Iepirkumi / 2017. gads

Iepirkumi / 2017. gads

Aktualizēts: 27.06.2017.

Šajā sadaļā ir iespējams iegūt informāciju par Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžā veiktiem publiskiem iepirkumiem atbilstoši Publisko iepirkumu likumam.

Iepirkumi saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu

Datortehnikas un biroja tehnikas iegāde Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas vajadzībām.

Identifikācijas nr. LU PSK 2017/1

Paziņojums par plānoto līgumu:
www.iub.gov.lv
24.05.2017.

Iepirkuma dokumentācija:
Nolikums
Atbildes uz jautājumiem:
25.05.2017.
29.05.2017.

Lēmumi iepirkumā:
Iepirkuma 1.daļā
Iepirkuma 2.daļā
Iepirkuma 3.daļā

Noslēgtie līgumi iepirkumā:
Iepirkuma 1.daļā
Iepirkuma 2.daļā
Iepirkuma 3.daļā

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu:
www.iub.gov.lv
27.06.2017.