LU PSK starpdisciplinārā konference, 07.12.2019.

Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas (LU PSK) Medicīnas tehnoloģiju katedra sadarbībā ar profesionālajām asociācijām 2019. gada 7.decembrī organizēs starptautisko starpdisciplināro zinātnisko konferenci “PROFESIONĀLĀS KOMPETENCES MŪSDIENU TEHNOLOĢIJU INOVĀCIJU LAIKMETĀ II”.

NORISES LAIKS: 07.12.2019.

NORISES VIETA: Latvijas Universitātes Zinātņu Māja, Jelgavas iela 3, Rīga, ALFA zāle (110.telpa)

KONFERENCES MĒRĶIS: iepazīstināt ārstniecības personas (podologus, radiologu asistentus, radiogrāferus un biomedicīnas laborantus), sadarbības personas un studējošos ar medicīnas tehnoloģiju inovācijām, jaunākajām diagnostikas un pacientu aprūpes metodēm sirds un asinsvadu jomā; veicināt starpdisciplināru pacientu aprūpi un starptautisku profesionālās informācijas apmaiņu.


Par reģistrāciju interesēties rakstot uz e-pastu: bmlkursi@gmail.com
DALĪBAS MAKSA: 15.00 EUR (jāveic pārskaitījums uz LLU PSK bankas kontu)
Dalības maksa jāpārskaita pēc tam, kad ir saņemts reģistrācijas apstiprinājums, jo VIETU
SKAITS KONFERENCĒ IR IEROBEŽOTS.

Par dalību konferencē tiks piešķirti LĀPPOS TIP.


KOLEDŽAS REKVIZĪTI DALĪBAS MAKSAI:
Latvijas Universitātes aģentūra
“Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža”
Saīsinājums: LU PSK
Reģ. Nr.: 90000031813
Adrese: Vidus prospekts 38, Jūrmala, LV-2010
Valsts kase, kods: TRELLV22
Maksas pakalpojumu konta Nr.: LV27TREL9150234010000


MAKSĀJUMA MĒRĶĪ OBLIGĀTU NORĀDĪT:
Dalības maksa tālākizglītības konferencei 07.12.2019., apmeklētāja vārdu, uzvārdu un ieņēmuma kodu: 21379

0
Feed