģikas uzdevumā. Uzdevumā par koledžu komandas pārliecinājās, cik zinoši ir par savu izglītības iestādi. Dalībniekiem arī bija jāapliecina, cik labi pārzina ārstnieciskos augus, vai orientējas Latvijas pilsētās, vai spēj uzminēt dziesmu pēc dzirdētā nodungotā fragmenta.

  Kopvērtējumā sīvā cīņā godpilno 1. vietu izcīnīja komanda „Biomedical United” (L2A kurss), 2. vietā ierindojās komanda „Murziki” (M2B kurss), bet 3. vietu ieguva komanda „Gudrīši” (AM1A kurss).


  Paldies, visām lieliskajām komandām par dalību pasākumā – konkursā “Erudīts 2019”: “Vītolēni” (SR1A kurss), “Radioaktīvie M&M” (R3A kurss), “Māšuki” (M3A kurss), “Soc(i)Lab(i)” (SR2A, L1A kurss), “Spuldzītes” (R1A kurss), “Klasiskie” (AM2A kurss), “MedVet” (AP3A kurss), “International feets” (P1A un ERSAMUS+ studenti no Vācijas un Bulgārijas), “Peciņas” (P1A kurss).

  Paldies par sagatavotajiem uzdevumiem un darbu žūrijā – Diānai Bakānei, Mārai Tračumai, Līgai Priedei, Mairai Lācei, Inai Vīksniņai, Intai Šubrovskai, Aigai Tonnei, Dacei Lagzdiņai, Inai Ozolai, Irīnai Ozoliņai un Maijai Zutei!

  Paldies, enerģiskajiem līdzjutējiem par uzmundrinošo atbalstu!

  Lasīt vairāk
 • Dalība LU RMK konferencē
  20.11.2019
  Dalība LU RMK konferencē 14. un 15. novembrī

  Šī gada 14. un 15. novembrī notika 6. Starptautiskā zinātniskā konference “Aktualitātes veselības aprūpes izglītības pilnveidē: mūsdienas un nākotne”, ko organizēja Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža.

  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžu konferencē pārstāvēja docente Jolanta Pupure, kura prezentēja apskata pētījumu par galvenajiem bioloģiskajiem riskiem Latvijā pēdējo gadu laikā un iespējām tos novērst, samazinot infekciju izplatību.

  Īpaši jāpiemin augsta zinātniskā līmeņa plenārās lekcijas. Konferenci atklāja V. Dzērve-Taluts, kurš stāstīja par tik aktuālo Hipertensiju un tās riska faktoriem – aptaukošanos, cukura diabētu un aterosklerozi. S. Duygulu no Turcijas uzsvēra māsu komandas darba nozīmi, lai novērstu kļūdas pacientu aprūpē. G. Mincione no Itālijas prezentēja darbu par jaunākiem datiem uz mērķi vērstai terapijai vēža pacientu ārstēšanā, akcentējot jaunās monoklonālās antivielas, šķidruma biopsijas izmantošanu dinamisku vēža šūnu izsekošanai un vēža imūnterapiju. Atraktīvu un interesantu lekciju sniedza profesors no ASV E. Pepper par to, kā elpošana un ķermeņa poza ietekmē mūsu veselību. Plenāro sesiju noslēdza P. Apinis, ieskicējot medicīnas nākotni pēc 30 gadiem.

  Arī otrajā konferences dienā uzstājās E. Pepper ar ievadlekciju, kam sekoja paralēlās sesijas.

  Konferencē tika prezentētas daudzpusīgas pētījumu tēmas, kas rosina turpināt šādu zināšanu un pētījumu apmaiņas veidu. Prezentāciju kopsavilkumi publicēti tēžu krājumā.

  Jolanta Pupure,
  Latvijas Universitātes
  P. Stradiņa medicīnas koledžas docente


  Lasīt vairāk
 • Intervija ar LU PSK lektori E. Lavrinoviču
  20.11.2019
  Intervija ar LU PSK lektori E. Lavrinoviču

  “Skolas laikā man vienādi labi padevās matemātika, fizika, literatūra un vēsture. Tā kā medicīna apvieno gan eksaktās, gan humanitārās zinātnes, par savu karjeras virzienu izvēlējos tieši šo nozari,” tā par savu karjeras izvēli saka Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) lektore Elvīra Lavrinoviča.

