Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas 
studiju programmas “PODOLOĢIJA” 
ZIEMAS UZŅEMŠANAS 2020/2021 (04.-22.01.2021.)

REFLEKTANTA PIETEIKUMS

LŪGUMS ŅEMT VĒRĀ!

Pēc REFLEKTANTA PIETEIKUMA nosūtīšanas uz e-pastu lupsk@lupsk.edu.lv OBLIGĀTI nepieciešams nosūtīt:

- atestāta/ diploma kopiju;
- atestāta/ diploma sekmju izraksta kopiju:
- ISEC sertifikātu kopijas, ja tādi ir norādīti sekmju izrakstā.
(e-pasta tematā jānorāda: Ziemas uzņemšana - VĀRDS/ UZVĀRDS)

Par Uzņemšanas rezultātiem katrs reflektants tiks informēts personīgi 25.01.2021.