2016./2017. studiju gada kvalifikācijas darbu priekšaizstāvēšanas grafiks

UZMANĪBU!!!
Informācija 2. un 3. kursu studentiem.

Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas
2016./ 2017. studiju gada
KVALIFIKĀCIJAS DARBU PRIEKŠAIZSTĀVĒŠANAS GRAFIKS

SKATĪT .PDF

0
Feed