Kopfoto - LU PSK 80 gadu jubilejas svinības

LU PSK 80 – Jūrmalas Kultūras centrā svinīgais pasākums

2019. gada 1. novembris Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžā (LU PSK) tika gaidīts svinīgā noskaņojumā, jo uz Jūrmalas Kultūras centru tika aicināti koledžas darbinieki un tuvākie sadarbības partneri, lai noslēgtu nozīmīgās jubilejas svētku gada pasākumu programmu.

FOTOATSKATS

Ne velti par svinīgā pasākuma datumu tika izraudzīts 1. novembris. Koledžas vēstures grāmatā pirmās rindas tika sāktas rakstīt 1936. gadā, kad Rīgas pilsētas 2. slimnīca (tagad Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca) sāka plānot māsu skolas izveidi. Vēsturiski māsu skolas veidojušās tieši slimnīcu paspārnē. Slimnīca kā mācību bāze bija profesora Paula Stradiņa iecere. 1939. gada 6. oktobrī Rīgas Veselības valde iesniedza Rīgas valdei jaunās skolas statūtus un mācību programmas, kas 6. oktobrī arī tika pieņemti. 1939. gada 25. oktobrī, pamatojoties uz Latvijas Ārstniecības likumu, Rīgas valde paziņo, ka ar 1. novembri atver galvaspilsētas Rīgas 2. slimnīcas Žēlsirdīgo māsu skolu (šobrīd – LU PSK) un atļauj uzsākt mācības. 

Svinīgo 80. jubilejas pasākumu atklāja LU PSK direktore Ilga Eriņa, kura uzrunā koledžu salīdzināja ar cilvēka mūžu, kurā ir vairāki laika posmi un var izvērtēt sasniegto, zaudēto, iegūto un var uzstādīt jaunus mērķus. Uzrunas noslēgumā I. Eriņa pateicās savam kolektīvam par ieguldījumu koledžas attīstībā un pilnveidē.

Pasākuma pirmajā daļā īpaši tika godināti LU PSK docētāji un darbinieki, kuri iestādē ir nostrādājuši vairāk nekā divdesmit gadus. Atzinības rakstus par uzticību koledžai un paveikto pasniedza Latvijas Universitātes rektora p. i. profesors Indriķis Muižnieks.

Pasākuma otro daļu ievadīja koledžas pirmā direktora profesora Paula Stradiņa balss ieraksts, kurā izcilais latviešu ķirurgs saka uzrunu savam kolektīvam un uzsver attīstības nozīmi gan darbinieku profesionālajā darbībā, gan iestādes sekmīgā pastāvēšanā.

Turpinājumā sekoja lektorijs “Sajūtu anatomija koledžas darbiniekos šodien, vakar, aizvakar” un svētku koncerts.

Svinīgā pasākuma noslēgumā tika prezentēts koledžas 80. pastāvēšanas gadadienai veltītais jubilejas izdevums “VĒRTĪBAS. PIEREDZE. ATTĪSTĪBA.1939 – 2019”, kas tika sastādīts kā LU PSK 80 gadu darbības un pieredzes atskats. Jubilejas gada pasākumu ietvaros tika pāršķirstītas vēstures lappuses un apkopoti absolventu un darbinieku atmiņu mirkļi stāstos un attēlos. Pēdējā desmitgade apliecina, ka līdztekus esošajām tradīcijām, vērtībām un notikumiem, veidojas jaunas darbības jomas un aktivitātes, kas sekmē studiju norisi, paplašina sadarbību un vairo koledžas atpazīstamību.

Ar 1. novembra svinīgo svētku pasākumu tika noslēgta LU PSK 80. jubilejas gada notikumu programma. 2019. gada ietvaros par godu nozīmīgajai gadskārtai tika organizēti vairāki pasākumi:
17.01.2019. (Jūrmalā), 24.01.2019. (Rēzeknē) – LU PSK 80. jubilejas gada atvēršanas svētki “Paulam Stradiņam – 123, LU PSK – 80”;
20.-23.05.2019. – 2. Internacionālā nedēļa (International Week);
23.05.2019. – 2. starptautiskā zinātniskā konference veselības aprūpes un sociālās labklājības jomā “IZGLĪTĪBA un PRAKSE”;
24.05.2019. – LU PSK salidojums.

LU PSK administrācija sirsnīgi pateicas koledžas darbiniekiem, studentiem, absolventiem un partneriem par atbalstu un klātbūtni jubilejas gada notikumos!


0
Feed