Tālākizglītības kursi

Tālākizglītības kursi

Ārstniecības katedra

Informācija kursu apmeklētājiem:

  1. Tālākizglītības kursi notiek, ja grupā pieteikušies vismaz 10 dalībnieki (dalībnieku skaitu grupā nosaka kursu specifika);
  2. Neierašanās gadījumā, kursi jāatsaka savlaicīgi, vismaz trīs dienas iepriekš;
  3. Ierodoties uz kursiem, obligāti jāņem līdzi maksājuma uzdevuma kopija vai garantijas vēstule ar bankas rekvizītiem no darba vietas;
  4. Kursu dalībniekiem ir iespēja izmantot Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas dienesta viesnīcu (vietu skaits ierobežots);
  5. Katra nākamā mēneša precizējumus un izmaiņas tiek publicētas Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas mājaslapā sadaļā “Tālākizglītība”;
  6. Maksu par kursiem kārto ar pārskaitījumu, obligāti norādot kursu tēmu un kursu norises datumu;
  7. Ierodoties uz kursiem, obligāti jāņem līdzi maksājuma uzdevuma kopija vai garantijas vēstule ar bankas rekvizītiem no darba vietas.

Medicīnas tehnoloģiju katedra

Pilnveides kursi Radiologa asistentiem „Radiācijas drošība un kvalitātes nodrošinājums strādājot ar jonizējošā starojuma avotiem”, „Radiācijas drošība un aizsardzība”.

Programmas apjoms: teorija – 6 akadēmiskās stundas, prakse – 4 akadēmiskās stundas.
Mērķis: programma paredzēta praktizējošiem Radiologa asistentiem „Radiācijas drošība un kvalitātes nodrošinājums strādājot ar jonizējošā starojuma avotiem”. Radiologa asistentu pilnveides nodrošināšana sertifikācijas un resertifikācijas prasību izpildei.
Maksa: 60.00 EUR
Tālākizglītības punkti (TIP): 8

Programma saskaņota ar Valsts Vides dienestu, Radiācijas drošības centru un LĀPPOS.

Interesenti var pieteikties rakstot e-pastu Elitai Rutkai, kursu koordinatorei:
elita.rutka@lupsk.edu.lv

Pieteikuma e-pastā jānorāda:
kursanta vārds uzvārds, personas kods, iestādes rekvizīti rēķina sagatavošanai, kontakttālrunis.

Sociālās aprūpes katedra

Profesionālās pilnveides izglītības programma „Bērnu aprūpes pamati”.

Programmas apjoms: 40 stundas (31 stunda – teorija, 9 stundas – praktiskās mācības).
Mērķis: programma paredzēta personām, kuras sniedz bērnu uzraudzības pakalpojumus.

Profesionālās pilnveides izglītības programma izveidota atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 404 “Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība” un ir licenzēta Izglītības kvalitātes valsts dienestā, licences Nr. P-8691

Pēc programmas noklausīšanās tiek izsniegta apliecība par profesionālās pilnveides izglītību.

Interesenti var pieteikties zvanot Kristīnei Vītoliņai, kursu koordinatorei, pa tālr. 29 487 264 (d.d. no plkst. 9:00-17:00) vai rakstot e-pastu: kristine.vitolina@lupsk.edu.lv

Pieteikumā jānorāda:
vārds, uzvārds, personas kods, kontakttālrunis.