Konferences un semināri 2023/2024

Konferences un semināri 2023/2024

15.09.2023.

Konference veltīta Pasaules pacientu drošības dienai "Pacientu drošības aspekti studiju procesā un klīniskā vidē"

Konferenci organizē: LU PSK Ārstniecības katedra
Konferences koordinatore: Janeta Strazdiņa, LU PSK Ārstniecības katedras vadītāja
Norises vieta: tiešsaistē

PROGRAMMA

09.11.2023.

Sociālās aprūpes katedras studentu konference “Pētniecība studiju procesā”

Konferenci organizē: LU PSK Sociālās aprūpes katedra
Konferences koordinatore: Kristīne Vītoliņa, LU PSK Sociālās aprūpes katedras lektore
Norises vieta: tiešsaistē

PROGRAMMA

02.-03.12.2023.

Starptautiskā starpdisciplināra zinātniskā konference “Profesionālās kompetences mūsdienu medicīnas tehnoloģiju inovāciju laikmetā VI”

Tēma: Invazīvo procedūru riski medicīnas tehnoloģiju attīstībā

Konferenci organizē: LU PSK Medicīnas tehnoloģiju katedra sadarbībā ar Latvijas Radiogrāferu un Radiologu Asistentu asociāciju, biedrību “Latvijas Podologu biedrība”, Latvijas Laborantu asociāciju
Konferences koordinatores: Elita Rutka, Medicīnas tehnoloģijas katedras un studiju programmas "Radiologa asistents" vadītāja, Aelita Koha, studiju programmas "Podoloģija" vadītāja
Norises vieta: tiešsaistē, klātienē

PROGRAMMA

 

30.01.2024.

Vieslekcija "Mākslīgā intelekta radītie izaicinājumi augstākajā izglītībā"

Docente: Dr. paed. Sanita Baranova, LU Izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultātes Izglītības zinātņu un pedagoģisko inovāciju nodaļas asociētā profesore, Pedagoģijas zinātniskā institūta vadošā pētniece, LU studiju virziena "Izglītība, pedagoģija un sports" vadītāja
Norises vieta: LU PSK

PREZENTĀCIJA (PDF)
Tālāka izplatīšana un informācijas pārpublicēšana atļauta tikai saskaņojot ar autori.

07.03.2024.

Studiju programmas “Sociālā aprūpe” 30. gadu jubilejas konference “Laikmeta aktualitātes un izaicinājumi”

Konferenci organizē: LU PSK Sociālās aprūpes katedra

Konferences koordinatores: Ina Vīksniņa, Sociālās aprūpes katedras vadītāja, Ina Ozola, Sociālās aprūpes katedras studiju metodiķe

Norises vieta: LU PSK

PROGRAMMA

14.03.2024.

Latvijas Universitātes 82. Starptautiskās zinātniskās konferences sekcija "Starpdisciplinārie pētījumi medicīnas koledžās"

Konferenci organizē: LU PSK, Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža, Latvijas Universitātes Rīgas 1. medicīnas koledža

Konferences koordinatore: Dagnija Gulbe, LU PSK direktores vietniece pētniecības jautājumos

Norises vieta: tiešsaistē

Tēžu noformēšanas prasības [PDF]
PROGRAMMA

15.03.2024.

Latvijas Koledžu asociācijas koledžu studentu zinātniski pētniecisko darbu un inovatīvo risinājumu konference "Izglītība. Izaugsme. Ilgtspēja." 2024

Konferenci organizē: Latvijas Koledžu asociācija
Konferences koordinatores: Iveta Strode, LU PSK direktore, Dagnija Gulbe, LU PSK direktores vietniece pētniecības jautājumos
Norises vieta: tiešsaistē

 

04.04.2024.

Studiju programmu “Estētiskā kosmetoloģija” un “Ārstnieciskā masāža” studējošo un nozaru profesionāļu 7. starptautiskā zinātniskā konference “Veselība. Labsajūta. Prakse.”

Konferenci organizē: LU PSK Ārstniecības katedra sadarbībā ar Skaistumkopšanas speciālistu asociāciju un Latvijas Masieru asociāciju

Konferences koordinatore: Dagnija Gulbe, LU PSK direktores vietniece pētniecības jautājumos

Norises vieta: LU PSK

PROGRAMMA