Tālākizglītības iespējas

Tālākizglītības iespējas
Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžā

Viens no Latvijas Universitātes P. Stradiņa koledžas uzdevumiem ir nodrošināt profesionālo tālākizglītību un profesionālo pilnveidi veselības aprūpes speciālistiem un sociālā darba speciālistiem.

Informācija kursu apmeklētājiem

  1. Tālākizglītības kursi Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžā notiek pēc grupas nokomplektēšanas. Dalībnieku skaitu grupā nosaka atbilstoši kursu specifikai.
  2. Neierašanās gadījumā, kursi jāatsaka savlaicīgi, vismaz trīs dienas iepriekš, informējot kursu koordinatori.
  3. Maksu par kursiem veic ar pārskaitījumu, obligāti norādot: kursu tēmu, kursu norises datumu un ieņēmumu kodu.
  4. Ierodoties uz kursiem, obligāti jāņem līdzi maksājuma uzdevuma kopija vai garantijas vēstule ar bankas rekvizītiem no darba vietas.

Rekvizīti

Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža
Reģ. Nr.: 90000031813
Adrese: Vidus prospekts 38, Jūrmala, LV-2010
Banka: Swedbank AS
Bankas kods: HABALV22
Maksas pakalpojumu bankas konta Nr.: LV17HABA0551054795302

Tālākizglītības kursu koordinatori

Ārstniecības katedra

Koordinatore: Diāna Bakāne
Mob.: +371 29161494 (d.d. no plkst. 9:00-16:00)
E-pasts: diana.bakane@lupsk.edu.lv

Medicīnas tehnoloģiju katedra

Koordinatore: Elita Rutka
E-pasts: elita.rutka@lupsk.edu.lv

Sociālās aprūpes katedra

Koordinatore: Ina Vīksniņa
Mob.: +371 29490542 (d.d. no plkst. 9:00-17:00)
E-pasts: ina.viksnina@lupsk.edu.lv