Aktualitātes / 2019. gads

2019. gads

 • 05.03.2019
  LU PSK aicina ciemos!

  Nāc ciemos uz koledžu!

  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK)
  ATVĒRTO DURVJU DIENAS 2018/2019 –

  2019. gada 14. un 21. martā no plkst. 10.00 līdz 15.00,
  Vidus prospektā 38, Bulduros, Jūrmalā.
  (Iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama.)

  Lasīt vairāk
 • 05.03.2019
  Norisinājusies izstāde “Skola 2019”

  Šī gada marta mēneša pirmajā nedēļas nogalē no 1. līdz 3. martam Starptautiskajā izstāžu centrā “Ķīpsala” (Rīgā) norisinājās lielākā izglītības izstāde Latvijā – “SKOLA”, kurā jau 20. gadu pēc kārtas piedalījās arī Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža (LU PSK).

  Lasīt vairāk
 • 26.02.2019
  LU PSK salidojums 2019, reģistrācija

  2019. gada 24. maijā Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžā (Rīgas 2. medicīnas skola) – Vidus prospektā 38, Jūrmalā – norisināsies salidojumos, uz kuru mīļi tiks gaidīti absolventi, bijušie kolēģi un koledžas darbinieki!

  REĢISTRĀCIJA
  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnj1fnkB...

  SALIDOJUMA NORISE:
  16.00 – reģistrācija
  17.00 – svinīgais pasākums
  Pēc svinīgā pasākuma – koledžas apskate, groziņu vakars un balle

  DALĪBAS MAKSA*:
  7.00 EUR
  * Maksājumu varēs veikt klātienē koledžas kasē 24.05.2019 (norēķinu būs iespējams veikt tikai skaidrā naudā) vai iepriekš ar pārskaitījumu (lūgums pie reģistrācijas uzrādīt veiktā maksājuma uzdevumu).

  REKVIZĪTI:
  Latvijas Universitātes aģentūra
  “Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža”
  Saīsinājums: LU PSK
  Vidus prospekts 38, Jūrmala, LV-2010
  Reģ. Nr.: 90000031813
  Valsts kase, kods: TRELLV22
  Konta nr.: LV27TREL9150234010000
  Maksājuma mērķis (norādīt OBLIGĀTI): Salidojums 2019, ieņēmuma kods – 21379.

  JAUTĀJUMU GADĪJUMĀ LŪGUMS SŪTĪT E-PASTU UZ:
  lupsk.salidojums@gmail.com

  Uz tikšanos salidojumā!

  Lasīt vairāk
 • 25.02.2019
  LU PSK aicina apmeklēt izstādi “Skola 2019”

  Nāc un iepazīsties ar Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) piedāvājumu lielākajā Latvijas izglītības izstādē “SKOLA”, kas šogad norisināsies no 1. līdz 3. martam izstāžu centrā “Ķīpsala”!

  Lasīt vairāk
 • 14.02.2019
  Pievienojies koledžas komandai Tet Riga Marathon!

  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) Studējošo pašpārvalde aicina līdz 25.02.2019. pieteikties dalībai koledžas komandā uz Tet Riga Marathon! Nekokavē pieteikšanos!

  Lasīt vairāk
 • 12.02.2019
  2. starptautiskā zinātniskā konference

  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža (LU PSK) ar mērķi veicināt starpnozaru sadarbību akadēmiskās un profesionālās pieredzes apmaiņā, organizēs 2. starptautisko zinātnisko konferenci “Veselības aprūpes un sociālās labklājības kvalitāte – IZGLĪTĪBA UN PRAKSE”, kas norisināsies 2019. gada 23. maijā. Konferenci atbalsta – Latvijas Universitāte.

  Lasīt vairāk
 • 11.02.2019
  “VESELĪBA. LABSAJŪTA. PRAKSE.”, reģistrācija

  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža (LU PSK) 2019. gada 4. aprīlī ar mērķi veicināt sadarbību starp studentiem, akadēmisko personālu, skaistumkopšanas un ārstnieciskās masāžas speciālistiem organizēs 3. starptautisko zinātnisko konferenci “VESELĪBA. LABSAJŪTA. PRAKSE”.

