Kvalifikācijas darbu priekšaizstāvēšanas grafiks

Kvalifikācijas darbu priekšaizstāvēšanas grafiks

2017./2018. studiju gada kvalifikācijas darbu priekšaizstāvēšanas grafiks

UZMANĪBU!!!
Informācija 2. un 3. kursu studentiem.


Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas
2017./ 2018. studiju gada
KVALIFIKĀCIJAS DARBU PRIEKŠAIZSTĀVĒŠANAS GRAFIKS

SKATĪT .PDF

0
Feed