Sadarbības piedāvājums

Sadarbības piedāvājums

Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža aicina darba devējus iesaistīties studentu kvalifikācijas darbu tēmu izstrādē, lai veidotu ciešāku saikni starp nozares profesionāļiem un studentiem, kā arī augstskolu speciālistiem.

Iniciatīvas mērķis ir rosināt studentus izstrādāt darbus par aktuālām, nozarēm un darba tirgus vajadzībām atbilstošām tēmām.

Kontaktpersona pētniecības jautājumos
Dagnija Gulbe,
LU PSK direktores vietniece pētniecības jautājumos
(LU PSK 1. korpuss 107. kab.)
Mob.: +371 29427217 (d.d. no plkst. 9.00-17.00)
E-pasts: dagnija.gulbe@lupsk.edu.lv