Uzņemšana 2019/2020 turpinās

Latvijas Universitāte P. Stradiņa medicīnas koledža pagarina 2019./ 2020. akadēmiskā gada dokumentu pieņemšanu līdz 23.08.2019.

Kļūsti par kvalificētu ārstniecības personu veselības aprūpē vai speciālistu sociālās labklājības jomā!


Dokumentu pieņemšana JŪRMALĀ, Vidus prospektā 38:
MAKSAS STUDIJU PROGRAMMĀS (DIENAS UN VAKARA GRUPAS):


  • "Estētiskā kosmetoloģija” (kvalifikācija “Skaistumkopšanas speciālists kosmetoloģijā”, studiju ilgums – 3 gadi);
  • “Ārstnieciskā masāža” (kvalifikācija “Masieris”, studiju ilgums – 2 gadi).
Dokumentu pieņemšana LU PSKS RĒZEKNES filiālē, Raiņa ielā 5a:
Studiju programmās par VALSTS BUDŽETA LĪDZEKĻIEM (studijas bez maksas)


  • "Maszinības" (kvalifikācija “Māsa”, studiju ilgums – 3 gadi);
  • "Ārstniecība" (kvalifikācija “Ārsta palīgs”, studiju ilgums – 3 gadi);
  • "Sociālā aprūpe" (kvalifikācija “Sociālais aprūpētājs”, studiju ilgums – 2 gadi);
MAKSAS STUDIJU PROGRAMMĀ


• “Ārstnieciskā masāža” (kvalifikācija “Masieris”, studiju ilgums – 2 gadi).


UZŅEMŠANAS KOMISIJAS DARBA LAIKS
katru darba dienu no 05.līdz 23.08.2019. plkst. 9.00-15.00
Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžā
Adrese: Vidus prospektā 38, Bulduros, Jūrmala, LV-2010
Tālr. 67752507, mob. 25448404; e-pasts: lupsklietvediba@gmail.com
LU PSK Rēzeknes filiālē
Adrese: Raiņa ielā 5a, Rēzeknē
Tālr.: 64625326, mob.: 27882168


Reģistrācijas maksa – 5.00 EUR (par vienu studiju programmu), par reģistrācijas pakalpojumu iemaksātā summa netiek atmaksāta. Reģistrācijas maksu Rēzeknes filiālē var veikt TIKAI ar pārskaitījumu – koledžas rekvizīti
Veicot maksājumu bankā, maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda sekojoša informācija:
Reģistrācija studijām – vārds, uzvārds, personas kods, ieņēmuma kods: 21379


Uzņemšanas noteikumi
Studiju programmas


SVARĪGI!
Nākot pieteikties studijām, pārliecinies, vai Tev ir līdzi visi nepieciešamie dokumenti:
1. Atestāts vai diploms par vidējo izglītību un sekmju izraksts.
2. Reflektantiem, kas ieguvuši vidējo izglītību pēc 2004. gada – centralizēto eksāmenu sertifikāti (CE sertifikāts: latviešu valoda un svešvaloda).
3. Personas apliecinošs dokuments (pase vai identifikācijas karte).
4. 1 fotogrāfija (3x4 cm).
5. Valsts valodas prasmes apliecība (reflektantiem, kuri ir beiguši mazākumtautības skolu un nav kārtojuši latviešu valodas centralizēto eksāmenu.)
6. Ja mainījušies personas dati vārdā vai uzvārdā – apliecinošs dokuments, kurā parādās iepriekšējie un jaunie dati.
7. Bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem – apliecība sociālo garantiju nodrošināšanai.
8. Reģistrācijas maksas apliecinošs dokuments, ja maksa par reģistrāciju ir ieskaitīta koledžas bankas kontā.
9. Pēdējās iegūtās izglītības apliecinošais dokuments bez sekmju izraksta.

Ārvalstīs izdotos dokumentus Uzņemšanas komisija pieņem ar notariāli apliecinātu tulkojumu latviešu valodā, diplomam jāpievieno Akadēmiskās informācijas centra izdots dokuments par diploma atzīšanu Latvijā.
Konkursa kritēriji reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību, sākot ar 2004. gadu: CE latviešu valodā, CE svešvalodā (angļu, vācu, franču, krievu valodā).
Konkursa kritēriji reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību, pirms 2004. gada: vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā, atzīme svešvalodā.

0
Feed