Elektroniskie resursi

Elektroniskie resursi

Digitāls izdevums Massage and Bodywork – http://www.massageandbodyworkdigital.com/read/account_titles/162842

Raksts studiju programmas “Radiologa asistents” studentiem
Radiation Risk to Radiographers: What We Know –
 http://evtoday.com/2016/08/radiation-risk-to-radiographers-what-we-know/

Radiography Journal, Volume 29 (2023), Issue 6 – Table of Content
Izdevējs: EFRS
Žurnāls PDF formātā

Jūrmalas Centrālās bibliotēkas elektroniskais kopkatalogs
https://jurmala.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx

Akadēmiskā godīguma terminu vārdnīca
(projekta ietvaros izstrādājusi Rīgas Tehniskā universitāte kopā ar partneriem)
https://ebooks.rtu.lv

Starptautiskā konference “HESDIA 2020”. Veselība, vide un ilgtspējīga attīstība: starpdisciplināra pieeja, konferences tēžu krājums. Kauņa, Lietuva, 2020.
HEALTH, ENVIRONMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT: INTERDISCIPLINARY APPROACH/ HESDIA 2020. Abstract Book of the International Scientific Conference, 24 September, 2020. Kaunas University of Applied Sciences, Kaunas, 2020.

Abstraktu grāmata, sējums Nr. 4 "Biomedic and Social Sciences: Education, Researchand Innovation", 5. Ziemeļvalstu foruma "Skolotāji" 2020.gads, Klaipēdas Valsts Lietišķo zinātņu universitāte.
Biomedical and Social Sciences: Education, Research and Innovation. International conference abstract book, 2020 Nr. 1(4). Abstracts from the 5th Nordic Forum for Nurse Educators 2020, 10th of November, Klaipeda 2020, 36 p

Andrejs Geske, Andris Grīnfelds. Izglītības pētījumu aptaujas – no izveidošanas līdz datu apstrādei.
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2020. 167 lpp.

Izdevums PDF formātā

Latvijas Universitātes 79. starptautiskā zinātniskā konference “Starpdisciplinārie pētījumi medicīnas koledžās”. Tēžu krājums. Rīga: Latvijas Universitāte, 2021. 55 lpp.

Tēžu krājums PDF formātā

Gerds Herolds un līdzautori. Iekšķīgās slimības. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2021. 589 lpp.
Tulkojums no: Herold Gerd und Mitarbeiter. Innere Medizin. Köln: Gerd Herold, 2019. No vācu valodas tulkojuši Dr. Antra Briede, Dr. Rihards Engels, Dr. Roberts Feders, Dr. Anda Kadiša, Dr. Dana Kigitoviča, Dr. Annija Līce, Dr. Elīna Līce, Dr. Andra Pekša, Dr. Kārlis Rācenis, Dr. Kaspars Rimicāns, Dr. Sabīne Upmale-Engela. Projekta vadītājs Dr. Roberts Feders. ISBN 978-9934-18-663-9.
Izdevums PDF formātā

Labklājības ministrijas periodiskais izdevums "Sociālais darbs Latvijā"
Izdevumu arhīvs PDF formātā

Labklājības ministrijas izdevums "Sociālais darbs ar gadījumu. Prakse teorijā."
Izdevums PDF formātā

Labklājības ministrijas izdotie metodiskie materiāli
Pieeja materiāliem PDF formātā

Global Social Work - Cutting Edge Issues and Critical Reflections
Edited by Bala Raju Nikku (Published in London, United Kingdom)
Izdevums PDF formātā

Akadēmiskā godīguma terminu vārdnīca. Akadēmiskā godīguma vispārējās vadlīnijas.
Uzziņu izdevums. Rīga: RTU Izdevniecība, 2020. 161 lpp.
Izdevums PDF formātā

Grāmata “VIEGLĀ VALODA. ROKASGRĀMATA”
LU Akadēmiskais apgāds, 2022
Grāmatas izstrādi līdzfinansē Eiropas Komisija, un tā izdota ERASMUS+ projektā “Promoting Easy-to-read Language for Social Inclusion (PERLSI) Vieglās valodas veicināšana sociālajai iekļaušanai” (Nr. 2020-1-LV01-KA204-077527).
Izdevums PDF formātā

International Scientific Conference “The Quality of Health Care and Social Welfare – Education and Practice”. 18.05.2023–19.05.2023, Jūrmala, Latvia.
Scientific Abstracts and Articles. Riga: University of Latvia, 2023. 54 p.
ISBN 978-9934-36-013-8 (PDF)

Latvijas Universitātes 81. starptautiskās zinātniskās konferences sekcija “Starpdisciplinārie pētījumi medicīnas koledžās”.
Tēžu krājums. Rīga, Latvijas Universitāte, 2023. gada 16. marts.
ISBN 978-9934-36-010-7 (PDF)