Docētāji / Konsultācijas

Docētāji / Konsultācijas

Konsultācijas

LU PSK ŠTATA DOCĒTĀJU KONSULTĀCIJAS
2019./ 2020. akadēmiskā gada 2. semestrī

UZMANĪBU!
Konsultāciju obligāti nepieciešams saskaņot ar docētāju vismaz divas dienas iepriekš!

Docētāji

Dipl.paed. Anita Ādmine, e-pasts: ainarsanita@inbox.lv
(LU PSK 6. korpuss Masāžas kab.)

Mg.sc.administr. Leonīds Afremovičs, e-pasts: leonidsa@gmail.com
(LU PSK 1. korpuss 303A. kab.)

Mg.sc.educ. Ruta Akermane, e-pasts: rakermane@inbox.lv
(LU PSK 2. korpuss 101. kab.)

Mg.sc.educ. Diāna Bakāne, e-pasts: dianabakane@gmail.com
(LU PSK 1. korpuss 203. kab.)

Bsc. uzņēmējdarbības vadībā Ilze Briža, e-pasts: ilze@pumpuri.eu
(LU PSK 1. korpuss 206. kab.)

Mg.philol. Māra Briņķe, e-pasts: marabr@inbox.lv
(LU PSK 2. korpuss bibliotēka)

Mg.sc.educ. Ināra Dupure, e-pasts: inaradupure@gmail.com
(LU PSK 1. korpuss 103. kab.)

Ārsta grāds Silvija Daudze, e-pasts: silvija.daudze@gmail.com
(LU PSK 2. korpuss 109. kab.)

Mg.sc.educ. Dace Erkena, e-pasts: dace_erkena@apollo.lv
(LU PSK 5. korpuss 219. kab.)

Mg.sc.educ./ ārsta grāds Ilga Eriņa, e-pasts: erina@psk.lv
(LU PSK 1. korpuss 201. kab.)

Mg.sc.sal. Dagnija Gulbe, e-pasts: dagnija.gulbe@gmail.com
(LU PSK 5. korpuss 219. kab.)

Dr.sc.admin. Rita Geske, e-pasts: rita.geske@inbox.lv
(LU PSK 1. korpuss 201. kab.)

Mg.sc.soc. Agnese Grase, e-pasts: pr.agnesegrase@gmail.com
(LU PSK 2. korpuss 201. kab.)

Mg.oec. Aiga Grauduma, e-pasts: aiga.grauduma@gmail.com
(LU PSK 2. korpuss 201. kab.)

Mg.paed. Inguta Grinberga, e-pasts: inguta@tvnet.lv
(LU PSK 1. korpuss 107. kab.)

Mg.paed. Sintija Harju, e-pasts: sintija.harju@inbox.lv
(LU PSK 6. korpuss 104. kab.)

Mg.paed. Maija Kurmiņa, e-pasts: maija_kurmina@inbox.lv
(LU PSK 2. korpuss 1. lab.)

Mg.sc.educ. Aelita Koha, e-pasts: aelitakoha@inbox.lv
(LU PSK 2. korpuss 2. telpa)

Mg.sc.sal. Laila Kudrjavceva, e-pasts: lailakilupe@inbox.lv

Mg.sc.sal. Leila Korejeva, e-pasts: lkorejeva@gmail.com
(LU PSK 1. korpuss 303A. kab.)

Mg.biol. Elvīra Lavrinoviča, e-pasts: elvira.l@inbox.lv
(LU PSK 2. korpuss 106. kab. (2. laboratorija))

Dr.sc.ing. Alevtīna Leice, e-pasts: alevtina.leice@inbox.lv
(LU PSK 2. korpuss Bioķīmijas lab.)

Mg.sc.educ. Maira Lāce, e-pasts: mairalaace@gmail.com
(LU PSK 1. korpuss 303A. kab.)

Mg.IS Inga Marriotta (maģistra grāds iegūts ārpus Latvijas),
e-pasts: latiorad@gmail.com
(LU PSK 2. korpuss 101. kab.)

Mg.biol. Rūta Melbārde-Vāvere, e-pasts: ruuta.melbarde@gmail.com
(LU PSK 2. korpuss 2. telpa)

Dipl.parprof.augst.izgl. Aivars Muižnieks, e-pasts: tikla-admin@psk.lv
(LU PSK 6. korpuss datorklase)

Mg.sc.sal., Mg.sc.soc. Vineta Ņehvjadoviča, e-pasts: vineta.f@inbox.lv 

(LU PSK 6. korpuss Masāžas kab.)


Mg.ing. Jānis Oliņš, e-pasts: da_psk@inbox.lv
(LU PSK 3. korpuss 220. kab.)

Mg.sc.educ. Ina Ozola, e-pasts: inaozola.sakatedra@gmail.com
(LU PSK 6. korpuss 203. kab.)

Mg.sc.educ. Līga Priede, e-pasts: liga.priede@inbox.lv

(LU PSK 6. korpuss 104. kab.)

Dr.med. Jolanta Pupure, e-pasts: jolanta.pupure@gmail.com
(LU PSK 4. korpuss 309. kab.)

Mg.sc.educ. Elita Rutka
(LU PSK 4. korpuss 209. kab.)

Mg.sc.educ. Olga Rozentāle, e-pasts: olgucite-4@inbox.lv
(LU PSK 1. korpuss 307. kab.)

Mg.iur. Inga Štrause-Patmanatane, e-pasts: strssnga@yandex.ru
(LU PSK 6. korpuss arhīvs)

Dr.med. Iveta Strode, e-pasts: ivetastrode@inbox.lv
(LU PSK 1. korpuss 104. kab.)

Mg.sc.educ. Mārīte Saulīte, e-pasts: mmsaulite@inbox.lv
(LU PSK 2. korpuss 5. telpa)

Mg. sc. sal. Maija Skrastiņa-Bulvāne, e-pasts: maija.skrastinabulvane@gmail.com
(LU PSK 2. korpuss 101. kab.)

Mg.philol. Iveta Sundikova, e-pasts: iveta.sundikova@suneta.lv
(LU PSK 2. korpuss bibliotēka)

Mg.paed. Māra Tračuma, e-pasts: mara.tracuma@inbox.lv
(LU PSK 1. korpuss 307. kab.)

Mg.sc.sal., MBA. Jeļena Urbēna, e-pasts: jelenaurbena@inbox.lv
(LU PSK 1. korpuss 303A. kab.)

Mg.paed. Ina Vīksniņa, e-pasts: ina.viksnina@gmail.com
(LU PSK 6. korpuss 203. kab.)

Mg.sc.sal. Kristīne Vītoliņa, e-pasts: kristine-sk@inbox.lv
(LU PSK 6. korpuss 104. kab.)

Mg.sc.sal. Maija Zute, e-pasts: zutemaija@inbox.lv
(LU PSK 5. korpuss 113. kab.)