Rekvizīti

Rekvizīti

Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas
juridiskā adrese un rekvizīti (MAKSAS PAKALPOJUMIEM):

Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža
Reģ. Nr.: 90000031813
Adrese: Vidus prospekts 38, Jūrmala, LV-2010
Banka: Swedbank AS
Bankas kods: HABALV22
Maksas pakalpojumu bankas konta Nr.: LV17HABA0551054795302

Reflektantiem, veicot maksājumu par reģistrācijas maksu bankā, maksājuma mērķī obligāti jānorāda sekojošā informācija:
Reģistrācijas maksa, vārds, uzvārds, personas kods, EKK 21379

Veicot maksājumu par Dienesta viesnīcu, maksājuma mērķī obligāti jānorāda sekojošā informācija:
Vārds, uzvārds, personas kods, mēnesis, par kuru tiek veikts maksājums, EKK 21382

Studējošiem, veicot maksājumu par izziņu, maksājuma mērķī obligāti jānorāda sekojošā informācija:
Izziņa, vārds, uzvārds, personas kods, EKK 21379

Veicot maksājumu par studiju programmas „Estētiskā kosmetoloģija”, "Ārstnieciskā masāža", “Podoloģija” (vakara grupa, LU PSK Rēzeknes filiāle), "Ārstniecība", "Biomedicīnas laborants", "Radiologa asistents" studiju maksu, maksājuma mērķī obligāti jānorāda sekojošā informācija:
Vārds, uzvārds, personas kods, periods, par kuru tiek veikts maksājums, EKK 21351

Veicot maksājumu par akadēmisko parādu, maksājuma mērķī obligāti jānorāda sekojošā informācija:
Vārds, uzvārds, personas kods, grupa, studiju priekšmets, EKK 21351

Veicot maksājumu par tālākizglītības kursiem, maksājuma mērķī obligāti jānorāda sekojošā informācija:
Vārds, uzvārds, kursu nosaukums, EKK 21359

Veicot maksājumu par salīdzināšanas protokolu, maksājuma mērķī obligāti jānorāda sekojošā informācija:
Vārds, uzvārds, personas kods, salīdzināšanas protokols, EKK 21379