Iepirkumi / 2015. gads

Iepirkumi / 2015. gads

Aktualizēts: 08.12.2015.

Šajā sadaļā ir iespējams iegūt informāciju par Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžā veiktiem publiskiem iepirkumiem atbilstoši Publisko iepirkumu likumam.

Iepirkumi saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² pantu

Sistēmbloku un monitora iegāde Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas vajadzībām.

Identifikācijas nr. LU PSK 2015/12

Paziņojums par plānoto līgumu:
www.iub.gov.lv
18.11.2015.

Iepirkuma dokumentācija:
Nolikums
Lēmums
Līgums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu:

www.iub.gov.lv
03.12.2015.

Bruģēšanas darbi Vidus prospektā 38, Jūrmalā.

Identifikācijas nr. LU PSK 2015/11

Paziņojums par plānoto līgumu:
www.iub.gov.lv
18.09.2015.

Iepirkuma dokumentācija:
Nolikums
Lēmums
Līgums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu:

www.iub.gov.lv
20.10.2015.

Mēbeļu iegāde Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas vajadzībām.

Identifikācijas nr. LU PSK 2015/10

Paziņojums par plānoto līgumu:
www.iub.gov.lv
01.09.2015.

Iepirkuma dokumentācija:
Nolikums
Lēmums iepirkuma 1.daļā
Lēmums iepirkuma 2.daļā
Lēmums iepirkuma 3.daļā

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu:

www.iub.gov.lv
18.09.2015.

Multimediju projektoru un datortehnikas iegāde Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas vajadzībām.

Identifikācijas nr. LU PSK 2015/9

Paziņojums par plānoto līgumu:
www.iub.gov.lv
12.08.2015.

Iepirkuma dokumentācija:
Nolikums
Atbildes uz jautājumiem:
18.08.2015.
Lēmums iepirkuma 1.daļā
Lēmums iepirkuma 2.daļā
Lēmums iepirkuma 3.daļā
Līgums
Līgums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu:

www.iub.gov.lv
09.09.2015.

Siltumapgādes un ūdensapgādes sistēmas ārējo tīklu rekonstrukcija Vidus prospektā 38, Jūrmalā.

Identifikācijas nr. LU PSK 2015/8

Paziņojums par plānoto līgumu:
www.iub.gov.lv
06.08.2015.

Iepirkuma dokumentācija:
Nolikums
Tehniskais projekts
Darbu apjomi
Lēmums
Līgums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu:

www.iub.gov.lv
01.09.2015.

Interaktīvo tāfeļu un tuvās projekcijas projektoru iegāde Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas vajadzībām.

Identifikācijas nr. LU PSK 2015/7

Paziņojums par plānoto līgumu:
www.iub.gov.lv
31.07.2015.

Iepirkuma dokumentācija:
Nolikums
Lēmums
Līgums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu:

www.iub.gov.lv
18.08.2015.

Siltumapgādes un ūdensapgādes sistēmas ārējo tīklu rekonstrukcija Vidus prospektā 38, Jūrmalā.

Identifikācijas nr. LU PSK 2015/6

Paziņojums par plānoto līgumu:
www.iub.gov.lv
28.07.2015.

Iepirkuma dokumentācija:
Nolikums
Tehniskais projekts
Darbu apjomi
Lēmums par iepirkuma pārtraukšanu

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu:

www.iub.gov.lv
05.08.2015.

Apkures sistēmas rekonstrukcija ēkai "Dienesta viesnīca" Vidus prospektā 36k-1, Jūrmalā.

Identifikācijas nr. LU PSK 2015/5

Paziņojums par plānoto līgumu:
www.iub.gov.lv
21.07.2015.

Iepirkuma dokumentācija:
Nolikums
Tehniskais projekts
Darbu apjoms
Lēmums
Līgums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu:

www.iub.gov.lv
18.08.2015.

Apkures sistēmas rekonstrukcija ēkai "Laboratorija" Vidus prospektā 38k-1, Jūrmalā.

Identifikācijas nr. LU PSK 2015/4

Paziņojums par plānoto līgumu:
www.iub.gov.lv
21.07.2015.

Iepirkuma dokumentācija:
Nolikums
Tehniskais projekts
Darbu apjomi
Lēmums par iepirkuma pārtraukšanu

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu:

www.iub.gov.lv
01.09.2015.

Datortehnikas un biroja tehnikas iegāde Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas vajadzībām.

Identifikācijas nr. LU PSK 2015/3

Paziņojums par plānoto līgumu:
www.iub.gov.lv
02.07.2015.

Iepirkuma dokumentācija:
Nolikums
Atbildes uz jautājumiem:
09.07.2015.
08.07.2015.
08.07.2015.
Lēmums iepirkuma 1.daļā
Lēmums iepirkuma 2.daļā
Lēmums iepirkuma 3.daļā
Lēmums iepirkuma 4.daļā
Lēmums iepirkuma 5.daļā
Līgums
Līgums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu:

www.iub.gov.lv
18.08.2015.
12.08.2015.

Mēbeļu iegāde Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas un tās filiāles vajadzībām.

Identifikācijas nr. LU PSK 2015/2

Paziņojums par plānoto līgumu:
www.iub.gov.lv
01.07.2015.

Iepirkuma dokumentācija:
Nolikums
Atbilde uz jautājumu:
02.07.2015.
Lēmums iepirkuma 1.daļā
Lēmums iepirkuma 2.daļā
Lēmums iepirkuma 3.daļā
Līgums
Līgums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu:

www.iub.gov.lv
21.07.2015.

Saimniecības preču iegāde Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas vajadzībām.

Identifikācijas nr. LU PSK 2015/1

Paziņojums par plānoto līgumu:
www.iub.gov.lv
05.03.2015.

Iepirkuma dokumentācija:
Nolikums
Lēmums
Līgums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu:

www.iub.gov.lv
29.03.2015.