Vakances

05.12.2019.

Amata konkurss

Latvijas Universitātes aģentūra "Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža" (reģ. Nr. 90000031813) juridiskā adrese: Vidus prospekts 38, Jūrmala, LV-2010 izsludina atklātu konkursu uz direktora amatu.

Darba vieta: Vidus prospekts 38, Jūrmala.

Darba līguma termiņš: noteikts laiks - 5 gadi.

Prasības pretendentiem/-ēm:

- maģistra vai doktora grāds medicīnas un/vai izglītības zinātņu jomās (priekšrocības pretendentiem ar doktora grādu);
- pieredze vadošā amatā ne mazāk kā 5 (pieci) gadi;
- akadēmiskā darba pieredze augstākajā izglītībā ne mazāk kā 5 (pieci) gadi;
- izpratne par augstākās izglītības iestādes darbības un vadības principiem, finansiālo un saimniecisko darbību, vēlams ar pieredzi ES fondu projektu īstenošanā;
- vismaz 2 (divu) svešvalodu, no kurām viena ir ES oficiālā valoda;
- laba stratēģiskā plānošana, komunikācijas un sadarbības prasmes;
- labas darba organizācijas un vadības prasmes;- koledžas turpmākās attīstības piedāvājums 5 (pieciem) gadiem.

Iesniedzamie dokumenti:

- pieteikuma vēstule ar praktiskās pieredzes aprakstu, kā arī vēlama informācija par kontaktpersonu (no esošās vai iepriekšējās darba vietas), kura var sniegt informāciju par pretendenta/-es atbilstību amata prasībām;
- priekšlikumi par Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas darbības attīstību tuvāko 5 (piecu) gadu laikā (uz 2 (divām) A4 formāta lapām);

- Curriculum Vitae (Europass formā);
- augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas. Ja augstākā izglītība, akadēmiskais vai zinātniskais grāds iegūts ārvalstīs, papildus
- Akadēmiskās informācijas centra izziņa par ārvalstīs iegūtās izglītības pielīdzināšanu Latvijā piešķirtajam akadēmiskajam grādam vai diplomam;
- kā arī citi dokumenti, kurus pretendents/-e uzskata par nepieciešamu pievienot;

Piedāvājam: mēnešalgu no 2650,00 euro līdz 3600,00 euro, normatīvajos aktos noteiktās sociālās garantijas.

Minētos dokumentus 30 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas portālā "Latvijas Vēstnesis" lūdzam iesniegt Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas kancelejā (105. kab. 1. korpusa 1.stāvā, Vidus prospektā 38, Jūrmalā klātienē vai nosūtot pa pastu, vai sūtīt elektroniski: lupsk.kanceleja@gmail.com. (dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu) ar norādi "Konkursam uz koledžas direktora amatu".

Uzziņas pa tālr. +371 25448404 vai +371 26122085 (darba dienās 9.00-16.00).

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, koledža informē, ka pretendenta identifikācijas dati, kontaktinformācija, kā arī ziņas par izglītību un profesionālo pieredzi, kas ir ietvertas pieteikumā, CV vai iegūtas darba intervijas laikā tiks apstrādāti ar mērķi veikt atlasi amata konkursam. Datu apstrāde ir balstīta uz pretendenta izteikto vēlmi piedalīties amata konkursā, koledžas leģitīmo interesi izvērtēt pretendentu, kā arī normatīvo aktu prasībām darba tiesību jomā. Koledža glabā informāciju par pretendentu līdz laikam, kad darbā pieņemtais darbinieks ir izturējis pārbaudes laiku.

Dalība amata konkursā un ziņu sniegšana par sevi ir brīvprātīga. Nepietiekama informācija par pretendentu var ierobežot viņa iespēju piedalīties vai izturēt konkursu.

Personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Universitāte, Raiņa bulvāris 19, Rīga, tālrunis +371 67034444 un Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža, adrese: Vidus prospekts 38, Jūrmala, LV-2010, tālrunis. +371 25448404, +371 26530342, informācija par personu datu apstrādi www.psk.lu.lv., www.lu.lv.