  Uz jautājumu, kā Elvīra Lavrinoviča kļuvusi par LU PSK Medicīnas tehnoloģiju katedras lektori, viņa atbildi: “Tā vienkārši bija nejaušība, darbs izglītības jomā nekad nav bijis mans mērķis, bet dzīves ceļi ir neizdibināmi un nu jau kopš 2010. gada esmu šeit.” Jāpiebilst, ka paralēli darbam koledžā lektore Lavrinoviča joprojām ir arī Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Gaiļezers klīniskā mikrobioloģe.

  Lektores darba diena galvenokārt aizrit ārsta darbā, bet papildus viņa pasniedz mikrobioloģijas un epidemioloģijas lekcijas studiju programmas “Biomedicīnas laborants” studentiem. Viņasprāt, tieši praktiskā pieredze palīdz nodot zināšanas: „Gan zināšanām, gan pieredzei ir vienlīdz liela nozīme izglītošanas procesā, jo uzskatu, ka tīrs teorētiķis nevar būt labs lektors. Visvairāk prieku man lektores amatā sagādā iespēja iedvesmot studentus, un redzēt, kā viņi notic sev un savām spējām. Īpašs prieks man ir par studentiem, kuri turpina izglītību un veido sekmīgu karjeru. Protams, darbam ir arī savi trūkumi. Tā kā esmu arī praktizējoša mikrobioloģe un lektore LU PSK, mana lielākā problēma ir hronisks laika trūkums. Man vienkārši pietrūkst laika fiziski īstenot visu iecerēto. Mēģināt balansēt uz diviem krēsliem ir grūti, taču palīdz koledžā valdošā jaukā, koleģiālā un draudzīgā atmosfēra.”

  Uz jautājumu, kāpēc studentiem būtu jāizvēlas studijas LU PSK, lektore atbild: „Koledža sniedz lieliskas praktiskās zināšanas, un iespēju pārliecināties, vai medicīna ir īstā vieta, turklāt šeit valda ļoti draudzīga atmosfēra. Savā ziņā mazliet apskaužu savus studentus par iespējām, kas viņiem paveras tieši šobrīd. Padomju laikos daudz kas no tā visa nebija pieejams. Labprāt savu profesionālo karjeru sāktu ar koledžu, jo tā var labāk izvērtēt būtiskākās lietas, kas reāli jāapgūst, studējot medicīnu. Pati sāku studijas augstskolā uzreiz pēc vidusskolas ar minimālu izpratni, kam no mācītā jāpiegriež lielāka vērība. Es iesaku koledžas studentiem izmantot visus studiju gadus pilnvērtīgai zināšanu apguvei. Ticiet man, vēlāk tas būs daudz grūtāk.”

  Lasīt vairāk
 • 11.11.2019
  Starptautiskā radioloģijas diena 2019

  Piektdien, 8. novembrī, pasaulē tika atzīmēta jau 8. Starptautiskā radioloģijas diena. Par godu šim notikumam Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) Medicīnas tehnoloģiju katedras vadītāja un Radiologu asistentu asociācijas valdes priekšsēdētāja Elita Rutka organizēja profesionālās dienas pasākumu studiju programmas “Radiologa asistents” studējošajiem.

  FOTOATSKATS

  Starptautiskā radioloģijas diena ik gadu tiek rīkota ar mērķi – vērst uzmanību ārsta radiologa profesijai un radioloģijas nozares nozīmei medicīnā. Šogad uzsvars tik likts uz radioloģijas lomu sporta traumu diagnosticēšanā.

  Pasākumu atklāja Elita Rutka, kura svētku uzrunā sveica topošos nozares pārstāvjus un īpašos viesus – studiju programmas „Radiologa asistents” absolventus, kuri bija aicināti, lai dalītos savā profesionālajā pieredzē un iedrošinātu studējošos mērķtiecīgi apgūt izvēlēto profesiju.

