Aktualitātes / 2008. gads

2008. gads

 • 07.10.2016
  „Profesionālās tālākizglītības programmas „Sociālā aprūpe” izstrāde un sagatavošana”

  Projekta nosaukums

  „Profesionālās tālākizglītības programmas „Sociālā aprūpe” izstrāde un sagatavošana”
  Projekta īstenotājs
  P.Stradiņa veselības un sociālās aprūpes koledža
  Projekta norises vieta
  Jūrmala, Vidus prospekts 36/38
  Projekta mērķa grupa
  Sociālie aprūpētāji ar 3. līmeņa vidējo profesionālo izglītību
  Projekta mērķis
  Izstrādāt un īstenot tālākizglītību ar profesionālās pilnveides programmu „Sociālā aprūpe”, kas nodrošinās 100 sociālajiem aprūpētājiem saglabāt darba iespējas.
  Projekta īstenošanas laiks
  15.05.2006. – 31.06.2008.
  Projekta finansējums
  Kopā: 50 000 LVL
  Eiropas Sociālais fonds 40 000 LVL
  Nacionālais līdzfinansējums 10 000 LVL
  Projekta rezultāts
  Izglītoti 100 sociālie aprūpētāji


  Eiropā jau vismaz 50 gadus sociālā darba specialitātēs var iegūt augstāko izglītību, Latvijā tikai no pagājušā gadsimta 90. gadiem. Tikai ar 2003.gadā pieņemto Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu 1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajiem aprūpētājiem tiek uzskatīta par nepieciešamību un no 01.01.2008. par obligātu.
  „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums” nosaka, ka ar 2008.gada 1.janvāri sociālā darba speciālista pienākumus veic persona ar atbilstošu izglītību. Jaunieviestās prasības ir jāintegrē arī izglītībā, lai nodrošinātu efektīvu sociālās sfēras attīstību.
  Statistika rāda, ka daudzviet sociālo darba speciālistu kvalifikācija nav atbilstoša valsts likumdošanai un prasībām. No 2000. līdz 2004. gadam P.Stradiņa veselības un sociālās aprūpes koledžā 3. līmeņa vidējo profesionālo izglītību sociālajā aprūpē ieguva 423 studējošie. Pēc jaunās valsts likumdošanas no 2008.gada 1.janvāra šī kvalifikācija vairs nav atbilstoša, lai darbinieks varētu turpināt veikt savus darba pienākumus. Tātad viena no problēmām ir jau strādājošu sociālo aprūpētāju izglītības neatbilstība valsts prasībām un nepieciešamība pēc tālākizglītības iespējām un izlīdzinošā kursa.
  Projekta mērķis – ir izstrādāt un īstenot tālākizglītību ar profesionālās pilnveides programmu „Sociālā aprūpe”, kas nodrošinās 100 sociālajiem aprūpētājiem saglabāt darba iespējas.
  Projekta ietvaros izstrādātajā profesionālās pilnveides programmā ir iekļauti tie studiju kursi, ar kuriem ir papildināta koledžā īstenotā I līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Sociālā aprūpe”.
  2006.gada 15.maijā P.Stradiņa veselības un sociālās aprūpes koledža uzsāka īstenot projektu „Profesionālās tālākizglītības programmas „Sociālā aprūpe” izstrāde un sagatavošana”. Projekta ietvaros profesionālās pilnveides programmu apgūs 100 sociālie aprūpētāji, kuri strādā valsts vai pašvaldības sociālās aprūpes institūcijās un laika periodā no 2000. līdz 2004. gadam ir ieguvuši koledžā 3. līmeņa vidējo profesionālo izglītību un kvalifikāciju „Sociālais aprūpētājs”.
  Katrā projekta apmācības grupā tiek uzņemti 25 studenti. Viena apmācības kursa ilgums ir 4,5 mēneši. Ņemot vērā strādājošo ierobežotās iespējas apvienot darbu un mācības, nodarbības tiek plānotas nedēļas nogalēs. Projektā iesaistītajiem studentiem koledžā ir iespējas izmantot bibliotēku, datoru klasi un dienesta viesnīcu. Projekta nosacījumi paredz arī ceļa un uzturēšanās izmaksu kompensāciju, kas veicina studējošo motivāciju.
  Ar šo projektu un ESF atbalstu esam bagātinājuši sevi ar zināšanām un pieredzi. Projekta īstenošana ir devusi iespēju atkalredzēties ar koledžas absolventiem un pārliecināties par viņu izaugsmi. Projektu īstenošana nav viegls process. Daudz ir jāmācās ne vien studentiem, bet arī projekta īstenošanā iesaistītajam personālam, tomēr izlaidums un apliecību saņemšanas brīdis sniedz gandarījumu, kas motivē tālākiem darbiem gan studentus, gan pasniedzējus.
  Ceturtās apmācības grupai nodarbību sākums decembrī. Dokumentus no pretendentiem pieņem skolas kancelejā katru darba dienu no 9.00-16.00. Pretendentiem jāiesniedz: diploms par 3. līmeņa profesionālās izglītības programmas „Sociālā aprūpe” apguvi, pases kopija, izziņa no darba vietas, ka strādā par sociālo aprūpētāju , 4 fotokartiņas, iesniegums uz veidlapas.


