Rekvizīti

Rekvizīti

Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas
juridiskā adrese un rekvizīti:

Latvijas Universitātes aģentūra
“Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža”
Saīsinājums: LU PSK
Reģ. Nr.: 90000031813
Adrese: Vidus prospekts 38, Jūrmala, LV-2010
Valsts kase, kods: TRELLV22
Maksas pakalpojumu konta Nr.: LV27TREL9150234010000

Reflektantiem, veicot maksājumu par reģistrācijas maksu bankā, maksājuma mērķī obligāti jānorāda sekojošā informācija:
Reģistrācijas maksa, vārds, uzvārds, personas kods, ieņēmuma kods: 21379

Veicot maksājumu par Dienesta viesnīcu, maksājuma mērķī obligāti jānorāda sekojošā informācija:
Vārds, uzvārds, personas kods, mēnesis, par kuru tiek veikts maksājums, ieņēmuma kods: 21382

Veicot maksājumu par studiju programmas „Estētiskā kosmetoloģija”, "Ārstnieciskā masāža" vai “Podoloģija” (vakara grupa) studiju maksu, maksājuma mērķī obligāti jānorāda sekojošā informācija: Vārds, uzvārds, personas kods, periods, par kuru tiek veikts maksājums, ieņēmuma kods: 21351

Veicot maksājumu par akadēmisko parādu, maksājuma mērķī obligāti jānorāda sekojošā informācija:
Vārds, uzvārds, personas kods, grupa, studiju priekšmets, ieņēmuma kods: 21379

Veicot maksājumu par tālākizglītības kursiem, maksājuma mērķī obligāti jānorāda sekojošā informācija:
Vārds, uzvārds, kursu nosaukums, ieņēmuma kods: 21359

Veicot maksājumu par salīdzināšanas protokolu, maksājuma mērķī obligāti jānorāda sekojošā informācija:
Vārds, uzvārds, personas kods, salīdzināšanas protokols, ieņēmuma kods: 21379