  Turpinājumā sekoja studiju programmas „Radiologa asistents” studējošo sagatavotie sveicieni – prezentācijas, video priekšnesumi un viktorīna par radioloģijas nozari.

  Pasākuma noslēgumā studējošiem bija iespēja iepazīties ar viesiem un uzdot sev interesējošos jautājumus.
  Lasīt vairāk
 • ESF “Fizisko aktivitāšu veicināšana dažādu slimību gadījumos”
  08.11.2019
  ESF “Fizisko aktivitāšu veicināšana dažādu slimību gadījumos”

  ESF “Fizisko aktivitāšu veicināšana dažādu slimību gadījumos”


  Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.6.0/17/1/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana”

  PROGRAMMA (.PDF)


  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža aicina pieteikties ārstus, ārsta palīgus, māsas, vecmātes, funkcionālos speciālistus apmācībai neformālās izglītības programmā

  “Fizisko aktivitāšu veicināšana dažādu slimību gadījumos”, kas norisināsies Eiropas Sociālā fonda projekta ietvaros*.


  Programmas mērķauditorija ir: ārsts, ārsta palīgs, māsa, vecmāte, funkcionālais speciālists.


  Mācību procesa rezultātā sniegt zināšanas un praktiskās iemaņas par fiziskajām aktivitātēm, to saistību ar funkcionēšanas un nespējas procesu cilvēka mūža garumā, iesaistīšanos sabalansētas un atbilstošas fiziskās aktivitātes saglabāšanā.


  Norises vieta un laiks:

  • 13.12.2019. – LU P. Stradiņa medicīnas koledža, Rēzeknes filiāle, Raiņa iela 5a, Rēzekne. (GRUPA NOKOMPLEKTĒTA)
  • 17.01.2020. – LU P. Stradiņa medicīnas koledža, Vidus prospekts 38, Bulduri. (GRUPA NOKOMPLEKTĒTA)
  • 31.01.2020. – SIA “Madonas slimnīca”, Rūpniecības iela 38, Madona. (GRUPA NOKOMPLEKTĒTA) 
  • 14.02.2020. – SIA “Tukuma slimnīca”, Raudas iela 8, Tukums. (GRUPA NOKOMPLEKTĒTA)
  • 27.03.2020. – SIA “Saldus medicīnas centrs”, Slimnīcas iela 3, Saldus.
  • 03.04.2020. – SIA “Jelgavas pilsētas slimnīca”, Brīvības bulvāris 6, Jelgava.
  • 17.04.2020. – SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca Talsu filiāle”, Stendes iela 1, Talsi.
  • 08.05.2020. – SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca" Vasarnīcu iela 20, Daugavpils.

  PIETEIKUMA FORMA


  * Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.6.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība"
  9.2.6.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju” ietvaros veiktā iepirkuma “Ārstniecības, ārstniecības atbalsta personāla un
  farmaceitiskās aprūpes pakalpojumu sniedzēju apmācību onkoloģisko slimību jomā programmu sagatavošanu un apmācību īstenošanu’’.


  Iveta Strode,
  projekta koordinatore
  E-pasts: esffizakt@inbox.lv

  Lasīt vairāk
 • Kopfoto - LU PSK 80 gadu jubilejas svinības
  05.11.2019
  LU PSK 80 – Jūrmalas Kultūras centrā svinīgais pasākums

  2019. gada 1. novembris Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžā (LU PSK) tika gaidīts svinīgā noskaņojumā, jo uz Jūrmalas Kultūras centru tika aicināti koledžas darbinieki un tuvākie sadarbības partneri, lai noslēgtu nozīmīgās jubilejas svētku gada pasākumu programmu.