  Projekta vadītāja Dace Erkena

  Lasīt vairāk
 • 17.12.2008
  Iegādātās grāmatas 2007/2008 ak.gadā

  E. Notboma. Desmit lietas, kas jāzin par bērniem ar autismu.

  Meceniece, D. Venskus. Kā vērtēt imunitāti (melanomas modelis).
  D. Lūse. Latviešu literatūra un 20.gs. politiskās kolīzijas.
  Mugurkaula slimību ārstēšana.
  Kurpatovs. Uzveiksim asinsvadu veģetatīvo distoniju/Veģetatīvā nieru sistēma.
  Putriņgrāmata / Padomu un recepšu grāmata gādīgiem vecākiem.
  Apine, V. Volkovs. Latvijas krievu identitāte: vēsturisks un socioloģisks apcerējums.
  R. Rožkalne. Veselības rokasgrāmata.
  Kalvelis. Klīniskā elektrokardioloģija.
  V. Liguts. Intensīvās terapijas rokasgrāmata
  LU raksti 735 / Medicīna
  Tereško. Augu terapija. Sirdij, asinsvadiem un nervu sistēmai.
  Vecumu grupu valodas īpatnības Latvijā: lingvistiskais, sociālais un kultūras aspekts BĒRNĪBA
  Bibliotēkas jaunumi (01.09.08.- 31.12.08.):
  Nekādu brīnumu. Vienkārši Ziņģīte.
  Gārša. Neiroķirurģija
  Psiholoģija LU raksti 729
  S. Tūrs. Šūnu bioloģija
  S. Jirgena. Jaunieši un adiktīva uzvedība.
  Vilks. Socioloģisko pētījumu kontekstuālās problēmas
  S. Kristapsone. Zinātniskā pētniecība studiju procesā
  Karmela. Zīdaiņa un mazuļa uzturs.
  Dz. Mozgis. Ceļvedis veselības aprūpes vadībā
  Tainena. Jūsu bērns spēj domāt kā ģēnijs
  Vereša, A. Andersa. Grūtniecības kalendārs
  F. Malkolms. Kā atbrīvoties no stostīšanās nastas
  R. Jakušonoka, H. Jodzēviča, R. Gibners. Transporta imobilizācija. Pārsēji.
  M. Stīgers. Globalizācija. Ļoti saistošs ievads.
  R. Rozentāls. Nieru transplantācija
  Z. Strautmane. Ikdiena ar mazuli.
  Lasmanis. Datu ieguves, apstrādes un analīzes metodes pedagoģijas un psiholoģijas pētījumos 1.
  Z. Rubene. Kritiskā domāšana studiju procesā.
  Vilks. Zinātniskā ētika jeb domājošā cilvēka ceļš
  Massachusetts G. Hospital Handbook Pain Management 2005
  Alexander’s Care of Patients in Surgery, 12e, 2003
  Drug Information Handbook Perioperative Nursing 2006
  Encyclopedia of Disability, 5 volume set, 2005
  Janvāris - februāris
  I. Nordkvista. Seksualitāte un invaliditāte
  T. Šedīns. Kad kokiem nokrīt lapas
  G. Tirolers. Rehabilitācija sociālajā vidē
  Velku fonds. Rotaļa
  V. Golubina. Pirmsskolas pedagoga grāmata.
  Cilvēka anatomija. Roka. Kāja.
  I. Čaklā. Bet – debesīs iesiets mezgls.
  I. Nora. Esamība ar Regīnu.
  T. K. Kūpers. Apklusti un klausies.
  R. Špalleka. Māmiņ, vai Tu mani mīli?
  F. Karlgrēns. Valdorfa pedagoģija.
  J. Isajeva. Ārstniecisko augu degvīna uzlējumi un izvilkumi Jūsu veselībai.
  I. Samauska. Betijas sarunas jeb kā es piedzimu.
  I. Dobrjakovs. Kā radīt laimīgu bērnu.
  V. Batņa. Rosinot bērna iekšējo pasauli.
  P. Apinis. Latvijas ārsti un pacienti globalizācijas laikmetā.
  Ad. Krūmiņa, I. Kokare, E. Biķis. Latvijas bērnu fiziskās attīstības novērtēšana.
  Apvienoto nāciju organizācija. Globālas atbildes globāliem jautājumiem 6 (17) 2007.
  Paaudžu nomaiņa un migrācija Latvijā. N/4 2007.


