Kvalifikācijas darbu priekšaizstāvēšana P2Z grupai

UZMANĪBU!!!


Informācija LU PSK 2019./ 2020. akadēmiskā gada studiju programmas “Podoloģija” P2Z grupai.
Kvalifikācijas darbu priekšaizstāvēšana P2Z grupai notiks – 26.09.2019. plkst. 17.00.

0
Feed