Iepirkumi / 2010. gads

Iepirkumi / 2010. gads

Aktualizēts: 13.04.2011.

Šajā sadaļā ir iespējams iegūt informāciju par Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžā veiktiem publiskiem iepirkumiem atbilstoši Publisko iepirkumu likumam.

Iepirkumi saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantu

Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas ēkas (lit. 007) jumta rekonstrukcija Vidus prospektā 36/38, Jūrmalā.

Identifikācijas nr. LU PSK 2010/9

Paziņojums par plānoto līgumu:
www.iub.gov.lv
30.12.2010.

Iepirkuma dokumentācija:
Nolikums
1.pielikums:
BK-1, BK-2
BK-3, BK-4
BK-5, BK-6
Tāme

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu:

www.iub.gov.lv
13.04.2011.

Iekārtu un mācību aprīkojuma iegāde, piegāde, uzstādīšana un apmācība Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas studiju programmas "Podoloģija" studentu apmācībai praktiskajās nodarbībās.

Identifikācijas nr. LU PSK 2010/8 ERAF

Paziņojums par plānoto līgumu:
www.iub.gov.lv
01.12.2010.

Iepirkuma dokumentācija:
Nolikums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu:

www.iub.gov.lv
05.03.2011.

Iekārtu un mācību aprīkojuma iegāde, piegāde, uzstādīšana un apmācība Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas studiju programmas "Podoloģija" studentu apmācībai praktiskajās nodarbībās.

Identifikācijas nr. LU PSK 2010/7 ERAF

Paziņojums par plānoto līgumu:
www.iub.gov.lv
26.11.2010.

Iepirkuma dokumentācija:
Nolikums
Atbilde uz pretendenta uzdotiem jautājumiem (01.12.2010.)

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu:

Statuss: pārtraukts

Defibrilatora/monitora iegāde, piegāde, uzstādīšana un apmācība Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas studiju programmu "Ārstniecība" un "Māszinības" studentu apmācībai praktiskajās nodarbībās.

Identifikācijas nr. LU PSK 2010/6 ERAF

Paziņojums par plānoto līgumu:
www.iub.gov.lv
25.10.2010.

Iepirkuma dokumentācija:
Nolikums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu:
www.iub.gov.lv

05.12.2010.

Pacientu transporta mākslīgās plaušu ventilācijas aparāta iegāde, piegāde, uzstādīšana un apmācība Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas studiju programmu "Ārstniecība" un "Māszinības" studentu apmācībai praktiskajās nodarbībās.

Identifikācijas nr. LU PSK 2010/5 ERAF

Paziņojums par plānoto līgumu:
www.iub.gov.lv
13.10.2010.

Iepirkuma dokumentācija:
Nolikums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu:
www.iub.gov.lv

18.11.2010.

Defibrilatora/monitora iegāde, piegāde, uzstādīšana un apmācība Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas studiju programmu "Ārstniecība" un "Māszinības" studentu apmācībai praktiskajās nodarbībās.

Identifikācijas nr. LU PSK 2010/4 ERAF

Paziņojums par plānoto līgumu:
www.iub.gov.lv
04.10.2010.

Iepirkuma dokumentācija:
Nolikums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu:

Statuss: pārtraukts

Būvprojekta izstrāde, tā apstiprināšana Jūrmalas pilsētas būvvaldē.

Identifikācijas nr. LU PSK 2010/2 ERAF 2010/0128/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/017

Paziņojums par plānoto līgumu:
www.iub.gov.lv
07.07.2010.

Iepirkuma dokumentācija:
Nolikums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu:

www.iub.gov.lv
06.08.2010.

KPFI finansētā projekta "Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās" tehniskās dokumentācijas sagatavošana un ieviešana energoefektivitātes paaugstināšanai Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas ēkās Vidus prospektā 38 litera 6 un Vidus prospektā 36 litera 4, Jūrmalā atbilstoši augtiem energoefektivitātes standartiem, izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus, un autoruzraudzību.

Identifikācijas nr. LU PSK 2010/1

Paziņojums par plānoto līgumu:
www.iub.gov.lv
17.02.2010.

Iepirkuma dokumentācija:
Nolikums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu:

www.iub.gov.lv
24.03.2010.

Atklātie konkursi

Multifunkcionālā manekena iegāde, piegāde, uzstādīšana un apmācība Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas studiju programmu "Ārstniecība" un "Māszinības" studentu apmācībai praktiskajās nodarbībās.

Identifikācijas nr. LU PSK 2010/3 ERAF

Paziņojums par līgumu:
www.iub.gov.lv
15.09.2010.

Iepirkuma procedūras dokumentācija:
Nolikums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu:

www.iub.gov.lv
20.10.2010.