  Marts – aprīlis
  A. Utināns. DNS, matrice un cilvēka uzvedība.
  A. Cimdiņa. Zenta Mauriņa Eiropas tautu kultūru dialogā.
  S. Tūbele. Disleksija vai lasīšanas traucējumi.
  H. Zamskis. Speciālās pedagoģijas vēsture.
  D. Virtuee. Kristāliskie bērni.
  M. Koha. Ķermeņa prāts/ Kas būtu jāzina, lai ilgāk saglabātu jaunību.
  Sabiedriskās integrācijas tendences un prettendences. Latvijas un Igaunijas pieredze. (Rakstu krājums).
  Enciklopēdija vecākiem. Bērnu ārsts.
  R. Rožkalne. Gremošanas orgānu slimības profilakse.
  R. Rožkalne. Sirds un asinsvadu slimību profilakse.
  L. Volkova Blaumaņa zelts.
  I. Jansone. Utis, ērces, tārpi... ko iesākt.
  Sociālā darba terminu vārdnīca (angļu↔latviešu)
  Globālie darba izglītības standarti.
  Konsultēšanas metode sociālā pedagoga darbā.
  Rokasgrāmata sociālā darba speciālistiem.


  Maijs
  I. Jansone. Patiesība par vēzi.
  A. Vilks. Filozofiskā socioloģija Latvijā.
  J. Markovs. Medicīniskā histoloģija III.
  L. Vīksna. Vakcinācija / Aktīva specifiskā imūnprofilakse.
  Handbuch für medizinische Fußpflege.
  Bildatlas der medizinischen Fußpflege.
  Lehrbuch und bildatlas für die Podologie.
  Extremfälle aus der podologischen Praxis.
  Theorie der medizinischen Fußbehandlung, B.1.
  Theorie der medizinischen Fußbehandlung, B.2.
  Prüfungsfragen für die Podologie
  Praktische Podologie 1
  Praktische Podologie 2
  Podologische Orthopädie
  Anamnese in der Podologie
  Practical Manual of Diabetic Foot Care
  Managing the Diabetic Foot
  Neale’s Disorders of the Foot, 7e
  Colour Atlas of Foot&Ankle Disorders
  The Foot in Diabetes, 4e
  Diabetic Neuropathy: Clinical Management, 2e
  Fungal Infections of Skin, Hair&Nails


