LU PSK "Fukši 2017"

LU PSK "Fukši 2017"

Trešdien, 4. oktobrī, LU PSK Studējošo pašpārvalde koledžas studējošos aicināja uz savu pirmo 2017./ 2018. akadēmiskā gada pasākumu “Fukši 2017”, uz kuru jo īpaši tika gaidīti pirmo kursu studenti.

Kā šī gada tēma tika izraudzīta “Džungļi”. Lai iepazītos ar citu studiju programmu studentiem, kā pirmais uzdevums pasākuma dalībniekiem tika uzdots sadalīties jauktās komandās. Pēc iepazīšanās katra komanda saņēma uzdevumu lapu. Pēc apraksta koledžas teritorijā bija jāatrod kontrolpunkts, kurā gaidīja kāds no Studējošo pašpārvaldes pārstāvjiem. Katrā no kontrolpunktiem komandām bija jāveic kāds uzdevums, ar kuru starpniecību tika pārbaudītas pirmkursnieku zināšanas par koledžu, studiju procesu, tika noskaidrots, cik labi ir iepazīta koledžas apkārtne. Radošā, jautrā un draudzīgā gaisotnē komandas nonāc līdz fināla uzdevumam – svinīgā zvēresta došanas, ko pieņēma Studējošo pašpārvaldes komanda. Pasākums “Fukši 2017” tika noslēgts ar neformālo daļu – balli ar karaoki.

Paldies visiem pirmkursniekiem, kuri spītējot rudenīgajiem laika apstākļiem, bija atsaucīgi un piedalījās rīkotajā pasākumā!

FOTOGALERIJA “Fukši 2017”

Uz tikšanos nākamajos Studējošo pašpārvaldes rīkotajos pasākumos!

“Fukši 2017”  organizatoru komanda

0
Feed