LU PSK 2. starptautiskā konference, 23.05.2019.

2019. gada 23. maijā Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža (LU PSK) ar mērķi veicināt starpnozaru sadarbību akadēmiskās un profesionālās pieredzes apmaiņā organizēja 2. starptautisko zinātnisko konferenci “Veselības aprūpes un sociālās labklājības kvalitāte – izglītība un prakse”. Šī gada konferences galvenā tēma bija komandas darbs veselības aprūpes un sociālās labklājības jomā. Vienuviet tika pulcēti veselības aprūpes un sociālās labklājības nozares speciālisti, koledžas sociālie partneri, akadēmiskais personāls un studējošie. Ar priekšlasījumiem piedalījās koledžas sadarbības partneri no ārvalstīm, viesi no Vācijas, Dānijas, Lietuvas un Igaunijas.

0
Feed