  FOTOATSKATS

  Ne velti par svinīgā pasākuma datumu tika izraudzīts 1. novembris. Koledžas vēstures grāmatā pirmās rindas tika sāktas rakstīt 1936. gadā, kad Rīgas pilsētas 2. slimnīca (tagad Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca) sāka plānot māsu skolas izveidi. Vēsturiski māsu skolas veidojušās tieši slimnīcu paspārnē. Slimnīca kā mācību bāze bija profesora Paula Stradiņa iecere. 1939. gada 6. oktobrī Rīgas Veselības valde iesniedza Rīgas valdei jaunās skolas statūtus un mācību programmas, kas 6. oktobrī arī tika pieņemti. 1939. gada 25. oktobrī, pamatojoties uz Latvijas Ārstniecības likumu, Rīgas valde paziņo, ka ar 1. novembri atver galvaspilsētas Rīgas 2. slimnīcas Žēlsirdīgo māsu skolu (šobrīd – LU PSK) un atļauj uzsākt mācības. 

  Svinīgo 80. jubilejas pasākumu atklāja LU PSK direktore Ilga Eriņa, kura uzrunā koledžu salīdzināja ar cilvēka mūžu, kurā ir vairāki laika posmi un var izvērtēt sasniegto, zaudēto, iegūto un var uzstādīt jaunus mērķus. Uzrunas noslēgumā I. Eriņa pateicās savam kolektīvam par ieguldījumu koledžas attīstībā un pilnveidē.

  Pasākuma pirmajā daļā īpaši tika godināti LU PSK docētāji un darbinieki, kuri iestādē ir nostrādājuši vairāk nekā divdesmit gadus. Atzinības rakstus par uzticību koledžai un paveikto pasniedza Latvijas Universitātes rektora p. i. profesors Indriķis Muižnieks.

  Pasākuma otro daļu ievadīja koledžas pirmā direktora profesora Paula Stradiņa balss ieraksts, kurā izcilais latviešu ķirurgs saka uzrunu savam kolektīvam un uzsver attīstības nozīmi gan darbinieku profesionālajā darbībā, gan iestādes sekmīgā pastāvēšanā.

  Turpinājumā sekoja lektorijs “Sajūtu anatomija koledžas darbiniekos šodien, vakar, aizvakar” un svētku koncerts.

  Svinīgā pasākuma noslēgumā tika prezentēts koledžas 80. pastāvēšanas gadadienai veltītais jubilejas izdevums “VĒRTĪBAS. PIEREDZE. ATTĪSTĪBA.1939 – 2019”, kas tika sastādīts kā LU PSK 80 gadu darbības un pieredzes atskats. Jubilejas gada pasākumu ietvaros tika pāršķirstītas vēstures lappuses un apkopoti absolventu un darbinieku atmiņu mirkļi stāstos un attēlos. Pēdējā desmitgade apliecina, ka līdztekus esošajām tradīcijām, vērtībām un notikumiem, veidojas jaunas darbības jomas un aktivitātes, kas sekmē studiju norisi, paplašina sadarbību un vairo koledžas atpazīstamību.

  Ar 1. novembra svinīgo svētku pasākumu tika noslēgta LU PSK 80. jubilejas gada notikumu programma. 2019. gada ietvaros par godu nozīmīgajai gadskārtai tika organizēti vairāki pasākumi:
  17.01.2019. (Jūrmalā), 24.01.2019. (Rēzeknē) – LU PSK 80. jubilejas gada atvēršanas svētki “Paulam Stradiņam – 123, LU PSK – 80”;
  20.-23.05.2019. – 2. Internacionālā nedēļa (International Week);
  23.05.2019. – 2. starptautiskā zinātniskā konference veselības aprūpes un sociālās labklājības jomā “IZGLĪTĪBA un PRAKSE”;
  24.05.2019. – LU PSK salidojums.

  LU PSK administrācija sirsnīgi pateicas koledžas darbiniekiem, studentiem, absolventiem un partneriem par atbalstu un klātbūtni jubilejas gada notikumos!


  Lasīt vairāk

Studējošajiem studiju laikā ir iespēja līdzdarboties Studējošo pašpārvaldē, organizējot dažādas aktivitātes un pārstāvot studējošo intereses koledžas koleģiālajās institūcijās un darba grupās.

Uzzini vairāk

FACEBOOK SEKOTĀJI