ERASMUS+ personāls un docētāji

ERASMUS+ DTNET

Digital Technology for Nursing Education and Training (DTNET)

Par projektu/ About

PROJECT NUMBER
2020-1-DE01-KA226-HE-005812

PROJECT PERIOD
30.06.2021. – 31.10.2023.

ARTICLE
Digital Technology for Nursing Education and Training (DTNET) project

Do you know that no single person invented Virtual Reality?

Many people affected the growth of VR technology, among them at least Myron Krueger, Douglas Engelbart, Morton Heilig, Ivan Sutherland, and many more.

We are honoured to join the ranks of people contributing to the development of VR technologies with launching Digital Technology for Nursing Education and Training (DTNET) project.

The DTNET project is initiated by INTAMT and co-funded by the Erasmus+ Programme, that involves a partnership consortium of six Higher Educational Institutions (HEIs) specialized in nursing education, education applications development and multimedia didactics with vivid experience in integration of digital learning media and VR.

The projects Partners are: Umeå University (Sweden), P.Stradins Medical College of the University (Latvia), Pedagogical University Weingarten (Germany), UMIT - Private University for Health Sciences, Medical Informatics and Technology (Austria), Utena University of Applied Sciences (Lithuania) under the coordination of INTAMT International Academy of Management and Technology (Germany).

During the 24 months, the DTNET consortium aims at creating an innovative & handy set of help tools to provide the HEIs with the technological advantages of VR simulations in nursing education. We shall focus not just on the usability of the VR technology, but on learning outcomes and applications of immersive VR. Our goal is its practical implementation in university teaching, including nursing curricula integration rather than experimental activities and prototype development.

A number of research studies have shown, that an integration of VR technology in nursing simulation-based education in the EU countries is still at its onset. Unlike the USA or Canada, where VR-based training in nursing has been actively implemented into teaching practices over the last years.

Besides developing of exemplary VR simulations for nursing skills training, one of the main priorities of the DTNET project is to support teachers to further improve their digital competences. We will be hence also focusing on building capacity to implement VR-based teaching and learning; developing digital pedagogical competencies, enabling them to develop and use high-quality digital contents, thus delivering high quality inclusive modern education.

The partnership will also promote networking of institutions across the EU, sharing resources, expertise and collaboration with digital technology providers and experts in educational technology and relevant pedagogical practice, to be able to develop tailor-made VR solutions adapted to individual challenges and realities.

We will be glad to share the pathway of the project implementation with you. You may keep yourselves informed about the upcoming developments and sign up for the news.

23.05.2023.

ERASMUS+ projekta DTNET aktivitātes, 15.-19.05.2023.

Starptautiskā darba grupa no 2023. gada 15. līdz 19. maijam aizvadīja aktivitāšu nedēļu ERASMUS+ programmas projekta DTNET (Digital Technology for Nursing Education and Training) ietvaros.
Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) projekta komanda pārstāvji 15. un 16. maijā piedalījās lektoru apmācībās virtuālās realitātes (VR – Virtual Reality) lietošanas prasmju nostiprināšanā Utena University of Applied Sciences, Lietuvā. Šī projekta aktivitāte tika organizēta, lai sagatavotos projekta rezultātu pilotēšanai. Abu augstskolu Ārstniecības katedru lektori no Lietuvas un Latvijas apguva daļu no scenārijiem, kas turpmāk tiks integrēti studiju procesā, daļu no praktiskajām nodarbībām studiju programmā “Ārstniecība” organizējot VR.
Projekta komanda turpmāko nedēļu pavadīja Jūrmalā, kur aktivitātes plānoja LU PSK komanda, nodrošinot sekmīgu norisi.
Darba grupas partneriem no Vācijas, Austrijas, Zviedrijas, Lietuvas un Latvijas 17. maijā tika rīkota tikšanās, kuras laikā notika līdz šim paveikto aktivitāšu izvērtēšana un nākamo darbību plānošana, lai sasniegtu projekta izvirzīto rezultātu. Dienas otrajā pusē uz praktisko aktivitāti tika aicināti studējošie, kas piedalījās DTNET projekta produkta testēšanā. Šī bija iespēja projekta aktivitātē iesaistīt gan studentus, kam iepriekš jau bijusi pieredze ar VR, gan sniegta iespēja studentiem, kam šāda pieredze bija pirmo reizi.
Projekta aktivitāšu nedēļas otrajā pusē – 18. un 19. maijā – projekta komanda piedalījās 3. Starptautiskās zinātniskās konferences "Veselības aprūpes un sociālās labklājības kvalitāte – IZGLĪTĪBA UN PRAKSE", kuras ietvaros konferences dalībniekiem prezentēja līdz šim paveikto rezultātu un vadīja vienu no konferences sekcijām – meistarklasi ar praktisko daļu “ERASMUS+ projekta DTNET (Digital Technology for Nursing Education and Training) produkta prezentācija”, tās laikā nozares praktiķiem un topošajiem veselības aprūpes speciālistiem bija iespēja pašiem izmēģināt VR brilles, lai iepazītos ar sagatavotajiem scenārijiem.