  Lasīt vairāk
 • 07.02.2019
  Apmācības skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzējiem

  Saskaņā ar 09.10.2018. Ministra kabineta noteikumiem Nr. 631 "Higiēnas prasības skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanai", higiēnas prasības saimnieciskās darbības veicējiem, kuri sniedz skaistumkopšanas pakalpojumus, tai skaitā friziera, manikīra un pedikīra pakalpojumus, Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža (LU PSK) rīko apmācības izglītības programmā "SKAISTUMKOPŠANAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANAI NOTEIKTĀS MINIMĀLĀS HIGIĒNAS PRASĪBAS" (MAKSAS PROGRAMMA).

  Lasīt vairāk
 • 05.02.2019
  Programma ”Fizikālā medicīna un rehabilitācija māsas darbā”

  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža –
  Jūrmalā, Bulduros, Vidus prospektā 38, 
  2019. gada 15. martā
  UZSĀKS APMĀCĪBU 
  profesionālās pilnveides izglītības programmā
  ‘’FIZIKĀLĀ MEDICĪNA UN REHABILITĀCIJA MĀSAS DARBĀ‘’
  (MAKSAS PROGRAMMĀ).

  Lasīt vairāk
 • 05.02.2019
  Informācija par 2018./ 2019. ak. g. 2. semestra stipendijām

  1. Pirmā Stipendiju piešķiršanas komisijas sēde 2018./ 2019. ak. g. 2. semestrī notiks 19.02.2019.


  2. Studentam, kurš vēlas pretendēt uz MINIMĀLO stipendiju (par labām sekmēm) un saņemt to laika posmā no 2019. gada februāra līdz 2019. gada jūnijam (ieskaitot) – 99,60 EUR apmērā, nepieciešams OBLIGĀTI aizpildīt iesniegumu stipendijas saņemšanai un to iesniegt Dienesta viesnīcas 108. kabinetā, Diānai Bakānei.
  Iesniegumus par MINIMĀLO stipendiju (par labām sekmēm) var iesniegt no 06.02.2019. līdz 18.02.2019. plkst. 12.00!

  3. Studenti, kuri vēlas pretendēt uz VIENREIZĒJO stipendiju (par kādu no zemāk minētajiem kritērijiem), var sākt iesniegt iesniegumus ar klāt pievienotiem derīgiem dokumentiem (izziņas, derīgu apliecību kopijas). Neskatoties, uz to, ka iesniegumi ir rakstīti jau iepriekšējā semestrī, iesniegums ir jāraksta no jauna, un visi dokumenti klāt jāpievieno vēlreiz!

  Kritēriji, lai varētu pieteikties un pretendēt uz VIENREIZĒJO stipendiju ir sekojoši:
  1. Students ir invalīds.
  2. Bārenis, vai bez vecāku gādības palicis bērns līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai.
  3. Studējošajam, kura ģimenei, ar kuru viņam ir nedalīta saimniecība, piešķirts trūcīgas ģimenes statuss.
  4. Studējošajam no daudzbērnu ģimenes (arī gadījumos, ja attiecīgās ģimenes bērni jau pilngadīgi, bet vismaz trīs no tiem nav vecāki par 24 gadiem un mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē vai studē augstskolā vai koledžā pilna laika klātienē).
  5. Studējošajam, kuram ir viens vai vairāki bērni.

  Uz VIENREIZĒJO stipendiju iesniegumus var iesniegt vienu reizi semestrī!

  4. Atgādinājums, ka grūtniecības atvaļinājuma laikā piešķir stipendiju, pamatojoties uz uzrakstītu iesniegumu un klāt pievienotu darbnespējas lapu vai izrakstu no ārsta, un to izmaksā uzreiz par diviem grūtniecības atvaļinājuma mēnešiem.