  2007.gada decembris
  Adler Introduction to Radiologic Sciences and Patient Care, 3rd edition
  Ballinger Merrill’s Atlas of Radiographic Positions and Radiologic Procedures 3 vol set, 10th edition
  Bontrager Textbook of Radiographic Positioning and Related Anatomy 5th edition
  Ehrlich Patient Care in Radiography 6th edition
  Eisenberg Comprehensive Radiographic Pathology 3rd edition
  Fauber Radiographic Imaging and Exposure
  Hayes Radiographic Anatomy Positioning and Procedures Workbook 2volume set
  Mosby Radiography Online: Radiographic Imaging
  Ryan Anatomy for Diagnostic Imaging 2nd edition
  Washington Principles and Practice of Radiation Therapy

  Lasīt vairāk
 • 17.04.2008
  2008. gada aktivitātes

  3. decembris, 2008,- Leonardo da Vinci 2005 – 2006 gada projektu kvalitātes konkurss „Spārni 2008”,

  2. – 4. decembris, 2008.– Zinātniski pētnieciskās konference, Sanktpēterburga, Krievija, Ārstniecības katderas vadītāja Iveta Strode,
  27.– 28. novembris, 2008,- „Erasmus student/staff placements in Baltic countries: enhancing cooperation between universities and enterprises”, Viļņa, Lietuva, ārējo sakaru koordinatore Aiga Grauduma,
  5. – 8. novembris, 2008, - European Federation of Radiographer Societis, First Annual General Meeting, Portugāle, MT katedras vadītāja Elita Rutka

  Lasīt vairāk
 • 17.01.2008
  Iegādātās grāmatas 2006/2007 ak.gadā

  2007.gada maijs:

  Pavārgrāmata Tev, kam ir diabēts.
  B.Selindžers. Cita ķīmija.
  A.Lācis, G. Lācis. Augšējās ekstremitātes un plecu joslas kaulu lūzumi.
  Stratēģiskās analīzes komisijas ziņojumi 2006.g.
  S.Monka Kida. Bišu slepenā dzīve.
  LU Raksti medicīnā 712.
  Ž.Akopova. Skolotāju komandas mācīšanās pašorganizācijā.
  Dž. Patersons. Pludmales nams.
  K.Džekija. Trompete.
  E.Ketrina.Trešais liekais.
  A.Utinans. Cilvēka psihe.
  D. Baltiņa. Diagnoze-vēzis.


  2007. gada aprīlis:
  R. Viņķele. Medicīnas svešvārdu vārdnīca.
  H. Melnbārde, O.Šalkonis. Elza no Elku ielas.
  S. Remberga. Bronhiālā astma un alerģiskais rinīts bērniem.
  I. Miltiņa. Skaņu izrunas traucējumi.
  I. Freimanis. Ieskats speciālās skolas darbā.
  A. Heilijs. Detektīvs.
  L. Teilore. Saņemies un dari.
  D. di Morjē. Mana māsīca Reičela.
  M. Trebēna. Dieva aptiekā rastā veselība.
  L. Kerols, D. Toubere. Indigo suminājums.
  Globālā dienaskārtība 2006.
  R. Andersone. Izglītības un mācību priekšmetu programmas.
  Angļu- latviešu vārdnīca.
  S. Lasmane. Rietumeiropas morāles filozofija. Antoloģija.
  S. Ranka. Analītisko bibliogrāfisko ierakstu izveide un standartizācija.
  P. Zvidriņš. Demogrāfiskā attīstība Latvijā 21. gadsimta sākumā. Zinātniski pētnieciskie raksti.


