2. starptautiskā zinātniskā konference

Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža (LU PSK) ar mērķi veicināt starpnozaru sadarbību akadēmiskās un profesionālās pieredzes apmaiņā, organizēs 2. starptautisko zinātnisko konferenci “Veselības aprūpes un sociālās labklājības kvalitāte – IZGLĪTĪBA UN PRAKSE”, kas norisināsies 2019. gada 23. maijā. Konferenci atbalsta – Latvijas Universitāte.

Konferencē vienuviet tiks pulcēti veselības aprūpes un sociālās labklājības nozares speciālisti, koledžas sociālie partneri, akadēmiskais personāls un studējošie. Dalībnieku vidū būs viesi no LU PSK sadarbības augstskolām Eiropā.


KONFERENCES GALVENĀ TĒMA:
Komandas darbs veselības aprūpes un sociālās labklājības jomā.

DALĪBNIEKI TIEK AICINĀTI DISKUTĒT PAR ŠĀDĀM TĒMĀM:
1. Darba tirgū nepieciešamās kompetences.
2. Kritiskā domāšana.
3. Starpprofesionāļu sadarbība.
4. Mutvārdu un rakstveida saziņa.
5. Lietišķās informācijas aprite.
6. Docētāju darbs starpkultūru vidē.

NOFORMĒJUMA PRASĪBAS RAKSTA IESNIEGŠANAI [PDF] lejupielādēt
TĒŽU IESNIEGŠANAS FORMA [DOC] lejupielādēt
RECENZENTA FORMA [PDF] lejupielādēt

NORISES LAIKS UN VIETA:
23.05.2019., plkst. 9.00 līdz 16.00 –
SemaraH Hotel Lielupe konferenču zāle (Bulduru prospekts 64/68, Jūrmala).

DARBA VALODA:
latviešu un angļu.

PROGRAMMA:
Skatīt PDF

DALĪBNIEKU REĢISTRĒŠANĀS, tikai ON-LINE:
• Referentiem līdz 01.03.2019.
• Klausītājiem līdz 17.05.2019.


REĢISTRĀCIJAS VEIDLAPA:
Aizpildīt pieteikumu ŠEIT

DALĪBAS MAKSA (veicama tikai ar pārskaitījumu)*:
20.00 EUR – klausītājiem, maksājums jāveic līdz 20.05.2019.
40.00 EUR – publikācija zinātnisko rakstu krājumā “Zinātniskie raksti”, ISBN 978-9934-8822-0-3 –maksājums jāveic līdz 26.04.2019.
*Reģistrēšanās laikā, 23.05.2019., lūdzu uzrādīt maksājuma uzdevumu.

KOLEDŽAS REKVIZĪTI DALĪBAS MAKSAI:
Latvijas Universitātes aģentūra
“Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža”
Saīsinājums: LU PSK
Reģ. Nr.: 90000031813
Adrese: Vidus prospekts 38, Jūrmala, LV-2010
Valsts kase, kods: TRELLV22
Maksas pakalpojumu konta Nr.: LV27TREL9150234010000
Maksājuma mērķī norādīt:
Dalībai – Starptautiskā konference, vārds, uzvārds, ieņēmumu kods: 21379
Publikācijai – Starptautiskā konference, vārds, uzvārds, ieņēmumu kods: 21379

KONTAKTPERSONAS INFORMĀCIJAI PAR KONFERENCI:
Dagnija GULBE,
Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas
direktores vietniece pētniecības jautājumos
mob. t.: +371 29427217, e-pasts: lupsk.conference@gmail.com
Aiga GRAUDUMA,
Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas
ārējo sakaru koordinatore
mob. t.: +371 29408619, e-pasts: lupsk.conference@gmail.com

0
Feed