Kvalifikācijas darbu nodošana P2Z (2019/2020)

UZMANĪBU!!!

Informācija LU PSK 2019./ 2020. akadēmiskā gada studiju programmas “Podoloģija” P2Z grupai.
Kvalifikācijas darbu nodošana P2Z grupai. Skatīt PDF.

0
Feed