Nodibināta LKA Studentu padome

Nodibināta LKA Studentu padome

Izveidota LKA Studentu padome

Otrdien, 7. novembrī, uz savu pirmo tikšanos bija sanākusi Latvijas Koledžu asociācijas (LKA) Studentu padome, kuras dibināšanā un darbībā ir iesaistījušies studējošie no visām Latvijas koledžām. Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžu (LU PSK) pārstāvēja Studējošo pašpārvaldes locekle Madara Pudure ( studiju programmas “Ārstniecība” 1. kursa studente) un LU PSK sabiedrisko attiecību speciālista asistente darbā ar studējošajiem Kristiāna Krista Plone.

LKA Studentu padome ir brīvprātīga personu apvienība, kas apvieno un pārstāv divdesmit četras Latvijas koledžu studējošo pašpārvaldes, par savu mērķi izvirzot studentu kā nozīmīgas sabiedrības sociālas grupas tiesību un interešu ievērošanu.

LKA Studentu padomes dibināšanas sanāksmē tika pieņemti organizācijas statūti un ievēlēta valde. Starp plānotajiem darbiem un aktivitātēm jāmin sadarbība ar valsts, pašvaldību vai nevalstiskajām organizācijām, kontaktu veidošana ar Latvijas un ārvalstu organizācijām izglītības, kultūras, zinātnes un sporta jomās, kā arī informācijas izplatīšana par koledžās studējošajiem aktuāliem jautājumiem, norisēm un problēmām, aktīvi paužot savu viedokli un attieksmi, t.sk. publiskajā telpā, kultūras, izklaides un izglītojošu pasākumu organizēšana un sadarbība ar Latvijas Studentu apvienību.

Veiksmi LKA Studentu padomei! Lai radošas idejas un panākumi darbībā!

0
Feed