Kvalitātes politika

Kvalitātes politika

Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas kvalitātes politika ir iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas daļa, kas vērsta uz koledžas misijas īstenošanu un stratēģisko mērķu sasniegšanu.

Kvalitātes politika definē kvalitātes līmeni kā pakāpi, kādā Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža īsteno studiju procesu atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, kas saturiski saskaņots ar Standartiem un vadlīnijām kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā, orientēts uz starptautiskajiem kvalitātes standartiem, koledžas darbībā ieinteresēto pušu vajadzībām un vēlmēm, kā arī iekšējai nepieciešamībai.

Koledžas kvalitātes politikas mērķis ir īstenot studiju programmas veselības aprūpes un sociālās labklājības jomās, sagatavojot augsti kvalificētus, kompetentus un darba tirgū konkurētspējīgus speciālistus.