Dienesta viesnīca

Dienesta viesnīca

Adrese un kontaktinformācija

Tālr.: +371 67751535
Adrese: Vidus prospekts 36, Bulduri, Jūrmala, Latvija, LV-2010.

Cena

Sākot no 35.00 EUR mēnesī.

Rekvizīti

Saņēmējs: Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža
Reģistrācijas numurs: 90000031813
Saņēmēja banka: Valsts kase
Konta numurs: LV27TREL9150234010000 (maksas pakalpojumu konta numurs)

Maksājuma mērķī OBLIGĀTI jānorāda: maksātāja vārds, uzvārds, personas kods, mēnesis par kuru maksā un jāieraksta ieņēmumu kods 21382.

Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas vadība īpašu uzmanību velta dienesta viesnīcas labiekārtošanai, lai optimizētu studentu sadzīves apstākļus un sekmētu studiju procesu.

Mērķis:
nodrošināt studentus ar dzīvošanai piemērotām telpām, saskaņā ar LR likumdošanu.

Uzdevumi:

  1. Optimizēt mācību procesa iespējas dienesta viesnīcā;
  2. Veidot kultūrestētisku vidi dienesta viesnīcā dzīvojošajiem studentiem;
  3. Telpu labiekārtošana un jauna inventāra iegāde.

Jautājumus un ierosinājumus par Dienesta viesnīcas interneta pieslēguma darbību un tehniskām problēmām, lūdzu, sūtīt uz e-pasta adresi: psdv@inbox.lv.