  5. Visas IESNIEGUMU VEIDLAPAS var:
  - saņemt Dienesta viesnīcas 108. kabinetā;
  - izprintēt no koledžas mājaslapas: www.psk.lu.lv

  6. Par rezultātiem, kuriem studentiem tiek piešķirta MINIMĀLĀ stipendija, katrs studējošais tiks informēts personīgi, zvanot uz iesniegumā norādīto tālruņa numuru, sākot ar 27.02.2019..

  Studentiem, kuriem tiks piešķirta VIENREIZĒJĀ stipendija, informēšu katru individuāli par norādīto telefona numuru!

  Lūdzu ņemt vērā, ka:
  ja diviem vai vairākiem studējošajiem, kuri pretendē uz MINIMĀLO stipendiju (par labām sekmēm), ir līdzvērtīgi sekmju rādītāji, stipendiju vispirms piešķir vadoties pēc zemāk minētajiem punktiem, tāpēc iesniedzot pieteikumu uz MINIMĀLO stipendiju, OBLIGĀTI ir jāpievieno šo faktu apliecinoši dokumenti!
  12.1. invalīdam;
  12.2. bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
  12.3. studējošajam, kura ģimenei, ar kuru viņam ir nedalīta saimniecība, uz stipendiju konkursa norises dienu piešķirts trūcīgas ģimenes statuss;
  12.4. studējošajam no daudzbērnu ģimenes (arī gadījumos, ja attiecīgās ģimenes bērni jau pilngadīgi, bet vismaz trīs no tiem nav vecāki par 24 gadiem un mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē vai studē augstskolā vai koledžā pilna laika klātienē);
  12.5. studējošajam, kuram ir viens vai vairāki bērni.

  Ja Jums rodas kādi jautājumi, rakstiet e-pastu vai zvaniet un jautājiet!

  Diāna Bakāne,
  LU PSK Stipendiju piešķiršanas komisijas vadītāja
  LU PSK Dienesta viesnīcas 108. kabinets,
  Mob.: 26855451, e-pasts: dianabakane@gmail.com

  Lasīt vairāk
 • 31.01.2019
  2nd international scientific conference

  P. Stradins Medical College of the University of Latvia organizes 2nd international scientific conference “Quality of Health Care and Social Welfare – Education and Practice” taking place in May 23, 2019. The aim of the conference is to promote cross-sectoral cooperation and exchange of academic and professional experience. Conference is supported by the University of Latvia.

  Lasīt vairāk
 • 25.01.2019
  Atklāts koledžas jubilejas gads

  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžā (LU PSK) gan Jūrmalā, gan koledžas Rēzeknes filiālē ar pasākumu “Paulam Stradiņam – 123, LU PSK – 80” norisi ir svinīgi atklāts LU PSK 80. jubilejas gads.

  Lasīt vairāk
 • 18.01.2019
  LU PSK ziemas izlaidums 2018/2019

  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas zālē – 
  Vidus prospektā 38 - 1. korpuss, Jūrmalā, 
  2019. gada 22. janvārī plkst. 15.00 
  norisināsies Medicīnas tehnoloģiju katedras 
  studiju programmas “Podoloģija” 2018./ 2019. ak. g. P2Z kursa izlaidums.

  Lasīt vairāk
 • 16.01.2019
  Turpinās VIAA semināri par medicīnas nozari

  Latvijas Universitāte P. Stradiņa medicīnas koledža (LU PSK) 2019. gada pirmajos mēnešos turpinās līdzdalību seminārā ciklā “Izglītības un darba iespējas medicīnas nozarē”, ko organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Koledžas pārstāvji piedāvās praktiskās nodarbības, kurās aicinās iesaistīties klātesošos, kā arī būs iespēja iepazīt profesijas, kuras var apgūt medicīnas koledžā.

  Lasīt vairāk
 • 08.01.2019
  LU PSK 80. jubilejas gada atklāšana

  Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžai (LU PSK) šis gads būs nozīmīgs, jo 1. novembrī apritēs 80 . gadskārta kopš dibināta koledža (1939. gadā kā Žēlsirdīgo māsu skola). Skaistajam notikumam par godu tiek veidota īpaša jubilejas gada programma.

  Lasīt vairāk