Dienesta viesnīca

Dienesta viesnīca

Adrese un kontaktinformācija

Tālr.: +371 67751535
Adrese: Vidus prospekts 36, Bulduri, Jūrmala, Latvija, LV-2010.

Cena

Sākot no 40.00 EUR mēnesī.

Rekvizīti

Saņēmējs: Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža
Reģistrācijas numurs: 90000031813
Saņēmēja banka: Valsts kase
Konta numurs: LV27TREL9150234010000 (maksas pakalpojumu konta numurs)

Maksājuma mērķī OBLIGĀTI jānorāda: maksātāja vārds, uzvārds, personas kods, mēnesis par kuru maksā un jāieraksta ieņēmumu kods 21382.

Maksājuma uzdevums jānosūta LU PSK dienesta viesnīcas vadītājai uz e-pastu:dainamg@inbox.lv

Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas vadība īpašu uzmanību velta dienesta viesnīcas labiekārtošanai, lai optimizētu studentu sadzīves apstākļus un sekmētu studiju procesu.

Mērķis:
nodrošināt studentus ar dzīvošanai piemērotām telpām, saskaņā ar LR likumdošanu.

Uzdevumi:

  1. Optimizēt mācību procesa iespējas dienesta viesnīcā;
  2. Veidot kultūrestētisku vidi dienesta viesnīcā dzīvojošajiem studentiem;
  3. Telpu labiekārtošana un jauna inventāra iegāde.

Jautājumus un ierosinājumus par Dienesta viesnīcas interneta pieslēguma darbību un tehniskām problēmām, lūdzu, sūtīt uz e-pasta adresi: psdv@inbox.lv.