Docētāji / Konsultācijas

Docētāji / Konsultācijas

Konsultācijas

LŪGUMS ŅEMT VĒRĀ!
Individuālās konsultācijas laiku ar katru LU PSK docētāju jāsaskaņo personīgi, iepriekš vienojoties par to e-pastā.

Par docētāju e-pastiem, kas nav publicēti sarakstā, lūgums interesēties katedru lietvedībās: KONTAKTINFORMĀCIJA SAZIŅAI.

Docētāji

Dipl.paed. Anita Ādmine, e-pasts: ainarsanita@inbox.lv
(LU PSK 6. korpuss Masāžas kab.)

Mg.sc.administr. Leonīds Afremovičs, e-pasts: leonids.afremovics@lupsk.edu.lv
(LU PSK 1. korpuss 303A. kab.)

Mg.sc.educ. Diāna Bakāne, e-pasts: diana.bakane@lupsk.edu.lv
(LU PSK 1. korpuss 114. kab.)

Mg.sc.educ. Ināra Dupure, e-pasts: inara.dupure@lupsk.edu.lv
(LU PSK 1. korpuss 103. kab.)

Mg.sc.educ. Dace Erkena, e-pasts: dace.erkena@lupsk.edu.lv
(LU PSK 1. korpuss 201. kab.)

Mg.sc.educ./ ārsta grāds Ilga Eriņa, e-pasts: ilga.erina@lupsk.edu.lv
(LU PSK 1. korpuss 201. kab.)

Mg.sc.sal. Dagnija Gulbe, e-pasts: dagnija.gulbe@lupsk.edu.lv
(LU PSK 1. korpuss 107. kab.)

Mg.sc.soc. Agnese Grase, e-pasts: agnese.grase@lupsk.edu.lv
(LU PSK 1. korpuss 117. kab.)

Mg.oec. Aiga Grauduma, e-pasts: aiga.grauduma@lupsk.edu.lv
(LU PSK 1. korpuss 117. kab.)

Mg.paed. Inguta Grinberga, e-pasts: inguta.grinberga@lupsk.edu.lv
(LU PSK 1. korpuss 115. kab.)

Mg.sc.educ. Aelita Koha, e-pasts: aelita.koha@lupsk.edu.lv
(LU PSK 4. korpuss 309. kab.)

Mg.sc.sal. Ivo Končus, e-pasts: ivo.koncus@lupsk.edu.lv
(LU PSK 1. korpuss 303A kab.)

Mg.sc.sal. Laila Kudrjavceva, e-pasts: lailakilupe@inbox.lv

Mg.biol. Elvīra Lavrinoviča, e-pasts: elvira.lavrinovica@lupsk.edu.lv
(LU PSK 2. korpuss 106. kab. (2. laboratorija))

Mg.sc.educ. Maira Lāce, e-pasts: mairalaace@gmail.com
(LU PSK 1. korpuss 303A. kab.)

Dr.sc.ing. Alevtīna Leice, e-pasts: alevtina.leice@inbox.lv
(LU PSK 2. korpuss Bioķīmijas lab.)

Bc.soc. Marija Livčāne-Rodzeviča, e-pasts: marija.livcane.rodzevica@lupsk.edu.lv
(LU PSK 6. korpuss 305. kab.)

Mg.biol. Rūta Melbārde-Vāvere, e-pasts: ruta.melbarde.vavere@lupsk.edu.lv
(LU PSK 2. korpuss 201. kab.)

Diploms par 1. līmeņa profesionālo augstāko izglītību Lidija Naumenko,
e-pasts: lidija.naumenko@lupsk.edu.lv
(LU PSK 1. korpuss 311A kab.)

Mg.sc.sal., Mg.sc.soc. Vineta Ņehvjadoviča, e-pasts: vineta.nehvjadovica@lupsk.edu.lv 

(LU PSK 6. korpuss Masāžas kab.)

 

Mg.ing. Jānis Oliņš, e-pasts: janis.olins@lupsk.edu.lv
(LU PSK 3. korpuss 220. kab.)

Mg.sc.educ. Ina Ozola, e-pasts: ina.ozola@lupsk.edu.lv
(LU PSK 6. korpuss 203. kab.)

Mg.sc.educ. Līga Priede, e-pasts: liga.priede@lupsk.edu.lv

(LU PSK 6. korpuss 104. kab.)

Dr.med. Jolanta Pupure, e-pasts: jolanta.pupure@lupsk.edu.lv
(LU PSK 1. korpuss 107. kab.)

Mg.sc.educ. Elita Rutka, e-pasts: elita.rutka@lupsk.edu.lv
(LU PSK 4. korpuss 309. kab.)

Dr.paed. Mārīte Saulīte, e-pasts: marite.saulite@lupsk.edu.lv
(LU PSK 2. korpuss 2. telpa)

Mg.sc.sal. Janeta Strazdiņa, e-pasts: janeta.strazdina@lupsk.edu.lv

(LU PSK 1. korpuss 115. kab.)

Dr.med. Iveta Strode, e-pasts: iveta.strode@lupsk.edu.lv
(LU PSK 1. korpuss 104. kab.)

Mg.philol. Iveta Sundikova, e-pasts: iveta.sundikova@lupsk.edu.lv
(LU PSK 2. korpuss 202. kab.)

Mg.iur. Inga Štrause-Patmanatane, e-pasts: inga.strause@lupsk.edu.lv
(LU PSK 6. korpuss arhīvs)

Mg.paed. Māra Tračuma, e-pasts: mara.tracuma@inbox.lv
(LU PSK 6. korpuss 104. kab.)

Mg.sc.sal., Mg.sc.admin. Jeļena Urbēna, e-pasts: jelena.urbena@lupsk.edu.lv
(LU PSK 1. korpuss 303A. kab.)

Diploms par 1. līmeņa profesionālo augstāko izglītību Rita Velika, e-pasts: rita.velika@lupsk.edu.lv
(LU PSK 1. korpuss 311A kab.)

Mg.sc.educ. Ina Vīksniņa, e-pasts: ina.viksnina@lupsk.edu.lv
(LU PSK 6. korpuss 203. kab.)

Mg.sc.sal. Kristīne Vītoliņa, e-pasts: kristine.vitolina@lupsk.edu.lv
(LU PSK 6. korpuss 104. kab.)

Mg.sc.sal. Maija Zute, e-pasts: maija.zute@lupsk.edu.lv
(LU PSK 2. korpuss 2. telpa)