  2007.gada marts:
  Medicīnas svešvārdu vārdnīca.
  J. Gipenreitere. Kā saprasties ar bērnu.
  Alans un Barbara Pīzi. Ķermeņa valoda.
  Dzīvības elementi. Veselīga uztura rokasgrāmata.
  K. Makalova. Pieskāriens.
  D. Doriņa. Vīrietim un sievietei. Dzimumveselība.
  A. Mariņina. Pilsētas tarifs.
  I.Zemzaris. Gidons Krēmers ceļā.
  E. Ozola. Meditatīvā zīmēšana.
  F. Mora. Zelta zārks.
  M. Volcere. Mārgareta Mičela un Džons Māršs mīlasstāsts.
  I. Freiberga, L.Priede. Bērns mācās izzināt pasauli.
  A. Rubenis. Ētika viduslaiku izglītība, antropoloģija un ētika.
  Z. Freids. Ievadlekcijas psihoanalīzē.
  I. Freimanis. Ieskats speciālās skolas darbā.
  R. Garleja. Cilvēkpotenciāls sociālā vidē.
  D. Medne. Kā strādāt ar hiperaktīviem bērniem.
  LU raksti. Pedagoģija un skolotāju izglītība.
  LU raksti. Psiholoģija.
  I.Supe. Rokasgrāmata neiroloģijā.
  K. Rudzītis. Diagnostikas pamati un terapijas preambula.
  A. Egidess. Saskarsmes labirinti. Ka iemācīties sadzīvot ar cilvēkiem.
  I. Mazjānis. Infekcijas slimības. Rokasgrāmata.


  2007. gada februāris.
  J. Kulbergs. Krīze un attīstība.
  L. Kerols, D. Toubere.Indigo bērni.
  R. Garleja. Cilvēkpotencials sociālā vidē.
  A. Egidess. Saskarsmes labirinti.


  2007. gada janvāris.
  Prof. Ā. Pīters. Medicīnas enciklopēdija visai ģimenei.
  A. Muceniece. Vīrusu pavēlniece.
  K. Lapiņa. Psihosomātiskās sakarības un mūsdienu cilvēks.
  I. Vīberga. Ginekoloģijas rokasgrāmata.
  J.Dobelis. Bērnu uroloģija.
  Biomedicīnas ētika. Teorija un prakse.
  I. Purmale. Ārstnieciskā vingrošana skolā.


  2006. gada decembris.
  L. Ejubs, A. Peredistijs. Slimību, sindromu, testu un muskuloskeletālu bojājumu eponīmiska vardnīca.
  Bērnu tiesību aizsardzība ( tiesību akti).
  Māte un bērns. Enciklopēdija vecākiem.
  D. Džonstone. Ceļvedis psiholoģijā.


  2006. gada novembris.
  A. Vecgrāve. Ceļvedis pieaugušajiem pa bērnības zemi.
  M. Ļitvaks. Psiholoģiskais aikido.
  H. Havass. Prāta spēles 2.
  Lietišķo vēstuļu, e- pasta un citu lietišķo dokumentu paraugi.
  E. Vahtere. Darīsim kopā ar bērnu. 50 idejas bērnu attīstībai.
  G. Hofbauere. Laboratorijas analīzes. Padomdevējs pacientam.
  D. Staņko. Miriam… kāpec Tu raudi? Sievietes ciešanas pēc aborta.
  D. Baltiņa. Diagnoze- vēzis.
  R. Rožkalne. Koki-veselības un enerģijas avots.
  B.Bela, T. Tīsenhofs. Dzīves kvalitāte Latvijā.
  CD Latviešu- franču sarunvārdnīca.


  2006. gada oktobris.
  T. Zinkeviča- Jevstigņejeva. Projektīvā psihodiagnostika pasaku teraijā.
  M. Kūle. Eirodzīve. Formas. Principi. Izjūtas.
  I. Dzenīte. Veselības gramata. Slimību raksturojums un ārstēšana.
  A. Šmite. Izglītības iestādes vadība. 5. daļa.
  I. Mazjānis, E. Tirāns. Infekcijas slimības.


  2006. gada septembris.
  Radiācijas drošība.
  N.Andrejevs. Prakstiskā geriartrija.

  Lasīt vairāk